Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "darbuotojų motyvacija" rezultatai: (16)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS ANALIZĖ
ĮVADAS. MOTYVACIJOS TEORINIŲ POŽIŪRIŲ ANALIZĖ. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijų analizė. Turinio teorijos. Proceso teorijos. MOTYVACIJOS PROCESO ANALIZĖ. Motyvacijos esmė ir jos vaidmuo organizacijos valdyme. darbuotojų motyvacijos skatinimo sistemos. Materialiniai skatinimo metodai. Moraliniai skatinimo metodai. darbuotojų motyvacija ir karjeros valdymas. KLAIPĖDOS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO DARBUOTOJŲ. MOTYVACIJOS ANALIZĖ. Analizės metodai ir anketos sudarymo principai. darbuotojų motyvacijos taikymo būdai organizacijoje analizės rezultatai. IŠVADOS. LITERATŪRA. PRIEDAI.

Bendravimo procesas
BENDRAVIMAS. VADOVAVIMO FUNKCIJŲ SCHEMA. BENDRAVIMO FUNKCIJOS. IŠŠIFRAVIMAS. TRIUKŠMAS. VERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. ŽODINIS BENDRAVIMAS. BENDRAVIMAS RAŠTU. NEVERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. KITI BENDRAVIMO ASPEKTAI. ESTETINĖS BENDRAVIMO FORMOS. BENDRAVIMO PROBLEMOS. KALBOS APRIBOJIMAI. KALBĖJIMO IR KLAUSYMO ĮGŪDŽIAI. LAIKO PASIRINKIMAS IR PUNKTUALUMAS. ŽODŽIŲ ŽAISMAS. ASMENYBĖ IR SUVOKIMAS. KAIP IŠSPRĘSTI BENDRAVIMO PROBLEMAS? ORGANIZACINIS BENDRAVIMAS. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. SVARBIAUSI SPRENDIMO PRIĖMIMO PERIODAI. PRIPAŽINIMAS (PROBLEMOS PASTEBĖJIMAS). IDENTIFIKACIJA. PROBLEMOS IŠAIŠKINIMAS (IŠSPRENDIMAS). ORGANIZACINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIAI. “EKONOMINS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. “ADMINISTRACINIS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. motyvacija IR VYKDYMAS. AR TARNAUTOJAI, PRIEŠ PRADĖDAMI VEIKLĄ, VISADA APSVARSTO IR NUMATO SAVO POELGIUS? AR PAGRINDINIS TARNAUTOJŲ MOTYVAS YRA DIDINTI PASTANGAS? AR UŽTENKA VIEN TIK PASTANGŲ GERIEMS REZULTATAMS PASIEKTI? ĮGŪDŽIAI IR MOKYMAS. TIKSLAI IR ROLIŲ NURODYMAS. TECHNOLOGIJA, DARBO VIETOS IŠPLANAVIMAS IR DARBO PRIEMONĖS. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. POREIKIAI. ATLYGIS. F.HERCBERGO MOTYVACIJOS TEORIJA. MOTYVACIJOS, PAGRĮSTOS ŽMONIŲ ELGSENA.

Bendravimas. motyvacija ir vykdymas
Bendravimo svarbumas. BENDRAVIMO FUNKCIJOS. BENDRAVIMO PROCESAS. SUVOKIMAS. TRIUKŠMAS. PERSIUNTIMAS. IŠŠIFRAVIMAS. UŽKODAVIMAS. VERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. ŽODINIS BENDRAVIMAS. BENDRAVIMAS RAŠTU. NEVERBALINĖS BENDRAVIMO FORMOS. KITI BENDRAVIMO ASPEKTAI. ESTETINĖS BENDRAVIMO FORMOS. BENDRAVIMO PROBLEMOS. KALBOS APRIBOJIMAI. KALBĖJIMO IR KLAUSYMO ĮGŪDŽIAI. LAIKO PASIRINKIMAS IR PUNKTUALUMAS. ŽODŽIŲ ŽAISMAS. ASMENYBĖ IR SUVOKIMAS. PERKROVIMAS. KAIP IŠSPRĘSTI BENDRAVIMO PROBLEMAS? ORGANIZACINIS BENDRAVIMAS. SPRENDIMO PRIĖMIMAS. SVARBIAUSI SPRENDIMO PRIĖMIMO PERIODAI. PRIPAŽINIMAS (PROBLEMOS PASTEBĖJIMAS). IDENTIFIKACIJA. PROBLEMOS IŠAIŠKINIMAS (IŠSPRENDIMAS). ĮVYKDYMAS. KONTROLĖ. ORGANIZACINIO SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIAI. “EKONOMINS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. “ADMINISTRACINIS” SPRENDIMO PRIĖMIMO MODELIS. motyvacija IR VYKDYMAS. AR TARNAUTOJAI, PRIEŠ PRADĖDAMI VEIKLĄ, VISADA APSVARSTO IR NUMATO SAVO POELGIUS? AR PAGRINDINIS TARNAUTOJŲ MOTYVAS YRA DIDINTI PASTANGAS? AR UŽTENKA VIEN TIK PASTANGŲ GERIEMS REZULTATAMS PASIEKTI? ĮGŪDŽIAI IR MOKYMAS. TIKSLAI IR ROLIŲ NURODYMAS. TECHNOLOGIJA, DARBO VIETOS IŠPLANAVIMAS IR DARBO PRIEMONĖS. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS. POREIKIAI. ATLYGIS. F. HERCBERGO MOTYVACIJOS TEORIJA. MOTYVACIJOS, PAGRĮSTOS ŽMONIŲ ELGSENA.

A. Maslow teorija ir jos taikymas šiuolaikinėse organizacijose
ĮVADAS. A. Maslow‘as – garsus psichologas. Poreikiai – pažinimo ir motyvavimo pagrindas. A. Maslow‘o poreikių hierarchija. Banko Nord/lb motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Banko personalas. darbuotojų motyvacija. IŠVADOS. LITERATŪRA.

Vadybos konspektai (9)
motyvacija. Motyvacijos teorijos. Poreikių teorija. Maslow poreikių hierarchija. ERG teorija (C.Alderfer). Teisingumo teorija. Vilčių teorija. Pastiprinimo teorija. W.Hamner taisyklės, kaip naudoti elgesio modifikavimo metodus. Tikslų nustatymo teorija (E.Locke). Lyderiavimas. Lyderiavimo stilius ir darbo situacija. Būdo ir tikslo požiūris į lyderiavimą. Asmeninės darbuotojų charakteristikos. Sprendimo, kada įtraukti pavaldinius, priėmimas. Lyderiavimo teorijos ateitis. Komandos ir darbas komandose. Komandų charakteristikos. Komandų efektyvumo siekimas. Komunikacija ir derybos. Efektyvios komunikacijos reikšmė. Tarpasmeninė komunikacija. Komunikacija organizacijose. Organizacijų komunikacija su aplinka. Komunikacijos įgūdžių panaudojimas: derybos konfliktams valdyti. Svarbūs derybų veiksniai. Kontrolė. Efektyvi kontrolė. Kontrolės sistemų projektavimas. Gamyba. Marketingas. Personalo valdymas. Finansai ir apskaita. Įsiskolinimai ir grynoji vertė. Turtas. Operacijų valdymas. Atsargų valdymas. Informacinės sistemos. Kompiuterizuotos informacijos sistemos (MIS) diegimo problemos.

Kailinių žvėrelių verslo organizavimas
Įvadas. Kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Kailinių žvėrelių fermos įrengimas, vietos parinkimas. Kailinių žvėrelių verslo produkcijos pardavimai, rinka. Kailinių žvėrelių verslo organizavimo problemos. Kailinių žvėrelių verslo gerinimo galimybės. Referato objektas – kailinių žvėrelių verslo organizavimas. Referato tikslas – išanalizuoti kailinių žvėrelių verslo organizavimą, valdymą, darbuotojų motyvaciją, gerinimo priemones ir pan. Tyrimo metodai – įvairių autorių mokslinės literatūros analizė, sisteminimas ir apibendrinimas. Šių metodų taikymo tikslas – įvertinti kailinių žvėrelių verslo organizavimo aspektus, organizacijos valdymo struktūrą, darbuotojų motyvaciją, konkurentus bei verslo perspektyvas.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |