Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "biliunas" rezultatai: (26)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Jonas Biliūnas „Liūdna pasaka“ interpretacija
Jonas Biliūnas – vienas žymiausių XX a. pr. lietuvių klasikų, prozininkas. Jis laikomas lyrinės novelės pradininku lietuvių literatūroje. Daugiausia J. Biliūnas rašė noveles, yra sukūręs ir vieną apysaką „Liūdna pasaka“. Pereinant prie apysakos analizuojamos ištraukos, pirmoje pastraipoje, pirmuoju sakiniu yra nusakoma vieta „Namas, kuriame tik ką atvažiavęs apsigyvenau stovėjo pačiame miške“ tai galime suvokti jog kūrinio erdvė yra plati, atvira, pasakotojui gerai pažįstama, nes jis puikiai jaučiasi, į šia vietą atvažiuoja pailsėti. Sekančiu sakiniu dar tiksliau yra nusakoma aplinka ,,Aplink vasarinį namą kvepiančios pušys ir eglės atkaitoj snaudė, už kelių žingsnių vėsi upė plaukė...“.

Jonas Biliūnas. "Liūdna pasaka"
Jonas Biliūnas. "Liūdna pasaka". Juozapota. Petras. Meilė Lukšienė - "Liūdna pasaka". Albertas Zalatorius - "J. Biliūno prozos pasaulis". Juozas Stonys - "Nuo išorės į vidaus pasaulio analizę". J. Biliūnas - rašytojas humanistas. Planas. Tezės. Juozapotos charakterio psichologinis motyvavimas. Planas. Tezės. Žmogaus dvasinis grožis J. Biliūno kūryboje. Planas.

Jonas Biliūnas: gyvenimo bei kūrybos apžvalga
Pasakojimo ypatumai: svarbiausias J.Biliūno prozos savitumas - pasakojimas pirmuoju asmeniu: rašytojas sutapatina save su veikėju arba yra netoli jo, kažkur šalimais. Rašytojo kūryba dažnai vaizduojama jo vaikystės aplinka, gimtinės kraštovaizdis, keliuose kūriniuose pasakotojo paveikslui naudojami autoriaus biografijos faktai: mokslas užsienyje, atostogos Tėviškėje, liga. Subjektyvusiame pasakojime daugiau dėmesio skiriama pasakotojo vidiniam pasauliui, o ne detaliam aplinkos aprašymui. Šio tipo pasakojimas vadinamas psichologiniu. J. Biliūnas yra lietuvių psichologinės prozos pradininkas. Jo kūryba pradeda vadinamosios lietuvių lyrinės prozos tradiciją,

Jonas Biliūnas. "Ubagas"
Pirmasis kūrinio segmentas nukelia skaitytoją į prisiminimų erdvę, kur pasakotojas , kalbąs pirmuoju asmeniu, piešia senelio Sabaliūno paveikslą vaiko akimis. Šis segmentas yra taip pat ir savotiška šios ištraukos užuomazga, kur retorikos gausa erdvei suteikia nostalgijos. Ryškaus tautosakinio motyvo ( sodžius su bitėmis) kontekste Sabaliūnas vaizduojamas kaip doras ir dosnus žmogus , o tai ypač pabrėžia glaudžiai aprašomas jo santykis su gyvąja gamta (labai mylėjo bites)...

Vinco Mykolaičio-Putino romano Altorių šešėly ištraukos interpretacija
Vicas Mykolaitis-Putinas gyveno XIX-XX amžiuje, kai Lietuvoje vyko didžiulės permainos, neramumai ir kovos už lietuvybę. Nepaisant to, Putinas sugebėjo sukurti patį pirmąjį psichologinį romaną „Altorių šešėly“. Autorius ryžosi pažvelgti į žmogaus jausmus, vidinius išgyvenimus, jo sielą. Tiesa, prieš pasirodant garsiajam V. Mykolaičio-Putino romanui „Altorių šešėly“, J. Biliūnas buvo pradėjęs kurti psichologines noveles. Tačiau Putinas rašydamas romaną labiau rėmėsi savo išgyvenimais, jausmais. Ir nors pats autorius neigia, jo parašytas kūrinys tarsi veidrodis (ar bent jo šukė) atspindi jo gyvenimą.

Lietuvių rašytojai
Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui (pagal 2008 metų programą). Konspektas lentelė. Rašytojas, poetas. Laikotarpis, kryptis. Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma. Temos, problemos. Vertybės. Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. Balys Sruoga. Antanas Škėma. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |