Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "bankai" rezultatai: (20)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


bankai ir kredito unijos
Įvadas. bankai ir kredito unijos: sąvokos ir terminai. Kas yra bankas. Kas yra kredito unija. Kredito unijų kooperatiniai principai. Komerciniai bankai lietuvoje: veikla ir funkcijos. Komercinių bankų funkcijos. Bankų veiklos apžvalga. Pelningumas ir efektyvumas. Bankų pasiskirstymas pagal užimamą rinkos dalį. Kredito unijų veikla lietuvoje. Indėliai ir taupomosios sąskaitos. Paskolos. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijų vystimasis lietuvoje. Išvados. Literatūros šaltiniai. Darbo tikslai. Išanalizuoti komercinių bankų ir kredito unijų sistemos veiklos principus lietuvoje, palyginti komercinių bankų ir kredito unijų esminius bruožus ir funkcijas bei pateikti naujus pokyčius ir prognozes. Uždaviniai. Pateikti pagrindines sąvokas, terminus, susijusius su kredito unijų ir bankų veikla. Supažindinti su lietuvos komercinių bankų veikla bei struktūra. Aptarti lietuvos kredito unijų funkcijas, veiklos principus, teikiamas paslaugas, pastarųjų metų vystimąsi lietuvoje. Palyginti lietuvos kredito unijų bei komercinių bankų veiklos principus, pateikti išvadas bei siūlymus.

Bankininkystės sistemos įvairiose šalyse
Vokietijos federalinis bankas ir žemių centriniai bankai. Kreditinės veiklos priežiūros federalinė institucija. PRANCŪZIJA. Bankų veiklos reglamentavimo komitetas. Kredito institucijų komitetas. Bankų komisija. Centrinis bankas. ANGLIJA. Anglijos bankas. Bankų priežiūra. JAV BANKŲ SISTEMA. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federaliniai rezervų apygardiniai bankai. Finansinės kontrolės tarnyba. Depozitų draudimo federalinė korporacija. LITERATŪROS SĄRAŠAS

Bankų kilmė ir funkcijos
Terminas „bankas“ yra kilęs iš italų kalbos žodžio „bancio“ – tai stalas už, kurio viduramžiais sėdėdavo pinigų keitejai. Bankų istorija siekia tolimą praeitį. Kai kurios bankinės operacijos buvo žinomos senovės civilizacijose (2000 m. Pr. Kr.), Graikijoje (IV a. Pr. Kr.), Senovės Romoje. Pirmosios jas teikė bažnyčios – tais laikais tai buvo saugiausia vieta brangenybėms saugoti. Žmonės pradėjo tuo metu cirkuliavusius metalinius pinigus (auksines, sidabrines monetas) laikyti pas auksakalius, kurie užpriimtus saugoti pinigus išrašydavo kvitus. Taigi jau auksakaliai teikė paslaugas, panašias į tas, kurias dabar teikia bankai.

Pasaulio centrinių bankų vystymasis fukcijos vaidmuo
ĮVADAS. Centrinis Jungtinių Amerikos Valstijų Bankas. Federalinės rezervų sistemos istorija. Ankstyvosios JAV bankininkystės sistemos sunkumai. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos vaidmuo. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Funkcijos. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos galios paskirstymo įvertinimas. Federalinės rezervų sistemos finansai. Federalinės rezervų sistemos bankai. Vokietijos Federalinis Bankas. Vokietijos federalinio banko veikla, uždaviniai. Banko organizacinė struktūra.Pinigų politikos priemonės. Refinansavimo politika. Diskonto politika. Lombardo politika. Atvirosios rinkos politika. Privalomųjų rezervų politika. Indėlių politika. Valiutų rinkos politika. Pinigų politika. III. Anglijos Bankas. Istorija. Vystymasis. Centrinio banko vaidmuo. Funkcijos. Banko pareigos. Banko struktūra ir uždaviniai. Bankų priežiūra. Rusijos Federacijos Centrinis Bankas. Istorija ir vystymasis. Vaidmuo. Uždaviniai. IŠVADA.

Bankų sistema Lietuvoje
NACIONALINĖS BANKININKYSTĖS RAIDA. BANKŲ SISTEMA LIETUVOJE. Lietuvos bankas. Istorinė raida. Valdymas ir struktūra. Komerciniai bankai. Universalūs. Specializuotieji. Kredito unijos. Užsienio bankų filialai ir atstovybės. IŠVADOS. LITERATŪRA. bankai turi gilias tradicijas ir jokios šalies ekonominė sistema negali funkcionuoti be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybės institucijoms. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti bankų sistemą Lietuvoje, jos atsiradimo ir vystymosi istoriją.

Tarptautinių finansinių atsiskaitymų konspektas
Vertybinių popierinių rinkos ištakos. Vertybinių popierių, finansų, kapitalo ir pinigų rinkos. Ryšys ir sąveika tarp jų. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKŲ RŪŠYS. Nebrandi VP rinka. Profesionali išvystyta VP rinka. SKOLOS (KREDITO) VERTYBINIAI POPIERIAI. OBLIGACIJOS. V ir Kanadoje naudojamos obligacijų reitingų nustatymo sistemos. VVP vaidmuo finansų rinkoje. VOKIETIJOS VVP RINKOS YPATUMAI. VVP VIETA IR VAIDMUO LIETUVOS EKONOMIKOJE. VVP RINKOS FUNKCIONAVIMO MECHANIZMAS. IŠVESTINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI. VARANTAI. OPCIONAI. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės. Akcijų skirstymas pagal formas, rūšis, klases. Vardinės ir pareikštinės akcijos. Paprastos ir privilegijuotos akcijos. šimtinės akcijos Lietuvoje. kcijos nominali, emisijos ir rinkos kainos. Akcijų smulkinimas. Dividendai. Europos VP rinkų indeksai. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS INFRASTRUKTŪRA. LIETUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. Vertybinių popierių komisija. Lietuvos Centrinis VP Depozitoriumas. Nacionalinė vertybinių popierių birža. NVPB istorinės ištakos ir šiolaikinio atsiradimo prielaidos. NVPB įkūrimas. NVPB santvara. VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAI. Finansų maklerių įmonės. bankai. P viešosios apyvartos tarpininkų VP biržos narių teisės, pareigos ir atsakomybė. BIRŽOS NARIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA. Investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės. Kiti nacionalinės vertybinių popierių rinkos dalyviai. Emitentai. Akcininkai ir investitoriai. NVPB Garantinis fondas. Kliringo bankas. BIRŽOS PREKYBOS SĄRAŠŲ FORMAVIMAS. REIKALAVIMAI EMITENTAMS IR JŲ IŠLEISTIEMS VP, TRAUKIAMIEMS Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ. VP ĮTRAUKIMO Į OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ TVARKA. 2.6.3EMITENTŲ, KURIŲ VP ĮTRAUKTI Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ, PAREIGOS. PREKYBOS VP (IŠSKYRUS SKOLOS VP), ĮTRAUKTAIS Į OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ, SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR VP IŠBRAUKIMAS IŠ ŠIO PREKYBOS SĄRAŠO. REIKALAVIMAI EMITENTAMS IR JŲ IŠLEISTIEMS VP, TRAUKIAMIEMS Į EINAMĄJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ. NELISTINGUOJAMŲ SĄRAŠAS. PREKYBOS VP ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS NVPB. NVPB OPERACIJŲ VYKDYMO SEKA. BIRŽOS NARIŲ PAVEDIMAI PIRKTI IR PARDUOTI AKCIJAS CENTRINĖJE RINKOJE. AKCIJŲ KURSO NUSTATYMAS IR PREKYBOS SESIJOS ATIDARYMUI PATEIKTŲ PAVEDIMŲ VYKDYMAS. Papildomų pavedimų pateikimas ir vykdymas. Nepertraukiama prekyba kintama kaina. Prekyba centrinėje rinkoje skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai už NVPB sudarytus sandorius. Atsiskaitymo už centrinės rinkos sandorius tvarka. Atsiskaitymo už tiesioginius sandorius tvarka. Pagrindinės Lietuvos VP rinkos problemos ir jų sprendimo būdai.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 |