Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "balys sruoga" rezultatai: (12)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


balys sruoga. Biografija ir kūryba
balys sruoga (1896 m. vasario 2 d. Baibokų k., netoli Vabalninko, Biržų apskr. – 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje) – poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas. Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. 1912 m. pradėjo spausdinti savo kūrinius „Aušrinėje“, „Rygos Naujienose“, „Lietuvos žiniose“, „Naujam Take“, Amerikos lietuvių spaudoje, literatūros žurnale „Vaivorykštė“. 1914 m. įstojo į Peterburgo Miškų institutą. 1915 m. perėjo į Peterburgo universiteto Istorijos – filologijos fakultetą. 1916 m. įstojęs į Maskvos universitetą studijuoti literatūros, pasidarė nuolatinis svečias J.Baltrušaičio literatūriniame salone, kur rinkdavosi garsiausios simbolistinio meno žvaigždės. Dar neseniai pajuokęs „modernizmą, simbolizmą, jėrundizmą", dabar pradedantis poetas ir kritikas apsisprendė žengti modernaus meno keliu.

balys sruoga „Dievų miškas“
balys sruoga „Dievų miškas“. Ištraukų „Numirėliška dalia“, „Dūšelių aprašymas“ analizė. Ištrauka iš darbo. Balio Sruogos atsiminimų apie koncentracijos stovyklą knygoje „Dievų miškas“ iškyla lagerių sistemos vaizdas. Tai ypač matyti iš ištraukų „Numirėliška dalia“ ir „Dūšelių aprašymas“. Tiek pirmoje, tiek antroje ištraukoje atsiskleidžia žmonių suskirstymas pagal jų profesiją. Tai matoma, kada siuvėjai, staliai, dailidės, mechanikai gavo geresnes gyvenimo sąlygas ir darbą, o profesoriai, kunigai buvo žeminami, liepiami atlikti prasčiausius darbus. Taigi matome, kad lagerio sistema vertino paprastus darbininkus, o ne inteligentus, visuomenės šviesuolius, kuriuos žlugdė ir naikino.

balys sruoga. “Numirėliška dalia” ištraukos analizė
„Dievų Miškas” – vienas originaliausių Europos memuaristikoje apie konclagerius. Kūrinio autorius balys sruoga – poetas, prozininkas, dramaturgas ir kritikas, didžiausią asmenybės išbandymą, kalinimą hitlerinėje mirties stovykloje, prisiminė ir užrašė su šypsena ir ironija. Kaip tik todėl šis originalus darbas neatitiko žanrinių modelių ir kaip tik todėl ilgą laiką (10 metų) nebuvo spausdinamas, turbūt priminė SSRS valdžiai trėmimo į Sibirą laikus. Šiame ironiškame kūrinyje parodyti du pasauliai – konclagerio realybė ir sukurtasis jo ironiškasis atvaizdas.

balys sruoga. Dievų miškas
Ištrauka iš darbo. Siaubas. Skausmas. Kraujas. Žiaurumas. Tai tremtinio kasdienybė. Tai kasdienis balansavimas tarp būties ir nebūties, gyvenimo ir mirties. Beginklis tremtinys visoje toje žiaurumo tamsybėje galėjo rasti tik vieną šviesos spindulį – kūrybą. Tik ji viena gelbėjo iš dvasios įkalinimo ir visiško sužlugimo. Ji vienintelė leido sielai vėl pakilti iš pelenų ir sužydėti. XX amžius Lietuvai ir jos žmonėms buvo tikras išbandymas. Karas, trėmimai, masinės žudynės išbudino tautos kūrybos instinktą ir padarė XX amžių bene svarbiausiu lietuvių kūrybos laikotarpiu.

Lietuvių rašytojai
Lietuvių autorių santrumpa, skirta pasiruošti interpretacijos rašymui (pagal 2008 metų programą). Konspektas lentelė. Rašytojas, poetas. Laikotarpis, kryptis. Kūrinys, jo žanras ir žanrinė forma. Temos, problemos. Vertybės. Teksto komponavimo ir stiliaus ypatumai. Maironis (Jonas Mačiulis). Jonas Biliūnas. Šatrijos Ragana. Vincas Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salomėja Nėris. Henrikas Radauskas. Antanas Vaičiulaitis. balys sruoga. Antanas Škėma. Juozas Aputis. Romualdas Granauskas. Vanda Juknaitė. Saulius Šaltenis. Bitė Vilimaitė. Sigitas Geda. Marcelijus Martinaitis. Nijolė Miliauskaitė. Tomas Venclova.

Rašytojų santrauka
Autorius, pagrindiniai kūriniai ir veikėjai, pagrindinė tema. KRISTIJONAS DONELAITIS. ANTANAS BARANAUSKAS. IGNAS ŠEINIUS. ANTANAS ŽUKAUSKAS-VIENUOLIS. JULIJA ŽYMANTIENĖ-ŽEMAITĖ. GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ. JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS. SOFIJA PŠIBILIAUSKIENĖ-LAZDYNŲ PELĖDA. VINCAS KRĖVĖ. MARIJA PEČKAUSKAITĖ-ŠATRIJOS RAGANA. balys sruoga. VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS. KAZYS BORUTA. VILHELMAS STAROSTA-VYDŪNAS. JONAS BILIŪNAS. ANTANAS VAIČIULAITIS. IEVA SIMONAITYTĖ. ANTANAS ŠKĖMA. ALGIRDAS POCIUS. BRONIUS RADZEVIČIUS. JUOZAS APUTIS. ROMUALDAS GRANAUSKAS. MARIUS KATILIŠKIS. JUOZAS GRUŠAS. JUOZAS BALTUŠIS. JONAS MIKELINCKAS. ROMUALDAS LANKAUSKAS.

Puslapiai: 1 | 2 |