Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "baigiamosios praktikos ataskaita" rezultatai: (5)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


baigiamosios praktikos ataskaita: antstolio kontora
Įvadas. Antstolio Leono Jankausko teisinis statusas. Bendrosios nuostatos. Antstolio įgaliojimų įgijimas, sustabdymas, pasibaigimas. Antstolio įgaliojimų sustabdymas. Antstolio įgaliojimų pasibaigimas. Antstolio (antstolio padėjėjo) drausminė atsakomybė. Antstolio kontora. Antstolio veikla. Vykdomųjų dokumentų vykdymas. Faktinių aplinkybių konstatavimas. Dokumentų perdavimas ir įteikimas. Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles. Vykdymo procesas. Terminai, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti nutraukimas. Teismo sprendimų vykdymas. Antstolio patvarkymas. Antstolio procesinės veiklos kontrolė. Taikos sutartis vykdymo procese. Teisių perėmimas vykdymo procese. Išieškojimas iš skolininko turto. Turto areštas. Turto realizavimo tvarka. Išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jo pajamų tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. Vykdomosios bylos nutraukimas. Antstolių savivalda. Antstolių susirinkimas. Lietuvos antstolių rūmų prezidiumas. Antstolių garbės teismas. Išvados. Pagal 2004-2005 m. Teisės studijų programą nuo 2005 m. kovo mėn. 28 d. iki gegužės mėn. 5 d. atlikau teisėsaugos institucijų baigiamąją praktiką antstolio Leono Jankausko kontoroje. praktikos tikslas – įgyti įgūdžių, kaip taikyti teorines žinias, gautas studijų metu, praktikoje, realiomis, tipiškomis ir netipiškomis praktinio darbo situacijomis; įgyti praktinių įgudžių LR įstatymus ir kitus norminius aktus taikant konkrečiose situacijose, aiškinant suinteresuotiems asmenims, rengiant antstolio kontoros dokumentų projektus, tvarkant antstolio kontoros veiklą reglamentuojančius dokumentus; įgyti praktinių įgudžių dirbant antstolio darbą kontoroje pagal jos veiklą reglamentuojančius dokumentus, analizuojant situacijas, teikiant pasiūlymus ir konsultacijas, vertinant ir analizuojant parengtus dokumentus arba priimtus sprendimus.

baigiamosios praktikos ataskaita: Prekyba žemės ūkio produktais
Įvadas. UAB "Schetelig lit" darbo saugos reikalavimų įvertinimas. UAB "Schetelig lit" teisinis statusas, steigimo dokumentai. UAB "Schetelig lit" veiklos charakteristika. UAB "Schetelig lit" valdymo organizacinė sandara, struktūriniai padaliniai bei jų atliekamos funkcijos. UAB "Schetelig lit" aptarnavimo (traukos) zonos įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių paklausos tyrimo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių pasiūlos tyrimo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rinkos tyrimų būklės įvertinimas. UAB "Schetelig lit" prekių asortimento formavimas. UAB "Schetelig lit" prekių priėmimo, ruošimo pardavimui, laikymo ir pardavimo organizavimas. UAB "Schetelig lit" prekių atsargų apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" elektroninė komercija. UAB "Schetelig lit" pagrindinių prekių tiekėjų apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" aprūpinimas materialiniais, finansiniais ir darbo jėgos ištekliais. UAB "Schetelig lit" vizija, misija bei taikoma strategija. UAB "Schetelig lit" mikro ir makroaplinkos analizė. UAB ""Schetelig lit"" makroaplinkos analizė. UAB ""Schetelig lit"" mikroaplinkos analizė. UAB "Schetelig lit" perspektyvų tyrimas (ssgg analizė). UAB "Schetelig lit" rinkodaros komplekso elementų derinio įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rinkodaros strategija. UAB "Schetelig lit" rėmimo biudžetas. UAB schetelig darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos. UAB schetelig darbuotojų skatinimo sistemos įvertinimas. UAB "Schetelig lit" personalo mokymo įvertinimas. UAB "Schetelig lit" darbo grafikų įvertinimas. UAB "Schetelig lit" rizikos faktorių, įtakojančių valdymo sprendimus apibūdinimas. UAB "Schetelig lit" darbo apmokėjimo formos ir darbo užmokesčio skaičiavimas. UAB "Schetelig lit" ekonominė ir statistinė informacija. UAB "Schetelig lit" vadovo ir struktūrinių padalinių vadovų praktikuojamas vadovavimo stilius. UAB "Schetelig lit" eksporto (importo) politika su es šalimis. UAB "Schetelig lit" įėjimas į užsienio rinkas. UAB "Schetelig lit" ūkinės - komercinės veiklos analizė. UAB "Schetelig lit" trumpalaikio turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Schetelig lit" kapitalas. UAB "Schetelig lit" pagrindinių finansinių rodiklių ataskaita. Išvados ir pasiūlymai. praktikos atlikimo metu mums buvo pavestos tokios užduotys. susipažinti su parduotuvės asortimentu, įrengimų ir prekių išdėstymo jose būdais. prekės nustatytos kainos atitikimo patikrinimas ir tvarkymas. pirkėjų konsultavimas įvairiais klausimais. prekių atsargų valdymo organizavimas. prekių pirkimo ir pardavimo analizavimas.

baigiamosios praktikos praktikos ataskaita Pakruojo rajono savivaldybės administracijoje
Įvadas. Įstaigos veiklą reglamantuojantys įstatymai, statutai, nuostatai. Juristo pareigybės aprašymas. Funkcijos. Įstaigos darbuotojų kompetencija. Drausminė atsakomybė. praktikos metu rengti dokumentai. Teisės aktai. Išvados. Literatūra. Priedai. praktikos tikslai. Įvardinti įstaigos veiklą reglamentuojančius įstatymus, statutus, nuostatas. susipažinus su darbuotojų pareigybinėmis instrukcijomis, apibūdinti jų darbines funkcijas susijusias su įstatymų vykdymu. Išsiaiškinti įstaigos darbuotojų kompetenciją, bei drausmines atsakomybės pagrindus ir juos aprašyti. Pateikti dokumentų pavyzdžius kuriuos rengsiu praktikos metu ir aprašyti kokiais teisės aktais remiantis jie buvo parengti. pateikti teisės aktų, ar kitų dokumentų sąrašą, su kuriais susipažinau praktikos atlikimo metu ir kuriuos pritaikiau rengiant dokumentus.

praktikos ataskaita: geodezinius darbus atliekančioje įmonėje
Įvadas. Darbovietės apibūdinimas. Darbovietės atliekamų darbų apibūdinimas. Naudojami prietaisai. Paruošiamieji darbai. Darbas su žemės paviršiaus reljefu. Topografinė nuotrauka. Skaitmeniniai žemėlapiai (planai). Skaitmeninių topografinių planų braižymas. Konkretaus atvėjo analizė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Išvados. Darbo dienoraštis. Gamybinės baigiamosios praktikos uždaviniai. Susipažinti su įmone, institutu ar organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką. Įmonės instituto, organizacijos struktūra ir valdyba. Institucijos atliekama veikla. Pirminės apskaitos dokumentais. Įmonės marketingo modeliu. Savarankiškai padirbėti įvairiose darbo vietose: prie geodezinių ir žemės sklypų kadastrinių matavimų; žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų; topografinių planų, požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų sudarymo; statinių(pastatų, patalpų), inžinerinių įrenginių kadastrinių matavimų; kartografinės medžiagos parengimo; prie geoinformacinės sistemos duomenų kaupimo, tvarkymo, modeliavimo ir pateikimo, bei išanalizuoti šių darbų organizavimą. Surinkti medžiagą baigiamąjam darbui. Atlikti analitinio pobudžio taikomąjį tyrimą. Laikytis gamybinės baigiamosios praktikos alikmo grafiko ir vesti darbo dienoraštį. Parašyti gamybinės baigiamosios praktikos ataskaitą, panaudojant vaizdinę ir grafinę medžiagą. Pristatyti gamybinės praktikos ataskaitą praktikos vadovui.

praktikos ataskaita bendrovėje „If draudimas“
ĮVADAS. AB „If draudimas“ charakteristika, struktūra ir veiklos sritis. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo išmokos apskaičiavimas ir mokėjimas. Įmonės pajamų ir išlaidų apskaita. Finansinės atskaitomybės sudarymas ir teikimas. Statistinės atskaitomybės sudarymas. IŠVADOS. LITERATŪROS IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI. Šios baigiamosios praktikos tikslas – apibendrinti AB „If draudimas“ praktikos metu gautą draudiminę patirtį. Tikslui pasiekti keliami uždaviniai: Išanalizuoti AB „If draudimas“ struktūrą bei veiklos sritį. Apibendrinti kelių draudimo rūšių draudimo sutarties sudarymo ypatumus. Išsiaiškinti kokia tvarka apskaičiuojamos ir mokamos draudimo išmokos šioje draudimo bendrovėje

Puslapiai: 1 |