Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "altorių šešėly" rezultatai: (15)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Vinco Mykolaičio-Putino romano altorių šešėly ištraukos interpretacija
Vicas Mykolaitis-Putinas gyveno XIX-XX amžiuje, kai Lietuvoje vyko didžiulės permainos, neramumai ir kovos už lietuvybę. Nepaisant to, Putinas sugebėjo sukurti patį pirmąjį psichologinį romaną „altorių šešėly“. Autorius ryžosi pažvelgti į žmogaus jausmus, vidinius išgyvenimus, jo sielą. Tiesa, prieš pasirodant garsiajam V. Mykolaičio-Putino romanui „altorių šešėly“, J. Biliūnas buvo pradėjęs kurti psichologines noveles. Tačiau Putinas rašydamas romaną labiau rėmėsi savo išgyvenimais, jausmais. Ir nors pats autorius neigia, jo parašytas kūrinys tarsi veidrodis (ar bent jo šukė) atspindi jo gyvenimą.

Vinco Mykolaičio-Putino "altorių šešėly". Vasaris ir moterys.
Ištrauka iš darbo. V. Mykolaitis-Putinas — iškiliausia figūra XX a. vid. lietuvių literatūroje. Romanas „altorių šešėly” įėjo į lietuvių literatūros istoriją kaip pirmasis meniškai brandus psichologinis romanas, Liudo Vasario paveikslu atskleidžiantis dramatišką individualios sąmonės formavimąsi, komplikuotą asmenybės psichiką, kovą už dvasinę laisvę. "Juk "altorių šešėly" tai ne šventųjų gyvenimų epizodas, o romanas, kuriame be moteries ir meilės neišsiversi",— rašė Mykolaitis-Putinas 1934 m. straipsnyje "Liudo Vasario draugai ir priešai", gindamas romaną nuo asketiškų ir nenuoširdžių kritikų ir aiškindamas savo nusiteikimą, prieštaraujantį tų kritikų norui ir pastangoms "nucharakterizuoti Vasarį taip, kad jo liūdno gyvenimo kelias nebūtų nei įspėjimas, nei pavyzdys, nei pamokymas tiems, kuriems Vasarių likimas nėra vien samprotavimų objektas", pridursime: o tikro gyvenimo ir gyvybės siekimas. Pagaliau, sako Šelingas, "romanas, paliesdamas žmoguje viską, turi išjudinti ir aistrą".

Vincas Mykolaitis-Putinas. "altorių šešėly"
Ištrauka iš darbo. Lietuvių literatūros klasiką Vincą Mykolaitį-Putiną pamilstame bundančios jaunystės metais, skaitydami jo romaną „altorių šešėly“. Šis kūrinys, pasirodęs 1933 metais, tampa kelrode žvaigžde, vedančia į prasmingą gyvenimą. Iš jo mokomės gražiai jausti, pažinti save, ilgėtis kilnių gėrio ir grožio idealų, suvokti asmenybės vertę. Patekę į pagrindinio romano herojaus Liudo Vasario – ieškančio savęs, besiblaškančio tarp kunigystės ir poeto talento jaunuolio - pasaulį, įžengiame ir į poezijos sritį, pradedame suprasti žmogiškuosius individualybės pradus, jos vidaus konfliktus, kūrybą žadinančius džiaugsmo ir skausmo išgyvenimus.

Vincas Mykolaitis-Putinas "altorių šešėly"
Lietuvių literatūros klasiką Vincą Mykolaitį-Putiną pamilstame bundančios jaunystės metais, skaitydami jo romaną „altorių šešėly“. Šis kūrinys, pasirodęs 1933 metais, tampa kelrode žvaigžde, vedančia į prasmingą gyvenimą. Iš jo mokomės gražiai jausti, pažinti save, ilgėtis kilnių gėrio ir grožio idealų, suvokti asmenybės vertę...

altorių šešėly
Vinco Mykolaičio-Putino romano "altorių šešėly" detalus atpasakojimas. Vasaris yra švelnios sielos, poetinių polinkių svajotojas, idealistas, nepakenčiąs veidmainiavimo, negalįs sutilpti siauruose kunigo pareigų varžtuose. Jis nuolat kankinasi, jausdamas, kad jame nesiderina poeto talentas su pasiimtomis pareigomis, kad jis negali pažinti tikro gyvenimo. Jau nuo seminarijos laikų jis jaučia, kad jo prigimtis nesiderina su kunigo pašaukimu, bet neturi pakankamai valios iš karto nutraukti ryšius su kunigo pareigomis.

Vinco Mykolaičio-Putino romano "altorių šešėly" ištraukos interpretacija
Vicas Mykolaiti-Putinas gyveno XIX-XX amžiuje, kai Lietuvoje vyko didžiulės permainos, neramumai ir kovos už lietuvybę. Nepaisant to, Putinas sugebėjo sukurti patį pirmąjį psichologinį romaną „altorių šešėly“. Autorius ryžosi pažvelgti į žmogaus jausmus, vidinius išgyvenimus, jo sielą. Tiesa, prieš pasirodant garsiajam V. Mykolaičio-Putino romanui „altorių šešėly“, J. Biliūnas buvo pradėjęs kurti psichologines noveles. Tačiau Putinas rašydamas romaną labiau rėmėsi savo išgyvenimais, jausmais. Ir nors pats autorius neigia, jo parašytas kūrinys tarsi veidrodis (ar bent jo šukė) atspindi jo gyvenimą.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 |