Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "žemės" rezultatai: (184)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Žemės magnetinio lauko indukcijos horizontaliosios komponentės nustatymas tangentiniu galvanometru
Naudojantis tangentiniu galvanometru ir keičiant srovės stiprumus nustatyti magnetinės rodyklės nukrypimo nuo pradinės padėties kampus, apskaičuoti ritės magnetinio lauko indukcijos Br modulį ir žemės magnetinio lauko horizontaliosios komponentės Bh modulį.

Žemės planetos kilmė ir raida
Žemės atsiradimas. Žemės pluta, arba litosfera. Atmosfera ir hidrosfera. Mėnulis. Manoma, kad Žemės amžius yra apie 4,5 mlrd. metų, tačiau nelabai aišku, kaip susidarė mūsų planeta ir visa Saulės sistema. Teorija, kaupiantis žinioms apie Saulės sistemą, nuolat kinta.

Žemės ūkis
Svarbiausia bioprodukcionio ūkio šaka yra žemės ūkis. Jis yra vienas iš seniausių verslų. Pagrindinės žemės ūkio šakos yra žemdirbystė (augalininkystė) ir gyvulininkystė. Keletas biodinaminių preparatų ruošimo būdų. SAPARD PARAMOS KRYPTYS. SAPARD REZULTATAI. KIEK GAUTA IR PATVIRTINTA PARAIŠKŲ, KOKIAI LĖŠŲ SUMAI. INVESTICIJOS Į PIRMINĘ ŽEMĖS ŪKIO GAMYBĄ. KIEK PARAMOS TEKO ATSKIROMS APSKRITIMS. KAS PADARYTA UŽ SAPARD LĖŠAS. KADA BUS BAIGTA SAPARD PROGRAMA. TRANSPORTAS IR RYŠIAI – SPARČIAI BESIPLĖTOJANTI ŪKIO ŠAKA. ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA. Bendrosios žemės ūkio produkcijos apimties pokyčiai. Pagrindinių žemės ūkio produktų gamyba skaičiuojant vienam gyventojui. Maisto produktų suvartojimas.

Dabartinė žemės reforma Lietuvoje
ĮVADAS. ŽEMĖS REFORMOS LIETUVOJE. Žemės reformos teoriniai aspektai. Lietuvos žemės reformų ypatumai: jų tikslai ir rezultatai. Šiuolaikinės žemės reformos ekonominės ir socialinės prielaidos. ŠIUOLAIKINĖS ŽEMĖS REFORMOS PRINCIPAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. Žemės reformos principai. Žemės reformos teisiniai aspektai. ŽEMĖS PRIVATIZAVIMO TARPINIAI REZULTATAI. Pretendentai ir privatizuojamos žemės poreikis. Žemės privatizavimo tarpiniai rezultatai. Žemės reformos problemos. IŠVADOS. LITERATŪRA

Joniškio žemės ūkio mokyklos mokinių profesinės karjeros orientacijų tyrimas
ĮVADAS. PROFESINĖS KARJEROS PLANAVIMO METODOLOGINIŲ KONCEPCIJŲ ANALIZĖ. Karjeros sampratos teoriniai ir praktiniai aspektai. Veiksniai, įtakojantys profesinės karjeros vystymąsi. Socialiniai veiksniai. Psichologiniai veiksniai. Asmenybės ir profesinės karjeros santykis. JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PROFESINĖS KARJEROS TYRIMO METODOLOGIJA IR METODIKA. Tyrimo tikslai ir metodologinės nuostatos. Tyrimo imtis (tyrimo dalyviai). Tyrimo metodikų analizė. Joniškio žemės ūkio mokyklos profesinio mokymo programų turinio analizė. JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS MOKINIŲ PROFESINĖS KARJEROS ORIENTACIJŲ TYRIMO REZULTATAI. IŠVADOS. LITERATŪRA. Akivaizdu, kad tampa būtinybė ugdyti išsilavinusius piliečius, gyvensiančius postmoderniame pasaulyje, turinčius ne tik žinių, patirties bei įgūdžių, bet ir gebėjimų rasti sau tinkamą veiklą intensyviame gyvenime.Todėl svarbu telkti dėmesį ne tik į profesinį rengimą(si), bet ir į kiekvieno žmogaus pasirengimą karjerai, t.y. ugdytis gebėjimus išryškinti geriausius savo asmenybės bruožus, atskleisti savo profesinę kompetenciją, savo darbo patirties, įgūdžių ir organizacijos poreikių sąsajas...

Žemės grupės planetos
Merkurijus. Venera. Žemė. Marsas. Saulės sistemą sudaro viena žvaigždė Saulė, devynios didžiosios planetos ir įvairūs mažesni kūnai pvz.: kai kurių planetų palydovai. Visus šiuos kūnus valdo Saulė, kuri yra daug kartų už juos masyvesnė ir tik viena spinduliuoja. Kiti Saulės sistemos kūnai šviečia tik atspindėta Saulės šviesa, ir, nors danguje atrodo ryškūs, sunku patikėti, kad Visatoje jie toli gražu nėra tokie svarbūs, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Planetos skirstomos į dvi pagrindines grupes: Žemės grupės ir didžiąsias. Žemės grupės planetas sudaro palyginti mažos planetos – Merkurijus, Venera, Žemė ir Marsas, kurių skersmenys yra nuo 12756 km (Žemės) iki 4878km (Merurijaus). Šios planetos turi daug bendrų bruožų. Pavyzdžiui, jos visos turi kietą paviršių, sudarytos iš panašių medžiagų, tiktai Žemės ir Merkurijaus vidutinis tankis didesnis negu Veneros ir Marso.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 31 |