Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

 
Paieškos "šeima" rezultatai: (79)

  • Ieškokite referatų ar kitų mokslo darbų pagal loginius raktažodžius, pvz.: darbą "Istorijos žinios ir jų struktūravimas" surasite pagal šiuos raktažodžius: struktūravimas, istorijos, žinios
  • Ieškomas žodis turi būti ilgesnis nei 3 (trys) simboliai
  • Svarbu ieškokite naudodami tik lietuviškas raides, kadangi užklausos bus tikslesnės.
  • Jei vis dar nesiseka rasti darbo - parašykite mums!


Socialinis darbas su šeima
POKALBIS TELEFONU. HIPOTEZĖS KŪRIMAS. PASISVEIKINIMAS. SOCIALINĖ FAZĖ. PROBLEMOS NUSTATYMAS. ŠEIMOS ELGESIO MODELIŲ STEBĖJIMAS. TIKSLŲ NUSTATYMAS. KONTRAKTO SUDARYMAS. KONTROLINIS LAPAS. HIPOTEZIŲ TIKRINIMAS. SUSISIEKIMAS SU PACIENTĄ NUKREIPUSIU ŽMOGUMI. DOKUMENTŲ RINKIMAS. DARBAS SU ŠEIMA AUGINANČIĄ NEĮGALŲ VAIKĄ. PROFESIONALAI IR TĖVAI. PARAMA ŠEIMAI. DARBAS SU ŠEIMA.

Šeima
Šeima vadinasi giminingumo, santuokos arba įvaikinimo paremtas susivienijimas žmonių, surištų bendra buitimi bei abipusišku atsakingumu už vaikų auklėjimą; šeimos nariai dažnai gyvena viename name. JAV šis apibrėžimas apima daug įvairių būdų. Vakarų Airijos valstiečių šeimų, Trobriandų salų bei Izraelio šeimyninio gyvenimo ypatumų tyrimai byloja, jog vienoje bendruomenėje niekinami papročiai laikomi norma kitoje bendruomenėje. Sociologai ir antropologai lygina šeimos struktūrą skirtingose bendruomenėse pagal 6 parametrus: šeimos formą, santuokos formą, valdžios pasiskirstymą, partnerio pasirinkimą, gyvenamąją vietą bei turto paveldėjimo kilmę ir būdą.

Kintanti Lietuvos šeima: lyčių vaidmenys
Įvadas. Tradiciniai lyčių vaidmenys Lietuvos šeimose. Tradicinių lyčių vaidmenų Lietuvos šeimoje pokyčiai. Lyčių vaidmenų pokyčių perspektyvos ir ateities tendencijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Lietuvos šeimos sociologijoje jau darosi įprasta nagrinėti lyčių problematiką. Juk šeima visų pirma reiškia vienokią ar kitokią pastovią dviejų suaugusiųjų skirtingų lyčių asmenų savitarpio ryšių formą. Tad tiek Lietuvos, tiek ir Vakarų sociologinėje literatūroje remiamasi prielaida, jog svarbiausias šeimos, tuo pačiu ir lyčių santykių apibrėžimo kriterijus, yra pareigų pasiskirstymas tarp sutuoktinių, jų vaidmenys.

Lietuvos šeima ir darbo rinka
Įvadas. Šeima ir darbo rinka: darbo santykių įtaka šeimos raidai ir lyčių darbo diferenciacija šeimoje. Ištekėjusios moters padėtis darbo rinkoje: reali situacija ir teorinės interpretacijos. Šeima ir darbo politika. Ištrauka iš darbo. Sociologijos mokslas pabrėžia, kad šeima yra tarsi mažiausia visuomenės ląstelė, kuri vaidina didžiulį vaidmenį visuose visuomeniniuose santykiuose ir socialiniuose procesuose, tame tarpe ir darbo santykiuose. Šie santykiai sudaro materialinį šeimos būties pagrindą: jų pagalba formuojamas ir palaikomas namų ūkis, šeimos biudžetas, jie įtakoja vaidmenų tarp vyro ir moters pasiskirstymą namų ūkyje.

Šeima – pirminė socializacijos institucija
Įvadas. Socializacijos samprata. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Šeima socialinė institucija. Išvados. Literatūra. Šiame darbe didžiausias dėmesys bus skiriamas šeimai ir joje auginamiems ikimokyklinio amžiaus vaikams. Taigi keliama problema - šeimos įtaka vaikų socializacijai. Ši problema sąlygoja hipotezę, jog tinkamas tėvų elgesys ir pakankamas dėmesys ikimokyklinio amžiaus vaikams skatina ir lemia sėkmingą jų socializaciją šeimoje ir visuomenėje.

Šeima kaip vertybė
Įvadas. Analitinė dalis. Šeima yra svarbiausia žmogaus ir visuomenes gyvenime. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos gyvensenos vertybės. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tyriamoji dalis. Tyrimai. Šiuolaikinėse Lietuvos šeimose ugdomos vertybės. Jaunimo požiūris į šeimą, kaip į vertybę. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra. Priedai. Tikslas: sužinoti koks yra požiūris į šeimą, kuris susijęs su ugdomomis šeimos vertybėmis. Uždaviniai. atskleisti šeimos, kaip didžiausios vertybės sąvoką. išanalizuoti šeimos gyvensenos vertybes. ištirti kokios vertybės yra ugdomos šiuolaikinėse Lietuvos šeimose. nustatyti jaunimo požiūrį į šeimą.

Puslapiai: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |