Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Absurdo sąvoka filosofijoje
Albert Camus. SAMPROTAVIMAI APIE ABSURDĄ. Absurdas ir savižudybė. Absurdo sienos. Filosofinė savižudybė. Absurdo laisvė. Absurdo žmogus. Donžuanizmas. Teatro vaidinimas. Užkariavimas. Absurdo kūryba. Filosofija ir romanas. Kirilovas. Kūryba be rytojaus. Sizifo mitas.
Filosofijos Namų darbas (7 pus.)


Adaptacija naujiems darbuotojams įmonėje
Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Adaptacijos tikslai. Adaptacijos procesas. Adaptacijos etapai. Formalizuotas ir neformalizuotas adaptavimas. Adaptavimo efektyvumą sąlygojantys veiksniai. Adaptacijos lygiai. Adaptacijos metodai. Praktinė dalis. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Adaptacijos programa įmonėje. Išvados. Literatūra. šiais laikais, gyvuojant daugeliui firmų, adaptacijos programa naujiems darbuotojams įmonėje ypač aktuali, nes įmonių vadovams dažnai tenka priimti naujus darbuotojus, kurie, atėję į naują darbo vietą, turi susipažinti su būsimu darbu, kolektyvu, įmonės vidaus taisyklėmis. Adaptacijos programa naujiems darbuotojams įmonėje padeda sėkmingai pritapti naujoje darbovetėje : sužinoti kiek galima daugiau apie įmonės aplinką, bei darbą, jaustis laukiamiems, išvengti streso bei adaptacinės krizės, kuo greičiau įsitraukti į darbą ir siekti gerų darbo rezultatų.
Vadybos Namų darbas (14 pus.)


Antikos dievai
Dzeusas. Hera. Hestija. Demetra. Persefonė. Hermis. Atėnė. Arėjas. Hefaistas. Afroditė. Erotas. Apolonas. Temidė. Artemidė. Poseidonas. Dionisas. Heraklis. Vyriausias ir galingiausias iš Olimpo dievų, Krono ir Rėjos sūnus. Galingesnės už jį buvo tik likimo personifikacijos, jo dukterys deivės moiros. Dievo vardas kildinamas iš indų mitologijos dangaus dievo Djauso. Dzeusas sukeldavo griaustinį, žaibus, lietų ir vėjus, jo tradicinis ginklas - žaibai. Jis taip pat artimai siejamas su savo dukterimi teisingumo deive Dike, su kuria jis buvo miestų, namų, nuosavybės, svetimšalių, svečių ir maldaujančių globėjas. Dievas vaizduojamas barzdotu, išdidžiu ir pagyvenusiu tvirto stoto vyru...
Istorijos Namų darbas (11 pus.)


Aplinka ir žmogus
Aplinka ir žmogus kurso programa. Žemė (geologinė ir cheminė sudėtis). Saulės radiacija. Okeanosfera. Biologinės organizacijos lygiai. Organinės medžiagos susidarymas ir skaidymas. Organizmų raidos ypatybės. Gyvųjų organizmų klasifikacija. Organizmų gyvenamoji aplinka. Ekologiniai veiksniai. Ekologinis plastiškumas. Fizikiniai ir cheminiai aplinkos veiksniai. Globalinė medžiagų apytaka. Atmosfera. Jos struktūra. Atmosferos taršos šaltiniai. Pagrindiniai oro teršalai. Smogas. Šiltnamio efektas. Ozono sluoksnio problema. Rūgštieji krituliai. Vandens reikšmė. Oro valymo būdai ir priemonės. Aplinkos kontrolei naudojami būdai. Hidrosferos tarša. Ekologinės vandenų taršos pasekmės. Nuotekų valymas. Dirvožemis ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis dirvožemiui. Pesticidų problema. Miškas ir jo reikšmė. Antropogeninis poveikis augalijai. Dujiniai biogeocheminiai ciklai. Populiacijų savybės. Energija ir gyvoji medžiaga. Ekosistemų energetika. Ekosistemų produktyvumas. Energetinė ekosistemų klasifikacija. Ekosistemų dinamika. Biomai. Biosfera ir jos struktūra. Žmogus kaip biologinė rūšis. Gamtiniai ištekliai. Jonizuojanti spinduliuotė, jos poveikis aplinkai ir apsisaugojimo būdai. Triukšmas ir apsauga nuo jo. Vibracija ir apsauga nuo jos. Kraštovaizdis. Bio įvairovės apsauga. Pagrindinės ekologinės problemos. Miestų problemos. Alternatyvūs energijos šaltiniai. Atliekų problema. Žmogaus sveikatai pavojingos cheminės medžiagos. Nitratų ir maisto priedų problema. Socialinių ekologinių veiksnių poveikis žmogaus sveikatai. Žmonių populiacija. Maisto ištekliai. Ekologinės krizės. Aplinkos tarša. Biologinis kaupimasis. Ekosistemos savivala.
Aplinkos Namų darbas (8 pus.)


Arbaras
Lietuviškas pavadinimas – Turkinis lazdynas Lotyniškas pavadinimas – Corylus colurna. Lietuvos žemės ūkio universiteto skaidrės su augalų lotyniškais pavadinimais bei augalų nuotraukomis
Ekologijos Namų darbas (86 pus.)


Baltų ir kitų tautų sielos samprata, palyginimas
Baltų (lietuvių) ir kitų tautų sielos samprata, palyginimas. Perėjimo (iniciacijų) struktūros ypatumai (perėjimo iš vaikystės į jaunimo tarpsnį). Baltų (lietuvių) ir kitų tautų perėjimo ritualai, palyginimas. Tikėjo, kad mirusysis prieš padektamas į mirusiųjų pasaulį turi persikelti per vandens ribą, mazgodavo patalpas jei ligonis sunkiai sirgdavo ar numazgodavo lavoną, nes mazgojimas buvo siejamas su atrišimu, išlaisvinimu.
Filosofijos Namų darbas (4 pus.)


Bistrampolio dvaro analizė
Ištrauka iš darbo. Vienas iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių dvarų ansamblių yra Bistrampolyje. Buvusi dvaro sodyba yra Ramygalos apylinkėse Panevėžio rajone. Dvaras priklausė Bistramams, tačiau iki šių dienų išlikusį dvarą pradėjo kurti Karolis Bistramas. Centriniai rūmai buvo statomi 1845-1850m. Šiuo metu dvaras yra restauruojamas. Analizė atleikama dvaro restauracijos metu. Vertingiausia ansamblio dalis yra centriniai rūmai, vėlyvojo klasicizmo stiliaus statinys. Ši architektūra pasižymi tuo, kad vėl žvelgiama į antikos architektūrą, kuri dvelkė santūrumu, grožiu ir harmonija. Taip pat joje yra ir ampyro bruožų. Taigi Bistrampolio dvaras yra proporcingas, kukliai dekoruotas, yra dideli langai, lygios sienų plokštumos. Architektūra pagrįsta loginiu aiškumu, harmonija, simetrija, nuoseklumu, griežtumu, monumentalmu. Pastatas yra stačiakampio plano. Visa tai padeda išryškinti bendrą pastato erdvinę struktūrą. Klasicizmo stiliui būdinga tai, kad dvaras stovi atvirame plote, atskirai nuo kitų pastatų. Nuo pagrindinio kelio į sodybą veda gluosnių alėja. Taip pat vienas iš svarbiausių veiksnių sodybai kurti buvo vandens telkiniai. Taigi, abipus alėjos simetriškai telkšančios dvi stačiakampės kūdros sustiprina reprezentacinį įspūdį. Dvaras atliko ne vien ūkinę, bet ir reprezentacinę funkciją. Klasicizmo stiliui būdinga tai, kad plačiai naudojamos kolonos.
Statybos Namų darbas (4 pus.)


Biuro darbo vietos įrengimas
Darbo patalpos įrengimas Įvadas. Darbo vietos aprašymas. Darbo priemonės. Darbo patalpos įrengimas. Darbo aplinkos reikalavimai. Apšvietimas. Išvados. Literatūra. Legenda. Baldų išdėstimo schema. Šviestuvų išdėstimo schema. Šio darbo tikslas - sukurti ergonomišką darbo aplinką, kuri atliktų visus ergonominius reikalavimus. Savo darbui pasirinkau biuro kabinetą, kuriame dvi kompiuterizuotos darbo vietos bei sėdimos vietos lankytojams. Darbe aprašiau kabinetui parinktas darbo priemones, patalpos įrengimą, darbo aplinkos reikalavimus, pateikiau darbo priemonių išdėstymą, apskaičiavau apšvietą biuro kabinete ir šviestuvų išsidėstymą jame.
Ergonomikos Namų darbas (15 pus.)


CRM informacinės sistemos tyrimas
Įvadas. Įmonės trumpas aprašymas. Diegiamos informacinės sistemos tikslai. Pagrindiniai kriterijai renkantis CRM. Egzistuojančių CRM informacinių sistemų tyrimas. CRM sistemos - kas tai? SugarCRM. Microsoft Dynamics™ CRM 4,0. SkytexCRM. ZohoCRM. Išvados. Naudota Literatūra. Mūsų darbo tikslas yra ištirti egzistuojančių CRM informacinių sistemų rinką ir parinkti tinkamiausią mūsų sugalvotai įmonei. Darbo uždaviniai. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. informacinės sistemos diegimo tikslų apibendrinimas. Egzistuojančių CRM informacinių sistemų tyrimas.
Informatikos Namų darbas (15 pus.)


Darbas grupėse
Nors, nesigilinant, atrodytų, kad bendravimas yra natūrali mūsų prigimtis ir bendraujant neturi kilti jokių sunkumų, anaiptol taip nėra. Žmogus sudėtingas. O ten kur žmonių grupė - jau atsiranda vieta tyrimui. Tai gi, šio darbo tikslas yra išanalizuoti pasirinktą grupę. Apibūdinti ją (grupę), išskirti grupės tikslus, atskirų individų tikslus, atskleisti roles, sprendimus. Darbe naudojami grupės tyrimo metodai: išorinis stebėjimas, apklausa, interviu.
Pedagogikos Namų darbas (7 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |