Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 

Naujų muzikinių projektų platinimo akcijos TV ir radijuje
LITERATŪROS APŽVALGA. Muzikos pramonės samprata. Muzikos verslo struktūros apžvalga. Plačiau apie platinimo akcijas. Akcijos tikslai, funkcijos. Platinimo akcijų savybės. Akcijų platinimo formos ir struktūros. Naujų muzikinių projektų platinimo. akcijų organizavimas. Muzikinių projektų rinkos esmė. Televizija. Radijas. Muzikiniai projektai. radijo stotyse. TYRIMAS. Tyrimo metodika, imtis, eiga. Tyrimo rezultatų aptarimas. Muzikinių projektų vadybininkų. klausimyno analizė. IŠVADOS. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. Tyrimo tikslas - išsiaiškinti naujų muzikinių projektų platinimo akcijų būdus ir formas radijuje ir televizijoje. Tyrimo uždaviniai: Ištirti muzikinių projektų platinimo akcijų mąstą ir būdus. Išsiaiškinti jų vadybos problemas ir ypatybes. Numatyti platinimo būdų efektyvumą. Išsiaiškinti muzikinų projektų vystymosi tendencijas
Muzikos Diplominis darbas (34 pus.)


Renesanso muzikinė kultūra
Įžanga. Svarbiausieji bendrieji Renesanso stiliaus bruožai. Svarbiausios Renesanso polifoninės muzikos mokyklos.Populiariausi Renesanso vokalinės pasaulietinės muzikos žanrai. Renesanso instrumentinė muzika. Literatūra
Muzikos Referatas (9 pus.)


Renginio scenarijus : ‚‚ketvirtokų išleistuvės‘‘
Įvadas. Renginio „ketvirtokų išleistuvės“ scenarijus. Priedai. Scenografija. Salės užuolaidos papuoštos pačių vaikų iškarpytomis gėlėmis, kurias padarė per darbelių pamoką. Scenoje guli vaikų palinkėjimai mokyklai bei kitiems mokiniams. Dešiniajame salės krašte padaryta mokinių nuotraukų paroda, kurioje mokiniai įamžinti nuo pirmos iki ketvirtos klasės...
Muzikos Namų darbas (12 pus.)


Renginio scenarijus: Adventas
Tema: advento šventė, ramybės, susikaupimo, mąstymo metas. Pasakoje simbolizuojantis gėris, kova prieš blogį. Tikslai. Supažindinti vaikus su advento švente. Padėti vaikams suvokti tikrąsias žmoniškąsias vertybes. Padėti vaikams išsiugdyti poreikį pajusti ryšį su protėvių dvasiniu pasauliu. Lavinti vaiko norą pažinti, sužinoti, domėtis advento švente, bei kitomis šventėmis. Padėti vaikui stiprinti dvasinį ryšį su jo artimiausiais (seneliais) praeitimi. Skatinti meilę ir šilumą išreikšti ir žodžiais, ir darbais. Ugdyti lankstų ir kūrybingą žmogų. Auditorija: jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai (pradinukai). Trukmė: 1 valanda.
Muzikos Namų darbas (9 pus.)


Renginio scenarijus: Motinos diena
Tikslas: Puoselėti meilę, pagarbą savo mamytėms bei vyresniems žmonėms. Uždaviniai. Susirengti istorinę, etnokultūrinę medžiagą. Sukurti ir parašyti renginio scenarijų. Suformuluoti renginio repertuarą atitinkantį renginio temai. Įgyvendinti tikslą praktiškai. Renginio forma: Šventė. Atlikimo vieta: Mokyklos aktų salė. Profesinių kompetencijų sąrašas. Terminų, santrumpų žodynėlis. Scenografija. Choriografinių kūrinų repertuaras. Renginio "motinos diena" scenarijus. Renginio eiga. Šokių aprašymai. Abelytė. Lietaus lašiukai.
Muzikos Namų darbas (27 pus.)


Renginio scenarijus: Tarptautinė vaikų gynimo diena
Vieta: mokyklos aktų salė, kiemas. Auditorija: mokyklos bendruomenė, svečiai. Tema: tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas. Tikslai. Pažintiniai: supažindinti su tarptautinėmis organizacijomis, ginančiomis vaikų teises, plėsti akiratį, garsinti savo mokyklą. Auklėjamieji: ugdyti meilės ir pagarbos jausmą žmogaus gyvybei, stiprinti dvasinį ryšį su artimaisiais, ugdyti rūpestingumo jausmą silpnesniam, mažesniam, skatinti meilę, šilumą, gerumą išreikšti ir žodžiais, ir darbais, puoselėti nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą. Lavinamieji: skatinti norą tobulėti, būti dėmesingu šalia esantiems, kurti saugią aplinką sau ir kitiems. Metodai. Įpareigojimas. Pasakojimas. Pagerbimas. Skatinimas ir apdovanojimas. Žaidimai ir šokiai.
Muzikos Pavyzdys (6 pus.)


Richardas Vagneris
Biografija. Ilgas kelias link muzikos ir šlovės. Kūryba. Literatūra. Richardas Vagneris - vienas žymiausių XIX a. antrosios pusės vokiečių kompozitorių, paskutinis muzikas romantikas, pasižymėjęs drąsiu novatoriškumu ir didžiuliais užmojais. Jis buvo ne tik kompozitorius, bet ir dirigentas, kuris padėjo nemažus pamatus dirigavimo menui. Jis buvo poetas ir dramaturgas. R.Vagneris buvo laikomas "didžiu Vokietijos vyrų", "vokiečių dvasia" ir yra ne tik žinomas dėl jo sukurtų 13 operų ir daugelio kitų kūrinių, bet ir dėl jo neišvengiamos įtakos supratimui apie Vokietijos kultūrą ir istoriją.
Muzikos Referatas (7 pus.)


Rokas
Įvadas. Kas yra rokas? kaip atsirado rokas? roko muzika lietuvoje. Su roku susyjusios subkultūros. Roko atmainos. Išvados. Naudota litertūra. Roko muzikoje vyrauja įvairūs ritmai, įvairūs dainų atlikimo būdai, įvairios melodijo, jų skambesiai, taip pat skirtingi dainų tekstai, priklauso no to, kokios jis yra kryties ar atmainos, pavyzdžiui, punk rokas pasižymi paprastumu, energingumu, greitumu, o hard roko muzikoje dominuoja atkaklus, "kalantis" ritmas, trumpos melodinės frazės, ekspresyvus, forsuotas vokalas.
Muzikos Referatas (10 pus.)


Roko muzikos vystimasis
50 - ųjų rokas. 60 - ųjų rokas. 70 - ųjų rokas. 80 - ųjų rokas. 90 - ųjų rokas.
Muzikos Referatas (8 pus.)


Rusų elektroninės muzikos raida
OPTOFONINIS PIANINAS. TEREMINAS. EKVODINAS. Elektorinės muzikos istoriją galima nagrinėti kaip elektra-muzikinių instrumentų vystymąsi. Darbai ir tyrimai elektronikos srityje privedė prie naujos muzikos šakos susiformavimo, ir tai tapo trečiąja po J.S.Bacho (1685-1750) ir A.Šionbergo (1874-1951) revoliucija muzikoje. (J.S.Bachas įtvirtino temperaciją, pasiūlyta matematiko Verkmeisterio. A.Šionbergas supaprastino derminę trauką.) Bet tai anaip tol nepakeitė kompozitorių ir atlikėjų, instrumento gamintojo, santykio. Kaip pakeitė naujai atsiradusi garso įrašymo ir sintezės įranga.
Muzikos Referatas (9 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 |