Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 

Lietuviu liaudies dainos
Įvadas; Tautosaka. Lietuvių liaudies dainos. Lyrizmas. Lietuvių liaudies dainų skirstymas: Darbo dainos. Mitologinės dainos. Apeiginės dainos. Vestuvių dainos. Neapeiginės dainos. Istorinės-karinės dainos. Revoliucinės dainos. Jumoristinės dainos. Raudos ir Sutartinės: Dzūkų raudos Aukštaičių sutartinės. Dainos raida: Melodija. Giesmių įtaka dainoms. Senoviškos, naujoviškos dainos; ritmas, rimas. Poetinės dainų priemonės. Palyginimai, apozicijos, epitetai. Dainų rinkimas. Išvados. Literatūra
Muzikos Referatas (7 pus.)


Lietuvių muzikos istorijos konspektas 10 ir 11 klasei
Lietuvių profesionaliosios muzikos raida. Renesanso muzika Lietuvoje, dvarų kompozitoriai. Pirmosios operos pastatymas,. XIX a. muzikinis gyvenimas Lietuvoje. Klojimų vakarai, muzikos draugijos. Pirmieji lietuvių muzikos profesionalai, muzikos mokymo įstaigos. Juozas Naujalis. Česlovas Sasnauskas. Mikas Petrauskas. Mikolojus Konstantinas Čiurlionis. Juozas Gruodis. J. Karnavičius. Stasys Šimkus - dainų kūrėjas. Pirmųjų lietuvių nacionalinės muzikos dešimtmečių apžvalga. Balys Dvarionas. Stasys Vainiūnas. Julius Juzeliūnas. Eduardas Balsys. Vytautas Klova. Bronius Kutavičius. Feliksas Bajoras. Osvaldas Balakauskas. Neoromantikai. Radikaliųjų kompozitorių karta.
Muzikos Konspektas (62 pus.)


Liudvikas van Bethovenas
Ištrauka iš darbo. Kada Liudvikas van Bethovenas (Ludwig van Beethoven) gimė nėra tikslia žinoma, nes tada bažnyčios knygose būdavo pažymima tik krikšto diena. Todėl 1770 metų gruodžio 17-ją, Liudviko Bethoveno krikšto dieną, laikome ir gimimo diena. Bethovenas nė pats nežinojo. kada gimęs. Ilgą laiką jis manė esąs dviem metais jaunesnis. Taip pat netikslios yra ir kitos pirmosios Bethoveno gyvenimo datos. Bethovenų namuose būdavo mažai džiaugsmo. Tėvas, grįžęs iš smuklės naktį, keldavo mažąjį Liudvigą iš patalo. Jis turėdavo groti jo išgertuvių draugams. O jei dieną sėsdavo prie spineto ir be natų fantazuodavo, gaudavo nuo tėvo antausių. Toks skambinimas, jo nuomone, buvo beprasmis.
Muzikos Referatas (10 pus.)


Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1)
KŪRYBA. FORTEPIJONINĖ MUZIKA. Ištrauka iš darbo. Čiurlionio kūrybinis palikimas yra ne tik gausus-jis paliko apie 300 įvairių žanrų muzikos kūrinių. Būdingas šio kompozitoriaus muzikos bruožas yra jos liaudiškumas, susijęs su meile gimtajam kraštui ir gamtos poezijai. Muzikos nuoširdumą lemia vyraujanti lyrinė jo kūrinių nuotaika. Čiurlionio muzikai būdingas ir filosofinis susimąstymas optimistinė nuotaika, šviesi pažiūra į gyvenimą.
Muzikos Referatas (1 pus.)


Mykalojus Konstantinas Čiurlionis (2)
Ištrauka iš darbo. M.K. Čiurlionis gimė 1875 metų rugsėjo 22 dieną Varėnoje. Kiek paūgėjęs su šeima persikėlė gyventi į Druskininkus, nes Čiurlionio tėvui buvo paskirta groti vargonais Druskininkų bažnyčioje. Palinkimą į muziką paveldėjo ir savo tėvo vargonininko, o jo vazduotę lavino nepaprastai gražios, miškuose skendinčios Druskininkų apylinkės, dzūkų pasakos bei padavimai, skambios lietuvių liaudies dainos. Čiurliono tėvas buvo ne tik geras vargonininkas, bet ir aistringas žuvautojas. Šį pomėgį jis perdavė ir savo sūnums. Iš mažens berniukai buvo įpratę tūnoti su tėvu ant Nemuno kranto, kantriai laukdami, ar nepakibs ant meškerės koks ešeriukas ar aukšlė. Dažniausiai rėvas, pridaręs berniokams meškerių, liepdavo jiems gaudyti smulkias žuvytes, kurias jis užkabindavo ant didelės meškerės ir plaukdavo valtele į įlanką ar šiaip gilesnę vietą lydekų gaudyti.
Muzikos Referatas (3 pus.)


Mocartas
1756 metais Zalcburge gimė Volfgangas Amadėjus Mocartas. Volfgangas Amadėjus Mocartas turėjo penkeriais metais vyresnę seserį. Ji buvo geriausia jo vaikystės dienų žaidimų draugė. Tėvai greitai pastebėjo, kad abu vaikai nepaprastai muzikalūs.
Muzikos Referatas (10 pus.)


Modernioji muzika
Įžanga. Modernizmo pradžia. Modernizmo raida. Muzikinis modernas. Impresionizmas. Muzikinis impresionizmas. Nenutrūkstama forma. Ekspresionizmas. Muzikinis ekspresionizmas. Futurizmas. Mikrotoninė muzika. Mikrotoninė muzika. Neoklasicizmas. Muzikinis neoklasicizmas. Tautiškumas modernioje muzikoje. Totalitariniai stiliai. Socrealizmas. Socrealistinė muzika. Konkrečioji, elektroninė ir kompiuterinė muzika. Konkrečioji muzika. Elektroninė muzika. Kompiuterinė muzika. Serializmas. Totalinis serializmas. Aleatorika. Grafinė ir veiksmo muzika. Grafinė muzika. Veiksmo muzika. Minimalizmas. Minimalistinė muzika. Postmodernizmas. Postmoderni muzika. Išvados.
Muzikos Referatas (11 pus.)


Muzikiniai instrumentai
Lietuvių liaudies instrumentai. Styginiai instrumentai. Smuikas. Altas. Violončelė. Kontrabosas. Čongūris. Arfa. Gitara. Liutnia. Pučiamieji instrumentai. Variniai pučiamieji. Valtorna. Trimitas. Trombonas. Tūba. Mediniai pučiamieji. Fleita. Klarnetas. Saksofonas. Obojus. Fagotas.
Muzikos Referatas (8 pus.)


Muzikos istorijos konspektai
F.Listas. E.Grygas. Bendržichas Smetana. Antoninas Dvoržakas. XIX a. prancūzų, italų ir vokiečių opera. Rusų opera. M.Glinkos, P.Čaikovskio, Nikolajaus Rimskio-Korsakovo operos. N.Rimskis Korsakovas. P.Čaikovskio ir L.Delibo baletai. Leo Delibas. Baletai. Operetė.
Muzikos Konspektas (9 pus.)


Muzikos terapija
Įvadas. Muzikos terapijos sąmprata. Muzika tolygi medikamentams. Muzikos terapija psichiatrijoje. Muzikos terapijos poveikis smegenims. Muzikos terapinės savybės.. Muzikos poveikis žmogui. Muzikos taikymas terapijoje. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame darbe atskleisiu kas yra muzikos terapija, koks jos poreikis žmogui, kokias savybes ji turi.
Muzikos Referatas (8 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 |