Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 

Tarptautinio verslo transportinio aptarnavimo kursinis darbas
ĮVADAS. Gabenamos prekės: pakavimas ir kiekis autotraukinyje. Autotransporto priemonės pasirinkimas. Vežimas kelių transportu. Duomenys apie maršrutą. Degalų sąnaudos. Vairuotojo darbo užmokesčio ir komandiruočių skaičiavimas. Išlaidos automobilio techniniam aptarnavimui. Lizingas ir transporto priemonių nusidėvėjimas. Draudimo įmokos. Visos išlaidos vienam mėnesiui. Krovinių vežimas jūra ir kelių transportu. Duomenys apie maršrutą Klaipėda – Kylis – Hamburgas – Ryga – Klaipėda. Degalų sąnaudos. Vairuotojo darbo užmokesčio ir komandiruočių skaičiavimas. Išlaidos automobilio techniniam aptarnavimui. Lizingas ir transporto priemonių nusidėvėjimas. Draudimo įmokos. Visos išlaidos vienam mėnesiui. Duomenys apie Klaipėda – Sasnicas – Hamburgas – Ryga – Klaipėda maršrutą. Degalų sąnaudos. Vairuotojo darbo užmokesčio ir komandiruočių skaičiavimas. Išlaidos automobilio techniniam aptarnavimui. Lizingas ir transporto priemonių nusidėvėjimas. Draudimo įmokos. Visos išlaidos vienam mėnesiui. Trijų skirtingų maršrutų mėnesio sąnaudų palyginimas. IŠVADOS. LITERATŪRA
Logistikos Kursinis darbas (27 pus.)


Tarptautinių krovinių gabenimas, įvertinant transporto parko paruošimo ir eksploatavimo technologinius aspektus
Įvadas. Darbe naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Darbo metodika ir priemonių aprašymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Analitinė dalis. Įstatymai reglamentuojantys įmonių kūrimąsi. Įmonių įstatymas. Uždarųjų akcinių bendrovių įstatymas. Įmonių registro įstatymas. Įmonės charakteristika. Įmonės valdymas, organizacinė struktūra. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos trumpa analizė. Personalo analizė. Maršrutų analizė. Transporto priemonės. Projektinė dalis. Suprojektuoti tarptautinių krovinių gabenimą, įvertinant transporto parko paruošimo ir eksploatavimo technologinius aspektus. Maršruto projektavimas lietuva - italija. Veiksniai, įtakojantys technologinio proceso projektavimą. Transporto priemonės technologinio paruošimo skaičiavimas. Transporto priemonės parinkimas maršrutui. Krovos darbų organizavimas ir markiravimas. Krovinių tvirtinimo principai transporto priemonėse. Maršruto technologinio proceso ypatumai. Reikalingų dokumentų parengimas. Krovinių vežimo teisinis reguliavimas. Pasirinkto maršruto eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Maršrutas lietuva − italija. Naujų pažangių technologijų taikymas, projektuojant krovinio vežimo procesą. Išvados. Šiame diplominiame darbe nagrinėjamas transporto parko paruošimo ir eksploatavimo technologiniai aspektai, projektuojant tarptautinį krovinių gabenimą. Įvadinėje dalyje atliekama įmonės UAB "Vivtransa" veiklos analizė, analizuojami ekonominiai ir finansiniai rodikliai. Tolimesniuose skyriuose analizuojami maršrutai, kuriais įmonė veža krovinius. Analitinėje dalyje yra pateikiama krovinių srautų analizė, maršruto analizė, vežimo tarptautiniais maršrutais organizavimo technologija. Projektinėje dalyje parenkama tinkamiausia transporto priemonė, tinkamiausias pakrovimo būdas. Siūlomas naujų pažangių technologijų taikymas, nagrinėjami šių technologijų privalumai. Pateiktos išvados ir pasiūlymai.
Logistikos Diplominis darbas (56 pus.)


Tarptautinių krovinių vežimai
Įvadas. Tarptautiniai krovinių vežimai. Tarptautinių vežimų samprata tarptautinių krovinių vežimo operacijų turinys. Tarptautiniai kombinuotieji krovinių vežimai. Tarptautinių kombinuotųjų krovinių vežimų organizavimas. Tarptautiniai multimodaliniai krovinių vežimai. Tarptautinių multimodalinių krovinių vežimo organizavimas. Pagrindinės multimodalinių vežimų technologijos. Galimi multimodalinių vežimų plėtros etapai. Sąlygos, garantuojančios multimodalinių vežimų konkurencingumą. Multimodalinių vežimų sistemos teisinis aprūpinimas. Valstybinis multimodalinių vežimų reguliavimas. Darbo tikslas - išanalizuoti tarptautinius kombinuotuosius ir multimodalinius krovinių vežimus. Darbo objektas – tarptautiniai kombinuotieji ir multimodaliniai krovinių vežimai. Darbo uždaviniai. Apibūdinti tarptautinius krovinių vežimus. Išanalizuoti tarptautinius kombinuotuosius krovinių vežimus. Išanalizuoti tarptautinius multimodalinius krovinių vežimus.
Logistikos Referatas (16 pus.)


Transporto grandinių logistinio aprūpinimo plėtojimas
Įvadas. Tarptautinės logistikos esmė. Logistikos sąvoka. Tarptautinės logistikos sfera. Tarptautinės logistikos kanalai. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto. Priemonėmis. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršutais reikalingi. Dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Europalečių transportavimo linijos įkurimas ir tarptautinis gabenimas. Auto transportu. Įmonės transporto pagrindinės charakteristikos. Transporto priemonės parinkimas. Transportuojamų krovinių analizė. Maršutai ir pervežimų schemos taikomos transportavimui. Praktinis pervežimo iš vakarų europos į rusiją taikymas. Išvados. Priedai. Literatūros sąrašas. Darbo tyrimo objektas - įmonė x, pervežanti krovinį iš vakarų Europos į rusiją. Pagrindinis tikslas - išanalizuoti tarptautinės logistikos raidą ir pervežimą iš Vokietijos ( Berlyno ) į Rusiją ( Maskvą ). Darbo uždaviniai. Išanalizuoti tarptautinės logistikos esmę. Išanalizuoti tarptautinės logistikos krovinių gabenimą ir jos sandėliavimą. Išanalizuoti tarptautinį pervežimą iš vakarų Europos į Rusiją.
Logistikos Referatas (40 pus.)


Transporto logistika: kelių, oro, geležinkelių, jūrų ir upių
Kelių logistika. Oro logistika. Geležinkelių logistika. Jūrų logistika. Upių logistika. Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Transporto paslaugų konkurencingumas. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmis. Tarptautinės logistikos esmė. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Jūrų transportas. Geležinkelių transportas. Automobilių transportas. Oro transportas. Upių transportas. Formalizuotas transporto rūšies pasirinkimo būdas. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršrutais reikalingi dokumentai. Tarptautinių krovinių sandėliavimas ir jo įtaka tarptautinei logistikai. Išvados. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra būtinas atliekant vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių. Lietuvos Respublikos Vyriausybė transporto sistemos vystymąsi laiko prioritetiniu, reikalaujančiu daug pastangų, milžiniškų investicijų ir laiko.
Logistikos Kursinis darbas (21 pus.)


Transporto sistema
Įvadas. Sandėliai ir terminalai. Terminalų funkcijos. Terminalų klasifikacija. Sandėlio samprata, jo reikšmė logistikoje ir atliekamos funkcijos. Sandėlių tipai. Sandėlio zonos/srautų judėjimas terminale. Terminalų zonos ir jų funkcijos. Sandėlio darbo zonos. Srautų intensyvumo terminale paros metu skaičiavimas. Krovinių saugojimo zonos parametrų skaičiavimas. Krovinio ir krovos vieneto apibrėžimas. Krovinių klasifikacija. Įpakavimas. Krovinių saugojimo zonos parametrų skaičiavimas. Krovos įranga. Krovos įrangos samprata. Krovimo įranga. Krovinių saugojimas stelažuose. Stelažinio saugojimo ypatumai/tikslingumas. Stelažų tipai ir jų taikymo galimybės. Krovinių saugojimo stelažuose parametrų skaičiavimai. Krovos fronto rodiklių skaičiavimai. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: Išanalizuoti sandėlio/terminalų struktūrą, jo svarbą logistikos sistemoje. Susipažinti su terminalo zonomis, jose naudojama saugojimo ir krovos įrangą, atlikti reikiamus skaičiavimus.
Logistikos Kursinis darbas (25 pus.)


Transporto sistemos veikla
Transporto sistemos veiklos aplinka. Pasaulinės transporto organizacijos ir jų politika. Europos Transporto Ministrų Konferencija. ECMT tikslai. JT Ekonominė komisija Europai. Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija. Tarptautinė autokelių federacija. Tarptautinė automobilių federacija. Tarptautinė kelių transporto sąjunga. Tarptautinė švyturių tarnybų asociacija. Tarptautinė uostų ir prieplaukų asociacija. Tarptautinė jūrų organizacija. Baltijos ir tarptautinė jūrų taryba. Tarptautinė geležinkelių sąjunga. Tarptautinė geležinkelių kongresų asociacija (AICCF). Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. Tarptautinė oro transporto asociacija. Europos aviakompanijų asociacija. Europos Sąjungos (ES) institucijos. Europos Sąjungos (ES) transporto sektoriaus plėtros gairės (White book 2001: time to decide). Atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) turimas galias, ekonominiu požiūriu galimi 3 problemos sprendimo būdai. Pagrindinės priemonės. Geležinkelio atgaivinimas. Kelių transporto sektoriaus kokybės gerinimas. Skatinimas naudotis jūrų ir vidaus vandenų transportu. Tarprūšinio transporto naudojimas. Transeuropinio tinklo kūrimas. Saugos keliuose didinimas. Veiksmingų mokesčių už transportą politikos adaptavimas. Oro transporto augimo ir aplinkos apsaugos aspektų pusiausvyra.
Logistikos Konspektas (4 pus.)


Transporto vadybininkų veiklos sritys
Įvadas. Teorine dalis. Prognozavimas. Planavimo samprata ir reikšmė. Organizavimo funkcijos samprata. Ir reikšmė. Transporto paslaugų organizavimas. Informacijos esmė ir reikšmė transporte. Praktinė dalis. Vadybininko funkcijos ir strategijos. Iniciatyvus valdymas. Informacijos tobulinimas. Ribotas naudojamų vežėjų kiekis. Vežėjų derybos. Sutarčių sudarymas. Smulkiųjų siuntų vežimo strategija. Didesnių siuntų vežimo strategija. Atvežamų krovinių vežimo strategija. Sandėliavimas ir medžiagų tvarkymas. Vadybininko - transportavimo valdymo analizė. Transportavimo valdymo sudedamosios dalys. Eismo valdymas, kaip aprūpinimo funkcija. Veiklos rūšys ir personalo funkcijos. Eismo funkcijų augimas. Kontrolės pasikeitimai. Eismo valdymo veiklos rūšių aspektai. Vežimų planavimas. Užsakymų servisas. Ekspedijavimas / sekimas. Pirminis patikrinimas / įvertinimas. Patikrinimas / vežimo sąskaitos apmokėjimas. Užlaikymas. Pretenzijos. Privačių automobilių bei sunkvežimių valdymas. Transportavimo biudžeto valdymas. Transportavimo valdymo veiklos personalo ir administraciniai aspektai. Metodo parinkimas. . Paslaugų ir pasiūlos apdraudimas. Derybos. Darbą reguliuojančios taisyklės. Verslo politikos pasirinkimas. Kasmetinių transportavimo reikalavimų planavimas. Biudžeto planavimas. Informacinės sistemos. Sistemų analizavimas. Vadovavimas ir vykdymo vystymas. Transporto vadybos perspektyvos. Bendra transportavimo kaina. Transporto skyriaus žmonių išteklių valdymas. Išvados. Literatūra:.
Logistikos Kursinis darbas (24 pus.)


UAB ,,Švyturys-Utenos alus” logistinės veiklos analizė
UAB ,,Švyturys-Utenos alus” įmonės pristatymas bei produkcija. Įmonės pristatymas. Organizacijos veiklos apibūdinimas, veiklos logistiniai procesai Planavimas. Kontrolė. Marketingas. Apskaita. Personalas. Konkurentai. Pagrindinis veiklos produktas. Įmonės Kauno regiono logistinės veiklos analizė. Nustatyti kritines vietas nagrinėtų operacijų valdyme bei pateikti pasiūlymus. Išvados. Šiame darbe siekiame pristatyti įmonę, jos produkciją bei išanalizuoti įmonės vykdomus logistikos procesus. Kadangi, ši įmonė laikoma viena pelningiausiai dirbančių ir sparčiai didinančių eksportą įmonių - buvo pasirinkta nagrinėti šios įmonės veiklą bei pristatyti Kauno regione vykdomas logistikos operacijas
Logistikos Kursinis darbas (26 pus.)


UAB "Taurus - Ekspres" įmonės organizacinis projektavimas
Įvadas. Teoriniai krovinių pervežimo įmonių organizavimo pagrindai. Įmonės veikla ir valdymas. Pervežimo paslaugų analizė lietuvoje. Rinka ir konkurentai. Verslo prielaidos ir rizika. Finansų planavimas transporte. Situacijos analizė (kursinio darbo praktinė dalis). Įmonės veikla ir valdymas. Transportas - svarbi paslaugų sferos šaka. Jis formuoja bei parodo gyvenimo būdą, kultūrą, turi įtakos ekonomikos pažangai. Be jo nebūtų geografinio darbo pasidalijimo, teritorinės gamybos kooperacijos. Transporto tinklo struktūra, tankumas ir įvairovė parodo šalių ir regionų svarbą pasaulio ūkyje, išryškina jų ekonominius skirtumus.
Logistikos Kursinis darbas (18 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 |