Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 

Praktikos ataskaita: transporto įmonėje UAB "Girteka"
Įmonės UAB "Girteka" charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės pristatymas. Rinkos analizė. Lietuvos transporto sistemos apžvalga. Įmonės konkurencinės padėties analizė. Įmonės veiklos analizė. Teikiamų paslaugų pristatymas. Turimos transporto priemonės. Įmonės valdymas. Įmonės organizacinė struktūra. Pagrindinės UAB "Girtekoje" naudojamos programos. Darbo apmokėjimo sistema ir motyvacinė sistema. Įmonės finansinė analizė. Individualios užduoties nagrinėjimas. Eksporto skyriaus vežami kroviniai. Krovinių tipai. Išorinių ir vidinių veiksnių įtaka įmonės krovinių apyvartai. Sezoniškumas. Įmonės "Girteka" tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio transporto kompanijomis. Bendradarbiavimo pagrindas su klientais. Įmonės veiklos perspektyvos. Išvados. Literatūra. Logistikos centre ne tik pakraunami ir iškraunami kroviniai, bet ir teikiama daug kitokių paslaugų. Įkurtas Vilniaus apskrities ir pasienio maisto ir veterinarijos tarnybos gydytojų postai, išduodami veterinariniai ir fitosanitariniai krovinių sertifikatai bei leidimai, atliekami veterinarijos patikrinimai įvežamiems ir išsiunčiamiems kroviniams. Modernūs A tipo ir vidaus rinkos šaldomi ir sausi muitinės sandėliai leidžia klientams sandėliuoti tranzitines ir ES vidaus vartojimo prekes, sutvarkomos visos importo ir eksporto procedūros.
Logistikos Ataskaita (22 pus.)


Sandėliavimas
Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėlių tipai. Bendrojo naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Atsargos logistikoje. Atsargų klasifikacija. Atsargų mažinimas. Išvados. Atsargos logistikoje įvardijamos kaip materialaus srauto forma. Jeigu materialus srautas logistikoje vyktų nepertraukiama grandine, tuomet įmonėje atsargų kaupti nereikėtų. Tačiau atsižvelgiant į daugelį veiksnių, tiesiogiai veikiančių įmonės aprūpinimą materialiais ištekliais, galima padaryti išvadą, kad atsargos įmonei yra būtinos.
Logistikos Referatas (14 pus.)


Sandėlių logistika
ĮVADAS. SANDĖLIŲ LOGISTIKA. PAGRINDINĖ SAMPRATA. SANDĖLIŲ STRATEGIJA. SANDĖLIŲ FUNKCIJOS. SANDĖLIŲ RŪŠYS SANDĖLIŲ IŠDĖSTYMAS. SANDĖLIAVIMO UŽDAVINIAI. SANDĖLIŲ ADMINISTRAVIMAS IR VALDYMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Logistikos Referatas (21 pus.)


Sandėlių logistika
Įžanga. Sandėliavimo samprata. Sandėliavimo esmė ir svarba. Sandėlių tipai. Bendro naudojimo ir privačių sandėlių lyginimas. Sandėlio paskirtis ir funkcijos. Strateginiai sandėliavimo sprendimai. Sandėlių skaičius ir dydis. Vietovės analizė. Sandėlio vidaus planas. Sandėlių veiklos organizavimas. Pagrindinės atsargų laikymo sandėlyje priežastys. Sandėlių panaudojimo efektyvumas. Išvados. Literatūra. Logistika vadinama visa veikla, susijusi su žaliavų, prekių pristatymu į vartojimo vietą. Šiuolaikinę modernią logistiką galima apibrėžti kaip strategiškai valdomą procesą, kurio metu žaliavos, dalys ir galutinai pagaminta produkcija yra sandėliuojamos ir pervežamos iš tiekėjų gavėjams.
Logistikos Kursinis darbas (28 pus.)


Smulkiųjų krovinių gabenimo ypatumai
Logistikos namų darbas. Įvadas. Krovinių klasifikavimo sistema. Smulkiųjų krovinių gabenimo ypatumai. Oro transportu gabenamų smulkiųjų krovinių, ypatumai. Automobiliais gabenamų smulkiųjų krovinių, ypatumai. Geležinkeliu gabenamų smulkiųjų krovinių, ypatumai. Išvados. Literatūros sąrašas. Ištrauka iš darbo. Veikla, susijusi su žaliavų ir prekių pristatymu į vartojimo vietą vadinama - logistika. Logistika – viena iš sričių, kurioje darbas niekada nenutrūksta. Šiandieninė logistika yra labai įvairiapusė, jungianti tokias skirtingas veiklos sritis, kaip informacijos mainai, atsargų valdymas, sandėliavimas, produktų tvarkymas, pakavimas bei jų transportavimas. Šiuolaikinę modernią logistiką galima apibrėžti kaip strategiškai valdomą procesą, kurio metu žaliavos, dalys ir galutinai pagaminta produkcija yra sandėliuojamos ir pervežamos iš tiekėjų gavėjams.
Logistikos Namų darbas (12 pus.)


Susisiekimo sistemos kursinis projektas
Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis. Vilniaus rajono žemėlapis. Projektavimo eiga. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių pervežimo apimčių skaičiavimas. Vilniaus rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžių) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo pagal esamus kelių parametrus skaičiavimas. Susisiekimo sistemos sąveikos punktų (a/b gamyklos (mineralinių medžiagų), poilsio aikštelių) projektavimas. Racionalios krovinių vežimo schemos projektavimas. Racionalios kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Išvada.
Logistikos Kursinis darbas (39 pus.)


Susisiekimo sistemos kursinis projektas (2)
Aiškinamasis raštas. Projektavimo eiga. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių vežimo apimčių skaičiavimas. Joniškio raj. susisiekimo sistemos automobilio eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžų) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo ,pagal esamus kelių parametrus, skaičiavimas. Susisiekimo sistemos sąveikos punktų projektavimas. Mineralinių medžiagų saugyklos projektavimas. Ilgalaikio poilsio aikštelės projektavimas. Trumpalaikio poilsio aikštelės projektavimas. Gražaus vaizdo aikštelės projektavimas. Racionalios vežimo schemos projektavimas. Racionalios kelio dangos konstrukcijos parinkimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos Kursinis darbas (22 pus.)


Susisiekimo sistemos kursinis projektas (3)
Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis. Alytaus rajono žemėlapis. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių pervežimo apimčių skaičiavimas. Alytaus rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžų) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo pagal esamus kelių parametrus skaičiavimas. Transporto susisiekimo sistemos sąveikos punktų (sandėlių, aikštelių, saugyklų). projektavimas. Krovinių pervežimo racionalios sistemos projektavimas. Kelio dangos racionalios konstrukcijos parinkimas. Naudojamos literatūros sąrašas. Išvados.
Logistikos Kursinis darbas (21 pus.)


Tarptautiniai pervežimai. Problemos ir perspektyvos
Paslaugų paketas. Tarptautiniai pervežimai. Problemos ir perspektyvos. Transportas. Transporto šakos. Trumpa 3 pagrindinių transporto šakų apžvalga. Geležinkelių perspektyvos. Tarptautinių civilinės aviacijos organizacijų apžvalga. Lietuva pristato savo požiūrį į Europos sąjungos jūrų politiką. Svarbiausi darbo kriterijai. Paslaugų klasifikavimas ir jo kriterijai. Paslaugų rezultato matavimo kiekybiniai rodikliai. Tarptautinių pervežimų grupė pagal jos rezultato pobūdį. Tarptautinių pervežimų kokybės rodikliai – techninė ir funkcinė kokybė. Tarptautinių pervežimų pagrindiniai matmenys vartotojo požiūriu. Išvados. Lietuvos Respublikoje yra šios transporto šakos: biotransportas, geležinkelio, automobilių, jūrų, vidaus vandenų, oro, miestų elektrinis, vamzdinis.
Logistikos Referatas (16 pus.)


Tarptautinio krovinių pervežimo UAB "Nodora" valdymas
ĮVADAS. SITUACIJOS ANALIZĖ. UAB “Nodora” pristatymas. UAB “Nodora” veikla ir veiklos analizė. Tarptautiniai krovinių pervežimai ir pagrindiniai tarptautiniai maršrutai. UAB “Nodora” automobilių parko analizė. UAB “Nodora” personalas. UAB “Nodora” klientai ir konkurencinė aplinka. TYRIMO METODIKA. Firmos finansinės atskaitomybės elementai. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Ekonominės veiklos įvertinimo metodika. Pelningumo koeficientai. Mokumo (likvidumo) rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo) koeficientai. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI. UAB “Nodora” finansinės atskaitomybės rodikliai. Bendrovės turto analizė. UAB „Nodora“ finansinių rezultatų analizė. UAB „Nodora“ ekonominės veiklos įvertinimo rodiklių analizė. UAB “Nodora” veiklos gerinimo kryptys. Naujų užsakovų paieška. Krovinių gabenimo savikainos skaičiavimas ir mažinimas. Automobilių parko atnaujinimas. Naujo maršruto Lietuva – Ispanija – Italija – Lietuva atidarymas. Veikos finansavimo būdai. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Logistikos Diplominis darbas (47 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 |