Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 

Logistikos proceso valdymo analizė UAB Tromina
Įvadas. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudedamosios dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas UAB "tromina". UAB "tromina" veiklos apžvalga. Transporto logistikos ypatumai UAB "Tromina". Logistikos funkcijų valdymas UAB "Tromina". Paskirstymo logistikos analizė UAB "Tromina". Logistikos proceso valdymo tobulinimas. UAB "Tromina" darbuotojų anketinės apklausos duomenų analizavimas. SSGG analizė. UAB "Tromina" išorinės aplinkos analizė. UAB "Tromina" vidinės aplinkos analizė. Išvados ir rekomendacijos.
Logistikos Kursinis darbas (38 pus.)


Logistikos procesų valdymas
Logistikos proceso valdymo problemos. Logistikos valdymo problemų neutralizavimo būdai. Tiekimo grandinės valdymo efektyvumo svarba logistikos proceso valdyme. Efektyvaus logistikos valdymo modelis. Pirmoji problema firmoms siekiant efektyviai valdyti logistikos sistemą - netinkamas tiekėjų pasirinkimas. Dažniausiai kyla problemų dėl to, kad pasirenkami tiekėjai, negebantys efektyviai veikti esant intensyviems uzsakymų srautams ir turintys aukštą gedimų ir pristatymų uždelsimo lygį. Todėl firmoms siūlytina pasirinkti tiekėjus pagal tokius kriterijus...
Logistikos Namų darbas (6 pus.)


Logistikos procesų valdymo analizė UAB „Vakarų mediena torso“
Turinys. Įvadas. UAB "Vakarų mediena torso" veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Logistikos proceso valdymo analizė. Logistikos proceso samprata. Logistikos proceso valdymo sudėtinės dalys. Logistikos funkcijų valdymo ypatumai. Logistikos proceso valdymas UAB "Vakarų mediena torso". UAB "Vakarų mediena torso" veiklos apžvalga. Logistikos funkcijų Valdymas UAB "Vakarų mediena torso". Logistikos procesų valdymo sudetinių dalių analizė UAB "Vakaru mediena torso". Logistikos procesų valdymo sudetinių dalių analizė UAB "Vakaru mediena torso". Išvados. Sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas. . Darbo objektas: UAB "Vakarų mediena torso" valdymas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Vakarų mediena torso" logistikos proceso valdymą. Darbo uždavyniai. Išnagrinėti įmonės logistinę sistemą ir jos proceso valdymą teoriniu aspektu. Išnagrinėti logistikos funkcijų valdymą. Išskirti logistikos proceso tobulinimo kryptis.
Logistikos Kursinis darbas (23 pus.)


Logistikos samprata ir raida
Logistikos terminologija ir apibūdinimas. Pagrindinės žinios apie logistikos sampratos istorinę raidą. Įmonės veiklos logistika. Logistikos plėtros veiksniai. Logistikos raidos etapai ir išsivystymo lygiai.
Logistikos Konspektas (15 pus.)


Logistikos sistemos analizė, planavimas ir įdiegimas
Dalinė sisteminė analizė. Pirkėjo pelningumo analizė. Sandėliavimo produktyvumo analizė. Transportavimo kaštų analizė. Konsolidavimo analizė. Tiesioginio produkto pelningumo analizė. Atskaitos taško (etaloninio įvertinimo) metodas. Gamybinių standartų ir normatyvų analizė. Logistikos sistemos planavimas. Tikslų ir apribojimų nustatymas. Kokybės programos. Pasaulinio lygio logistikos programos. Sistemos apribojimai. Duomenų rinkimas. Produktų auditas. Esamų gamybinių pajėgumų auditas. Tiekėjų auditas. Klientų auditas. Tiekimo ir paskirstymo kanalų auditas. Konkurentų auditas. Poveikio aplinkai auditas. Duomenų analizė. Modeliavimas.
Logistikos Konspektas (16 pus.)


Logistikos teorija
Logistikos sąvoka. Logistikos sfera. Logistikos subjektai. Logistikos objektai. Logistikos uždaviniai. Logistikos sistemos funkcionavimo principai. Išvardinkite stadijas, kurias praeina medžiagų ir pagamintos produkcijos judėjimo srautai nuo tiekėjo iki vartotojo. Nematerialios logistikos priemonės. Transporto rūšys verslo logistikoje. Kelių transporto priemonių klasifikacija. Geležinkelio transporto (vagonų) klasifikacija. Pakuočių ir konteinerių klasifikacija. Laivų klasifikacija. Orlaivių klasifikacija. Vežimų klasifikacija. Multimodalinių vežimų organizavimo modeliai. Terminalo samprata. Terminalų klasifikacija. Krovinių vežimo centrų koncepcija. Krovinių ekspedicijos logistinės paslaugos. Krovinių transportavimo logistinės paslaugos. Krovinių vežimo organizavimo logistinės paslaugos. Krovinių ir keleivių vežimų logistinių operacijų esmė. Teisės šaltinių rūšys. Kelių transporto teisės šaltiniai. Geležinkelio transporto teisės šaltiniai. Jūros transporto teisės šaltiniai. Vidaus vandenų transporto teisės šaltiniai. Oro transporto teisės šaltiniai. Pašto teisinis reguliavimas. Vežimo sutarties sąvoka. Vežimo sutarties dalyvių teisinė padėtis. Keleivių ir bagažo vežimo užmokestis. Krovinių pervežimo geležinkeliais teisinių santykių subjektų civilinės atsakomybės ypatumai. Važtaraščiai, naudojami vežant krovinius geležinkeliais. Reikalavimai krovinio važtaraščiui pagal naująsias CIM taisykles. Keleivių bei bagažo vežimo kelių transportu sutarties samprata bei jos ypatumai. Bilietas kelių transporte, jam keliami reikalavimai. Vežimų už atlyginimą ir vežimų savo sąskaita skirtumas ir bendri bruožai (kelių transportas). Vežėjų ir ekipažo pareigos tarptautiniuose vežimuose. Vežėjų civilinės atsakomybės ypatumai pervežimuose kelių transportu. Reikalavimai CMR važtaraščiui. CMR važtaraščio naudojimo tvarka. Keleivių bei bagažo vežimo jūrų transportu sutarties samprata bei jos ypatumai. Kruizinė sutartis. Vežėjas ir faktiškasis vežėjas. Vežėjo teisės ir pareigos (jūrų transportas). Keleivio teisės ir pareigos (jūrų transportas). Keleivio bilietas. Papildomos keleivio teisės, kurias suteikia bilietas. Laivo pateikimo tvarka. Keleivių registravimo sistema. Šalių atsakomybė už sutarties nevykdymą. Keleivių bei bagažo vežimo jūra sutarties nutraukimo ypatumai. Keleivių bei bagažo vežimo vidaus vandens keliais sutarties samprata bei jos ypatumai. Bilietas, jo gražinimo tvarka (vidaus vandens keliai). Bagažo vežimas bei saugojimas (vidaus vandens keliai). Vežėjų ir keleivių kontrolė (vidaus vandens keliai). Vežėjų civilinės atsakomybės ypatumai pervežimuose jūrų transportu. Konosamento sąvoka. Konosamento rūšys. Reikalavimai konosamentui pagal Hagos-Visby taisykles. Reikalavimai konosamentui pagal Hamburgo taisykles. Keleivių bei bagažo vežimo oro transportu sutarties samprata bei jos ypatumai. Faktinio vežėjo samprata, jo teisės bei pareigos (oro transportas). Keleivių, bagažo vežimas pagal užsakomųjų skrydžių (čarterio) sutartį. Orlaivio vado teisės bei pareigos keleivių atžvilgiu. Bagažo sąvokos keleivio vežimo oru sutarties atveju. Reikalavimai, keliami bilietui bei bagažo kvitui (oro transportas). Krovinių vežimo oro transportu teisinių santykių.
Logistikos Konspektas (30 pus.)


Paslaugų verslo organizavimas. Krovinių gabenimas
Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata: paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas: paslaugų paketas, pajėgumai, ištekliai. Paslaugų teikimo schema. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesai. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Tyrimo etapai. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš paslaugų teikėjų pozicijų. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje ypatumai. Krovinių gabenimo paslaugų teikimo tyrimo rezultatai. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados ir siūlymai. Literatūra.
Logistikos Kursinis darbas (41 pus.)


Pavojingų krovinių vežimas
Pavojingų krovinių samprata. Pavojingų krovinių vežimo dalyviai, jų atsakomybė. Pagrindiniai pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Kiti pavojingų krovinių vežimo dalyviai. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialistas. Vairuotojas, vežantis pavojingus krovinius. Pavojingų krovinių pakavimas. Dokumentai. Saugaus pavojingų krovinių vežimo užtikrinimas. Pavojingų krovinių vežimas kelių transportu LR. Pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu. Pavojingų krovinių vežimas jūrų transportu. Pavojingų krovinių vežimas oro transportu. Pavojingų krovinių vežimo ypatumai. Pavojingų krovinių vežimo kontrolė. Dalinė pavojingų krovinių vežimo kontrolė. Išsami pavojingų krovinių vežimo kontrolė. Įmonės veiklos kontrolė. Naudota literatūra.
Logistikos Kursinis darbas (22 pus.)


Praktikos ataskaita: tarptautinių krovinių pervežimo įmonėje
Įmonės padaliniai ir jų veikla, funkcijos. Įmonės valdymas ir darbo rezultatai. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos trumpa analizė. Krovinių srautų analizė. Maršrutų analizė. Personalo analizė. Transporto priemonės. Pasirinktos krovinių grupės vežimo technologinio proceso projektavimas. Krovinių grupės savybės, pakavimas, markiravimas. Krovinių krovimo technologijos aspektai (įranga, jų techninė charakteristika,. stipruminis skaičiavimas, krovimo frontų nustatymas). Krovinių tvirtinimo principai transporto priemonėse. Reikalingų dokumentų parengimas. Teisės aktų bei norminių dokumentų taikymas vežimo procese. Maršrutų projektavimas. Pasirinktų kelių maršrutų ekonominis įvertinimas. Pasirinkto maršruto eksploatacinių rodiklių skaičiavimas. Naujų pažangių technologijų taikymas, projektuojant krovinio vežimo procesą. Eismo saugumo reikalavimai gabenant pasirinktą krovinį.
Logistikos Ataskaita (26 pus.)


Praktikos ataskaita: transporto įmonėje UAB "DL Logistika"
Įvadas. Trumpai apie UAB dl logistika. UAB dl logistika darbo saugos reikalavimai. Įmonės vizija,misija, tikslai ir strategijos. UAB dl logistika vertybių politika. Įmonės valdymo organizacinė struktūra. Įmonės tikslai. Įmonės pasiekimai. Tikslinė rinka. Krovinių gabenimas. Krovinių gabenimas žemės transportu. Baltijos šalys. Tiriamoji dalis. UAB dl logistikos mikroaplinka. Klientai. Tiekėjai. Partneriai. Konkurentai. Rizika. Makroaplinkos analizė. Lietuvos demografinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Išvados. Literatūra ir kiti šaltiniai. Uždaviniai. Susipažinti su darbo saugos reikalavimais įmonėje. Apibūdinti įmonės viziją, misiją, tikslus, strategiją. Susipažinti su įstatymais, nuostatais, įsakymais bei nutarimais. Susipažinti su įmonėje įdiegtais standartais bei jų reikalavimais. Susipažinti su įmonės valdymo organizacine struktūra, padaliniais, gaminama produkcija. Įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, plėtros galimybes. Apibūdinti įmonės kapitalą, jo struktūrą, susipažinti su įmonės ūkiniais-finansiniais rodikliais. Pateikti savo nuomonę apie įmonės veiklos rezultatyvumą.
Logistikos Ataskaita (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |