Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

Krovinio vežimas maršrutu Klaipėda - Krokuva
Įvadas. Teorinė dalis. Maršruto sudarymas ir pasirinkimas. Važiavimo apribojimai krovininėms transporto priemonėms. Lietuvoje. Lenkijoje. Kelių mokesčiai. Lietuvoje. Lenkijoje. Krovinio paruošimas pakrovimui. Krovinių pakavimas. Tara. Krovos vieneto formavimas. Krovinio svėrimas. Krovinio ženklinimas (markiravimas). Krovinio paruošimas iki transportavimo. Krovinio siuntėjo ir vežėjo pareigos pakrovimo ir vežimo metu. Krovinio išdėstymas. Krovinio tvirtinimas. Krovinio priėmimas vežti. Tarptautinių pervežimų teisinis reglamentavimas. AETR reikalavimai. Vairavimo ir poilsio laikas. PRAKTINĖ DALIS. Transporto priemonės parinkimas. Puspriekabės pasirinkimas. Krovinio paruošimo vežimui. Krovinio pakavimas. Markiravimas. Krovos vieneto formavimas ir pakrovimas. Keliamosios galios ir tūrio išnaudojimo koeficientai. Krovinio gabenimo maršrutas. Kuro sunaudojimas reise Klaipėda - Krokuva - Klaipėda. Išlaidos. Krovinio vežimo dokumentacija. Firmai reikalingi dokumentai. Krovinio dokumentai. Transporto priemonės dokumentai. Vairuotojas reikalingi dokumentai. Techniniai eksploataciniai rodikliai. Finansiniai rodikliai. Darbo užmokesčio rodikliai. Vežimų išlaidų rodikliai. Reiso pajamų / rentabilumo rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos Kursinis darbas (36 pus.)


Krovinio vežimo organizavimas
Teorinė metodinė dalis. Krovinio gabenimo maršrutų parinkimas. Darbo laiko sąnaudos. Bendras krovinio pristatymo laikas. Bendra krovinio pristatymo kaina. Praktinė dalis. Transporto priemonės parinkimas. Pagrindinio ir alternatyvaus maršruto parinkimas. Bendro krovinio pristatymo laiko pagrindiniame ir alternatyviame maršrute apskaičiavimas. Galimų reisų bei reikiamų transporto priemonių skaičiaus nustatymas. Bendra krovinio pristatymo kaina pagrindiniame ir alternatyviame maršrute. Palyginamųjų kaštų analizė maršrutuose. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Logistikos Kursinis darbas (16 pus.)


Krovinių gabenimas geležinkelio transportu
Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika. Geležinkelio transportas ir išskirtiniai jo bruožai. Geležinkelio transporto gabenimo privalumai. Geležinkelio transporto gabenimo trūkumai. Geležinkelio transportavimo kai kurių trūkumų pašalinimas. Veiksniai, turintys įtakos vežamų krovinių apimčiai. Prekinių vagonų parka sudaro universalūs ir specialūs vagonai. Gabenamų krovinių įpakavimas. Tina tinklas. Kai kurie pagrindinai faktai apie geležinkelio transportavimą, kanalus. SSGG (SWOT) analizė ir tikslai. Geležinkelių transporto pagrindiniai ilgalaikės plėtotės tikslai. Svarbiausios priemonės ir laukiami jų rezultatai. Išvados. Transporto sektorius vaidina svarbų vaidmenį šalies bei tarptautinėje ekonomikoje. Lietuvoje transportas sukuria maždaug 8 proc. šalies bendrojo vidaus produkto, šalies transporto įmonės sėkmingai pasinaudoja turimais pranašumais bei geografine šalies padėtimi. Tikėtina, jog ateityje, plėtojantis užsienio ekonominiams ryšiams, transporto bei kitų infrastruktūros sektorių vaidmuo didės. Vienas iš svarbių veiksnių, ateityje įtakosiančių Lietuvos transporto įmonių veiklą, bus Lietuvos integracija į ES, su ja susijęs rinkos liberalizavimas, reguliavimo normų bei investicinių projektų įgyvendinimas.
Logistikos Referatas (14 pus.)


Lietuvos transportas
Įvadas. Transporto svarba. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Transporo infrastruktūros plėtros priemonės. Priemonių tikslas. Priemonių uždaviniai. Priemonių aprašymas. Investicijos transporto infrastruktūros srityje. Kelių transportas. Geležinkelio transportas. Jūrų transportas. Vidaus vandens transportas. Oro transportas. Multimodalinis transportas. Išvados. Naudota literatūra. Šiuo metu transporto sektorius yra labai svarbi ūkio šaka ir valstybei, ir visuomenei. Ji išsivysčiusiose šalyse sukuria ganėtinai didelę dalį bendrojo vidaus produkto. Taip pat turi didelę reikšmę žmonių gerovei ir pasitenkinimui. Tam kad transportas tinkamai funkcionuotų, reikalingas sklandus jo valdymas. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant ir patenkinant viso pasaulio gyventojų susisiekimo poreikius. Transportas yra esmine priemone vykdant prekių ir paslaugų mainus tarp žmonių, valstybių (importas, eksportas), vežimus tarp įmonių, rajonų, šalių.
Logistikos Referatas (14 pus.)


Lietuvos vidaus transporto sistema bei jos integravimasis į tarptautinius transporto tinklus
Santrauka. SUMMARY. VANDENS TRANSPORTAS. Jūrų transportas. Klaipėdos uostas. Klaipėdos uosto pranašumai bei galimybės. Uosto vystymo prioritetai. Vidaus vandenų sistema. Lietuvos vandens kelių maršrutai. Vidaus vandenų transporto privalumai ir trūkumai. ORO TRANSPORTAS. Lietuvos respublikos oro uostai. Vilniaus tarptautinis oro uostas. Kauno tarptautinis oro uostas. Tarptautinis Palangos oro uostas. Narystė tarptautinėse civilinėse aviacijos organizacijose. LIETUVOS GELEŽINKELIŲ SISTEMA. AB "Lietuvos geležinkeliai" dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje. Investiciniai projektai. „Rail Baltica“ projektas. „Vikingas“ – mišriųjų vežimų traukinys. „Baltic-Transit“- konteinerinis traukinys. „Merkurijus“ – konteinerinis traukinys. ES ir Lietuvos politikos geležinkelių infrastruktūros klausimais. SAUSUMOS KELIŲ SISTEMA. Bendroji Lietuvos kelių statistika. Europos transporto tinklo koridoriai. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Transporto ir ryšių sistema yra viena svarbiausių Lietuvos ūkio sričių, turinčių įtakos krašto ekonomikos pažangai. Vyriausybės programoje, kurią patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas, transporto ir ryšių plėtrai skiriama nemažai dėmesio. Viena pagrindinių šios programos nuostatų – sukurti ilgalaikę nacionalinės transporto sistemos atskirų transporto šakų plėtros strategiją, atitinkančią Europos bendrosios transporto politikos strateginius tikslus. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisyną (acquis communautaire), nuo 2004 m. sausio 1 d. buvo pakeisti transporto šakų veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.
Logistikos Kursinis darbas (27 pus.)


Logistikos apžvalga
ĮVADAS. LIETUVOS DARBO RINKOS POKYČIAI. SUBALANSUOTOS PLĖTROS VALDYMO STRATEGINIAI SPRENDIMAI. INTEGRUOTOS LOGISTINĖS SISTEMOS PROJEKTAVIMO METODOLOGIJA: KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO SISTEMOS KŪRIMO PRINCIPAI. TRANSPORTO GLOBALIZACIJA. KROVINIŲ SRAUTAI. LOGISTINIAI CENTRAI. UAB „ACE Logistics“ VEIKLA. IŠVADOS. NAUDOTA LIERATŪRA. Logistika – tai priemonė užtikrinanti tinkamą tiekimo sistmos funkcionavimą. Esminis logistikos valdymo komponentas yra klientams teikiamos paslaugos. Kiekviena logistikos veikla prasideda prie aptarnavimo, kurį kompanija suteikia klientui, lygio, nors transportavimo poveikis aptarnaujant klientą yra vienas reikšmingiausių...
Logistikos Referatas (11 pus.)


Logistikos konspektai
Pateikite kelis logistikos sampratos apibrėžimus ir aprašykite logistikos vaidmenį organizacijoje. Logistikos vystymosi prielaidos. Apibūdinkite Medžiagų poreikio planavimo (MPP) koncepciją bei pateikite jos privalumus ir trūkumus. Išvardinkite pagrindines atsargų kaupimo priežastis ir suklasifikuokite atsargas pagal jų buvimo vietą. Išvardinkite ir paanalizuokite pagrindinius kriterijus lemiančius sandėlio vietos pasirinkimą. Sandėlių panaudojimas tiekimo ir prekių paskirstymo operacijose. Sandėliavimo veiklos įvertinimas. Transporto rūšies pasirinkimo pagrindiniai kriterijai. Išvardinkite pagrindinius geležinkelių transporto privalumus ir trūkumus.
Logistikos Konspektas (20 pus.)


Logistikos nauda UAB „Arijus“ organizacijoje
Įvadas. Logistikos samprata. Klientų aptarnavimo organizavimas "Arijus" įmonėje. Užsakymų tvarkyms ir informacinis aprūpinimas "Arijus" organizacijoje. Pagrindinės atsargų kaupimo priežastis ir atsargų suklasifikavimas pagal jų buvimo vietą. Pagrindiniai kriterijai lemiantys sandėlio vietos parinkimą UAB "Arijus" organizacijoje. Sandėliavimo veiklos įvertinimas UAB "Arijus" organizacijoje. Tiekimas ir supirkimas "Arijus" įmonėje. Transporto rūšies pasirinkimo pagrindiniai kriterijai "Arijus" organizacijoje. Logistinis bendradarbiavimas "Arijus" įmonės su kitomis įmonėmis. Išvados. Literatūra. Temos aktualumas: logistikos nauda organizacijoje. Darbo objektas: logistika ir UAB "Arijus" logistikos organizavimas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "Arijus" logistikos vaidmenį. Darbo uždaviniai. Išsiaiškinti logistikos sampratą. Išanalizuoti veiklos sritis, kurias apima logistika, tokias, kaip klientų aprūpinimas, užsakymų tvarkymas, sandėliavimas ir kitas UAB "Arijus" įmonėje. Išsiaiškinti logistikos reikšmę UAB "Arijus".
Logistikos Referatas (18 pus.)


Logistikos pagrindai
Logistikos sąvokos. Įvairūs logistikos uždaviniai. Logistikos sistemoms klientų keliamų reikalavimų praktinio įgyvendinimo galimybės. Logistikos apibrėžimas. Pagrindiniai logistikos raidos etapai. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Logistikos veiklos rūšys. Pagrindinės logistikos pritaikymo sritys. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Logistikos strategija ir veiklos tobulinimo būdai. Logistikos valdymas.
Logistikos Konspektas (25 pus.)


Logistikos planavimas ir valdymas
Įvadas. Logistikos planavimo reikšmė. Logistikos planavimo principai. Planų rūšys. Pasirengimas planuoti. Planavimo reguliavimas. Strateginis logistikos planavimas. Operatyvinis logistikos planavimas. Efektyvi logistika. Tarptautinės logistikos organizavimas. Planuojant logistiką, pravartu žinoti. Išvados. Šiais laikais terminas "Logistika" įgavo žymiai platesnę prasmę. Logistika nebėra tik transportavimą, prekių judėjimą ir sandėliavimą apimanti veiklos rūšis. Šiuolaikinė logistika aprėpia ir tokias verslo sritis kaip marketingas, apskaita, informacinės technologijos, klientų aptarnavimas.
Logistikos Referatas (17 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |