Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Aerodrominio lokatoriaus xxx struktūrinės schemos tyrimas
Laboratorinis darbas Nr.2. Darbo tikslas. Ištirti aerodrominio lokatoriaus xxx struktūrinę schema ir išsiaiškinti visų struktūrinės schemos blokų paskirtį.Darbo eiga. Išvados.
Technologijų Laboratorinis (2 pus.)


Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų apskaičiavimas
LABORATORINIS DARBAS NR. 1. TIKSLAS: nustatyti žinomos geometrinės formos kietojo kūno medžiagos tankį ir įvertinti matavimo paklaidas. PRIEMONĖS. PAGRINDINĖS FORMULĖS IR MATAVIMO METODIKA. BANDYMO EIGA. Paklaidų skaičiavimo formulės. Skaičiavimai. Išvada.
Fizikos Laboratorinis (3 pus.)


1 ir 2 analizinių grupių katijonų būdingos reakcijos
Analizinės chemijos laboratorinis darbas. Amonis. Amonio jonų reakcija. Magnio jono reakcijos. ANTROS GRUPĖS KATIJONŲ (BARIO IR KALCIO JONŲ) REAKCIJOS.
Chemijos Laboratorinis (3 pus.)


Absorbcija
Ištrauka iš darbo. Teorinė dalis. Absorbcija – masės kaitos procesas, kai absorbtyvą (dujas ar garus) sugeria absorbentas (skystis). Tai grįžtamasis procesas, kuriame dalyvauja dvi fazės – dujinė ir skysta. Absorbcija plačiai taikoma naftos perdirbimo įmonėse, amoniakinio vandens gamyboje, dujų nuo kenksmingų priemaišų valyme ir kt. Absorbcijos procese pusiausvyra nusistovi, esant ilgalaikiam fazių sąlyčiui. Ji proklauso. Ji proklauso nuo temperatūros, slėgio absorbtyvo bei absorbento prigimties, proceso hidrodinaminių sąlygų.
Chemijos Laboratorinis (3 pus.)


Aerodinaminiai lokatoriai
Laboratorinis darbas Nr.1. Darbo tikslas. Susipažinti su aerodrominių lokatorių tipais, susipažinti su jų struktūrinėmis schemomis, išsiaiškinti pagrindinius aerodrominių lokatorių parametrus ir nustatyti, kurie parametrai apsprendžia lokatorių paskirtį. Darbo eiga. Išvados. Aerodrominio lokatoriaus AДPЛ-7C struktūrinė schema.
Technologijų Laboratorinis (6 pus.)


Aliuminio paviršiaus elektrocheminis oksidavimas ir oksido plėvelės patikrinimas
Nuplauname dviejų aliuminio plokštelių organines ir riebalines medžiagas, t.y. įmerkiame jas į 70-80oC temperatūros Na2CO3 (25-50 g/l), Na3PO4 (50 g/l), Na2SiO3 (30 g/l) tirpalą ir palaikome jame 3min. Po to plokšteles ištraukiame už briaunų ir gerai nuplauname vandeniu. Kad plokštelės pašviesėtų kelioms sekundėms įmerkiame jas į 30 % HNO3 tirpalą, paskui vėl gerai nuplauname vandeniu. Paruoštas plokšteles pakabiname elektrolizės vonelėje.
Chemijos Laboratorinis (3 pus.)


Alkūninis – švaistiklinis mechanizmas
Darbo tikslas. Išnagrinėti automobilio alkūninio – švaistiklinio mechanizmo sandarą, jo veikimą, elementų sandarą. Darbo priemonės. Automobilio AVIA variklio stendas. Įrankių komplektas. Naudojantis įrankiais demontuoti variklio cilindrų bloko galvutę. Atsukti ir nuimti dugninę, dalinai atlaisvinti alkūninį veleną, atsukti kelis pagrindinių ir švaistiklinių guolių dangtelius. Demontuoti vieną stūmoklį. Išanalizuoti mechanizmo konstrukcijos ypatumus ir veikimą. Aprašyti darbo eigą ir pateikti išvadas.
Mechanikos Laboratorinis (11 pus.)


Apsauginio įžeminimo tyrimas
Darbo tikslas: Išmokti nustatyti įžeminimo ir savitąją grunto varžas. Apskaičiuotas ir išmatuotos varžos dydis yra vienodas, todėl galima daryti išvadą, kad norint sužinoti varžos dydį galima pasirinkti vieną iš dviejų būdų (apskaičiuoti arba išmatuoti). Svarbu nustatyti grunto rūšį, jo sudėtį, būklę ir kitas savybes, kurios turi įtakos įžemikliui. Tai yra vienas iš veiksnių lemiančių srovės nutekėjimo į žemę varžą.
Ergonomikos Laboratorinis (5 pus.)


Atliekamo vaidmens įtakos socialinei asmens savivokai tyrimas
Įvadas. Metodika. Rezultatų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Socialinės psichologijos tyrimai ir gyvenimo patirtis rodo, jog žmonės savo savybes vertina priklausomai nuo to, kokį vaidmenį jiems tenka atlikti tam tikroje situacijoje. Pastarąjį socialinės savivokos aspektą nuodugniai nagrinėjo L. Ross, T. M. Amabile, J.L.Steinmetz. (1977). Jie nustatė, jog asmenys, kurie apibrėžtoje situacijoje vykdo organizatorių vaidmenis, skatina ar kontroliuoja kitų žmonių veiklą, stebinčiųjų akimis ima atrodyti pranašesni už kitus savo žiniomis, intelektu ir pan.
Sociologijos Laboratorinis (11 pus.)


Atminties savybių tyrimas pagal H. Ebinhausą
Įvadas. Laboratorinio darbo hipotezės. Laboratorinio darbo tikslas. Metodika. Tiriamieji. Tyrimo vieta, laikas. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų registravimas. Duomenų apdorojimo būdai. Rezultatai ir jų analizė. Rezultatų aptarimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos Laboratorinis (15 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |