Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Lietuvių vestuvių ir krikštynų papročiai
Lietuviškos vestuvės. Jaunosios ieškojimas. Rūtų įteikimas vyrams. Bažnyčioje. Jaunųjų sutikimas. Stalo vadavimas. Vainikėlio nuėmimas. Jaunųjų guldymas. Keltuvės. Jaunamartei perduodamas šeimininkavimas. Piršlio karimas. Seni daiktai naujam gyvenimui. Lietuviškos krikštynos. Krikštynų metas. Krikštynų reikšmė. Vardo suteikimas. Krikšto tėvai. Ceremonija. Vaišių stalas.
Istorijos Referatas (7 pus.)


Lietuvos didžioji kunigaikštystė
TRENIOTA (1263-1264). VAIŠELGA (1264-1267). TRAIDENIS (1269-1282). Pirmieji gediminaičiai Lietuvos didžiojo kunigaikščio soste. VYTENIS (1295-1316m.). GEDIMINAS (1316-1341). SANTYKIAIS SU POPIEŽIUMI IR V.EUROPA. BANDYMAS KRIKŠTYTIS. PILĖNŲ GYNYBA 1336m. GEDIMINO MIRTIS. BŪDINGI ALGIRDO IR KĘSTUČIO UŽSIENIO POLITIKOS BRUOŽAI. Algirdas 1345-1377m. Kęstutis 1345-1382m. LENKIJOS IR LIETUVOS UNIJA. Krėvos sutartis 1385m. LIETUVOS KRIKŠTAS 1387m. Vytautas 1392-1430m. DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO UŽSIENIO POLITIKA. ŽALGIRIO MŪŠIS 1410 liepos 15d.
Istorijos Konspektas (17 pus.)


Lietuvos didžioji kunigaikštystė, jos plėtra ir gyventojai
ISTORIOGRAFIJA. GYVENTOJAI VALSTYBĖS FORMAVIMOSI IR JOS PLĖTROS LAIKOTARPIU. ŽEMAITIJOS ISTORIJOS YPATUMAI. PASKUTINIAI LDK ŠIMTMEČIAI. LIETUVOS GYVENTOJAI PAGAL DUMŲ. SURAŠYMUS. 1790 METŲ GYVENTOJŲ SURAŠYMAS. IŠVADOS. LITERATŪRA. Plačiau Lietuvos valstybės susidarymo problemą ėmėsi tyrinėti ukrainiečių istorikas Vladimiras Antonovičius, kuris yra laikomas XIX – XX a. sandūroje vyravusios istoriografinės mokyklos pradininku. Jo daktarinė disertacija ,,Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos apybraiža” (1878 m.) padėjo pagrindus moksliniam ankstyvosios Lietuvos istorijos tyrinėjimui.
Istorijos Referatas (24 pus.)


Lietuvos dvarai
Rietavo dvaras. Plungės dvaras. Renavo dvaras. Šateikių dvaras. Plinkšių dvaras. Trumpas dvaro parašymas ir nuotrauka.
Istorijos Referatas (1 pus.)


Lietuvos istorija
Įvadas. Priešistorija. Lietuvos valstybės susidarymas ir ankstyvoji istorija. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Abiejų Tautų Respublika. Pirmasis pasaulinis karas. Nepriklausoma Lietuvos valstybė 1918-1940 m. Nepriklausomybės kovos ir valstybės pripažinimas. Antrojo pasaulinio karo pradžia ir nepriklausomybės praradimas. Literatūros sąrašas.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Lietuvos istorija XIV - XIX a.
Vytauto valdymas (1392-1430 m.). Lietuvos valstybės susikūrimas. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Liublino unija. Lietuvių tautinis sąjūdis. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Lietuva ATR sudėtyje. Lietuvos valstybė XVI a. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. 1830-1831 m. sukilimas. 1863-1864 m. sukilimas. 1905 m. revoliucija ir didysis Vilniaus seimas. ATR politinis smukimas ir žlugimas XVII-XVIII a. baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Nuo etninės prie politinės tautos. VYTAUTO VALDYMAS (1392-1430 m.). Įsitvirtinimas valdžioje. Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, iškilo LDK valdymo klausimas. Vytautas buvo nepatenkintas, kad Jogaila savo vietininku paskyrė brolį Skirgailą, todėl paprašė karinės ir politinės Ordino paramos, suartėjo su Maskva. Norėdamas išsaugoti Lenkijos sostą ir nutraukti Gediminaičių dinastijos karą, Jogaila Astravo sutartimi (1392 m.) pasiūlė Vytautui taiką ir LDK vietininko pareigas. Vytauto vidaus politika. Vytautas suprato, kad LDK, didelei, nevienalytei valstybei reikalinga centralizacija. Matydamas, kad daug kunigaikščių ne visuomet klauso didžiojo kunigaikščio, jis atėmė iš Gediminaičių jų valdytas sritis ir skyrė ten savo vietininkus, daugiausia sau ištikimus bajorus. Jie buvo giminystės saitais nesusiję su Gediminaičių dinastija, todėl negalėjo pretenduoti į didžiojo kunigaikščio valdžią ar jos nepaisyti.
Istorijos Konspektas (31 pus.)


Lietuvos istorijos datos, terminai, sąvokos.
Lietuvos istorija. Datos, terminai, sąvokos. Nuo seniausių laikų iki 1918 m.
Istorijos Konspektas (4 pus.)


Lietuvos istorijos santrauka
Baltų genčių susidarymas. Lietuvos valstybės susidarymas. Švitrigaila. Žygimantas Kęstutaitis. Kazimieras Jogailaitis. Aleksandras. Pirmasis Lietuvos statutas. Antrasis Lietuvos statutas. Trečiasis Lietuvos statutas. Žygimantas Senasis. Žygimantas Augustas. Valakų reforma. 1569 07 01 (pagal uniją) sudaryta nauja valstybė...
Istorijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Lietuvos istorijos santrauka.
Lietuvos istorija nuo pirmųjų gyventojų iki Kazimiero. Lietuvos istorijos periodizacija. Pirmieji gyventojai atsikėlė iš. Lietuvos valstybės susidarymas. Feodalizmas ekonominiu požiūriu. Feodalizmas politine prasme. Visuotinės istorijos periodizacija. Feodalizmo luomai. Kapitalizmo luomai. Socializmo luomai. Totalitariniai rėžimai. Gediminas. 1316-1341m. Algirdas ir Kęstutis. 1341m. Jogaila. 1377-1384m. Vytautas. Aleksandras 1492-1506m. Kazimieras. 1440-1492m.
Istorijos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Lietuvos keliautojai ir jų kelionių aprašymai XIX a. antroje pusėje - XX a. pradžioje
Įvadas. Žymiausi Lietuvos keliautojai tyrinėję į vakarus nuo Lietuvos. Lietuva - Afrika - Vandenynų salos - Pietų Amerika. Žymiausi Lietuvos keliautojai tyrinėję į rytus nuo Lietuvos. Vilnius-Omskas - Irkutskas - Kolyma. Žymiausi Lietuvos keliautojai tyrinėję Lietuvos žemes. Nemunas - Neris. Lietuvos keliautojų problemos kelionėse. Išvados. Literatūros sąrašas. Kai kurių keliautojų maršrutai, entuziastų, yra kartojami. Tačiau tai nėra plačiai paplitę, nes tie maršrutai dažnai būdavo pavojingi. Kai kurių keliautojų atsiminimai ir kelionių aprašymai yra surenkami ir išleidžiami, tačiau tai daugiau biografinio pobūdžio darbai, nei geografinio ar kelionių aprašymų darbai. Trūksta didesnio domėjimos keliautojais, kaip keliautojais, o ne tik kaip žmonėmis, jų darbais. Lietuvos keliautojų, ypač tų kurie keliavo, tyrinėjo ir gyveno ne Lietuvoje, jų darbai tikrai verti dėmesio, tačiau yra ne iki galo ištyrinėti.
Istorijos Kursinis darbas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |