Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Istorijos konspektai (3)
Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija). Egiptas Civilizuotos visuomenės atsiradimas. Pagrindiniai senųjų civilizacijų požymiai ir svarbiausi laimėjimai. Menas. Mokslas. Dievai.Senovės Graikijos ir Romos civilizacijos. Atėnų piliečiai. Sparta. Religija. Romėnai. Viena ryškiausių Romos imperijos charakteristikų. Neronas. Domicianas. Trajanas. Markas Aurelijus. Valerianas. Diokletianas. Svarbiausios idėjos. Didysis tautų kraustymasis. Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Krikščionybės atsiradimas. Romėnų religija. Krikščionybės plitimas ir tapimas valstybine religija. Europos vidurinių amžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Viduramžiai. Krikščionybė yra Europos ideologinis pagrindas. Bažnyčia. Feodalizmas. Kryžiaus karai. Riteris. Kurtuazija. Miestiečiai. Literatūros kryptys. Bizantijos imperija. Jėzaus Kristaus gimimas. Krikščionybė paskelbta oficialia Bizantijos imperijos religija. Bizantijos imperijos centras. Kryžiaus žygių pretekstas. Habsburgų imperija. Krikščionybės skilimas, Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino Valstybės sukūrimo priešistorija: baltų gentys ir jų teritorijos. Lietuvos valstybės susikūrimas. Karalystė (1253). Lietuvos santykiai su kaimynais ir Europa. LDK iki XIV a. pabaigos: teritorijos augimas, pagonybės ir krikščionybės sandūra. Karų su ordinais pabaiga(Žalgiris, 1410 m.). LDK dinastinės unijos su Lenkijos karalyste laikotarpiu krikštas; valstybės valdymas. Santykiai su Lenkija. Lietuvos visuomenės religinė ivairove. Lietuvos Statutai. Martynas Mažvydas. Universitetas. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje. Kapitalizmas. Lenkijos- Lietuvos valstybės raida XVI– XVIII a. 1569 m. Liublino unija, jos sudarymo priežastys ir rezultatai. LDK Abiejų Tautų Respublikoje. LDK valstybingumo raida. Karai ir jų pasekmės. Ūkinė-demografinė krizė. Vidaus karas LDK. Užsienio valstybių įtaka vidaus gyvenimui. Reformų bandymai. 1791 m gegužės 3 d. konstitucija. 1772m., 1793 m, 1795 m. padalijimai. Kosciuškos sukilimas(1794 m.). Švietimo epocha ir jos nulemti politiniai – visuomeniniai ryšiai. Švietimo epocha Europoje. Newtonas. Švietimo idėjos. Padalijus Lietuvos-Lenkijos valstybę... Švietimo idėjos Lietuvoje. JAV susikūrimo data. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Napoleono Bonaparto epocha. Vienos kongresas. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Užnemunės likimas. Lietuva Prancūzijos–Rusijos karo (1812m.) metu. 1830–1831 ir 1863–1864m. sukilimai Lenkijoje ir Lietuvoje. Baudžiavos panaikinimo Lietuvoje (1861 m.) poveikis visuomenės raidai. Caro valdžios politika po1863 m. sukilimo. Spaudos draudimo panaikinimas (1904 m.). Lietuvos visuomenės priešinimasis: knygnešystė, slaptosios mokyklos, lietuviška spauda („Aušra“ ir „Varpas“). Didysis Vilniaus seimas (1905m.) ir jo reikšmė. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos XIXa. Pramonės perversmas. Darbininkų judėjimas. Luditai. Svarbiausios politines XIXa. Teorijos: Socializmas. Liberalizmas. Konservatizmas. Kolonializmas. Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Europa ir pasaulis XX a. pradžioje. Karo (1914 – 1918 m.) priežastys, eiga ir rezultatai. Vasario ir Spalio revoliucijos Rusijoje (1917 m.). Politiniai teritoriniai pokyčiai Europoje. Tautų Sąjungos sukūrimas. Lietuva karo metais (1914–1918 m.). Lietuvos valstybės atkūrimas. Nepriklausomybės aktai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų. Fašizmas Italijoje. Benito Musolinis. Neofašizmas. Fašistinės sistemos esmė. Nacionalizmas. okietijos nacionalsocializmas. Didžioji ekonominė krizė. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. 1944 m. vasarą Lietuvą vėl okupavo raudonoji armija. Organizuota ginkluota kova. Už Lietuvos nepriklausomybę užsienyje toliau tebekovojo... Aleksandras Stulginskis. Masinių trėmimų banga. Vilnių perdavė lenkams ir bolševikams. Parlamentinis valdymas. Antanas Smetona. Autoritarizmas. Lietuvos užsienio politika. Regioninė plėtra. Antrojo pasaulinio karo priežastys. Molotovo ir Ribentropopaktas (1939 08 23). Svarbiausi karo eigos 1939–1945 metais įvykiai. Sovietų Sąjungos – Suomijos karas. Prancūzijos kapituliacija. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Pasaulis ir Lietuva XX a. II– joje pusėje. Svarbiausi Šaltojo karo įvykiai. Antroji Lietuvos okupacija. Vidurio ir Rytų Europos tautų kova su komunistiniu režimu. Pasaulis ir Lietuva XX a. 10–jame dešimtmetyje. „Perestroika“ SSRS. Europos ekonominės bendrijos tapimas Europos Sąjunga. Politinis šiuolaikinės visuomenės gyvenimas. Lietuvos Respublikos konstitucija.
Istorijos Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Istorijos konspektai: Lietuvos istorija
Ponų ir bajorijos viešpatavimo laikotarpis. Karai su švedais dėl Livonijos 1600 metais. Lietuvos karo ir politikos vadai Zigmanto Vazos laikais. Karas su Maskva ir Polianovos taika. Pradžia 1654 –1667 m. karo su Maskva.
Istorijos Konspektas (5 pus.)


Istorijos konspektas
Senovės Rytų tautų pasiekimai. Apie Graikus. Apie Romėnus. Romėnai ir krikščionybė. Pokyčiai Europoje po Vakarų Romos imp. žlugimo. Katalikų bažnyčios įtaka viduramžių kultūrai, politikai, visuomenei.15 – 16 a. pokyčiai pakeitę visuomenę. Mindaugas, Gediminas, Vytautas. 16a. LDK istorijoje. Krėvos ir Liublino unijos. Europa – pasaulio civilizacijos centras. Anglijos ir 18 Didžioji revoliucijos. 18a. – švietimo laikotarpis. JAV konstitucija, Prancizijos žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, 1791 Gegužės 3 konst. Kas lėmė Lenkijos Lietuvos valstybės žlugimą. 19a. Europos pasikeitimai. 19a. 2 pusė Vakarų valstybės nukariavo Afriką ir didelę Azijos dalį. Konservatizmas, socializmas ir liberalizmas. 1 valstybė, 1 tauta, 1 vadas. Kurios valst. vadovavosi šia idėja? Fašizmas ir komunizmas. Pirmojo ir antrojo pasaulinių karų palyginimas. Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 ir 1990. Liet. valst. ir visuomenė prieš ir po 1926 gruodžio 17. Tautinės mažumos 20a. Lietuvoje. 1918 – 1940 m. nepriklausomos Lietuvos laimėjimai. 1928-1940 – atsitraukimų, praradimų laikas. Šaltasis karas. Lietuvos partizanai ir disidentai. 1940-1953 m. pasiprieišinimai Lietuvoje, jų priežastys.
Istorijos Konspektas (14 pus.)


Įžymių žmonių biografijos
RAINERIS MARIJA RILKĖ. PITAGORAS. KRISTUPAS KOLUMBAS. ARCHIMEDAS. LITERATŪRA. Ištrauka iš darbo. R. M.Rilkė - žymus lyrikas, prozininkas bei vertėjas. Jo kūryba veikė pagrindiniu XIX a. pab. - XX a. pr. krypčių - simbolizmo, impresionizmo, neoromantizmo - poetika. Rilkės poezijos tonacija - klausianti, ieškanti, apmąstanti esminius žmogaus ir menininko egzistencijos klausimus. Ji aprėpia individo mikro- ir makro- pasaulį, teigia būties reiškinių sąryšingumą, įsiskverbia į giliausius dvasios ir intelekto klodus. Rilkė pasižymėjo puikia intuicija, dideliu jautrumu subtiliausiems nuotaikų, spalvų, formų ir garsų niuansams, filosofine mąstysena bei gebėjimu visa tai išreikšti įtaigia, plastiška kalba.
Istorijos Referatas (8 pus.)


Japonijos kultūros istorija
Ištrauka iš darbo. Japonijos raštas. Iki 7a Japonijoje jokių rašto sistemų nebuvo, kol iš Kinijos ne atėjo hieroglifai ir japonai pritaikė sau jų sistemą. Vėlyvoji Han dinastija. Kinijoje rašybos ženklai buvo galutinai susisteminti. Pirmieji juos vartojo žiniai. Rašė ant elnio mentikualio, vėžlio šarvo krūtininės dalies (pietinėje Kinijoje). Vartojamos punktogramos – vaizduojamas konkretus daiktas. 1000 metais pr Kr. Čion dinastijos laikais pradedama rašyti ant vaškuotų lentelių. 1330 metais pr kr pradedamos vartoti diagramos – jos atspindėjo idėjas, sąvokas, veiksmus. Sudėtinis hieroglifas. 1). Ideograma + Ideograma. 2). Ideograma + punktograma (produktyviausia). 3). Piktograma. Pirmieji žodžiai atėjo iš Kinų gamtos pasaulio. 250 – 200 metais pr kr tie žodžiai buvo “žemė, oras, vanduo, ugnis, metalas”.
Istorijos Konspektas (3 pus.)


JAV prezidentai ir vice prezidentai
VAD. METAI; VARDAS, PAVARDĖ; PARTIJA; GYV. METAI. Iš viso 44 prezinatų valdymo datos.
Istorijos Konspektas (2 pus.)


JAV susikūrimas
Šiaurės Amerikos kolonizavimas. Septynerių metų karas. Emigracijos į Ameriką priežastys. Kolonistų gyvenimo Šiaurės Amerikoje sąlygos. Fizinės-ekonominės. Politinės-socialinės. Nepriklausomybės karo priežastys (1775-1783 m.). Nepriklausomybės deklaraciją (1776 m.liepos 4 d.). Versalio taikos sutartis. Nepriklausomybės karo reikšmė. Konstitucija (1787 m.). Teisių bilis. Modernioji demokratija. Federacija. Konstitucija. Kongresas. Senatas. Prezidentas. Džordžas Vašingtonas.
Istorijos Konspektas (3 pus.)


JAV susikūrimas (2)
JAV susikūrimas. Šiaurės Amerikos kolonizacija. Pirmosios nuolatinės anglų kolonijos. Ekonominė raida. Šiaurės Amerikos nepriklausomybės karas (revoliucija) 1775 – 1783 m. Karo priežastys. Nepriklausomybės karo reikšmė. Džordžas Vašingtonas. JAV teritorijos didėjimas.
Istorijos Pristatymas (24 pus.)


Jogaila
Ištrauka iš darbo. Gedimino laikais (1316-1341) Lietuva pasidarė didelė ir garsi Rytų Europos valstybė. Veikliausias Gedimino sūnus Algirdas valdė didelę Lietuvos valstybės dalį ir buvo lyg avangardas, į kurį dažniausiai atsidauždavo kryžiuočių ir kalavijuočių būriai. Rytų metraščiai liudija, kad Algirdas turėjo gana didelę šeimą: 12 sūnų ir 7 dukteris. Prie jaunesniųjų Algirdo sūnų priklausė ir būsimasis Lietuvos ir Lenkijos valdovas - Jogaila. Jis gimė iš antrosios Algirdo žmonos Julijonos. Tačiau joks istorijos šaltinis tiksliai nepasako, kuriais metais Jogaila yra gimęs. Vis dėlto galima drąsiai teigti, kad šis Algirdo įpėdinis netrukus po 1345m. perversmo jau klausės Panerio kalnuose ošiančių girių, kurios gaudė aplink jo tėvo sostinę Vilnių. Jogaila užaugo Algirdui viešpataujant Vilniuje, kuris jau tuo metu buvo žymus politinis ir kultūrinis Lietuvos centras, kur kryžiavosi rytų ir vakarų kultūros srovės. Turėdamas motiną rusę stačiatikę, o tėvą lietuvį pagonį, Jogaila augo tokiame namų židinyje, kur religiniai ir tautiniai priešingumai buvo gana ryškūs. Namuose nuolat sruveno stipri rusiškumo srovė. Tačiau ji negalėjo visko užlieti. Jogaila su ta srove nenuplaukė - ir tai yra jo tėvo nuopelnas. Visi jaunesnieji Algirdo sūnūs, tarp jų ir Jogaila, iki tėvo mirties nebuvo apkrikštyti, visi jie turėjo lietuviškus vardus. Čia ir pasireiškė Jogailos tėvo lietuviškas nesusistatymas ir jo pastangos nenutolti nuo savo tautos, kurios didžiuoju kunigaikščiu jis buvo.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Jonas Basanavičius
Įvadas. Jaunystė ir mokslai. Šeima ir mokslas gimnazijoje. Studijos Maskvos universitete. Profesinė, mokslinė ir politinė veikla Bulgarijoje. Pirmasis emigracijos laikotarpis. Antrasis emigracijos laikotarpis. Jonas Basanavičius ir "Aušra". Viešasis darbas nuo 1905-ųjų metų. J. Basanavičius ir Didysis Vilniaus seimas. J. Basanavičius – Lietuvių tarybos narys ir Nepriklausomybės akto signataras. Visuomeninė, kultūrinė ir mokslinė veikla. Išvados.
Istorijos Referatas (21 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |