Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Hetitai
Hetitai. Dievai ir jų trejetas Šventykla, jos įranga. Karaliaus reikšmė kultinėse apeigose. Magija. Pomirtinio gyvenimo įvaizdis.
Istorijos Konspektas (1 pus.)


I-ojo pasaulinio karo padariniai
Pasikeitė politinis pasaulio žemėlapis. Tautų Sąjungos įkūrimas. Didžiulis žmonių aukų skaičius. Ekonominiai pokyčiai. Įtaka politinei tvarkai. Po karo ėmė irti kolonijinė sistema.
Istorijos Referatas (3 pus.)


II pasaulinis karas
II - asis pasaulinis karas. Pagrindinės datos ir faktai.
Istorijos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Impresionizmas
ĮVADAS. IMPRESIONIZMAS TAPYBOJE. ŽYMIAUSI IMPRESIONIZMO MENININKAI. IMPRESIONISTINIS PEIZAŽAS. IMPRESIONIZMAS LITERATŪROJE IR MUZIKOJE. IŠVADOS. Kas yra impresionizmas? Apibūdinti impresionizmą nėra lengva. Tai viena iš XIX a. pabaigos Vakarų meno srovių. Pirmiausiai ji susiformavo prancūzų tapyboje kaip priešprieša soloniniam akademizmui; vėliau reiškėsi daugelio Europos šalių dailėje, literatūroje, muzikoje, teatre. Susiformavo prancūzų tapyboje, vėliau reiškėsi literatūroje, muzikoje, teatre. Plito įvairiose Europos šalyse. Apie 1870 m. grupė prancūzų meninkų nutapė nemažai išgarsėjusių paveikslų. Savo šviesiuose, švelnių spalvų peizažuose ir Prancūzijos gyvenimo vaizduose jie bandė kurti laisvai, nevaržomai – kaip mes matome pasaulį. 1874 m. Paryžiuje įvyksta pirmoji dailininkų darbų paroda. Meno atstovai nesupranta naujo meno. Nusižiūrėję į vieno Monė kūrinio pavadinimą „Įspūdis. Saulėtekis“ vienas kritikas, norėdamas pasišaipyti, grupę pavadina impresionistais. Taip atsirando ir impresionizmo terminas.
Istorijos Referatas (11 pus.)


Istorijos datos
Istorijos datos iš Lietuvos ir visuotinės istorijos. 6-7 kl. istorijos kurso datos, kurios apima senovės ir viduramžių istoriją.
Istorijos Konspektas (4 pus.)


Istorijos datos
Svarbiausios Lietuvos ir visuotinės istorijos datos. Ištraukos iš darbo. X tūkst. Pr. Kr – dabartinės Lietuvos teritorijoje įsikuria pirmieji nuolatiniai gyventojai. Apie 2 tūkst. Pr.kr atsikrausto indoeuropiečiai;II tūkst. Pr kr baltų susidarymas; Apie 1700 m. lietuvos teritorijoje atsiranda metalo dirbinų; VI-Va. Pr kr –V-VIa atskirū baltų genčių kūrimasis;98 m. Tacitas mini aisčius; 854 kuršių karas su švedais Apuolės pilis;1009 Kvedliburgo analai ,paminėtas Lietuvos vardas... 476 žlugo V.Romos imperija; 486 Įkurta frankų valstybė; 622 Muchamedas persikelia iš Mekos į Mediną; 634-644 kalifo Omaro valdomi arabai nukariauja Siriją, Palestiną, Egiptą, Iraną; 732-frankai sumuša arabus prie Puatjė; 768 –814 Karolio didžiojo valdymas; 843 Verdeno sutartis; 988 Rusios krikštas; 1033 badas Europoje; 1019 –1054 Jaroslavo išmintingojo valdymas;1054 galutinai suskilo krikščionių bažnyčia... 1938 03 Anšliusas - Austrijos Prisijungimas prie Vokietijos; 1938 rudenį Miuncheno suokalbis (Mussolinis, Čemberlenas, Daladjė, Hitleris). Nutarta atiduoti Sudetus Vokiejai. 1939 03 16 Vokietija puola Čekoslovakiją ir okupuoja. 1939 03 23 Vokietija okupuoja Klaipėdą . 04 17 Italija okupuoja Albaniją. 1939 08 23 Ribentropo – Molotovo paktas ( 10 metų nepuolimo sutartis...
Istorijos Špera/ paruoštukė (3 pus.)


Istorijos datos (2)
Senovės istorija. Priešistorė. Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Indijos civilizacija. Kinijos civilizacija. Hetitai, žydai, persai senovės pasaulyje. Graikijos civilizacija. Romos civilizacija. Lietuvos priešistorė. Bizantija. Islamas. Europa viduramžiais. Krikščionių bažnyčia viduramžiais. Geografiniai atradimai. Pasaulis absoliutizmo ir švietimo epochoje. Reformacija ir kontreformacija. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė. Naujausių laikų istorija. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Napaleono epocha Europoje. Pramonės perversmas. Darbininkų judėjimas. Revoliuciniai sąjūdžiai ir kt.
Istorijos Špera/ paruoštukė (13 pus.)


Istorijos egzamino konspektai
SENOSIOS CIVILIZACIJOS. Antika. Senovės Roma. 753m. pr. Kr. – 476m. KRIKŠČIONYBĖS ATSIRADIMAS IR PLITIMAS. BALTŲ GENTYS IR JŲ VISUOMENINĖS SANTVARKOS BEI KULTŪROS BRUOŽAI IKIVALSTYBINIU LAIKOTARPIU. Europos viduramžių visuomenės,politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Brandieji ir vėlyvieji viduramžiai XII – 1453 m. LIETUVOS VALSTYBĖS SUSIKŪRIMAS IR RAIDA XIII – XIV a. KRYŽIAUS ŽYGIAI Į RYTŲ PABALTIJĮ. LDK DINASTINĖS UNIJOS LAIKOTARPIU 1392 – 1569 m. PASAULIS IR LIETUVA NAUJŲJŲ AMŽIŲ PRADŽIOJE 1453 m. – XVII a. ATR RAIDA XVI - XVIII AMŽIUJE. Švietimo EPOCHA IR JOS IDĖJŲ INSPIRUOTI POLITINIAI POKYČIAI XVII A. – 1815M. LIETUVA RUSIJOS IMPERIJOJE. SVARBIAUSI POLITINĖS, EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS PASAULIO RAIDOS BRUOŽAI XIX a. Pirmas pasaulinis karas ir jo padariniai 1914 -1920 m. LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRIMASIS 1919-1922m. DIKTATŪROS IR DEMOKRATIJA TARPUKARIO METAIS. 1917 -1939 m. LIETUVOS RESPUBLIKA TARPUKARIO METAIS 1919-1939m. Antrasis Pasaulinis karas ir jo padariniai.Lietuva pirmuoju sovietmečiu ir nacių okupacijos metais 1939-1945m. ŠALTASIS KARAS. LIETUVA ANTRUOJU SOVIETMEČIU. MOKSLO IR TECHNIKOS REVOLIUCIJA XX a. TEMA SSRS IR PASAULINES KOMUNISTINĖS SISTEMOS ŽLUGIMAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS 1985 – 2002. POLITOLOGIJOS PAGRINDAI
Istorijos Konspektas (88 pus.)


Istorijos konspektai (1)
Švietimo epocha. Pagrindinės švietėjų idėjos. JAV nepriklausomybės deklaracija bei jos valstybės santvarka. Prancūzų didžiuoji revoliucija. Pramoninio perversmo esmė. Liberalizmas. Socializmas. 1861 m. valstiečių reformos įgyvendinimas Rusijoje.
Istorijos Konspektas (5 pus.)


Istorijos konspektai (2)
Mezopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos. Hetitai. Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta. Persijos imperija VI a. pr. Kr. – 330 m. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės Graikija. Senovės Roma. Krikščionybė. Bizantija. Viduramžiai. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Kijevo Rusia, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso kultūra. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Rusija XVI – XVIII a. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Anglijos revoliucija. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas. Švietimo epocha. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Kapitalizmo raida Europoje XIX a. Napoleono epocha Europoje. Pagrindinės politinės doktrinos. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pirmasis pasaulinis karas. 1905 – 1907 m. Rusijos revoliucija. Vasario revoliucija Rusijoje. Komunistinės diktatūros raida. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02. Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940 - 1941 m. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22- 1944 m. pab. Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose. Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 m. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. SSRS 1945 – 1953 m.
Istorijos Konspektas (110 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |