Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Antikos dievai
Dzeusas. Hera. Hestija. Demetra. Persefonė. Hermis. Atėnė. Arėjas. Hefaistas. Afroditė. Erotas. Apolonas. Temidė. Artemidė. Poseidonas. Dionisas. Heraklis. Vyriausias ir galingiausias iš Olimpo dievų, Krono ir Rėjos sūnus. Galingesnės už jį buvo tik likimo personifikacijos, jo dukterys deivės moiros. Dievo vardas kildinamas iš indų mitologijos dangaus dievo Djauso. Dzeusas sukeldavo griaustinį, žaibus, lietų ir vėjus, jo tradicinis ginklas - žaibai. Jis taip pat artimai siejamas su savo dukterimi teisingumo deive Dike, su kuria jis buvo miestų, namų, nuosavybės, svetimšalių, svečių ir maldaujančių globėjas. Dievas vaizduojamas barzdotu, išdidžiu ir pagyvenusiu tvirto stoto vyru...
Istorijos Namų darbas (11 pus.)


Antrasis pasaulinis karas
Antrasis pasaulinis karas - XX a. viduryje vykęs didžiausias ir kruviniausias žmonijos istorijoje karas. Tai buvo vienintelis karas, kurio metu buvo naudojamas branduolinis ginklas. Į karą buvo įtraukta 61 valstybė (karo veiksmai vyko 40 valstybių teritorijoje), 1,7 mlrd žmonių (80% visų pasaulio gyventojų).
Istorijos Konspektas (4 pus.)


Antrasis pasaulinis karas
Antrojo Pasaulinio karo pradžia yra 1939 m. rugsėjo 1 d. Pasaulinio karo pradžia. Agresija prie Lenkiją (1939 m. rugsėjis - 1941 m. birželis). Keistasis karas. Vokietijos puolimas Vakaruose ir mūšis dėl Didžiosios Britanijos. SSRS užsienio politika Antrojo pasaulinio karo pradžioje. Žiemos karas. Sovietų sąjunga įkurdina bazes Baltijos valstybėse. SSRS politika okupuotose šalyse. Vokietijos puolimas prieš SSRS. Stalingrado ir Kursko mūšiai. Karo veiksmai Afrikoje. Italijos pralaimėjimas. Karas tolimuosiuose Rytuose. "Šokinėjimas per salas". Japonijos pralaimėjimas. Antro pasaulinio karo priežastys.
Istorijos Referatas (13 pus.)


Arabai. Islamas
ARABAI. ISLAMAS. Arabų kartografai buvo sudarę pasaulio žemėlapį. Arabai labai rūpinosi švietimu ir mokslu. Arabų architektūra. Arabų užkariavimai. VII - VIIIa. Pranašas Mahometas. Islamo religijos simbolis. Šventoji knyga - Koranas. Pagrindinės musulmono. priedermės. Pagrindinė viso pasaulio musulmonų šventovė. KAABOS šventykla. Naudota literatūra. Išvada.
Istorijos Pristatymas (16 pus.)


Archeologiniai paminklai
Įvadas. Archeologinių paminklų istorija, tyrinėjimai. Pilkapiai. Senovės kapinynai, laidojimo būdai. Marvelės kapinynas kaune. Piliakalniai. Jurgaičių (domantų) piliakalnis. Punios piliakalnis. Literatūra. Didžiausios apimties archeologiniai tyrinėjimai visose istorinėse baltų žemėse (Lietuvoje, Latvijoje, Kaliningrado srities, Lenkijos, Baltarusijos teritorijoje) iki šiol vykdyti laidojimo paminkluose: pilkapiuose ir plokštiniuose kapinynuose.
Istorijos Referatas (14 pus.)


Aušra
Ištrauka iš darbo. “Aušra” (“Auszra”), pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis lietuviškas žurnalas lotynišku šriftu. Ėjo 1883 - 1886 metais Ragainėje ir Tilžėje, buvo nelegaliai platinamas Lietuvoje. Buvo išleista 40 numerių. Tiražas apie 1000 egzempliorių. “Aušroje” savo kūrybinę veiklą pradėjo Maironis, V. Kudirka. Mažojoje Lietuvoje tuo metu jau ėjo keletas lietuviškų laikraščių. Visi jie buvo informacinio pobūdžio, ir tautiškosios sąmonės ugdymu nesirūpino. Tik vienas Šernas savo “Lietuviškoje Ceitungoje” buvo pradėjęs spausdinti patriotiškus straipsnius - apie garbingą lietuvių praeitį ir apie sunkų dabartinį svetimųjų jungą. Šitam laikraščiui straipsnius rašė ir būsimasis “Aušros” redaktorius Dr. J. Basanavičius. Laikraštis buvo spausdinamas gotiškomis raidėmis, todėl negalėjo paplisti Didžiojoje Lietuvoje, kur liaudis nemokėjo skaityti gotiškų raidžių. Iš kitos pusės, Mažosios Lietuvos lietuviams Didžiosios Lietuvos problemos nelabai rūpėjo. Todėl laikraštis po kurio laiko nustojo eiti, o Dr. J. Basanavičius nutarė leisti atskirą laikraštį Didžiajai Lietuvai.
Istorijos Referatas (2 pus.)


Babilonas
Ištrauka iš darbo. Babilonas - buvęs miestas Mesopotamijoje, netoli dabartinės Chilos, į pietus nuo Bagdado. Babilono vietoje, matyt, gyventa ir priešistoriniais laikais. Čia prie didžiųjų Eufrato ir Tigro upių apsigyveno, galimas daiktas, iš rytų atkeliavę šumerai. Senovėje Tigro ir Eufrato žemupys atrodė kitaip, nei dabar. Persų įlanka tęsėsi daug toliau į šiaurę, o Tigras ir Eufratas nebuvo susilieję į vieną vagą ir tekėjo lagūnom atskiromis žiotimis. Tarp jų beveik ištisai telkšojo pelkynai, ežerai. Krūmokšniuose gyveno liūtai ir leopardai, galimas daiktas, kad veisėsi ir drambliai. Smulkias žmonių bendruomenes skyrė vienas nuo kitų beveik neįveikiamos kliūtys. Šumerai daug kur pasinaudojo jau esančiomis gyvenvietėmis, bet įkūrė nemažai ir naujų. Nausėdijos gyveno miesto valstybės principu. Jų valdovai kartu buvo ir vyriausieji žyniai. Jie rūpinosi tiek religiniais, tiek politiniais ir ūkiniais valstybės reikalais. Kadangi nuolatos grėsė kylantys upių potvyniai arba sausra, pamažėle žmonės sutramdė upę. Tikriausiai jie ėmė pilti pylimus ir kasti kanalus. Ilgainiui Tarpupio gyventojai sukūrė kanalų ir pylimų sistemą, kuri padėjo apsirūpinti vandeniu, nuleisti jį kada reikia ir kur reikia.
Istorijos Referatas (6 pus.)


Baltai
Baltų kilmė. Lietuvių kiltys. Aisčių kaimynai. Aisčių santykiai su kitomis tautomis. Religija. Aisčių verslai. Ištrauka iš darbo. Baltai (kitaip - aisčiai),- indoeuropiečių kilmės tautų bei genčių grupė, kalbėjusi giminingomis kalbomis bei tarmėmis (lietuviai, latviai, prūsai, jotvingiai, kuršiai, žiemgaliai, sėliai) .
Istorijos Referatas (2 pus.)


Barokas - muzika ir prabanga
Barokas - meno kryptis, XVII-XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje. Siauresniąją prasme barokas vadinamas šio laikotarpio architektūros ir dailės stilius. Pradėjo formuotis XVI a. pab. Italijoje (keitė vėlyvąjį renesansą ir manierizmą), XVII a. paplito daugumoje Europos šalių. XVIII a. I pusėje kai kurias vėlyvojo baroko tradicijas tęsė rokokas. Baroko kūriniuose asketiškumas derinamas su hedoniškumu, rafinuotumas su grubumu, abstrakti simbolika su natūralistiniu detalių tvarkymu. Baroko laikotarpis turėjo kelias meno atšakas: architektūra, dailė, muzika, opera. Baroko laikotarpio kompozitoriai. Laikotarpio apranga, audiniai, šukuosenos, galvos apdangalai, apavas, papuošalai.
Istorijos Referatas (19 pus.)


Bažnyčia ir totalitarizmas
Įvadas. Bažnyčios atsparumas. Katalikų bažnyčia totalitarinėje Italijoje. Fašizmas ir bažnyčia. Musolinio pažiūros į bažnyčią. Katalikų bažnyčia totalitarinėje Vokietijoje. Bažnytinės prielaidos totalitarizmui. Hitlerio pažiūros į bažnyčias ir religinė politika iki 1933 metų. Bažnyčia ir nacizmas 1933 metų pirmoje pusėje. Reicho konkordatas 1933 metų liepos 20 d. Jono Pauliaus II nuopelnai blogio sistemos įveikimui. Ryžtingas sprendimas priešintis totalitarizmui. Išvados. Literatūros sąrašas.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |