Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 | 

Tautų pavasaris 19 a. Europoje
Tautų pavasaris XIX a. Europoje. Lietuvių tautos atgimimas ir tautinė savimonė XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Jonas Basanavičius. Ištrauka iš darbo. Po Vienos kongreso daugumoje Europos valstybių vėl įsiviešpatavo absoliutizmas. Imperatorių, karalių ar kunigaikščių valdžios nevaržė konstitucijos ir tautos atstovų susirinkimai. Daugelio šalių tautos tokią tvarką mėgino pakeisti sukilimais bei revoliucijomis. Didžiausios revoliucijos vyko 1848-1849 m. Kai kuriose šalyse jos buvo nukreiptos ne tik prieš absoliutizmą ir feodalizmą. Italijos ir Vokietijos sukilėliai kovojo ir dėl savo šalių suvienijimo, Vengrijos – dėl atsiskyrimo nuo Austrijos ir nepriklausomos valstybės atkūrimo. Bruzdėjo Austrijos imperijos slavai, Prūsijos karalystės lenkai. Todėl 1848-1849 m. revoliucijos dar vadinamos “Tautų pavasariu”.
Istorijos Referatas (8 pus.)


Tremtis
Tremtis. Sąvokos paaiškinimas. Kas ir ką trėmė? Tremties kalinimo vietos. Gyvenimas tremtyje. Tremtinių grįžimas į tolimesnį gyvenimą.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Valdovų rūmų atkūrimas. Statytojų lūkesčiai ir visuomenės požiūris
Įvadas. Šaltinių ir literatūros apžvalga. Atkuriamų valdovų rūmų reikšmė. Visuomenės ir statytojų interesas. Valdovų rūmų vertinimas. Valdovų rūmai − valstybingumo simbolis. Kultūros paveldo objektų prioritetai valdovų rūmų atkūrimo šešėlyje. Valdovų rūmai - lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejui. Lietuvos kultūros paveldo objektai ir valdovų rūmų atkūrimas. Atkuriamų valdovų rūmų rytų korpuso problema. Politinis faktorius ir visuomenės teisinės galimybės atkuriant valdovų rūmus. Politinė argumentacija − pagrindinis valdovų rūmų atkūrimo faktorius. Referendumo klausimas atkuriant valdovų rūmus. Statytojai − visuomenės nuomonės formavime atkuriant valdovų rūmus. Reprezentaciniai renginiai ir jų poveikis visuomenei. Reklamos įtaka visuomenei atkuriamų valdovų rūmų klausimu. Valdovų rūmų atkūrimo rėmėjų įtaka visuomenei. Valdovų rūmų kaip rezidencijos atgaivinimo idėja ir interjerų problema. Prezidentūros ir seimo įkurdinimo idėja. Interjerų ruošimo ir kultūros vertybių eksponavimo problema. Valdovų rūmams įsigyjamų eksponatų klausimas. Turistinis – ekonominis interesas valdovų rūmų atžvilgiu. Valdovų rūmai – objektas pritaikytas turizmo reikmėms. Valdovų rūmų projektas – būsimas lietuvos turizmo panteonas ar neracionalus valstybės lėšų naudojimas. Išvados.
Istorijos Diplominis darbas (87 pus.)


Valstybės archyvų įvaizdis visuomenėje
Įvadas. Valstybinių archyvų sistema. Organizacinė ir paslaugų struktūra. Valstybinių archyvų sistema Reiktų pergalvoti pavadinimus, kad jie nesikartotų. Valstybinių archyvų paslaugų struktūra. Valstybinių archyvų prieinamumas. Įvaizdžio formavimas. Organizacijos įvaizdžio samprata. Įvaizdžio kūrimo prielaidos. Organizacijos įvaizdžio formavimas Ta pati problema. Įvaizdžių tipai. Organizacijos įvaizdį įtakojantys faktoriai. Įvaizdžio kūrimo strateginė analizė. Įvaizdžio kūrimo strategijos. Įvaizdžio tyrimo ir formavimo metodikos. Įvaizdžio modelių analizė. Įvaizdžio vertė. Įvaizdžio matavimai. Ryšiai su visuomene Siūlau prie šio skyriaus dar kažkiek padirbėti, kad jis susijungtų su prieš tai buvusiais. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene publikos. Ryšiai su darbuotojais. Ryšiai su klientais. Ryšiai su finansinėmis publikomis. Ryšiai su valdžios institucijomis. Ryšiai su bendruomene. Nuomonės tyrimas Pagalvokite, kaip pavadinti. Respondentų atranka Tyrimo metodika. Anketos Rezultatų duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas Būtina atnaujinti, įtraukti knygų ir mokslinius straipsnius, ne tik interneto šaltinius. Archyvų įvaizdis – tai jų vizitinė kortelė. Reikia pripažinti, kad žmonės neretai labiau reaguoja į įvaizdį, nei į realybę. Tai yra dėl to, kad įvaizdis gali mus pasiekti greičiau nei mes spesime susipažinti su procesais vykstančiais organizacijos viduje. Kalbant apie įvaizdį plačiąja prasme, dažnai pasitaiko, kad įvaizdis nėra visiškai toks, kokio organizacija nusipelno, o juo labiau pageidauja. Pozityvų įvaizdį sukurti reikia nemažai laiko, o negatyvų – akimirkos: neteisingo sprendimo ar per mažo dėmesio ryšių su visuomene veiklai
Istorijos Diplominis darbas (47 pus.)


Viduramžių istoriografija apie viduramžius: tarp dinastijų, miestų ir krašto istorijų
Įvadas. Istorija vidramžiais. Viduramžių istoriografijos klasifikacija. Viduramžių istorikai apie viduramžius. Išvados. Literatūros sąrašas. Viduramžiais laikyta, kad istorija, kaip ir laikas, pavaldūs Dievui. Istorijos statusas Viduramžių pasaulėžiūroje vertintinas labai prieštaringai. Anot E.Žilsono (Étienne Gilson) krikščionybė nutraukė antikinės ciklinės laiko sampratos įvaizdį, jo vieton pateikdama naują - linijinį: žmonijos istorija prasideda su jos Sukūrimu ir pasiekia kertinį momentą - Dievo Įsikūnijimą žmogaus pavidalu.
Istorijos Referatas (10 pus.)


Viduramžių miestai
Viduramžių miestas. Miestiečiai. Miestai ir prekyba. Viduramžių gatvė. Miestai viduramžiais atsirado dėl kelių priežasčių. Vienur jie išaugo prie garsių vienuolynų ar pilių, kur žmonės tikėdavosi rasti prieglobstį nuo karo antpuolių. Kitur miestais virto didesni kaimai, kur žemdirbiai suveždavo parduoti savo gėrybes...
Istorijos Referatas (7 pus.)


Vilniaus miesto istorija
Referato tikslai. Miesto įkūrimas. Lietuvos krikštas ir miesto augimas. Vilniaus pilys ir katedra. Arkikatedra bazilika. Arkikatedros bazilikos požemiai. Universitetas. Universiteto kiemai. Prezidentūra ir daukanto aikštė. Prezidentūros rūmai. Rotušė. Aušros vartai. Išvados. Pasak legendos, užrašytos Lietuvos metraštyje, Vilnių įkūrė Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, valdęs šalį maždaug septyniasdešimčia metų vėliau už Mindaugą ir vadinęs save „lietuvių bei daugelio rusų karaliumi“. Jis atvykęs čia medžioti iš Trakų, nudėjęs didžiulį taurą ir užmigęs Šventaragio slėnyje, ties dabartiniu Pilies kalnu...
Istorijos Referatas (15 pus.)


Visuomeninės organizacijos
Aprašomos pasaulio reikšmės visuomeninės organizacijos: Pasaulinė sveikatos organizacija. Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Pasaulinė intelektualinės nuosavybės organizacija (angl. WIPO). Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija. Tarptautinė jūrų organizacija. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. APEC. OPEC. Karibų sandrauga.
Istorijos Konspektas (3 pus.)


Visuomeninis - politinis gyvenimas Šiauliuose 1863 m. sukilimo metu.
1863 - 1864 sukilimas Lietuvoje. Visuomeninis - politinis gyvenimas Šiauliuose. Sukilėlių kalnelis. Naudota literatūra.
Istorijos Referatas (2 pus.)


Vytauto Didžiojo charakteristika, jo asmenybės bruožai
Ištrauka iš darbo. Vytauto vaikystė yra labai mažai žinoma. Gimęs apie 1350m. , jis augo sunkiais Lietuvai laikais. Kaip užsilikusios žinios sako, Vytautas buvo neaukšto ūgio, dailių ir energingų veido bruožų. Turėjo dideles, gyvas ir protingas akis. Iš veido atrodė moteriškas; niekas nepažino, kai jis apsitaisęs savo žmonos palydovės rūbais pabėgo iš kalėjimo. Visa Vytauto figūra atsišvietė pasitikėjimu savim, energija, gyvumu, drąsa, rizikingumu ir savigarba, žodžiu, - kažkokia didingo valdovo šviesa. Nors iš pažiūros mažo augumo, bet savyje slėpė didžią dvasią. Buvo protingas ir žmoniškas. Įsidėmėtinas jo susivokimas ir orientacija: iš karto jis išspręsdavo kelius reikalus. Dejuodavo net kryžiuočiai, nespėdavo jo žygių ir elgesių observuoti.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 |  17 | 18 |