Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 | 

Senovės Romos civilizacija. Valstybinio gyvenimo bruožai
Yra diskutuojama dėl Romos civilizacijos vietos ir vaidmens. Dvi pagrindinės nuomonės: Romos c-ja – graikų civilizacijos tęsinys. Ji buvo Graikijos c-jos krizės epocha. Romėnai nieko naujo, originalaus nesukūrė. Kūrė savarankiškai tik karybos, politikos srityje. Roma – dalis heleninės civilizacijos. Romos c-ja – savarankiška, originali. Atsirado ir gyvavo panašiom sąlygom kaip ir Graikija. Bet ir skyrėsi. Pagrindiniai skirtumai: 1)Graikų poliai nedideli, apsaugoti įvairių gamtinių darinių, Juose gyveno vieningos etninės grupės žmonės, struktūra vienoda. Romoje – atvira vietovė, lyguma, negynė gamtos kliūtys, todėl Roma visąlaik kariavo. 2)Romos valstybė su graikų kultūra susipažino vėlai: 3 a.pr.Kr. graikų kultūra tuo metu jau buvo helenistinė, susilietusi su rytų kultūra.
Istorijos Konspektas (3 pus.)


Senovės šukuosenos bei papuošalai
GRAIKIJA. ROMA. BIZANTIJA. KINIJA. ANKSTYVIEJI VIDURAMŽIAI. VĖLYVIEJI VIDURAMŽIAI. RENESANSAS. BAROKAS. XIX AMŽIUS. GOTIKA. Moterų drabužiai. Apavas.Moterų apranga. Šukuosenos. Kosmetika. Galvos dangalai. Papuošalai.
Istorijos Konspektas (21 pus.)


Septyni pasaulio stebuklai
Pirmasis stebuklas. EGIPTO PIRAMIDĖS. Antrasis stebuklas. BABILONO SODAI. Trečiasis stebuklas. EFESO ARTEMIDĖS ŠVENTYKLA. Ketvirtasis stebuklas. HALIKARNASO MAUZOLIEJUS. Penktasis stebuklas. RODO KOLOSAS. Šeštasis stebuklas. ALEKSANDRIJOS ŠVYTURYS. Septintasis stebuklas. OLIMPIJOS DZEUSO STATULA.
Istorijos Referatas (11 pus.)


Servijus Tulijus. Jo reformų reikšmė Romai
Ištrauka iš darbo. Servijus Tulijus – legendinis šeštasis Romos karalius, kilęs iš Etruskų. Jis pakeitė iš kaimyninės Etrurijos kilusį, penktąjį Romos karalių, Tarkvinijų Senajį (Priską). Pagal antikinės istoriografijos tradiciją, Tulijus valdė 576–532 m. pr. Kr. Jis apjuosė Romą aukšta mūro siena, kuri tesėsi nuo Kapitolijaus iki Palatino kalvos ir buvo pavadinta “Servijaus siena” (archeologų teigimu ji pastayta apie 530-500 m. pr .Kr.), įvedė gyventojų turto surašymo paprotį, pagal turtą suskirstė juos į klases ir nurodė, kaip apsiginklavę turi dalyvauti kare. Darė reformas, kurios užbaigė perėjimą į valstybę.
Istorijos Referatas (1 pus.)


Simonas Bolivaras ir Chosė San Martinas
Ištrauka iš darbo. Amerikoje karo vadai kovoje už nepriklausomybę. S. Bolivaras (kreolas) gimė 1783 07 24 Karakase, Venesueloje. Labai anksti (3 metų) liko be tėvo. Greitai mirė ir mama, ir jis liko vienas. Dėdės reikalavimu buvo išsiųstas į Ispaniją. Bolivaras daug keliavo po Meksiką, Europą, bendravo su daugeliu žymių žmonių. Jis mokėsi Ispanijoje.
Istorijos Referatas (2 pus.)


Slobodanas Miloševičius
Biografijos faktai. Asmenybė.
Istorijos Referatas (3 pus.)


SSRS nesėkmės
Įvadas. Trumpa SSRS istorijos apžvalga iki 1945-jųjų m. Supervalstybių laikai. "Šaltasis karas". Sovietinės ekonomikos žluginas SSRS ir Vidurio Rytų Europoje, jų ryšys su politinėmis reformomis. Vietoje išvadų.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Svarbiausios datos ir įvykiai
LIETUVOS IR VISUOTINĖS ISTORIJOS SANTRAUKA. Istoriniai faktai ir procesai, sąvokos ir idėjos, istorinės asmenybės. SENOVĖS ISTORIJA. VIDURINIŲ AMŽIŲ ISTORIJA. PERĖJIMO IŠ VIDURAMŽIŲ Į NAUJUOSIUS LAIKUS EPOCHA. NAUJŲJŲ LAIKŲ ISTORIJA. NAUJAUSIŲ LAIKŲ ISTORIJA.
Istorijos Špera/ paruoštukė (5 pus.)


Svarbiausios visuotinės istorijos datos
SVARBIAUSI SENOVĖS ISTORIJOS ĮVYKIAI. SVARBIAUSI VIDURAMŽIŲ ĮVYKIAI. SVARBIAUSI NAUJŲJŲ AMŽIŲ ĮVYKIAI.
Istorijos Konspektas (3 pus.)


Švėkšna - pasienio miestelis prie Klaipėdos krašto
Įvadas. Klaipėdos krašto problema. Šviekšnos miestelis - pasienyje. Švėkšnos istorija. Priešistorė. Vardo paminėjimas. Visuomeninis ir religinis gyvenimas. Sienos atsiradimas ir įtaka žmonių santykiams abiejuose sienų pusėse. Visuomeninis gyvenimas. Švietimas. Švėkšnos parapijos mokyklos. Gyvenimas pasienyje. Kontrabanda. Švėkšnos knygnešiai. Žydai švėkšnoje. - m. Sukilimas lietuvoje. Žymūs žmonės. Pliaterių giminė. Emilija pliaterytė – karžygė. Martynas mažvydas. Simonas stanevičius. Gaisras miestelyje. Klaipėdos kraštas prijungiamas prie Lietuvos. Išvados.
Istorijos Kursinis darbas (41 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 |  16 | 17 | 18 |