Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 | 

Senoves egiptas
Senoves egipatas. Egipto žemėlapis. Istorijos laikotarpiai. Visuomenės piramidė. Egiptiečių skaitmenys. Napoleonas Bonapartas. Egiptiečių raštas. Piramidės. Mumijos. Civilizacijos laimėjimai. 3100m. Pr. Kr. Senoji karalystė – Karalius Mneas suvienija Egiptą. Sostine tampa Memfio miestas. Prasideda piramidžių statyba. 2100.m. pr. Kr. Vidurinioji karalystė. Sostinė Tėbai. Nukariaujama Nubija, išrandami karo vežimai. 1580m. pr. Kr. Naujoji karalystė. Didžiausi nukariavimai. Raštas - hieroglifai.Atsirado m.pr.kr. Rašė ant akmens, vėliau ant papiruso. Sukūrė hieroglifinį , hieratinį ir demotinį raštą. Mokėjo atlikti keturis matematikos veiksmus, skaičiavo trupmenomis. Geometrija. Mokėjo išmatuoti žemės sklypą, statyti piramides. Astronomija. Piramidės orientuotos pasaulio šalių atžvilgiu. Stebėjo dangaus kūnų pokyčius. Medicina. Jau buvo okulistų ir terapeutų. Turėjo ligų vadovėlį. Sudarė kalendorių. Steigė mokyklas( vaikai mokėsi metų).
Istorijos Pristatymas (50 pus.)


Senovės egipto dievai
Dievai. Anubis. Hator. Horas. Izidė. Ozyris. Ra. Sekhmet. Setas. Totas. Amunetė. Antajus. Anuketė. Atonas. Atumas. Bastė. Besas. Duemutefas. Eddžo. Hapis. Harpokratas. Imhotepas. Imsetas. Kebehseuefas. Ketešė. Khnumas. Mentu. Minas. Nekhbetė. Sati. Sekeris. Selketė. Sobekas. Sothis. Thouerė. Kaip dauguma senovės tautų, egiptiečiai yra politeistai - turi daug dievų. Beveik kiekviena gyvenvietė turi savo dievą. Vėliau iškyla svarbiausių gyvenviečių dievai...
Istorijos Referatas (7 pus.)


Senovės Egipto istorija
Chronologija. Priešistorė. Priešdinastinis laikotarpis. Senoji karalystė. I-asis tarpuvaldis. Vidurinioji karalystė. Antrasis tarpuvaldis. Naujoji karalystė. III Pereinamsis laikotarpis. Vėlyvasis Egipto istorijos laikotarpis. Civilizacijos laimėjimai. Religija. Menas. Visuomenė. Mokslas. Raštas. Ekonominis (technologinis) išsivystymas. Garsiausi faraonai. Archeologijos duomenys liudija, kad išsivysčiusi Egipto visuomenė egzistavo gerokai anksčiau už vieningos valstybės susidarymą. Tebesitęsiantys kasinėjimai Egipte pamažu keičia mokslininkų požiūrį į Egipto civilizacijos kilmę. XX a. pabaigoje archeologai aptiko įrodymų, kad pietvakariniame Egipto krašte, netoli sienos su Sudanu žmonės gyveno 8000 pr. m. e. Archeologijos mokslo duomenimis, dabartiniame Egipte žmonės Sacharos dykumos oazėse gyveno dar prieš 12 000 metų.
Istorijos Referatas (10 pus.)


Senovės Graikija (1)
Gyventojai. Religija. Šventės. Olimpiniai žaidimai. Graikų raštas. Antika. Senovės Graikija 3000-146 m.pr.Kr. Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės. Sąvokos. Asmenybės.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Senovės Graikija (2)
Graikija iki graikų. Kraštas tarp jūrų. Kretos civilizacija. Atlantidos paslaptis. Mikėnų civilizacija. Tamsieji šimtmečiai. Graikija I tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje. Trojos karas: prasimanymas ar tikrovė? Nepriklausomi miestai - valstybės. Graikų poliai. Polių ūkis ir jų valdymas. Didžioji graikų kolonizacija. Atėnų polis V — IV a. pr. Kr. Žemės ūkis Atikoje. Atėnai - amatų ir prekybos centras. Kalbantieji įrankiai. Karinė Spartos valstybė. Sparta užvaldo Mesėniją. Spartiečių visuomenė. Jaunų karių mokymas Spartoje. Spartos sąjungininkai. Graikų religija. Graikų dievai. Šventyklos ir orakulai. Olimpinės žaidynės. Graikų didvyriai. Legendos ir tikrovė. Dedalas ir Ikaras - laisvės siekimo simbolis. Tesėjas — garsiausias Atėnų didvyris. Dievas ir didvyris Heraklis. Graikų - persų karai. Karų priežastys ir pradžia. Maratono mūšis - pirmoji graikų pergalė. Kserkso žygis - dar viena persų nesėkmė. Atėnų iškilimas ir demokratija. Atėnų jūrų sąjunga. Demoso kova su aristokratais. Periklio reformos. Atėnų demokratija V a. pr. Kr. Atėniečių gyvenimas ir buitis. Gyvenamieji namai. Agora — miesto centras. Papročiai ir tradicijos. Moters padėtis demokratiniuose Atėnuose. Graikų menas. Architektūra iš akmens. Nepralenkiamas skulptūros tobulumas. Keramika - graikų meno šedevras. Teatras. Helados mokslininkai ir mąstytojai. Graikų raštas ir mokyklos. Mokslo ir technikos laimėjimai. Graikų mąstytojai. Makedonijos iškilimas. Aleksandro Didžiojo žygiai. Makedonija užvaldo Graikiją. Aleksandras Didysis ir jo žygiai. Aleksandro Didžiojo valstybės suirimas. Helenistinės valstybės ir jų kultūra. Graikų ku1tūros plitimas ir miestų augimas. Perversmas moksle ir technikoje. Helenistinio meno stebuklai.
Istorijos Konspektas (27 pus.)


Senovės Graikijos religija
Įžanga. Senovės Graikijos religija. Senovės Graikijos religijos priešistorė. Mitologiniai vaizdiniai. Graikijos dievų panteonas. Senovės Graikijos kultų ir apeigų sistema. Išvados. Ištrauka iš darbo. Kad ir kaip toli žvelgtume atgal, net prieš ankstyvuosius rašto paminklus rastume įrodymų, kad religija buvo viena iš svarbiausių gyvenimo sričių. Reikėjo kad kas nors paaiškintų įprasmintų, įtvirtintų žmogaus egzistavimo prasmę. Gimimas, mirtis, pačio gyvenimo rūpesčiai įtakojo žmogaus norą veržtis į kažką, kas galėtų įkūnyti, įprasminti visa tai. “Nesupratęs žmonių tikėjimo, nesuprasi ir žmonijos”. Galima teigti, kad visos šių laikų religijos yra kilusios iš senovėje išpažįstamų religijų. Kas yra religija? Dar ir dabar atsakymas į šį klausimą yra atviras. Yra daug apibrėžimų, išvedžiojimų: vieni teigia, kad religija – tai tiesiog tikėjimas dvasinėmis būtybėmis, kiti bando ją apibūdinti, remdamiesi tikėjimais ir apeigomis.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Senovės Indijos civilizacija
Gyventojai. Šaltiniai. Istoriografija. Seniausioji Indija. Indija XV – VI a. pr.Kr. Magadhos iškilimas. Maurjos valstybės sukūrimas. Budizmas ir jo istorinis vaidmuo. Ištrauka iš darbo. Sprendžiant iš archeologinių iškasenų, Indijos teritorijoje žmonių gyventa jau paleolite. III tūkstantmečio viduryje Indo slėnyje įsikūrė miestai kuriuos archeologai aptiko XX a. I tūkstantmetyje pr. Kr. susikūrė valstybės, kurias į vieningą karalystę sujungė pirmieji Maurijų dinastijos (321 – 187 m. pr. Kr.) valdovai. Indija tai – milžiniška šalis, kas iš dalies paaiškina jos gamtos sąlygų įvairovę. Jos terito¬rijoje esama žemumų ir kalnų, bevandenių dykumų ir vietovių, kur gausiai palyja, stepių ir neįžengiamų džiunglių. Ši civilizacija savo teritorijos didumu ir gyventojų skaičiumi jau tolimoje praeityje, kaip ir dabar, buvo viena iš stambiausių valstybių Azijoje. Griežtos pačios gamtos sukurtos ribos atkirto ją nuo išorinio pasaulio ir pasunkino ryšius su kitomis šalimis ir tautomis. Iš pietų, pietvakarių ir pietryčių ją skalauja neaprėpiami Indijos vandenyno, Arabijos jūros, Bengali¬jos įlankos vandenys, iš šiaurės – užstoja didžiausias ir aukščiausias pasaulyje kalnagūbris – Himalajai. Kalnų kliūtys, nors ir ne tokios neįveikiamos, bet gana galingos, skiria Indiją nuo Irano ir rytuose – nuo Indokinijos.
Istorijos Referatas (13 pus.)


Senovės istorija. Lietuva
Priešistorė. Akmens amžius. Žalvario amžius. Geležies amžius. Ištrauka iš darbo. Priešistorė – tai istorijos laikotarpis, kai dar nebuvo rašto, todėl beveik viską apie tų laikų žmonių gyvenima sužinome iš archeologinių radinių. Priešistorė truko labai ilgai- ji apima akmens amžių, žalvario amžių ir geležies amžių. Akmens amžiuje daugumą įrankių, ginklų- kirvius, kaplius, peilius, iečių ir strėlių antgalius, Įvairius rėžtukus, gremžtukus- žmonės gaminosi iš akmens, nes metalo dar nežinojo. Vėzdams, lazdoms naudotas medis. Kapliai, žeberklai, ylos, adatos buvo daromi iš kaulo, rago. Akmens amžius - tai pats ilgiausias priešistorės laikotarpis. Lietuvoje jis truko daugiau kaip 8000 metų-nuo 10 tūkstantmečio pr. Kr. Iki 2 tūkstantmečio pr. Kr. Vidurio. Seniausių Lietuvoje gyvenusių žmonių pėdsakų yra iš akmens amžiaus pradžios. Tie žmonės buvo klajokliai medžiotojai ir augalinio maisto rankiotojai. Gyveno laikinose stovyklose prie upių ir ežerų, sausesnėse vietose, užuovėjose, iš suremtų karčių, šakų pastytuose, medžių žieve, žvėrių kailiais apdengtose palapinėse.
Istorijos Referatas (5 pus.)


Senovės istorijos faktai. Šumeras - Akadas. Babilonas
Svarbiausi sevovės istrojos faktai. ŠUMERO - AKADO. "Juodagalvių" įsitvirtinimas Mesopotamijoje. Klestinti civilizacija. Šumero civilizacijos irimas. Šumero kultūros renesansas. BABILONAS. Politinė Babilonijos raida.
Istorijos Konspektas (1 pus.)


Senovės Roma
Gamtos sąlygos. Apeninų pusiasalio senovės gyventojai. Italijos senbuviai. Romos atsiradimas. Legendos ir mitai. Romėnų užkariavimai. Miesto kūrimasis ir klestėjimas. Tribos ir jų susivienijimai. Romos gyventojai ir valdymas. Servijaus Tulijaus reformos. Tautos susirinkimas. Kariuomenė. Romos imperijos žlugimas. Romos kultūra. Dievai ir religija. Pirkliai ir prekyba. Forumas. Insulos. Termos. Pietūs.
Istorijos Referatas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
 15 | 16 | 17 | 18 |