Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Romos imperija
Darbo tikslas. Remiantis istoriniais šaltiniais ir tyrinėtojų surinkta medžiaga, stengsiuosi pagilinti žinias Romos valstybės kaip respublikos formavimosi etapuose, kai romėnai sugebėjo sukurti viena galingiausių ir stabiliausių valstybių pasaulio istorijoje. Darbo uždaviniai. Paminėti svarbiausius Romos respublikos formavimosi etapus. Chronologiškai ir suprantamai išdėlioti Romos valdų plėtrą. Suprasti respublikos žlugimo priežastis.
Istorijos Referatas (16 pus.)


Romos menas
Įvadas. Romos architektūra ir dailė. Romos portretinis menas. Romos teatras. Romos literatūra. Išvados. Ištrauka iš darbo. ROMA arba kitaip senovės Roma – antikos miestas ir iš jo atsiradusi valstybė, egzistavę nuo VIII a. pr. m. e. vidurio iki V m. e. a. pabaigos, buvo įžymūs ne tik savo istorija, užkariavimais. bet ir giliu kultūriniu turiniu bei palikimu, iš kurio išsivystė ir kitos kultūros. Vienas pagrindinių kultūros aspektų yra menas, taigi ir pabandysime išryškinti pagrindinius romėnų meno aspektus, pasiekimus ir palikimus.
Istorijos Referatas (9 pus.)


Rusijos revoliucija
Įvadas. Revoliucinės situacijos susidarymas. Revoliucijos eiga. Bolševikų įsigalėjimas Rusijoje. Vasario revoliucijos Rusijoje įtaka Baltijos kraštams. Išvados. Rusijos revoliucija - Rusijoje dviem etapais vykusi revoliucija. Pirmajame etape (Vasario Revoliucija) buvo nuversta carinė valdžia ir įvesta liberali respublika. Antrajame etape (Spalio revoliucija) į valdžią atėjo Lenino vadovaujami bolševikai.
Istorijos Referatas (8 pus.)


Senasis egiptiečių kalendorius
METŲ LAIKAI. ŠVENTĖS IR IŠEIGINĖS DIENOS. VALANDOS. Ištrauka iš darbo. Egiptiečiai metus nustatynėjo ne .pagal saulės sukimąsi, bet pagal laikotarpį reikiamą derliui nuimti. Jie piešė žodį "metai" ("renpet") kaip jauną daigą su pumpuru. Tas pats ženklas sutinkamas giminingų žodžių hieroglifose: "renpi" - "esu jaunas, stiprus", "renput" - "metų vaisiai". Tačiau Egipte derlius priklausė nuo Nilo išsiliejimo. Kasmet birželio pradžioje šalije prasidėdavo sausra. Kai turėdavo prasidėti išsiliejimas, daugelyje šventyklų dieviškajam Nilui buvo aukojamos aukos. "Hapio knygas" mesdavo į Ra-Horahčio šventyklos ežerą Ono mieste; tas ežeras vadinosi Kebehu - taip pat kaip ir Nilas prie savo slenksčių. Tikriausia, į tą patį ežerą mesdavo ir deivės statulėles. Po dvėjų mėnesių, išsiliejimo piko metu, buvo atliekamos tos pačios apeigos. Ir nuolankus Nilas, uždengiantis visą slėnį tarp dviejų dykumų, kur miestai ir kaimai pavirsdavo salomis, o keliai tapdavo panašūs į pylimus, pamažu nuslugdavo.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Senovės civilizacijos istorija: Mesopotamija
Mesopotamijos civilizacija. "Juodagalvių" įsitvirtinimas Mesopotamijoje. Klestinti civilizacija. Šumero civilizacijos irimas. Šumero kultūros renesansas. BABILONO CIVILIZACIJA. Politinė Babilonijos raida. Asirija. Mesopotamijos laimėjimai.
Istorijos Konspektas (6 pus.)


Senovės civilizacijų istorija (1)
RAŠYTINIO ŠALTINIO ANALIZĖ. ILIUSTRACIJOS ANALIZĖ. CIVILIZACIJA. EGIPTO CIVILIZACIJA. MENAS. MESOPOTAMIJOS CIVILIZACIJA. BABILONO CIVILIZACIJA. INDIJOS CIVILIZACIJA. KINIJOS CIVILIZACIJA. FINIKIJA. PERSIJA. UPINĖS CIVILIZACIJOS. GRAIKIJA. ATĖNŲ POLIS. SPARTOS (VALDYMAS) POLIS. ALEKSANDRAS MAKEDONIETIS IR JO IMPERIJA. GRAIKŲ KULTŪRA.
Istorijos Konspektas (20 pus.)


Senovės civilizacijų istorija (2)
ĮVADAS Į SENOVĖS CIVILIZACIJŲ ISTORIJĄ. Kas yra civilizacija? Civilizacijų raidos ypatybės. Kiek buvo civilizacijų. Civilizacija ir religija. EGIPTO CIVILIZACIJA. Pirmieji egiptologai. Civilizacijos pradžia. Politinė Egipto raida. Civilizacijos subrendimas. Civilizacijos irimo pradžia. Echnatono religinė reforma. Egipto civilizacijos dezintegracija. Civilizacijos dvasia ir tradicijos. ŠUMERO – AKADO CIVILIZACIJA. SENOVĖS INDIJA.
Istorijos Konspektas (34 pus.)


Senovės civilizacijų istorija (3)
VISUOTINĖS ISTORIJOS PERIODIZACIJA. RYTŲ CIVILIZACIJOS. EGIPTAS. MESOPOTAMIJA (apie IV tūkst. pr. Kr.). Babilonas. Asirija. HETITAI. PERSIJA (IRANO civilizacija). SIRIJOS CIVILIZACIJOS. Hebrajai. Finikija. INDIJA. Protoindiškas laikotarpis. Arijų laikotarpis. KINIJA. ANTIKA. Egėjo civilizacija – Kretos ir Mikėnų kultūra. Senovės Graikija (Helada). Didžioji graikų kolonizacija (VIII – VI a. pr. Kr.). Helenizacija. Olimpinės žaidynės. Sinoikizmas. Atėnų demokratija. Sparta. Religija ir vergovė Graikijoje. Graikų persų karai (500 – 449 m. pr. Kr.). Peloponeso karai (431 – 355 m. pr. Kr.). ALEKSANDRO MAKEDONIEČIO IMPERIJA (336 – 323 m. pr. Kr.). SENOVĖS ROMA. Karalių epocha (753 – 506 m. pr. Kr.). Respublikos epocha (506 – 30 m. pr. Kr.). Romos užsienio politika III – II a. pr. Kr. Romos imperija (30 m. pr. Kr. – 476 m. e.). Roma I – II a. Krikščionybė. Antikos paveldas.
Istorijos Konspektas (18 pus.)


Senovės civilizacijų istorija (4)
Šitoje mokymo medžiagoje yra aprašyta kiekviena senovės civilizacija, jos raida, teritorinis suskirstymas, politinė sankloda, gyvenimo būdas, religija, karai ir pan. 11 klases pirmame pusmetyje labai padėjo. Šumerų civilizacija. Akadų- semitų (akadų šumerų) civilizacija. Senoji Babilonijos karalystė . Asirijos civilizacija. Naujoji Babilonijos karalystė (chaldėjų karalystė). Senovės Egipto civilizacija. Hetitų civilizacija. Finikijos civilizacija. Izraelio civilizacija. Senovės Indijos (Indo) civilizacija. Senovės Kinijos civilizacija. Ankstyvosios upių civilizacijos. Senovės Graikijos civilizacija. Spartos polio raida. Atėnų polio raida. Peisistrato pertvarkymai. Graikų- persų karai. Pelaponeso karas. Makedonija. Aleksandro Makedoniečio valstybė. Senovės Graikijos kultūra. Helenistinė kultūra. Senovės Romos civilizacija. Romos užkariavimai. Pūnų karas. Politinė kova Ia. pr. Kr. dėl valdžios. Imperatoriai. Kultūra. Krikščionybės atsiradimas ir įsigalėjimas. Laiko skaičiavimo sistemos. Istorijos pagalbiniai mokslai. Žmogaus evoliucijos raida.
Istorijos Konspektas (32 pus.)


Senovės civilizacijų istorija (5)
Civilizacijų istorija. Žmogaus kilmės problema. Laiko skaičiavimas. Senovės egiptas. Žmonių piramidė. Egipto kapų evoliucija. Amžinybės buveinės. Egiptiečių gyvūnai. Trys egiptiečių laidojimo būdai. Mesopotamija. Hetitų imperija. Finikija. Žydai. Judaizmas. Chvanhės arba geltonosios upės rajonai. Pirmoji visuotinė ir tolerantiška imperija. Graikija. Egėjo pasaulis:rūmų epocha. Graikų kolonizacija. Helenų civilizacijos samprata. Demokratija periklio laikais. Demokratija graikijoje. Graikijos menas. Senovės roma. Romos valstybės plėtimasis. Brolių tiberijaus ir gajaus grakchų žemės reforma.
Istorijos Konspektas (24 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |