Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Radvilų giminė ir jos įnašas į LDK kultūros ir politikos gyvenimą
Ištrauka iš darbo. Pati įtakingiausia, galingiausia ir turtingiausia bajorų giminė LDK buvo Radvilos. Jie turėjo daug dvarų ir rūmų Vilniuje, Kėdainiuose, Svėdaruose, Biržuose, Dubingiuose, Nesvyžiuje. Šios giminės atstovai darė didelę įtaką Žygimantui Augustui, Steponui Batorui ir Varoms. Su jais tarėsi valdovai, jie užimdavo svarbias valstybines pareigas, buvo išsilavinę, plačių pažiūrų, suvokė save, kaip LDK piliečius ir visur gynė jos interesus bei savarankiškumą. XVI a. buvo susiformavusios dvi Radvilų giminės atšakos: Biržų ir Nesvyžiaus. Valdant Žygimantui Augustui (1544 - 1572 m.), labiausiai iškilo du pusbroliai: Mikalojus Radvila Juodasis (1515 - 1565 m.) ir Mikalojus Radvila Rudasis (1512 - 1584 m.).
Istorijos Referatas (3 pus.)


Reformacija Lietuvoje
Ištrauka iš darbo. Vėliausiai Europoje priėmusios krikštą Lietuvos, kur XV a. – XVI a. pradžioje nebuvo bent kiek stipresnių eretinių judėjimų, visuomenė į Reformacijos sąjūdį įsitraukė beveik tuo pat metu, kaip jį subrandinę kraštai (1517 m. Vitenberge buvo paskelbtos Martyno Liuterio tezės, XVI a. trečiajame dešimtmetyje protestantizmas įsiviešpatavo kaimynystėje Prūsijoje ir pradėjo plisti tarp ten gyvenusių lietuvių, to amžiaus trečiajame-ketvirtajame dešimtmetyje liuteronai pradėjo savo veiklą Lietuvoje, o 1542 – 1547 m. žymiausieji iš jų aktyviai patraukė į kultūrinį Prūsijos kunigaikštystės gyvenimą, prisidėjo prie protestantiško Karaliaučiaus universiteto sukūrimo). Tai rodo, kad Lietuvos valstybėje jau egzistavo pakankamai pajėgus intelektualinio elito sluoksnis, galėjęs ne tik akumuliuoti, bet ir skleisti protestantizmo idėjas visuomenėje, o ji buvo subrendusi jas priimti ir pritaikyti savo poreikiams. Feodalinio gamybos būdo gelmėse bręstantys nauji kapitalistiniai ekonominiai santykiai buvo beveik visose Europos valstybėse. Visuose sluoksniuose – kunigaikščių rūmuose, mokslingų šviesuolių kambarėliuose, vienuolių celėse, pirklių mūruose, amatininkų gatvelėse ir net valstiečių trobose bei lūšnelėse – mintis, kad gyvenime būtinos permainos. Gyvenusieji XVI amžiuje nesuvokė tų materialinių istorinių galių, kurios įsuko juos į milžinišką visuomeninio judėjimo sūkurį, apėmusį visą Europą.
Istorijos Referatas (6 pus.)


Reformacija Lietuvoje
Ištrauka iš darbo. Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati Reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenkijos ir Vokietijos istorikai Lietuvos Reformaciją laiko jų kultūrų išspinduliuotu rezultatu. Reformacija vertinama kaip svetimų kultūrų sukeltas reiškinys. Z. Ivinskis Reformacijos plitimo Lietuvoje priežastimi laikė pačios katalikų bažnyčios silpnumą, žemutinio dvasininkų sluoksnio nepakankamą pasirengimą darbui ir kaimyninių protestantiškų valstybių įtaką. Dėl Reformacijos pradžios Lietuvoje istorikai sutaria – tai XVI a. 4 dešimtmetis: 1536 m. Šilalėje evangeliškus pamokslus jau sakė Jonas Tartilavičius Batakietis, 1539 - 42 m. Vilniuje veikė Abraomas Kulvietis, įkūręs mokyklą; į liuteronų pusę linko Jonas Radvila, Kęsgailos ir kt. Lietuvos istorikai buvo linkę Reformacijos pabaigą matyti jau tada, kai į Lietuvą atvyko jėzuitai, Kontrreformacijos pradžios laikotarpį priskirdami jau nebe Reformacijos raidai; dauguma jų paskutinio XVI a. Ketvirčio procesus priskyrė Kontrreformacijai, kaip dominuojančiai jėgai.
Istorijos Referatas (7 pus.)


Renesansas
HUMANIZMAS. REFORMACIJA. Kontrreformacija. Jėzuitai. Reformacija Lietuvoje. GEOGRAFINIAI ATRADIMAI. MOKSLAS. MENAS. Ankstyvasis renesansas: Florencijos Pacių koplyčia. Mantujos šv. Andriejaus bažnyčia. Ručelajų rūmai Florencijoje. Botičelis “Veneros gimimas”. Brandžiojo renesanso stilius: Venecijos biblioteka. Renesanso meno apibendrinimas. LITERATŪRA. Trumpas Renesanso apibūdinimas. Naudota literatūra.
Istorijos Referatas (11 pus.)


Renesansas
Renesansas. Menas. Brandžiojo renesanso stilius: venecijos biblioteka. Renesanso meno apibendrinimas. Renesanso atstovai. Ankstyvasis renesansas. Brandusis renesansas (italija). Manierizmas. Šiaurės renesansas. Renesansui būdinga ryškus mokslo ir meno pakilimas, jų pasaulietinimo tendensijos, vadavimasis iš katalikų bažnyčios ideologinio ir moralinio diktato, antikos kultūrinių tradicijų gaivinimas.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Renesanso epocha
Renesansas (atgimimas). Renesanso epocha prasidėjo XIV amžiuje, Italijoje. Renesansui būdinga ryškus mokslo ir meno pakilimas, jų pasaulietinimo tendensijos, vadavimasis iš katalikų bažnyčios ideologinio ir moralinio diktato, antikos kultūrinių tradicijų gaivinimas. Vienas iš pagrindinių Renesanso bruožų yra humanizmas: žmogus tapo aukščiausia vertybe. Humanizmas įsiskverbė į visas sritis. Tiek praktiniame, tiek dvasiniame gyvenime, menkai tebuvo paisoma viduramžių tradicijų. Religinės pažiūros nustumiamos į antrą planą, iškilo mąstantis žmogus, kuris vietą visuomenėje išsikovojo savo energija ir talentu. * Renesanso epochoje vėl atsigręžta į antiką, imta naujai vertinti jos palikimą. Pirmiausia renesansas įsigalėjo literatūroje, vėliau - dailėje, o galiausiai ir architektūroje. Literatūroje atsisakoma lotyniško rašto ir imama puoselėti tautines kalbas. Turtingos šeimos prašydavo menininkų jas įamžinti drobėje, marmure, pastatyti kuo gražesnius ir modernesnius rūmus.
Istorijos Analizė (20 pus.)


Riteris viduramžiais
Įvadas. Riterystės idėja. Riterystės idėjos išraiška. Išvados. Bandysiu atskleisti riterio idėją viduramžiuose,taip pat apžvelgsiu kaip riterystės idėja pasireiškė jų kasdieniame gyvenime ir kokią įtaką jie darė kitiems luomams. Žodis riteris kilęs iš vokiečių kalbos ritter, kuris lietuvių kalboje reiškia raitelis; . viduriniuose amžiuose - asmuo, priklausantis kariniam bajorų luomui, įgijęs tam tikrą pasirengimą ir gavęs riterio šventinimus.
Istorijos Referatas (11 pus.)


Rytų modernizacija ir Japonijos fenomenas
TURINYS. Įžanga. Rytų modernizacija ir Japonijos fenomenas. “Japonijos stebuklas”. Sėkmės priežastys. Modernizacija. Vyriausybės pagalba. Grupinė filosofija. Kitos Rytų šalys. Išvados.
Istorijos Referatas (13 pus.)


Roma
Romos miesto istorija, keletas nuotraukų iliustracijai.
Istorijos Namų darbas (3 pus.)


Romos civilizacijos laimėjimai
Įžanga. Teisinė sistema. Romėnų kariuomenė. Papročiai ir kultūra. Technologiniai pasiekimai. Akvedukai ir kanalizacija. Romėnų keliai. Literatūra. Roma - viena didžiausių kada nors egzistavusių imperijų. 114 m. po Kr. buvo galima keliauti nuo Škotijos iki Sacharos, nuo Ispanijos iki Sirijos ir neperžengti Romos sienų. Vakarų valstybės tebevartoja lotynišką raidyną, romėniškus skaitmenis ir mėnesių pavadinimus. Romėnai jau mokėjo daryti betoną, stiklo langus, rengti centrinį šildymą, statyti kupolus, daugiabučius namus, turėjo ligonines, viešąsias pirtis, pašto, ugniagesių tarnybas...
Istorijos Referatas (7 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |