Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 

Michalonas Lietuvis ir "Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius"
Mykolo Lietuvio memuarai, parašyti XVI amžiaus viduryje, labai retas ir ver-tingas kultūros istorijos paminklas. Juos 1615 metais Bazely išspausdino Šveicarijos profesorius J.Graseris. Lietuvių raštija nuo XIV amžiaus iki pat Liublino unijos daugiausia yra anoni-minė. Tad ir traktato ,,Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius” autorius nuslėpė tikrąjį savo vardą ir mums yra žinomas kaip Mykolas Lietuvis. Ilgą laiką istorikai manė, kad tikrasis autoriaus vardas buvo Mykolas Tiškevi-čius. Pirmas šią hipotezę 1929 metais iškėlė žymus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-tės vidaus politikos tyrinėtojas Matvejus Liubavskis. Straipsnyje ,,Kas buvo Mykolas Lietuvis” Liubavskis pateikia tokius savo hipotezės įrodymus. Mykolas Lietuvis savo veikale užsimina apie tai, kad chano Sahib-Girėjaus laikais (tai yra 1533-51 metais) buvęs Kryme.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Mikalojus Radvila Juodasis
Mikalojus VI Radvila Juodasis. Ištrauka iš darbo. Jono II Barzdočiaus ir Onos Kiškaitės sūnus. Gimė 1515 m. vasario 4 d. Nesvyžiuje. Mokslus ėjo užsienyje, Vokietijos akademijose. Jo jauną protą didžiai paveikė smarkiai paplitusios Reformacijos idėjos. Genealogijos rankraštyje minima, kad grįžęs į kraštą turėjo būti jaunojo karaliaus Žygimanto Augusto rūmų gvardijos vadas. Šias pareigas ėjo iki 1544 m. Brastos seimo, kuriame gavo LDK maršalkos urėdą. Maždaug tuo pat metu Žygimantas Augustas ėmė lankyti Barborą Radvilaitę, o Mikalojus Juodasis kartu su pusbroliu Mikalojumi Ruduoju akylai sekė, kad šis ryšys Radvilų giminei padarytų ne gėdą, bet garbę. Savo budrumu ir atkaklumu pasiekė, kad jaunasis karalius savo santykius vanikuotų vedybomis, kurį laiką išlikusiomis paslaptyje. Reikėjo, kad LDK ir Lenkijos luomai viešai pripažintų Barborą karaliene, ir Mikalojus Juodasis labai stengėsi išaukštinti savo giminę. Mikalojaus Juodojo visuomeninė veikla krašto labui, pastangos išaukštini giminę ir didinti jos reikšmę rodo , kad jo būta nepaprasto proto ir gudrumo, tikrai įžymaus Žmogaus. Iš tikrųjų jis laikytinas Radvilų giminės didybės, reikšmės ir pranašumo, išlikusių iki šių dienų, pradininku. Panaudojęs Barboros iškilimu, Mikalojus Juodasis pasiekė, kad Žygimantas Augustas išsiųstų jį pasiuntiniu pas imperatorių Karolį V ir Romos imperatorių Ferdinandą. Jis turėjo tikslą išrūpinti kunigaikščio vardą visai Radvilų giminei, mat Gonionzo ir Medilų kunigaikščių vardo giminė neteko mirus Mikalojaus III sūnums. Atrodo, kad ši Mikalojaus Juodojo pasiuntinybė neturėjo jokių politinių tikslių, nes istorijos šaltiniuose ji neminima.
Istorijos Referatas (8 pus.)


Mykolas Lietuvis. Augustinas Rotundas. Mikalojus Daukša
Mykolo Lietuvio politinė programa. Augustino Rotundo politinė programa. Mikalojaus Daukšos tautinės savimonės manifestas.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Mokslo ir technikos pažanga XIX a.-XX a. pr.
Teodoras Švanas. Č. Darvinas. Gregoris Mendelis. Luji Pasteras. Robertas Kochas. Džosefas Listeris. Antuanas Lavuazjė. Džonas Daltonas. Dimitrijus Mendelejevas. Maiklis Faradėjus. Džeimsas Maksvelis. Vilhelmas Rentgenas. Marija Kiuri. Džozefas Tomsonas. Albertas Einšteinas. Naujovės plieno pramonėje. Tomas Edisonas. Titanikas. Pirmieji automobiliai. Henris Fordas. Dirižablis. Ferdinandas fon Cepelinas. Telegrafas. Telefonas. Guljemas Markonis. Elektos lemputė. V. Ir O. Raitai. 1839 m. vokiečių zoologas Teodoras Švanas sukūrė vieną svarbiausių biologijos teorijų-įrode,kad visi gyvi organizmai sudaryti iš ląstelių. 1859 m. pasirodė svarbiausias Č. Darvino veikalas “Rūšių atsiradimas”,kuriame autorius pagrindė evoliucijos teoriją.
Istorijos Referatas (28 pus.)


Moters padėtis senovės Graikijoje
Įžanga. Moters padėtis senovės Graikijoje. Moteris senovės Graikijos mitologijoje. Senovės Graikijos filosofų mintys apie moteris. Vaikai. Mergaičių auklėjimas. Vestuvės. Padėtis šeimoje ir visuomenėje. Nepriklausomos moterys. Išvados. Naudota literatūra.
Istorijos Referatas (14 pus.)


Napaleonas
Įvadas. Napoleono gyvenimo pradžia. N.Bonaparto iškilimas. Karai, išgarsinę Napoleoną. Karas su Austrija Italijoje. Žygis į Egiptą. Napoleono atėjimas į valdžią. Napoleono reformos Napoleono karų pradžia. Napoleono karaipsl. Austerlico mūšispsl. Trafalgaro mūšispsl. Žygis į Rusiją. Leipcigo mūšis. Napoleono žlugimas "Šimto dienų laikotarpis" Napoleono mirtis. Napoleono nuopelnai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šis referatas yra skirtas didžiam XIX a. žmogui, kurio prieštaringa asmenybė verčia diskutuoti bei ginčytis iki šiol. Tai žmogus, kurį lygina su Aleksandru Makedoniečiu ar Cezariu, žmogus, užėmęs tvirtą vietą istorijoje ir davęs savo vardą visai epochai. Tai Napoleonas Bonapartas.
Istorijos Referatas (12 pus.)


Napoleonas Bonapartas
Napoleono vaikystė. Napoleono posakiai. Ištrauka iš darbo. Napoleonas Bonapartas (1769 rugpjūčio 15– 1821 gegužės 5) buvo prancūzų revoliucinės armijos generolas, nuo 1799 tapęs Prancūzijos valdovu - lapkričio 11 paskirtas I-osios Prancūzijos Respublikos Pirmuoju Konsulu, o nuo 1804 gegužės 18 tapo Prancūzijos Imperatoriumi,Italijos karaliumi (nuo 1805 m.) bei Reino sąjungos protektoriumi (nuo 1806 m.), pasivadinęs Napoleonu I.
Istorijos Referatas (3 pus.)


Napoleonas Bonapartas ir jo epocha Europoje
Napoleonas Bonapartas ir jo epocha, pagrindinės datos ir įvykiai bei pastabos apie juos.
Istorijos Referatas (2 pus.)


Napoleono valdymas
Napoleonas Bonapartas ir jo epocha. Svarbiausios datos ir įvykiai Napoleono valdymo laikotarpiu.
Istorijos Konspektas (2 pus.)


NATO
Konspektas ir straipsniai apie NATO> Politiniai tikslai ir pagrindiniai uždaviniai. NATO transformacija. NATO politinės ir karinės struktūros. Šiaurės Atlanto sąjungos taryba (NAC). Gynybos planavimo komitetas (DPC). Branduolinio planavimo grupė(NPG). NATO finansavimas. Naujos pajėgų struktūros. Partnerystė taikos labui (PFP). NATO vaidmuo taikos palaikymo procese buvusioje Jugoslavijoje. Ginklų kontrolė. NATO plėtimasis. Madrido deklaracija. NATO šiandien. Bombos ir kraujas NATO pergalės vis nepriartina. NATO akylai stebi kiekvieną kandidatę. Lietuva - gerai pasirengusi. Solidus tarptautinis forumas. Sandėrių su Rusija nėra. NATO nariai. NATO šalių karinės išlaidos.
Istorijos Referatas (8 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 |