Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

A. Nykos - Niliūno eilėraščio „Ars poetica“ interpretacija
Pirmiausia į akis krinta lotyniškas eilėraščio pavadinimas. Išvertus į lietuvių kalbą — poezijos menas. Taigi galima suprasti, jog ir šiame A. Nykos — Niliūno kūrinyje svarbi meno ir literatūros apmąstymo tema. Tačiau labiausiai eilėraštyje „Ars poetica“ akcentuojama žodžio problema, į kurią gilinantis, kyla klausimas — išliks JIS gyvas ar ne? Pirmosios eilutės „Kiekvienas žodis / Ištartas tuštumai, mus slegia“ reiškia, kad žodžiai, kurie nėra niekam skirti, nėra susižinojimo paskirties, yra tarsi beprasmiški dalykai, apsunkinantys mūsų gyvenimą.
Lietuvių kalbos Interpretacija (3 pus.)


Adomo Mickevičiaus soneto "Audra" analizė ir interpretacija
Adomas Mickevičius – vienas žymiausių romantizmo laikotarpio rašytojų, įėjęs į pasaulinę literatūrą kaip kovingas romantikas: karštai gynė tautos ir asmenybės teisę į laisvę, protestavo prieš baudžiavą, kvietė į kovą prieš galingą anuomet reakcijos tvirtovę – carizmą. Jis visokeriopai puoselėjo meilę gimtajam kraštui bei jo istorijai. Adomas Mickevičius parašė nuostabias poemas „Vėlinės“, „Ponas Tadas“, „Konradas Valenrodas” ir daugelį kitų, bei sonetų rinkinį „Krymo sonetai“. Viena pagrindinių šių sonetų temų yra jūra.
Lietuvių kalbos Interpretacija (1 pus.)


Antano Škėmos "Balta drobulė". Interpretacija
Ištrauka iš darbo. Antanas Škėma – XXa. Lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas. Stambiausias jo kūrinys yra intelektualinis psichologinis romanas “Balta Drobulė”, kuriame svarbiausias yra žmogaus vidus, o išorė reikalinga tik paryškinti vidinės būsenos niuansus. Kūrinio pagrindinis veikėjas grumiasi kankindamasis su monotonijos ir realybės, mirties ir amžinybės problemomis, tačiau jis taip pat stengiasi kurti ir giliau įsijausti į gyvenimą. Šį Antano Škėmos romaną norėčiau nagrinėti prasminiais segmentais. Pirmasis – pavadinimas “Balta Drobulė”. Mano manymu, jis tiksliai apibūdina bepročio vidinę būseną, atspindi jo minčių ir veiksmų nenuoseklumą, chaotiškumą, išryškina Antano Garšvos gyvenimo tuštumą, juk balta drobulė naudojama suvynioti lavonus… Taigi pavadinimas – tai užuomina į pagrindinio veikėjo nuotaiką ir jausmus, kurie labai svarbūs norint, įsigilinti į Antano Škėmos romaną.
Lietuvių kalbos Interpretacija (2 pus.)


Antano Škemos "Balta drobulė" (2)
Antanas Škėma – XX a. vidurio lietuvių egzodo rašytojas, dramaturgas, išeivis, moderniosios prozos kūrėjas. Žymiausias rašytojo kūrinys psichologinis romanas „Balta drobulė“ – tai tamsi, pesimistine knyga apie šiuolaikiniame pasaulyje kenčiančio ir žūstančio žmogaus sielą ir protestas prieš tobulą žmogaus vaizdavimą. Romanas sudarytas iš penkiolikos dalių analizuojančių vidinius žmogaus išgyvenimus.
Lietuvių kalbos Interpretacija (2 pus.)


B. Sruogos „Dievų miškas“ analizė ir interpretacija
Lietuvių literatūroje svarbią vietą užima Balio Sruogos kūryba. Memuarinį romaną „Dievų miškas“ šis didis lietuvių simbolistas XX a. kūrė sukaupęs didelę gyvenimo ir poetinio darbo patirtį. Šiame kūrinyje autorius atvaizdavo visą žmogaus naikinimo sistemą, parodė Štuthofo koncentracijos stovyklos vadovus, sargybinius, tariamą kalinių savivaldą ir pačius kalinius.
Lietuvių kalbos Interpretacija (1 pus.)


Balys Sruoga. Dievų miškas
Ištrauka iš darbo. Siaubas. Skausmas. Kraujas. Žiaurumas. Tai tremtinio kasdienybė. Tai kasdienis balansavimas tarp būties ir nebūties, gyvenimo ir mirties. Beginklis tremtinys visoje toje žiaurumo tamsybėje galėjo rasti tik vieną šviesos spindulį – kūrybą. Tik ji viena gelbėjo iš dvasios įkalinimo ir visiško sužlugimo. Ji vienintelė leido sielai vėl pakilti iš pelenų ir sužydėti. XX amžius Lietuvai ir jos žmonėms buvo tikras išbandymas. Karas, trėmimai, masinės žudynės išbudino tautos kūrybos instinktą ir padarė XX amžių bene svarbiausiu lietuvių kūrybos laikotarpiu.
Lietuvių kalbos Interpretacija (2 pus.)


Bitės Vilimaitės novelės "Užpustytas traukinys" interpretacija
Bitė Vilimaitė - XX a. antros pusės ryškiausia lakoniškos novelės atstovė lietuvių literatūroje. Autorės kūriniuose daug iš pirmo žvilgsnio nereikšmingų gyvenimo momentų, slepiančių kažkokią prasmę ar pamokslą. Tekste dominuoja moters ir jos likimo tema. Novelėje priešinamas senųjų žonių ir naujosios kartos požiūris į gyveimą, atveriami jų gyvenimų principų skirtumai. Tekstą galima suskirstyti į tris segmentus, kuriuos į visumą sieja nostalgijos prisodrinta, slogi nuotaika.
Lietuvių kalbos Interpretacija (2 pus.)


Charles Pierre Baudelaire „Kraujo fontanas“. Interpretacija
Paryžiuje, kuris po didžiosios Prancūzijos revoliucijos tapo naujo meninio judėjimo sostine, 1821m. gimė Charles Pierre Baudelaire‘as, vienas ryškiausiu prancūzų poetų – romantikų. To meto poezijoje ir prozoje romantizmas laužė įprastus, rašytojams pabodusius klasicizmo kanonus, kurie varžė kūrybinę laisve pirmenybę teikdami griežtoms formoms. Romantinėje literatūroje į pirmą planą buvo iškelta turinio svarba, nevaržomas, spontaniškas emocionalumas ir laki vaizduotė.
Užsienio literatūros Interpretacija (7 pus.)


F. Dostojevskis. "Raskolnikovo kančia"
Didžios sielos pakelia kančias tylėdamos – tai viena iš Frydricho Šilerio sentencijų. Frydrichas Šileris – vokiečių poetas ir dramaturgas gyvenęs XIII amžiuje. Šią sentenciją pritaikysiu Fiodoro Michailovičiaus Dostojevskio romanui „Nusikaltimas ir Bausmė“. F. Dostojevskis – vienas iš svarbiausių rusų rašytojų. F. Dostojevskis gimė 1821 metais lapkričio 11 dieną Maskvoje. Per savo gyvenimą parašė daugiau nei 12 kūrinių. Dostojevskis užgeso 1881 metais vasario 9 dieną Peterburge, įgijęs milžinišką autoritetą ir pripažinimą kaip rusų literatūros klasikas.
Užsienio literatūros Interpretacija (2 pus.)


Gėtės Fausto interpretacija
Praėjo šimtmečiai, o šis kūrinys neprarado aktualumo ir šiandien. Nesunku suprasti, kodėl: filosofinėje dramoje autorius gvildena klausimus, kurie jaudino, jaudina ir jaudins, į kuriuos atsako ieško ir neranda ne tik paprasti žmonės, bet ir šviesiausi pasaulio protai. Kokia žmogaus gyvenimo prasmė? Koks tikslas yra svarbiausias? Koks yra pats žmogus, kokie jo siekiai, galimybės? Kas yra tiesa? Kodėl teorija ir praktika viena kietai prieštarauja?
Užsienio literatūros Interpretacija (5 pus.)


Puslapiai:
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |