Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Lietuvos nafta
Lietuviška nafta yra geros kokybės, slūgso labai negiliai, klimatinės sąlygos ir naftos perdirbimo galimybės naftos verslą Lietuvoje daro labai patrauklų. Todėl palyginus nedidelėje teritorijoje dirba net keturios naftos kompanijos, jau išgavusios iš žemės gelmių apie 2,5 mln. tonų naftos.
Geografijos Referatas (7 pus.)


Lietuvos pramonės geografija
Pramonės geografija. Kasybos pramonės geografija. Kuro ir elektroenergetikos pramonė. Kuro pramonė. Elektroenergetika. Ištrauka iš darbo. Pramonė yra svarbi ūkio šaka. Dabartinė Lietuvos pramonė dirba sunkiomis sąlygomis. Ji labai priklauso nuo importuojamų žaliavų – metalų, medvilnės, įvairių chemikalų ir kuro (naftos ir gamtinių dujų). Labai sumažėjo Lietuvos pramonės produkcijos paklausa NVS šalyse, nes dėl aukštų kainų jos gaminiai negali konkuruoti rytuose. Vakaruose taip pat Lietuvos prekės negali būti realizuojamos dėl didelės konkurencijos bei prastesnės prekių kokybės. Naudodama vietines žaliavas, Lietuvos pramonė gamina maisto produktus, statybines medžiagas, medieną ir jos gaminius bei dalį lengvosios pramonės produkcijos (odos, avalynė, lininiai audiniai). Iš atvežtinių žaliavų gaminama tekstilės, chemijos kuro (mazutas, benzinas), mašinų pramonės produkcija. Beveik visai Lietuvoje gaminamai el. energijai reikia atvežtinio kuro (branduolinio ir mazuto bei gamtinių dujų).
Geografijos Kursinis darbas (4 pus.)


Lietuvos tautinės mažumos: lenkai
Lietuvos lenkai - viena didžiausių tautinių mažumų. Tai yra antroji pagal didumą Lietuvos tautinė mažuma. Apie lenkų atsiradimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje yra keletas teorijų. Viena tų teorijų sako, kad lenkai Lietuvoje atsirado kaip kolonistai, kita teorija - kad lenkų kultūra šalyje išplito per Katalikų bažnyčią ir dvarus, dar viena teorija sako, kad lenkai yra seni sulenkėję šalies gyventojai. Ir iš tikrųjų, tokie istorikai kaip E.Gudavičius, M.Kosmanas, J.Bardachas tyrinėję lenkų etninės bendrijos susidarymą ir raidą Lietuvoje, nurodo, kad Lietuvos lenkai įmigravo į mūsų šalį ir asimiliavosi.
Geografijos Referatas (6 pus.)


Lietuvos upės ir ežerai
Pratarmė. Upės. Požeminiai vandenys. Didžiausios upės. Ežerai. Pelkių ežeras. Seklieji ežerai. Gilieji (giliausi) ežerai. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Žmogus be vandens jaučiasi bejėgis, nes vanduo – ne tik pasaulio tėvas, bet ir žmonių maitintojas, atgaivintojas, ramintojas. Lietuvoje yra gausybė vandens telkinių. Jie visi mums yra labai brangūs. Mes turime vertinti visas Lietuvos upes ir ežerus. Todėl mes norėtume supažindinti Jus visus su Lietuvos upėmis, ir ežerais, kad su kiekviena diena mes vis labiau juos pamiltume, vertintumėme ir kad su kiekviena diena augtų noras juos išsaugoti.
Geografijos Referatas (10 pus.)


Lietuvos upės ir reljefas
Lietuvos upės ir reljefas. Nemunas. Neris. Venta. Šešupė. Mūša. Šventoji. Nevėžis. Merkys. Minija. Lėvuo. Dubysa.
Geografijos Pristatymas (12 pus.)


Lotynų Amerika. Okeanija
LOTYNŲ AMERIKOS IR OKEANIJOS VALSTYBĖS: valstybės pavadinimas, sostinė, būdingos ūkio ir pramonės šakos.
Geografijos Konspektas (1 pus.)


Molėtų rajono ežerai
Ištrauka iš darbo. Molėtų rajonas vaizdingas ir įdomus savo apylinkėmis. Tarp didesnių kalvų ir mažų kalvelių tyvuliuoja apie 300 ežerų, ošia žali pušynai, ir visa tai vilioja turistus. Ežerai beveik vienodai pasiskirstę po visą rajoną. Prie pat Molėtų miesto tyvuliuoja Dūriai, Luokesai, Ilgynas, Siesartis… Dubingius skalauja Asvejos (Dubingių) ežeras. Labai įdomu nuvažiuoti pažvejoti prie Smėlinio, Asio, Alaušo, Perkalnio ir kitų ežerų. Molėtų rajone yra ilgiausias Lietuvoje lovinio tipo Asvejos ežeras. Jo ilgis – apie 30 km, vidutinis plotis – 340 m. Ežeras labai gilus: vidutinis gylis – 15 m, o kai kur – net 50 m.
Geografijos Referatas (2 pus.)


Nafta Lietuvoje
Nafta ir jos eksploatavimo pradžia Lietuvoje. Pagrindinės su nafta ir jos produktais dirbančios įmonės. AB "Geonafta". UAB „Minijos Nafta”. UAB “Manifoldas”. UAB "Genčių nafta". AB „Mažeikių nafta“. AB „Klaipėdos nafta“. Šių metų naftos išgavimo rodikliai. Nafta Kuršių mariose. Literatūros sąrašas. Nafta yra skystas tirpalas, kurį sudaro sotieji dujiniai, skysti ir kieti angliavandeniliai (anglies atomų skaičius gali svyruoti nuo 1 iki 50 ir daugiau). Naftoje yra nedidelis kiekis sieros, deguonie ir azoto. Kai kurias naftos rūšis sudaro didelis aromatinių angliavandenilių kiekis.
Geografijos Referatas (14 pus.)


Naudingosios iškasenos
Naudingosios iškasenos. Nemetalinės naudingosios iškasenos. Durpės. Dolomitas. Molis. Nuosėdinė. Klintis. Gipsas. Opoka. MUZIEJUS. Mineralų, uolienų ir naudingųjų iškasenų ekspozicija. NAUDOTA LITERATŪRA.
Geografijos Referatas (7 pus.)


Nigerija
Šalies Geografinė padėtis žemėlapyje. Valstybės simboliai. Keli faktai iš valstybės istorijos. Teritorija. Naudingos iškasenos. Klimatas. Vidaus vandenys. Geografinės zonos. Gyventojai. Įžymūs žmonės. Išskirtiniai šalies požymiai, ypatumai. Sostinė. Didžiausi valstybės miestai. Dabartinė Nigerija kaip politinis vienetas susiformavo tik XX a. pradžioje, britams sujungus į vieną vienetą keletą skirtingų protektoratų. Iki tol Nigerijos istorija buvo atskirų civilizacijų ir valstybių istorija. Šiaurės Nigerija ir Pietų Nigerija, pasižyminčios skirtingomis geografinėmis ir kultūrinėmis savybėmis, vystėsi atskirai.
Geografijos Referatas (15 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 |