Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Kuršių nerijos nacionalinis parkas
Nacionalinis parkas. Vieta. Plotas. Tikslas. Gyvenvietės. Nida. Juodkrantė. Pervalka. Preila. Smiltynė. Kopgalis. Parko zonos. Gyvūnija.
Geografijos Tyrimas (6 pus.)


Laivybos įvadas. Vėjai ir krituliai. Bangavimas ir srovės.
ĮVADAS. VĖJAS. Vėjo stebėjimai. VĖJO IR ATMOSFERINIŲ SLĖGIŲ GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS. SVARBESNIEJI VĖJŲ RĖŽIMAI. KRITULIAI. SNIEGO PAVIDALO KRITULIAI. BANGAVIMAS IR SROVĖS. BANGOS. ĮVAIRIOS BANGŲ RŪŠYS. TRANSLIATYVIOSIOS SEISMINĖS ARBA VULKANINĖS KILMĖS BANGOS. OKEANINĖS SROVĖS. JŲ POBŪDIS IR JŲ STEBĖJIMO METODAI. BENDROSIOS PAVIRŠINĖS CIRKULIACIJOS SĄLYGOS. JŪRINIŲ SROVIŲ KILMĖ. IŠVADOS. LITERATŪRA. Visu pirmą reikia išsiaiškinti, kas gi tai yra klimatas? Klimatas būdavo apibrėžiamas kaip „meteorologinių reiškinių visetas, charakterizuojąs vidurkinę atmosferos būklę tam tikrame žemės paviršiaus taške“. Atsižvelgiant į fizines atmosferos savybes, klimato elementai gali būti sugrupuoti į tris grupes: Viena iš svarbiausiųjų Žemės rutulio orinio apvalkalo fizinių savybių yra jo sugebėjimas prilaikyti saulės šilumą. Iš čia išplaukia būtinumas nagrinėti oro temperatūrą. Antroji savybė – tai oro retėjimas kylant aukštyn. Jo žemiausieji sluoksniai, turi, tuo būdu, didžiausią sūdrį. Mes susiduriame su būtinumu nagrinėti oro sūdrį arba atmosferinį slėgį, o taip pat vėjus.
Geografijos Rašinys (19 pus.)


Laivo maršruto parinkimas
LAIVO PLAUKIOJIMO MARŠRUTAS. MOTORLAIVIS „DINA“. NAVIGACINIS – HIDROGRAFINIS MARŠRUTO APRAŠYMAS. REIKALINGŲ JŪRLAPIŲ SĄRAŠAS. REIKALINGŲ LOCIJŲ BEI KITŲ KNYGŲ SĄRAŠAS. KOREKTŪROS FORMŲ APRAŠYMAS. IŠĖJIMO UOSTO APRAŠYMAS. LAIVO PLAUKIMO PIRMINIŲ KURSŲ APSKAIČIAVIMAS. MATYMO ZONOJE ŠVYTURIŲ IR KITŲ ORIENTYRŲ ŽIBURIŲ LENTELĖ. POTVYNIŲ – ATOSLŪGIŲ SROVIŲ ELEMENTŲ LENTELĖ. PASKIRTIES UOSTAS. IŠANKSTINIS LAIVO KELIO SKAIČIAVIMAS. GRAFINIS LAIVO KELIO SKAIČIAVIMAS. IŠANKSTINIO LAIVO KELIO SKAIČIAVIMO LENTELĖ. GRAFINIO KELIO SKAIČIAVIMO TIKSLUMAS. SAUGAUS PLAUKIMO UŽTIKRINIMAS. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS PLAUKIANT SIAURUMUOSE. SAUGUMO UŽTIKRINIMAS DARANT POSŪKIUS SIAURUMUOSE. LAIVO VIETOS NUSTATYMO BŪDAI. NUSTATYTOS LAIVO VIETOS ANALIZĖ ĮSKAITANT GALIMAS PRIETAISŲ IR STEBĖTOJO KLAIDAS. IŠVADA. LITERATŪRA
Geografijos Kursinis darbas (49 pus.)


Latvija
Latvijos aprašymas power point programa, viskas apie Latvija, papročius ir tradicijas. Šeimos politika. Šeimos kūrimas. Skyrybos. Gyvenimo būdas. Tradicijos ir papročiai. Rygos Balzamas. Velykos. Kūčios. Kūčių vakaro burtai ir būrimai. Kalėdos. Naujieji metai. Kaladės vilkimas. Šeimos tarpusavio santykiai. Vaikų ugdymas.
Geografijos Pristatymas (21 pus.)


Lietuva
Įvadas. Lietuvos upės. Ežerai. Lietuvos gelmių sandaros bruožai. Klimatas. Dirvožemiai. Augalija. Naudingosios iškasenos ir gamtos ištekliai. Gyventojai. Pramonė. Informacijos šaltinių sąrašas. Lietuva nuo seno buvo pagoniška valstybė ir iki šiol viena iš religijų yra pagonybė, iki šiol kaimuose ir net didmiečiuose yra žmonių išpažįstančių pagoniška tikėjimą ir garbinančių daugybę dievų. Garbinimo šventės paprastai būna labai linksmos, bet kartu ir kupinos mistiškumo. Šios religijos išlikimą įtakojo tai, kad Lietuva buvo viena paskutinių Europos valstybių, kuri priėmė krikštą, tai nutiko tik 1387 m.
Geografijos Referatas (17 pus.)


Lietuvos apdirbamosios pramonės geografija
Apdirbamosios pramonės geografija. Maisto pramonė. Pieno perdirbimas. Mėsos perdirbimas. Gėrimų gamyba. Grūdų perdirbimas, duonos ir pyrago, bei konditerijos pramonė. Cukraus gamyba. Vaisių ir daržovių konservų gamyba. Mašinų ir metalų apdirbimo pramonė. Lengvoji pramonė. Medienos pramonė. Medienos apdirbimas ir perdirbimas. Baldų gamyba. Medienos plaušų ir drožlių plokštės. Popieriaus gamyba. Chemijos pramonė. Statybinių medžiagų pramonė.
Geografijos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Lietuvos dirvožemių charekteristika
Dirvožemis ir jo derlingumas. Dirvožemių klasifikacija. Pagrindiniai dirvožemių klasifikacijos vienetai. Dirvožemio susidarymas. Dirvožemio sudėtis. Dirvodaros procesai. Pagrindiniai Lietuvos dirvožemiai. Nuardyti dirvožemiai. Lietuvos dirvožeminis agronominis rajonavimas. Lietuvos vakarų zona. Lietuvos vidurio zona. Lietuvos rytų zona. Dirvožemiu vadinamas paviršinis žemės sluoksnis, tinkamas augalams augti. Derlingumas yra natūrali dirvos savybė aprūpinti augalus vandeniu ir maisto medžiagomis, reikalingomis jiems augti ir vystytis. Dirvožemius galima klasifikuoti pagal įvairius požymius: fizines savybes, cheminę sudėtį, kilmę ir kt. Plačiausiai pripažintos genetinės dirvožemių klasifikacijos. Jos pagrįstos dirvodaros procesais, vykusiais praeityje ir palikusiais žymių morfologinėje dievožemių sandaroje ir dirvožemių sudėtyje. Pirmoji genetinė dirvožemių klasifikacija buvo sudaryta V. Dokučiajevo. Jos pagrindiniai bruožai išliko ir šiuolaikinėse dirvožemių klasifikacijose, kuriose labiau išryškinamos gamybinės dirvožemių savybės.
Geografijos Referatas (16 pus.)


Lietuvos draustiniai
Ištrauka iš darbo. Saugomų teritorijų tradicijos Lietuvoje siekia gilią senovę. Dar viduramžiais Lietuvos žemėse augo vadinamosios šventosios girios, kuriose drausta kirsti medžius, daryti takus ir net lankytis. Saugomos taip pat buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio “medžioklės” , t.y. miškai, skirti medžiojamų žvėrių ir paukščių apsaugai. Tokių saugomų teritorijų kiek vėliau atsirado ir kitose mūsų šalies dalyse. Pažymėtinos Petro I valdant, įsteigtos “laivinės girios” , skirtos tinkamo laivams statyti miško apsaugai. Tačiau vis dėlto dauguma senųjų saugomų plotų, artimų šiandieniniams draustiniams, buvo skirta medžiojamosios gyvūnijos gausinimui bei apsaugai.
Geografijos Referatas (7 pus.)


Lietuvos Draustiniai (2)
Lietuvoje draustinių yra daug, o tai rodo kad mums vis labiau svarbesnė darosi gamta.Gamta buvo saugoma nuo seno,bet tik dabar dar labiau supratom kad visa tai reikia išsaugoti ateinančiom kartom.Saugomu teritorijų yra visokiu bet man dabar yra aktualiausia kas tai yra draustiniai.Žodis draustinis reiškia tai saugoma teritorija, kurioje yra kažkas draudžiama.Taigi nuo senu laikų Lietuvoje teritorijų saugojimas siekia gilia senove.
Geografijos Referatas (7 pus.)


Lietuvos geografijos konspektai
Lietuvos vardo kilmė, teritorija, dydis, sienų kaita. Lietuvos gelmių sandaros bruožai. Lietuvos reljefą sudaro 3 žemumos ir 3 aukštumos. Lietuvos geopolitinė padėtis ir jos kaita. Naudingosios iškasenos rodančios perspektyvas. Lietuvos klimato ypatybės, lemiami reiškiniai svarbiausi elementų pasiskirtis. Saulės radiacija. Atmosferos cirkuliacija. Paklotinis žemės paviršius. Elementų pasiskirstymas. Lietuvos reljefas jo kilmė, raida. Lietuvos teritorinis, administracinis suskirstymas, jo kaita, ir ateitis po 2 Pasaul. karo ir tarpukario Lietuvoje. Atmosferos tarša ir įtaka atmosferai. Požeminiai vandenys, paplitimas, panaudojimas, apsauga. Gruntinai. Mineraliniai. Geoterminiai vandenys. Lietuvos augalija. Didžiausi miškai, girios. Miškingumas jo tendencijos. Saugomos teritorijos. Savo vietovės saugomos teritorijos. Vilnius sostinė. Geografinis apibūdinimas. Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apibudinimai. Lietuvos gyv. skaičiaus kaita. Natūralusis ir migracinis prieaugis. Demografinė politika. Lietuvos gamtos ištekliai, ekonomija. Gyventojų tautinė sudėtis. Tautinių mažumų geografija. Lietuviai užsienyje. Baltijos j. ir Kuršių marios. Lietuvos upės ir Nemuno geografinis apibudinimas. Dirvožemis, paplitimas, erozija, apsauga. Bendra vidaus vandenų apsauga. Lietuvos ūkio struktūra, raida, plėtros kryptys. Svarbiausi rodikliai, apibudinantys ekonominį lygį. Perspektyvios ūkio šakos. Mašinų ir metalo apdorojimo pramonė. Kasybos pramonės geografija. Kuro ir energijos pramonė. Maisto pramonė. Paslaugų sfera, struktūra ir vieta Lietuvos ūkyje. Lengvoji pramonė. Transporto geografija. Žemės ūkis. Miško pramonė. Statybinių medžiagų pramonė. Ryšiai su užsieniu. Ryšių ir informatikos plėtra Lietuvoje.
Geografijos Špera/ paruoštukė (6 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |