Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Baltarusijos respublika
Baltarusijos respublika. Vėliava. Herbas. Geografinė padėtis. Reljefas. Vidaus vandenys. Augalija. Gyvūnija. Gyventojai. Religijos. Ūkinė veikla. Baltarusija yra Rytų Europoje. Neturi tiesioginio priėjimo prie jūros. Šiaurėje ir rytuose ribojasi su Rusija (959 km), pietuose su Ukraina (891 km), vakaruose su Lenkija (418 km), šiaurės vakaruose su Lietuva (724 km) ir Latvija (141 km). Baltarusijos teritorijos ilgis iš vakarų į rytus 650 km, plotis iš šiaurės į pietus 560 km
Geografijos Pristatymas (12 pus.)


Baltijos jūra
Įvadas. Baltijos jūros istorija. Baltijos jūra dabar. Baltijos jūros druskingumas. Baltijos jūros baseinas. Baltijos jūros gylis ir "jautrumas". Mažieji Baltijos jūros gyventojai. Naudota literatūra.
Geografijos Referatas (8 pus.)


Belgija
Herbas ir vėliava. Sostinė. Valstybė ir visuomenė. Gamta. Klimatas. Reljefas. Vandenys. Augmenyja. Gyvūnija. Gyventojai. Kalba. Kalbų žodynas. Kultūra. Menas. Literatūra. Himnas. Oficialus tekstas olandų kalba. Oficialus tekstas prancūzų kalba. Oficialus tekstas vokiečių kalba. Keli faktai apie belgija. Naudota literatūra.
Geografijos Referatas (14 pus.)


Didieji geografiniai atradimai
Įvadas. Renesanso laikotarpio rekreacinė kultūra. Laisvalaikis ir rekreacinė kultūra Italijoje. Didieji geografiniai atradimai. Didžiųjų geografinių atradimų techninės prielaidos. Jūrų kelio į Indiją atradimas (1497 – 1499). Amerikos atradimas. Pirmoji kelionė aplink pasaulį. Didžiųjų geografinių atradimų padariniai. Pasaulio suvokimas renesanso laikotarpiu. Renesanso žemėlapiai. Išvados. Literatūra. Renesanso (pranc. Renaissanse) terminas pirmą kartą pavartotas meno istoriko Dž. Vazario 1550 m. išleistoje knygoje “Žymiųjų italų architektų, tapytojų ir skulptorių biografijos”, kurioje pabrėžiama, kad Europos kultūroje prasidėjo meno atgimimo epocha. Tai pati įstabiausia ir ilgiausia kultūrinio kilimo epocha žmonijos istorijoje. Renesansas, prasidėjęs dar XIII a. pab. tęsėsi iki XVI a., išugdė savitą kultūros savimonės tipą, suformavo ypatingą, nepakartojamą meninį stilių, padarė perversmą žmonijos pasaulėžiūroje, ryškiai paveikė visą vėlesnę kultūros raidą. Renesansinis sąjūdis kilo pirmiausia Italijoje, šalyje, glaudžiai susijusioje su antikine kultūra: antikinės kultūros elementai natūraliai įaugo į kultūrinę Italijos terpę. Nuo XVI a. pradžios renesansinė dvasia išplito ir kitų Vakarų Europos kraštų kultūroje.
Geografijos Referatas (16 pus.)


Didieji geografiniai atradimai (2)
Įvadas. Geografinių atradimų padariniai. Vasko da Gama. Kristupas Kolumbas. Džonas Kabotas. Amerigas Vespučis. Fernandas Magelanas. Portugalų kolonijinė imperija. Ispanų kolonijinė imperija. Ernanas Kortesas. Išvados. Geografinio Žemės pažinimo istorija yra neatskiriama visuomenės istorijos dalis, glaudžiai susijusi su bendra žmonijos riba. Todėl nei atskiros kelionės,nei naujų žemių atradimai, nei naujos kartografinės bei geologinės sąvokos nėra atsitiktinės. Ne visai teisingair vienašališka būtų teigti, jog geografiniai žygdarbiai buvo tarsi "stumiami", vien tik civilizacijos raidos ir socialinių aplinkybių skatinami. Anaiptol. Nauji geografiniai atradimai turėjo ir grįžtamąjį poveikį:skatino transporto vystymą, pagyvino prekybą, o dėl to didėjo prekių paklausa, tobulėjo gamyba. Itin didžiulę įtaką geografiniai atradimai turėjo žmonių pasaulėžiūrai. Jie ne tik skatino pažinimą, mokslinius tyrimus, bet ir padėjo formuotis naujiems politiniams reiškiniams.
Geografijos Referatas (16 pus.)


Didžiausi pasaulio miestai
Įvadas. Miestai. Miestų sąvoka. Miestų raida. Didžiausi miestai. Didžiausi pasaulio miestai. Bombėjus. Buenos airės. Delis. Džakarta. Kalkuta. Meksikas. Niujorkas. Rio de žaneiras. San paulas. Tokijas. Išvados. Literatūra. Šio darbo tikslas yra aprašyti didžiausius pasaulio miestus. Uždaviniai. Kuo išsiskiria didžiausi pasaulio miestai. Kaip jie atsirado. Aprašyti didžiausius pasaulio miestus. Didžiųjų miestų sritys daro vis didesnį poveikį ekonominiam ir socialiniam gyvenimui, todėl ši tema yra tikrai įdomi ir aktuali.
Geografijos Referatas (21 pus.)


Didžioji Britanija
Darbo tikslas: Sužinoti apie Didžiąją Britaniją (geografinę padėtį, ekonomika, politika ir t.t.). Darbo uždaviniai: Apžvelgti Didžiosios Britanijos istoriją, geografinę padėtį, gyventojus, šalies ekonomiką, švietimą, kultūros ypatumus. Apžvelgti Didžiosios Britanijos valdymo formą ir susipažinti su karaliene. Susipažinti su Didžiosios Britanijos politinėmis partijomis ir rinkimais.
Geografijos Referatas (21 pus.)


Didžioji Britanija ir jos ekonominė geografija
Įvadas. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės geografija. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės ekonominė padėtis, regionai, turizmo prielaidos. Anglija. Šiaurės Airija. Škotija. Velsas. Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystė Europos Sąjungoje. Literatūra.
Geografijos Referatas (12 pus.)


Dirvožemis
Bendros žinios apie dirvožemį. Dirvožemio tarša. Dirvožemio naikinimas. Dirvožemio erozija ir apsauga nuo jos. Pažeisto dirvožemio rekultivacija. Kenksmingų cheminių medžiagų higieninis normavimas dirvožemyje. Ekologinio žemės ūkio reikalavimai ir jo plėtra. Dirvožemių būklė ir apsaugos strategija Lietuvoje. Dirvožemio monitoringas. Naftos teršalų valymas iš užteršto dirvožemio. Dirvožemio apsaugą reguliuojantys pagrindiniai teisiniai. LITERATŪROS IR KITŲ INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.
Geografijos Kursinis darbas (44 pus.)


Dirvožemių klasifikacija
Jauriniai. Jauriniai pelkiniai. Velėniniai karbonatiniai. Velėniniai glėjiniai. Aliuviniai. Pelkiniai dirvožemiai.
Geografijos Konspektas (1 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |