Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 

Žemėlapių sudarymas ir atnaujinimas
Įvadas. Žemėlapių klasifikacija. Žemėlapių sudarymas ir redagavimas. Bendros pastabos. Paruošiamasis etapas. Žemėlapio sudarymo technologija, redagavimas ir koregavimas. Užrašai ir geografinių pavadinimų rašyba žemėlapyje. Žemėlapių atnaujinimas. Planų ir žemėlapių atnaujinimo būdai. Stambių mastelių topografinių planų atnaujinimas. Topografinių planų atnaujinimo technologija. Žemėlapio atnaujinimo pagal aerofotonuotraukas. Aerofotogrametrinių nuotraukų apžvalga. Žemėlapio atnaujinimo pagal aerofotonuotraukas technologinė schema. Aerofotonuotraukų dešifravimas. Aerofotonuotraukų koordinavimas. Vaizdu skenavimas. Žemėlapio sudarymas fotogrametriniu būdu. Sąmatos sudarymas pagal darbų sąnaudas. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Vykdytojų atlyginimo skaičiavimas. Pridėtinės išlaidos. Kalendorinis grafikas. Išvados. Literatūra. Užduotis. Parengti teritorijų planavimo reikmėms kartografavimo darbų projektą. Parinkti ir techniškai pagrįsti kartografavimo darbų technologiją. Suprojektuoti geodezinių ir kartografinių duomenų bazių struktūrą. Parinkti techninę ir programinę įrangą duomenų bazėms sudaryti. Parengti darbų vykdymo technologinę schemą, darbų kalendorinį grafiką, sudaryti.
Geodezijos Kursinis darbas (32 pus.)


Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas ir kontrolė
Įvadas. Žemės ūkio žemės surašymas. Žemės ūkio surašymo tikslai ir uždaviniai. Žemės fondų analizė Joniškio rajone. Visuotinis žemės ūkio pasėlių deklaravimas. Paraiškos valstybės paramai gauti pateikimo reikalavimai. Žemės ūkio naudmenų plotai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos. Deklaravimo darbų pasiskirstymas pagal apskritis m. Duomenys. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų įbraižymas ortofotografiniuose žemėlapiuose. Ortofotografiniai žemėlapiai, žemės blokai ir jų charakteristikos. Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų įbraižymas ortofotografiniame žemėlapyje. Pasėlių plotų nustatymas, deklaracijos formos užpildymas. Ortofotografiniame žemėlapyje pasirinktų žemės sklypų plotų skaičiavimas. Deklaracijos formos. Išmokų ir sankcijų taikymas. Pasėlių deklaracijos kontrolė. Tiesioginių išmokų informacinė sistema. GPS imtuvai. Priedai. Išvados. Literatūra.
Geodezijos Kursinis darbas (39 pus.)


Žemės ūkio žemės fondo ir rinkos analizė Šiaulių rajone
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Žemės fondas 2003 m. Žemės fondas 2009 m. Teisės aktai, reglamentuojantys žemės ūkio paskirties rinką. Pagrindinės žemės rinką reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Žemės ūkio paskirties žemės rinkos kaina 2010 m. kovo - balandžio mėn. Žemės ūkio paskirties žemės vertę įtakojantys veiksniai. Darbo išvados. Literatūra. Šiame kursiniame darbe aš analizuosiu Lietuvos Respublikos Žemės Fondą 2003 m. ir 2009 m., kurį sudaro visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti privati, valstybinė ir savivaldybių žemė pagal skirtingas žemės naudmenas.
Geodezijos Kursinis darbas (25 pus.)


Žemėtvarkos projekto rengimas ir sklypų formavimas
Įvadas. Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimas ir įgyvendinimas. Žemės, miško, vandens telkinio grąžinimas natūra. Projektavimo darbai. Sklypų projektavimas. Žemės sklypų verčių skaičiavimas. Literatūra. Išvados. Priedai. Darbo tikslas: naudojantis "GeoMap" programa suprojektuoti duotų plotų žemės sklypus. Darbo uždaviniai. Suprojektuoti Darbėnų seniūnijoje, Grūšlaukės kaime žemės sklypus. Užpildyti žemės sklypų verčių skaičiavimo bylas. Užpildyti Žemės ūkio paskirties sklypų verčių priedus.
Geodezijos Analizė (24 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |