Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 

GPS tinklo sutankinimo projektas (4)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinimo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas ir privažiavimo prie punktų schemos. Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. Kursinio projekto tikslas – suprojektuoti GPS sutankinimo tinklą. GPS sutankinimo tinklas buvo atliekamas Krakes rajone. GPS tinklas sudaromas 5 GPS imtuvais (ASHTECH M XII tipo). Sutankinamojo tinklo punktų skaičius- 92. Punktai įtvirtinti gruntiniais ženklais.
Geodezijos Kursinis darbas (16 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (6)
Ivadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo ( III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas ir privažiavimo prie punktų schemos. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Vietovė, kuriai bus sudaromas GPS sutankinimo tinklo projektas yra Gargždų rajone, jos plotas 256,5 km.Vietovė nėra palanki projektuojant GPS tinklo sutankinimą, kadangi gausūs aukščių svyravimai, nemažą teritoriją dengia miškai. Labai sunku išsirinkti punktų vietas taip, kad būtų patogus privažiavimas prie jų. Suprojektuotų punktų skaičius - 82, iš jų 6 trianguliacijos punktai. Trianguliacijos punktai naudojami kaip pastovūs GPS punktai, kurių koordinatės yra žinomos. Naujose vietose parinkti punktai bus įtvirtinami G – 05 tipo ženklais. Suprojektuoto tinklo matavimams pasirenku penkis ASHTECH M XII tipo GPS imtuvus. Planuojama matuoti apie 30 minučių, duomenų įrašymo intervalas – 15 s.. Matavimai bus atliekami dvi dienas. Prietaisų judėjimas suplanuotas taip – 2 prietaisai pasilieka o 3 juda, kitos sesijos metu juda kiti 3 prietaisai, o 2 pasilieka ir t.t.
Geodezijos Kursinis darbas (17 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (7)
Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas (privažiavimo prie punktų schema, prietaisų judėjimo grafikas). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Grafinė medžiaga. Ištrauka iš darbo. Vietovė, kuriai bus sudaromas GPS sutankinimo tinklo projektas yra Švenčionių rajone (Lietuvos rytinėje dalyje). Vietovė nėra labai palanki projektuojant GPS tinklo sutankinimą, kadangi miškai dengia didelę teritorijos dalį. Suprojektuotų punktų skaičius - 83, iš jų Trianguliacijos punktai naudojami kaip pastovūs GPS punktai, kurių koordinatės yra žinomos. Suprojektuota 27 sesijos, matavimo laikas vienoje sesijoje 30 min., duomenų įrašymo intervalas – 15 s. Pervažiavimas nuo vieno ženklo prie kito apie 30 min.
Geodezijos Kursinis darbas (18 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (8)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus punktus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas (schemos, prietaisų judėjimo grafikas). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Šio kursinio projekto tikslas – suprojektuoti GPS sutankinamąjį tinklą. GPS sutankinimo tinklas buvo atliekamas Šalčininkų rajone. GPS tinklas sudaromas 5 GPS imtuvais (ASHTECH M XII tipo). Sutankinamojo tinklo punktų skaičius - 96. Iš jų žinomų punktų skaičius yra 12. Punktai įtvirtinti gruntiniais ženklais. Atstumai tarp projektuojamų GPS sutankinamojo tinklo punktų 1-3 km. Tinklas buvo sudaromas remiantis GPS tinklo sudarymo techniniais reikalavimais.
Geodezijos Kursinis darbas (19 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (9)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinimo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas ir privažiavimo prie punktų schemos. Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Literatūra. Ištrauka iš darbo. GPS sutankinimo tinklas buvo atliekamas Gargždų rajone. GPS tinklas sudaromas 5 GPS imtuvais (ASHTECH M XII tipo). Sutankinamojo tinklo punktų skaičius- 80. Punktai įtvirtinti gruntiniais ženklais.
Geodezijos Kursinis darbas (11 pus.)


Horizontaliosios ir pasvirosios aikštelės projektavimas ir ženklinimas
Įvadas. Sąvokos. Kursinio darbo aprašymas. Horizontaliosio aikštelės žemės darbų kartograma. Žemės darbų aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Ploto niveliavimo planas. Pasvirosios aikštelės žemės darbų kartograma. Žemės darbų aukščių skaičiavimas. Žemės darbų tūrių skaičiavimas. Projektinės horizontalės. GeoMap programinės įrangos panaudojimo projektavimo darbams analizė. Optimaliausias suprojektuotų paviršių paženklinimo vietovėje metodas ir geodezianiai prietaisai. Gautų rezultatų palyginimas ir įvertinimas. Išvados. Literatūra.
Geodezijos Kursinis darbas (21 pus.)


Kadastriniai matavimai
Pagrindinės sąvokos ir bendrosios nuostatos. Žemės nuosavybės teisė ir jos įsigyjimo būdai. Žemės kadastrinių matavimo darbų samprata ir rūšys. Žemės kadastrinių ir geodezinių matavimų teisinis pagrindas. Kokiais atvejais yra atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai. Žemės kadastrinių matavimų tikslumai. Licencijavimo taisyklės. Matininkų ir matininkų ekspertų kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, panaikinimo ir apskaitos taisyklės. Georeferencinis pagrindas. Kartografuojama situacija, ir jos elementai vykdant žemės matavimus. Valstybinis geodezinis pagrindas ir jo panaudojimas, žemės matavimams. Žemės sklypų plotų nustatymas, matuojamųjų sklypų plotų nustatymo paklaidos. Žemės sklypų kadastrinių matavimų bylos rengimas, derinimas ir tvirtinimas. Kelio kadastro duomenų bylos rengimas. Geležinkelio linijos kadastro duomenų bylos rengimas. Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo taisyklės. Lauko vandentiekio ar lauko nuotakyno kadastro duomenų bylos rengimo taisyklės. Žemės skypų fomavimo ir pertvarkymo būdai. Žemės sklypų formavimo teisinės prielaidos. Žemės ūkio ir ne žemės ūkio paskirties žemėvaldų formavimas. Žemės ūkio paskirties žemėvaldų formavimas. Ne žemės ūkio paskirties žemėvaldų formavimas. Žemės sklypų žymėjimas kadastro žemėlapyje. Žemės kadastro žemėlapio tikslinimas. Žemės sklypų formavimas.
Geodezijos Konspektas (11 pus.)


Kampų matavimas elektroniniais tacheometrais
Su elektroniniais tacheometrais Nikon DTM-352 trumpai susipažinote rudens semestre. Detaliau su šiais prietaisais susipažinsite III kurse "Elektroninių geodezinių prietaisų" disciplinoje ir atlikdami geodezijos mokomąją praktiką. Tacheometro paruošimas darbui toks pats, kaip ir matuojant atstumus. Tacheometras statomas ant stovo, centruojamas optiniu centryru ir tuo pačiu apytiksliai gulsčiuojamas. Prietaisas įjungiamas paspaudus ir kelias sekundes palaikius mygtuką PWR. Prietaisas sužadinamas. Atleidus veržimo sraigtus alidadė sukama, kol išgirstame trumpą garsinį signalą.
Geodezijos Laboratorinis (2 pus.)


Kartografija
Darbo tikslai ir uždaviniai. Įvadas. Informacija apie įmones ir jų pateikiama kartografinė medžiga. Global mapping. Eurosense. Astrium geo-information services. Bartholomew maps. Lovell johns. Pateikiamos kartografinės medžiagos lentelė. Išvados. Naudota literatūra. Savarankiško darbo tikslas: susipažinti su kartografinės informacijos paieškos galimybę internete, išmokti naudotis interneto teikiamomis galimybėmis. Uždaviniai. Atlikti surinktos informacijos sisteminimą. Atlikti adresų analizę ir atranką,. Susipažinti su naujausiais sprendimais kartografijos moksle bei jų pritaikymu, Sprendžiant vartotojui iškilusias problemas moksliniame ir praktiniame darbe.
Geodezijos Ataskaita (13 pus.)


Lietuvos respublikos saugomų teritorijų steigimo svarba
Įvadas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Lietuvos respublikos saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų steigimas. Saugomų teritotijų paskirtis. Išvados. Naudota literatūra. Naudota literatūra. Darbo tikslas. Susipažinti su saugomų teritorijų steigimo svarba ir tikslais, apžvelgti saugomų teritorijų sistemą lietuvoje. Darbo uždaviniai. Susipažinti su saugomų teritorijų sistema. Įvardinti ka sir kuo remiantis steigia saugomas teritorijas. Paaiškinti saugomų teritorijų paskirtį.
Geodezijos Referatas (12 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 |