Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

Geodezijos praktikos ataskaita
Apie įmonę "matavimų sfera". Paslaugos. Mūsų partneriai. Praktikos įvertinimas. Išvados. Prietaisų bazė. Tacheometras Trimble 3600. Techninės charakteristikos. Gps sistema - trimble GPS 5700. Darbo pavyzdžiai.
Geodezijos Ataskaita (14 pus.)


Geodezininko veiklos pažeidimai
Įvadas. Geodezija. Geodezijos mokslo sąvoka ir problemos. Teisės aktai, reglamentuojantys geodezinę ir kartografinę veiklą. Valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valstybinės priežiūros, kokybės kontrolės uždaviniai. Valstybinių geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų valstybinė priežiūros, kokybės kontrolė. Pagrindiniai geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų reikalavimai. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklės. Kvalifikacijos kursai ir profesinių žinių patikrinimo egzaminas. Dokumentų teikimas geodezininko kvalifikacijos pažymėjimui gauti ir pažymėjimo išdavimas. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas ir panaikinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Geodezijos Referatas (15 pus.)


GIS laboratoriniai darbai
LABORATORINIS DARBAS NR. 1. NIVELIACIJOS TINKLO IŠLYGINIMAS MAŽIAUSIŲ KVADRATŲ METODU TAIKANT PARAMETRUS. LABORATORINIS DARBAS NR. 2. NIVELIACIJOS TINKLO IŠLYGINIMAS MAŽIAUSIŲJŲ KVADRATŲ METODU TAIKANT KORELATAS. LABORATORINIS DARBAS NR. 3. SKAITMENINIO NIVELYRO MATAVIMO REZULTATŲ APDOROJIMAS. LABORATORINIS DARBAS NR. 5. Pavaizduoti Hž horizontalinį ir erdvėje. Pavaizduoti Hp horizontalinį ir erdvėje. Paskaičiuoti tūrį virš H=50 m ir nuo projektinės plokštumos. Sudėti Hž ir Hp paviršius, gautą paviršių pavaizduoti. Paskaičiuoti hždi=Hpi-Hži, pavaizduoti grafiškai. Pakloti taškus su altitudėmis Hž. Pavaizduoti grafiškai reljefą plotą tūrio koordinates 0.,0,, 2)30.,0., 3)30., 30., LABORATORINIS DARBAS NR. 6. TEMINIO ŽEMĖLAPIO FORMAVIMAS. Suskirstyti seniūnijas pagal plotą. Užrašyti seniūnijų pavadinimus ar plotą. Suskirstyti pagal gyventojų skaičių. Surasti 2 pasirinktas seniūnijas. Surasti į šias seniūnijas patenkančias gatves. Surasti gatvėms ir užrašyti autobusų numerius. Naudojant stačiakampio (apskritimo) braižymo f-jos temoje mrajonai.shp sunumeruoti vienodus atributus ir įtraukti į ataskaitą.
Geodezijos Laboratorinis (26 pus.)


GIS projektas GPS virtualiam tinklui administruoti
ĮVADAS. BENDRA OBJEKTO CHARAKTERISTIKA. PROGRAMINĖ ĮRANGA. ARCVIEW. ARCEDITOR. ARCINFO. GEOINFORMACINĖS SISTEMOS SUDARYMO TECHNOLOGIJA. GEOMETRINĖS DUOMENŲ BAZĖS (GDB) FORMAVIMAS. ATRIBUTINĖS DUOMENŲ BAZĖS FORMAVIMAS. DUOMENŲ PARUOŠIMAS DARBUI. INFORMACIJOS PAIEŠKA IR PATEIKIMAS. PAIEŠKA GEOMETRINĖS DUOMENŲ BAZĖS PAGRINDU. PAIEŠKA ATRIBUTINĖS DUOMENŲ BAZĖS PAGALBA. TEMINIO ŽEMĖLAPIO FORMAVIMAS. GRAFIKŲ, ATASKAITŲ KŪRIMAS IR STATISTINĖ ANALIZĖ. IMPORTO IR EKSPORTO GALIMYBĖS. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI. GIS – tai informacinės sistemos dalis, organizuojama geografiniu principu, t.y. dirbanti ne tik su aprašomąja (lentelių, atributine ir kt.), bet ir su koordinuota informacija. Pagrindinis GIS privalumas - operavimas erdvine (koordinuota, orientuota erdve) informacija. Informaciją apie tam tikrą miestą ar jo dalį gali būti pateikiama visos eilės konkrečios teritorijos tematinių žemėlapių, atspindinčių tam tikrą vietovės bruožą, pavidalu. GIS tokie tematiniai žemėlapiai vadinami sluoksniais arba temomis, kiekviena iš jų yra saugoma tam tikros teritorijos vienarūšė informacija.
Geodezijos Kursinis darbas (46 pus.)


Glonass palydovinės sistemos analizė
Įvadas. Glonass sistemos sandara. Apie glonass. Glonass pagrindimai rodikliai. Glonass sistemos sandara. Glonass palydovinės sistemos panadojimas pasaulyje. Palydovinės sistemos veikimo principas. Glonass navigacinės sistemos prieinamumas. Glonass palydovų rūšys ir kiekvieno palydovo informacija. Apie glonass palydovus. Detali informacija apie visus palydovus. Pirmoji praktinė užduotis. Antroji praktinė užduotis. Išvados. Infomaciniai šaltiniai. Išanalizuoti palydovinę sistemą glonass. Aprašyti sistemos sandarą. Glonass sistemos panaudojimas rūšys. Išspręsti pateiktus uždavinius.
Geodezijos Referatas (20 pus.)


GPS sutankinamojo tinklo projektas (3)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas (schemos, prietaisų judėjimo grafikas). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Priedai. Kursinio darbo tikslas - sudaryti GPS sutankinamojo tinklo projektą. Vietovė, kuriai sudaromas GPS sutankinamojo tinklo projektas yra Ukmergės rajone, Deltuvos gyvenvietės apylinkėse. Projektuojamame plote rasti 12 geodeziniai (trianguliaciniai) punktai. Atstumai tarp projektuojamų GPS sutankinamojo punktų 1-3 km. Tinklas sudaromas 5 GPS imtuvais. Kursinio darbo tikslas - sudaryti GPS sutankinamojo tinklo projektą. Šiame darbe aprašytos vietovės fizinės ir geografinės sąlygos bei išnagrinėtas esamas geodezinis pagrindas. Pateikti GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai ir punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Darbe aprašytas punktų įtvirtinimas vietovėje, pateikti gruntinių reperių brėžiniai. Atlikti tinklo projektavimo darbai, parengta suprojektuoto tinklo schema, taip pat atlikti matavimo organizavimo (privažiavimo prie punktų ir prietaisų judėjimo schemos) darbai. Darbe pateikti matomumo tarp gretimų punktų profiliai, aprašytas matuotojų brigados sudėtis, įranga ir transportas reikalingi matavimo darbams atlikti. Aprašytas matavimų planavimas bei metodika, sudarytas matavimų kalendorinis laiko grafikas.
Geodezijos Kursinis darbas (21 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (1)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas (privažiavimo prie punktų schemos). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Literatūra. Grafinė medžiaga. Šio kursinio darbo GPS tinklo sutankinimo projektas sudaromas Švenčionių rajone (Lietuvos rytinėje dalyje). Sutankinimas atliekamas iš 1:50 000 mastelio topografinio žemėlapio. Prieš projektavimą surandami tvirti trianguliacijos ir poligonometrijos punktai, esantys duotoje vietovėje, ištyrinėjamos vietovės fizinės – geografinės sąlygos, nustatomas turimų būti punktų skaičius pagal formulę ir suprojektuojami nauji punktai.
Geodezijos Kursinis darbas (14 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (10)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus punktus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas (schemos, prietaisų judėjimo grafikas). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Ištrauka iš darbo. Kursinio projekto tikslas – suprojektuoti GPS sutankinimo tinklą. GPS sutankinimo tinklas buvo atliekamas Šiaulių rajone. Tinklas sutankinamas laikantis įstatymuose numatytų techninių reikalavimų .GPS tinklas sudaromas 5 imtuvais (ASHTECH M XII tipo). Sutankinamojo tinklo punktų skaičius - 80, iš jų 2 trianguliacijos punktai ir 5 poligonometrijos punktai. Atstumai tarp punktų 1 – 3 km.
Geodezijos Kursinis darbas (13 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (11)
Santrauka. Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinamojo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus punktus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimų organizavimas (privažiavimo prie punktų schemos). Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Grafinė medžiaga. Išvados. Literatūra.Ištrauka iš darbo. GPS tinklo sutankinimo projektas sudaromas vietovėje ,kuri yra šiaurės Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, vietovė priklauso Radviliškio rajono savivaldybei, kuri ribojasi su Pasvalio r., Panevėžio r., Kelmės r., Šiaulių r. Vietovės nuotrauka sukurta 1984m.
Geodezijos Kursinis darbas (22 pus.)


GPS tinklo sutankinimo projektas (2)
Įvadas. Vietovės fizinės ir geografinės sąlygos. Esamas geodezinis pagrindas. GPS sutankinimo (III klasės) tinklo techniniai reikalavimai. Punktų parinkimo GPS matavimams reikalavimai. Punktų įtvirtinimas vietovėje. Tinklo projektavimas ir suprojektuoto tinklo schema. Matomumo į gretimus tinklus nustatymas. Matuotojų brigados sudėtis, įranga, transportas. Matavimo organizavimas ir privažiavimo prie punktų schemos. Matavimų planavimas ir metodika. Matavimų kalendorinis laiko grafikas. Išvados. Literatūra. Pradiniai duomenys: 1 : 50000 mastelio topografinis žemėlapis. Užduotis: Sudaryti GPS sutankinimo tinklo projektą. GPS sutankinimo tinklas buvo atliekamas Šakių rajone. GPS tinklas sudaromas 5 GPS imtuvais (ASHTECH M XII tipo). Sutankinamojo tinklo punktų skaičius- 76. Punktai įtvirtinti gruntiniais ženklais.
Geodezijos Kursinis darbas (13 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |