Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 

Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse grandinėse (3)
Įvadas. Darbo duomenys. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Rezultatų palyginimas. Rezultatų tikrinimas. Išvados. Literatūra. Skaičiavimų schemos. Pereinamūjų procesų grafikai. Pereinamasis procesas vadinamas toks elektromagnetinis procesas, kuris vyksta elektros grandinėje kol pereinama nuo vieno nusistovėjusio režimo prie kito. Tai įvyksta, kai šuoliu pakinta grandinės struktūra, jos elementų parametrai, taip pat kai prijungiami ir atjungiami šaltiniai. Tačiau pereinamieji procesai galimi tik tokiose grandinėse, kuriose yra reaktyviųjų elementų.
Elektronikos Kursinis darbas (20 pus.)


Programos “DEBUG” galimybių tyrimas.
Mikroprocesorių laboratorija. 9-as laboratorinis darbas. Programos “DEBUG” galimybių tyrimas. Darbo tikslas. Susipažinti su DOS programa “DEBUG” ir išmokti ja naudotis. Darbo rezultatai. Pirmiausiai pasileidę programą “DEBUG” patikrinome registrų turinius (...). Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (2 pus.)


PUSLAIDININKINIŲ DIODŲ IR OPTOELETRONINIŲ ELEMENTŲ TYRIMAS
PUSLAIDININKINIŲ DIODŲ IR OPTOELETRONINIŲ ELEMENTŲ TYRIMAS. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO RADIOELEKTROTECHNIKOS KATEDROS 1-asis laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Tyrinėti ir pagrįsti puslaidininkinių diodų, diodinio optrono veikimo principus bei savybes, VACh ir parametrus, diodų teorinų modelų ir realiųjų diodų atitikimo laipsnį, darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse. Išmokti praktiškai apriboti diodų darbą leistinųjų režimų ribose.
Elektronikos Laboratorinis (9 pus.)


REA matematinio modelio sudarymas pilno faktorinio eksperimento metodu
Laboratorinis darbas Nr.2. Darbo tikslas. Susipažinti su pilno faktorinio eksperimento planavimu (PFE)ir išmokti taikyti PFE radioelektronines aparatūros matematiniams modeliams sudaryti. Iš eksperimento duomenų sudaryti tyrimų objekto matematinį modelį (MM). Darbo eiga. Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (3 pus.)


Rezonansinio galingumo stiprintuvo tyrimas
Darbo tikslas: Ištirti A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo savybes bei jo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Susipažinti su fizikiniais galingumo stiprintuvo procesais. Šiame darbe tyriau A, B ir C klasių rezonansinio galingumo stiprintuvo darbą, esant neįtemptam, kriziniam ir pertemptam režimams. Išmatavau ir apskaičiavau parametrus: P2, Kp, η ir kitus. Iš stiprintuvo parametrų priklausomybės nuo nukirtimo kampo θ grafikų matome, kad didėjant nukirtimo kampui, didėja stiprintuvo naudingumo koeficientas η, didėja išėjimo signalo galia P ir galingumo stiprinimo koeficientas Kp. Iš stiprintuvo virpamųjų ir amplitudinių charakteristikų (U 2(U1) ir KU (U1)) grafikų matome.
Elektronikos Laboratorinis (6 pus.)


Ryšių sistemos pagrindai
Bendroji ryšio sistemos struktūrinė schema. Ryšio sistemų klasifikavimas. Pagrindinės RS charakteristikos. Matematiniai pranešimų modeliai. Signalų iškraipymai netrūkiuose kanaluose. Netrūkių pranešimų keitimas skaitmeniniais. Netrūkių pranešimų diskreditavimas įvertinant jų ch-kas ir atkūrimo būdus. AM signalų atsparumas trukdžiams. Kampu moduliuotų sign. atsparumas trukdžiams. Netrūkių pranešimų optimalių imtuvų struktūra. Kampu moduliuotų sign. optimalus priėmimas. Moduliuotų virpesių demoduliavimo metodai. AM signalų demoduliavimas. FM ir DM signalų demoduliavimas. Impulsinių moduliuotų sekų demoduliavimas. Kampų išskyrimas daugiakanalėse DK netrūkių pranešimų perdavimo sistemose. Dažninis kanalų išskyrimas. Laikinis kanalų išskyrimas. Signalų formavimo principai diskretinių pranešimų perdavimo sistemose. Diskretinių pranešimų perdavimo principas. Signalų rinkimo sudarymo metodai diskretinių pranešimų perdavimosistemose. Netrūkių pranešimų optimalių imtuvų struktūra. Kampu moduliuotų signalų optimalus priėmimas. Signalų atpažinimas. Signalų atpažinimas nesant trukdžių. Signalų atpažinimas veikiant trukdžiams. Tipinių rinkinių (atsparių trukdžiams sudarymas). Priešingi binariniai signalai. Binariniai ortogonalūs signalai. Optimalus signalų priėmimas diskretinių signalų perdavimo sistemose. Optimalus DSP imtuvų sintezės uždavinys. Optimalaus koreliacinio imtuvo darbo principas. Imtuvas su suderintais filtrais. Diskretinių pranešimų perdavimo sistemų DPPS realizavimo principai. Skirtingos spartos perdavimo sistemų reglamentavimas. Vidinio greičio ir greitaeigių DPPS struktūrinės schemos. Trukdžiai ryšio kanaluose. Matematiniai kanalų modeliai. Atsitiktinių poveikių perėjimas per ryšio kanalus ir ryšio kanalus ir jų grandis. Harmoniniai moduliuoti virpesiai. Impulsiniai moduliuoti virpesiai (IMV). Atsitiktinių poveikių praėjimas per tiesines sistemas. Išsamia tiesinės sistemos su atsitiktiniu dėsniu. Moduliuotų impulsinių sekų aprašymas ir jų spektrinė sudėtis. Optimalus DSP imtuvų sintezės uždavinys. Diskretiškai netrūkus kanalas. Diskretūs kanalai. Kampu moduliuotų signalų formavimas metodai. Impulsinių moduliuotų sekų formavimo būdai. Daugiakanalių ryšio sistemų signlai. Atsitiktinių procesų praėjimas per tiesinės sistemas.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (8 pus.)


Ritės su plieno šerdimi tyrimas
Laboratorinis darbas nr. 15. Užduotys: nustatyti ritės su plieno šerdimi parametrų priklausomybę nuo prijungtos įtampos ir oro tarpo magnetolaidyje dydžio; nubraižyti ritės su plieno šerdimi atstojamąją schemą ir vektorinę diagramą. Darbo eiga. Bandymų ir skaičiavimų lentelės. Ritės atstojamosios schemos braižymas. Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (4 pus.)


Signalai ir grandinės
Apskaičiuoti ir nubraižyti duotos grandinės dažnines amplitudės ir fazės charakteristikas. Nustatyti grandinės pralaidumo juostą. Duotieji duomenys. Darbo schema. Schema sujungta programa "Electronics workbench". Supaprastinta darbo schema. Skaičiavimai. Grandinėlės dažninė amplitudės charakteristika. Grandinėlės dažninė fazės charakteristika. Išvados. Užduotis: Apskaičiuoti ir nubraižyti duotos grandinės dažnines amplitudės ir fazės charakteristikas. Nustatyti grandinės pralaidumo juostą.
Elektronikos Namų darbas (4 pus.)


Skaitmeninis garso reguliatorius su nuotoliniu valdymu
Įvadas. Užduoties analizė. Schemos paskirtis. Analogiškų schemų aptarimas. Schemos dalies tobulinimas. Struktūrinė schema. Struktūrinės schemos sudarymas. Struktūrinės schemos veikimo aptarimas. Elektrinė-principinė schema. Elektrinės - principinės schemos veikimo aptarimas. Elektrinės - principinės schemos tyrimas. Schemos maketo tyrimas. Gautų rezultatų aptarimas. Literatūra. Priedai. Struktūrinė schema. Elektrinė-principinė schema. Elektrinės-principinės schemos elementų parametrai. Elementų surinkimo schema. Spauzdintinės plokštės vaizdas iš viršaus ir apačios. Į mikrokontrolerį įrašyta programa.
Elektronikos Kursinis darbas (36 pus.)


Skaitmeninis temperatūros matavimo prietaisas
Turinys. Įvadas. Teorinė dalis. Elektrinė - principinė schema ir trumpas jos aprašymas. Įtaiso pcb plokštė. Mikrovaldiklio programos algoritmas ir jo paaiškinimas. Mikrovaldiklio programa. Darbo sauga ir ekologija. Literatūros sarašas. Šiuo atveju termometras yra skaitmeninis, kurio veikimas priklauso nuo mikrovaldiklio su analogu kodu keitikliu ir termo-daviklio. Šiais laikais termometrai naudojami daugelyje prietaisų multimetruose, automobiliuose, metorologinėse stotelėse ir t.t. Projektuojamas termometras turės apie 2C paklaidą, kuri priklauso nuo termo-daviklio.
Elektronikos Kursinis darbas (17 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 |