Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Nesimetrinio trumpojo jungimo skaičiavimas pradiniu laiko momentu
Nesimetrinio trumpojo jungimo skaičiavimas pradiniu laiko momentu , užduotis. Sudaryti atvirkštinės ir nulinės (jei reikia) sekų schemas. Apskaičiuoti sumines atvirkštinės ir nulinės sekų varžas. Nustatyti nesimetrinio trumpojo jungimo sroves(kA) ir įtampas (kV) avarijos vietoje. Nustatyti fazines sroves ir įtampas bei linijines įtampas dvejuose nurodytuose taškuose.Naudotis grafiniu – analitiniu būdu – braižyti vektorines diagramas.Atsakymus pateikti vardiniais vienetais. Aptarti gautus rezultatus.
Elektronikos Kursinis darbas (30 pus.)


Nuosekliojo virpesių kontūro savybių tyrimas
GRANDINIŲ TEORIJOS LABORATORINIS DARBAS NR.1.
Elektronikos Laboratorinis (6 pus.)


Nuožulnaus keltuvo elektros pavara
Mechanizmo ir technologinio proceso aprašymas. Duomenys projektavimui. Variklio galios skaičiavimas ir variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Smagratinio momento skaičiavimas. Statinių momentų skaičiavimas. Parinkto variklio tikrinimas įšilimui. Parinkto variklio trūkstamų parametrų skaičiavimas. Paleidimo ir stabdymo varžų bei Smagratinio momento skaičiavimas. Pereinamųjų procesų skaičiavimas. Apkrovos diagramos sudarymas ir parinkto variklio patikrinimas įšilimui. Sunaudotos energijos ir nuostolių skaičiavimas bei pavaros naudingumo koeficiento nustatymas. Eelektrosauga. Apsaugos priemonių naudojimas.
Elektronikos Diplominis darbas (22 pus.)


Operacinių stiprintuvų projektavimas
Iliustracijos. Lentelės. Įvadas. Literatūros apžvalga. Lauko tranzistoriai. Mop tranzistoriai. Srovės veidrodžiai. Srovės veidrodžiai mop technologijoje. Operaciniai stiprintuvai. Grįžtamasis ryšys. Grandyno analizė. Grandyno parametrų ir tranzistorių geometrijos skaičiavimas. Dviejų pakopų operacinio stiprintuvo specifikacija. Technologinio proceso parametrai. Specifikacijos sudarymas. Parametrų skaičiavimo rezultatai. Dviejų pakopų operacinio stiprintuvo kompiuterinis modeliavimas naudojant tsmc technologiją. Operacinio stiprintuvo pakopų srovių kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo dažninės ir fazinės charakteristikų kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo laikinių charakteristikų kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo pereinamosios charakteristikos kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo pereinamosios charakteristikos kompiuterinis modeliavimas esant skirtingoms temperatūroms. Operacinio stiprintuvo perdavimo charakteristikos kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo išėjimo varžos nustatymo kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo sinfazinio įėjimo signalo diapazono kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo sinfazinių trukdžių slopinimo koeficiento kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo maitinimo įtampos pokyčio slopinimo koeficiento kompiuterinis modeliavimas. Dviejų pakopų operacinio stiprintuvo kompiuterinis modeliavimas naudojant tcmcd technologiją. Operacinio stiprintuvo pakopų srovių kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo dažninės ir fazinės charakteristikų kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo laikinių charakteristikų kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo pereinamosios charakteristikos kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo pereinamosios charakteristikos kompiuterinis modeliavimas esant skirtingoms temperatūroms. Operacinio stiprintuvo perdavimo charakteristikos kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo išėjimo varžos nustatymo kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo sinfazinio įėjimo signalo diapazono kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo sinfazinių trukdžių slopinimo koeficiento kompiuterinis modeliavimas. Operacinio stiprintuvo maitinimo įtampos pokyčio slopinimo koeficiento kompiuterinis modeliavimas. Kompiuterinio modeliavimo metu gautų rezultatų apibendrinimas. Dviejų pakopų operacinio stiprintuvo topologijos projektavimas. Mdm kondensatoriaus topologija. Operacinio stiprintuvo topologija "tsmc". Dviejų pakopų operacinio stiprintuvo topologijos kompiuterinis modeliavimas "tsmc". Dviejų pakopų operacinio stiprintuvo topologijų užimamo ploto palyginimas. Išvados. Literatūra. Baigiamajame darbe bus projektuojami du dvipakopiai operaciniai stiprintuvai, naudojant skirtingas inegrinių grandynų gamybos technologijas: "tsmc" ( nm tranzistoriaus užtūros ilgio) ir "tsmcd" ( nm tranzistoriaus užtūros ilgio). Darbo tikslas - suprojektuoti operacinį stiprintuvą, kurio parametrai būtų artimi užsiduotiesiems. Suprojektavus operacinius stiprintuvus - projektuojamos operacinių topologijos. Atlikus dvipakopių operacinių stiprintuvų modeliavimus palyginami ir aptariami gauti rezultatai.
Elektronikos Diplominis darbas (77 pus.)


Operandų adresacija mikroprocesoriuje KM1810BM86 (Intel 8086)
Mikroprocesorių laboratorija. 8-as laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Susipažinti su mikroprocesoriaus KM1810BM86 (Intel 8086) komandų formatais, operandų adresacijos būdais bei komandų kodų formavimu. Darbo rezultatai. Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (4 pus.)


Optinės elektronikos įtaisai naujų idėjų ir gaminių apžvalga
Įvadas. Optinė revoliucija. Nauja alternatyva WDM ir SONET technologijoms. Perderinamojo bangos ilgio lazerių rinkinys. Optinė kryžminė jungtis su mažais nuostoliais. Optinis maršrutizatorius. RCD displėjus. Vaizdo sensorius kompiuterio saugumui užtikrinti. Netrūkiai generuojantis rentgeno lazeris. Įpučiami šviesolaidžiai. Išvados. Literatūra
Elektronikos Referatas (18 pus.)


Optinės jungiamosios linijos
Įvadas. Fizikinių procesų, vykstančių optiniame kabelyje, apžvalga. Skaidulinio šviesolaidžio sandara. Reiškiniai optinės skaidulos medžiagoje. Dispersija. Slopinimas. Optinės perdavimo linijos elementų apibendrintos struktūrinės schemos. Šviesos šaltiniai. Optiniai kabeliai. Optinių kabelių apžvalga. Optiniai detektoriai. Optinio ryšio linijų sudarymas. Linijiniai optinės linijos koda. Moduliacijos būdai. Optinis siųstuvas. Optinis imtuvas. Optinis šviesolaidinis traktas. Spektrinis optinio kabelio sutankinimas. Siųstuvo struktūros parinkimas. Galimi vienpluoščių optinių sistemų struktūrinių schemų sudarymo būdai. Optinė sistema su su optinių signalų išskyrimu. Optinis sistema su priešingų krypčių signalų padalinimu laike. Optinis siųstuvas su įvairių tipų moduliacijomis. Optinė sistema su vienu šviesos šaltiniu. Galutinis optinio siųstuvo struktūrinės schemos pasirinkimas. Optinio trakto pasirinkimas. Optinio siųstuvo struktūrinė schema. Siųstuvo principinės schemos sudarymas. Bendri principinės įrenginio schemos skaičiavimo principai. Optinio siųstuvo spinduliuojamos galios skaičiavimas ir spinduliuotuvo pasirinkimas. Tranzistoriaus pasirinkimas ir tiesioginio moduliatoriaus varžos skaičiavimas. Suderinančio stiprintuvo skaičiavimas. Optinio signalo automatinio lygio reguliavimo įtaiso skaičiavimas. Optinio perdavimo įrenginio talpų skaičiavimas. Daliklio talpos skaičiavimas. Filtrų talpos skaičiavimas. Dalies išvados. Ekonominė dalis. Darbo sauga.
Elektronikos Diplominis darbas (69 pus.)


Pereinamųjų procesų skaičiavimas
Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, 9 varijantas. Perskaičiuoju operaciniu metodu. Skaičiuoju mazgų potencialų metodu. Įtampos grafikas.
Elektronikos Namų darbas (4 pus.)


Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse
ĮVADAS. ANALITINĖ DALIS. DARBO DUOMENYS. SPRENDIMAS KLASIKINIU METODU. SPRENDIMAS OPERACINIU METODU. GRAFINĖ DALIS. IŠVADOS. Elektromagnetinis procesas, vykstantis elektros grandinėje kol pereinama nuo vieno nusistovėjusio (stacionarinio) režimo prie kito nusistovejusio, vadinamas perienamuoju procesu. Pereinamieji procesai galimi tik tose grandinėse, kuriose yra energiją kaupiančių ar ją grąžinančių (t.y. reaktyviųjų) elementų. Aktyviuosiuose elektros grandinės imtuvuose energija ne kaupiama, o negrįžtamai paverčiama kitos rūšies energija. Su tam tikromis išlygomis galima laikyti, kad aktyviuosiuose imtuvuose pereinamieji procesai nevyksata: srovė atsiranda ir išnyksta šuoliu per laiką t=0
Elektronikos Kursinis darbas (19 pus.)


Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse (2)
Įvadas. Analitinė dalis. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Literatūra. Darbo grafinė dalis. Skaičiavimų schemos. Pereinamųjų procesų grafika.
Elektronikos Kursinis darbas (18 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 |