Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Lygegretaus kontūro savybių tyrimas
GRANDINIŲ TEORIJOS LABORATORINIS DARBAS NR.2
Elektronikos Laboratorinis (6 pus.)


Loginių schemų projektavimas
Elektronikos namų darbo uždavinys Nr. Loginių schemų projektavimas. Užduotis. Užrašyti išplėstą loginę išraišką. Sudaryti šios funkcijos reikšmių lentelę. Sudaryti šios loginės funkcijos loginę schemą. Nubraižyti Karno diagramą ir minimizuoti loginę funkciją ir užrašyti jos loginę išraišką. Sudaryti ir nubraižyti šios loginės funkcijos loginę schemą. Pateiktos loginės funkcijos schemą.
Elektronikos Laboratorinis (3 pus.)


Matavimo prietaisai. Grandinių tyrimo priemonės.
Darbo tikslas. Išmokti naudotis matavimo generatoriumi, fazometru, voltmetru, oscilografu, dažniamačiu. Darbo eiga.
Elektronikos Laboratorinis (2 pus.)


Mazuto siurblio elektros pavara
Mechanizmo ir technologinio proceso aprašymas. Duomenys projektavimui. Variklio galios skaičiavimas ir variklio parinkimas. Smagratinio momento skaičiavimas. Variklio tikrinimas įšilimui. Variklio parametrų skaičiavimai. Tiristorinio įtampos keitiklio – asinchroninio. Variklio mechaninės charakteristikos. Tachogeneratoriaus parinkimas. Tiristorių valdymo sistemos perdavimo koeficientas. Tiristorių parinkimas ir jų apsauga. Tiristorinio įtampos keitiklio perdavimo koeficientas.
Elektronikos Diplominis darbas (31 pus.)


Mikroprocesoriai
MP 8086 struktūra. Komandų eilės veikimo principas. Pagrindinių signalų paskirtis. BHE signalas. ALE signalas. DEN signalas (DE). RD signalas. WR signalas. M/IO signalas. DT/R signalas. HOLD signalas. HLDA signalas. NMI signalas. INTR signalas. INTA signalas. RDY signalas. TEST signalas. CLK signalas. RESET signalas. MN/MX signalas. Pertraukčių šaltiniai. Išorinės pertrauktys. Vidinės pertrauktys. Pertraukčių aptarnavimo procedūra. MP funkcionavimas. Mainų tarp MP ir PĮ būdai. Mainai, pertraukiant programą.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Mikroprocesorių kursinis darbas
Kursinio projekto užduotis. Individuali kursinio projekto užduotos. Įvadas. Kursinio projekto medžiaga. Teorinė dalis. Elektrinė-principinė schema ir trumpas jos aprašymas. Mikrovaldiklio programos algoritmas ir jo paaiškinimas. Mikrovaldiklio PIC16F84A programa. Darbosauga ir ekologija. Išvados. Literatūros sąrašas. Viena iš būdingiausių šiandieninės mokslinės-techninės pažangos ypatybių yra platus mikroelektronikos gaminių naudojimas įvairiose ūkio srityse. Mikroprocesorinėje technikoje išsiskiria savarankiška didelių integrinių grandynų klasė – vieno kristalo mikrokompiuteriai (mikrovaldikliai), skirti įvairios paskirties įrenginių “intelektualizacijai”. Jų architektūra – tai mikroprocesorių ir mikroprocesorinių sistemų architektūros evoliucijos rezultatas, užtikrinantis žymiai mažesnę sistemos aparatinės dalies apimtį bei kainą. Jų panaudojimas supa mus kiekviename žingsnyje
Elektronikos Kursinis darbas (15 pus.)


Mikrovaldiklis pic16f84A
PIC16F84A priklauso 8- bitų mikrokontrolerių klasei. Harvard architekūtra yra naujesnė nei Von-Neumann's. Ši technologija buvo kuriama norint pagreitinti mikrovaldiklio darbo greitį. Harvard architektūroje, duomenų ir adresų magistralės yra atskirtos. Dėl to pasidarė didesnis duomenų pralaidumas centriniame procesoriuje ir pagreitėjo programos veikimas.
Elektronikos Referatas (15 pus.)


Moduliatoriaus tyrimas
Darbo tikslas. Ištirti bazinio amplitudinio moduliatoriaus fizikinius procesus, ištirti įėjimo signalo dydžio įtaką moduliatoriaus charakteristikoms. Išmatavau moduliatoriaus moduliacinę charakteristiką, kai į moduliatoriaus įėjimą siunčiamas 48.3 kHz aukščio dažnio signalas, kurio amplitudė Umω = 0,2 V ir Umω = 0,1 V. Iš gauto 2 pav. grafiko matyti kad esant didesniai Umω, įtampos Ukm vertės taip pat didesnės.
Elektronikos Laboratorinis (3 pus.)


Modulio “ Inžinerinė analize ir sintezė” pratybų sprendimai
Užduotis 1. Laboratorinio darbo metu matavome 94 rezistorių varžą (...). Užduotis 2. Kaip pradinės duomenis galime priimti duomenis iš lentelės 2. Skaičiuojame aritmetinį vidurkį (...). Užduotis 3. Histogramos sudarymas. Eksperimento metu gautus matavimus yra pateikti lentelėje 1. Sudarant histogramą, reikia atlikti keletą skaičiavimų (...). Išvados. Literatūra.
Elektronikos Laboratorinis (6 pus.)


Nesimetriniai pereinamieji procesai
Nesimetriniai pereinamieji procesai(*). Aukštesnių harmonikų atsiradimas. Simetrinių dedamųjų metodo panaudojimas nesimetrinių perein procesų tyrimui. Elektros sistemos elementų parametrai simetrinių dedamųjų schemose. Sinchroninių mašinų varžos. Transformatorių nulinės sekos schemos. Trijų apvijų transformatorius. Auto transformatorių varžos. Oro linijų varžos. Kabelių varžos. Nesimetrinių TJ skaičiavimo tvarka. Tiesioginės ir atvirkštinės sekų schemos. Nulinės sekos schema. Vienkartė skersinė nesimetrija. Dvifazis TJ: K(2). Kompleksinė ekvivalentinė schema. TJ K(1). TJ K(1,1) – dvifazis TJ į žemę. Tiesiogines sekos ekvivalentiškumo taisyklė. Srovių ir įtampų dedamųjų pasiskirstymas nesimetrinio TJ atveju. Srovių ir įtampų transformatoriai. Trumpojo jungimo srovių palyginimas. Superpozicijos principo panaudojimas sk. Tr. jungimo sroves. Įžemėjimas * Vienkartė išilginė nesimetrija
Elektronikos Konspektas (6 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |