Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Grandinės analizė dažniniu metodu
Įvadas. Virpesio spektro analizė. Periodinio virpesio spektras. Galingumo pasiskirstymas spektre. Grandinės dažninių savybių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas.Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Šio darbo tikslas išanalizuoti grandinės dažnines savybes ir perdavimo per ją virpesio spektrą. Tiesinių grandinių analizė remiasi superpozicijos principu. Superpozicijos principas bendruoju atveju formuluojamas šitaip: tiesinės grandinės reakcija į suminį poveikį lygi reakcijų į kiekvieną poveikio dedamąją sumai. Superpozicijos principas tiesinių grandinių analizei taikomas šitaip: sudėtingas virpesys skaidomas į elementarius virpesius. Randama nagrinėjamosios grandinės reakcija į elementarų virpesį.
Elektronikos Kursinis darbas (13 pus.)


Grandinės analizė dažniniu metodu(2)
Įvadas. Virpesio spektro analizė. Periodinio virpesio spektras. Galingumo pasiskirstymas spektre. Grandinės dažninių savybių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Darbo tikslas: Išanalizuoti duotos grandinės dažnines savybes ir per ją perduodamo virpesio spektrą. Rasti grandinės elementų dydžius, tenkinančius virpesio perdavimą su nurodytais iškraipymais. Elektriniai virpesiai, kuriais perduodama informacija, vadinami signalais. Kadangi determinuoto virpesio visos reikšmės iš anksto žinomos, toks virpesys stebėtojui negali teikti jokios informacijos. Informaciją galima perduoti tik atsitiktiniais virpesiais. Vadinasi, visi signalai yra atsitiktiniai virpesiai. Tačiau elektrinių virpesių teorijoje plačiai naudojami determinuoti virpesiai, kaip bandymo signalai. Pagal tai, kaip grandinės reaguoja į tų virpesių veikimą, apibūdinamos tų grandinių savybės.
Elektronikos Kursinis darbas (9 pus.)


Grandinės analizė dažniniu metodu(3)
Įvadas. Virpesio spektro analizė. Periodinio virpesio spektras. Galingumo pasiskirstymas spektre. Grandinės dažninių savybių analizė. Grandinės elementų dydžių parinkimas. Rezultatų apibendrinimas ir išvados. Naudota literatūra. Grafinė dalis. Spektrai. Grandinės dažninės charakteristikos. Grandinės principinė elektrinė schema. Virpesiai grandinės įėjime ir išėjime. Grandinę galima apibūdinti dviejų tipų charakteristikom: t.y. laikinėmis ir dažninėmis. Laikinės charakteristikos apibūdina garandinės reakciją į tam tikrą polių, o dažninės į tam tikrą įtampos šuolį ar impulsą. Dažninės charakteristikos apibūdina grandinės reakciją į įvairaus dažnio harmoninį virpesį. Laikinės yra nustatomos greitai, tačiau informacija apie grandinės savybes jose gana komplikuotai integruotos. Dažninės charakteristikos matuojamos sudėtingiau tačiau jos labai paprastos analizei ir informatyvios. Be to šios charaktristikos gerai susiderina su signalų charakteristikomis – spektrais.
Elektronikos Kursinis darbas (16 pus.)


Grandinių teorija
Pagrindinės sąvokos ir dėsniai. Pagrindiniai elektriniai dydžiai. Pagrindiniai grandinės elementai. Sąvokos susijusios su el. grandine. Sąvokos susijusios su el. grandinės schemos uždaviniais. Pagrindiniai elektrinių grandinių dėsniai. Pagrindiniai elektrinių grandinių analizės (skaičiavimų) metodai. Kirchhofo dėsnių panaudojimas. Kontūrinių srovių metodas. Mazginių įtampų skaičiavimo metodas. Grandinių klasifikacija. Tiesiniai ir netiesiniai grandinės elementai. Harmoniniai procesai tiesinėse elektrinėse grandinėse. Stacionarusis darbo režimas. Harmoninė įtampa ir srovė. Harmoninės įtampos išraiška. Harmoninio virpesio vid. amplitudinė ir efektinė vertės. Harmoniniai virpesiai (HV) elektrinės grandinės elementuose. Harmoniniai virpesiai elementų junginiuose. Nuoseklusis elementų junginys. Lygiagretusis R,L,C junginys. GALIA HARMONINIO POVEIKIO GRANDINĖJE. HARMONINIO VIRPESIO KOMPLEKSINĖ AMPLITUDĖ. PAGR. DĖSNIŲ KOMPL. IŠRAIŠKOS. R, L, C JUNGINIŲ ANALIZĖ (PER) KOMPLEKSINĖMIS AMPLITUDĖMIS. DUALŪS ELEMENTAI IR GRANDINĖS. KOMPLEKSINĖ GALIA. MAKSIMALIOSIOS AKTYVIOSIOS GALIOS (P) APKROVOJE SĄLYGA. POTENCIALINĖ DIAGRAMA (TOPOGRAFINĖ). PAGRINDINIŲ DĖSNIŲ PANAUDOJIMAS. KONTŪRINIŲ SROVIŲ METODAS KOMPLEXINĖMS AMPLITUDĖMS. MAZGINIŲ ĮTAMPŲ METODAS KOMPLEXINĖMS AMPLITUDĖMS. GRANDINIŲ EKVIVALENTIEJI PAKEITIMAI. NUOSEKLUSIS GRANDINĖS ELEMENTŲ JUNGINYS. LYGIAGRETUSIS JUNGINYS. ŽVAIGŽDĖS SCHEMOS KITIMAS Į TRIKAMPĘ & ATVIRKŠČIAI. EKVIVALENTIEJI ŠALTINIAI (ĮTAMPOS IR SROVĖS). KITI TIESINIŲ EL GRANDINIŲ ANALIZĖS METODAI, PRINCIPAI, TEOREMOS. SUPERPOZICIJOS PRINCIPAS. EKVIVALENČIOJO ŠALTINIO METODAS. APGRĘŽIAMUMO TEOREMA. KOMPENSACIJOS TEOREMA. ELEKTRINIŲ GRANDINIŲ CH-KOS. REZONANSINĖS GRANDINĖS. NUOSEKLUSIS REZONANSINIS KONTŪRAS. PAGRINDINIAI NUOSEKLIOJO KONTŪRO PARAMETRAI. DAŽNINĖS CHARAKTERISTIKOS NUOSEKLIOJO REZONANSINIO KONTŪRO. PARAMETRAI SUSIJĘ SU DAŽNINĖM CHARAKTERISTIKOM. LYGIAGRETUSIS KONTŪRAS. LYGIAGRETAUS KONT. TIKSLI REZONANSINIO DAŽNIO REIKŠMĖ. SROVIŲ PASISKIRSTYMAS. LYGIAGRETAUS KONTŪRO DAŽNINĖS CHARAKTERISTIKOS. SURIŠTIEJI KONTŪRAI.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (2 pus.)


Išsišakojusios grandinės tyrimas
Darbo tikslas. Išmatuoti įtampas ir sroves išsišakojusioje grandinėje. Patikrinti Kirchofo dėsnio galiojimą. Darbo eiga. Įjungiame ir parengiame darbui matavimo generatorių, voltmetrą ir fazometrą. Sujungiame grandinę pagal parodytą schemą (...).
Elektronikos Laboratorinis (1 pus.)


Keitikliai
ĮVADAS. KEITIKLIO PASKIRTIES ANALIZĖ, TECHNINIO LYGIO TYRIMAS. KEITIKLIŲ TIKRINIMO ĮRENGINIŲ APŽVALGA. KEITIKLIO IR TIKRINIMO ĮRENGINIŲ SCHEMINIAI. SPRENDIMAI, KONSTRUKCINIŲ PARAMETRŲ SKAIČIAVIMAI. RD ir indikatorinės plokštelės parametrų skaičiavimai. Optinės schemos skaičiavimas. Tiksluminių reikalavimų ir štrichų su lygiagrečių kraštais, neradialumo skaičiavimas. Limbų ekscentricitetų skaičiavimas. Nustatymas sąlygų, prie kurių rastrinių limbų paklaidos neturi įtakos fotoelektrinių kampinių poslinkių keitiklių tikslumai. Poslinkio tarp keitiklio signalų priklausomybė nuo rastrinio disko pralaidumo. Keitiklių bendra konstrukcija. Keitiklio apsaugos laipsnio tikrinimui stendai. Stendas keitiklio apsaugos nuo dulkių tikrinimui. Keitiklio apsaugos nuo dulkių tikrinimui stendo techniniai duomenys. Keitiklio apsaugos nuo dulkių tikrinimui stendo konstrukcija ir veikimo principas. Keitiklio apsaugos nuo dulkių tikrinimui stendo darbo eiga. Stendas keitiklio apsaugos nuo vandens tikrinimui. Keitiklio apsaugos nuo vandens tikrinimui stendo techniniai duomenys. Keitiklio apsaugos nuo vandens tikrinimui stendo konstrukcija. Keitiklio apsaugos nuo vandens tikrinimui darbo eiga. TIKRINIMO METODIKOS PARUOŠIMAS. Tikslumo tikrinimo metodikos paruošimas ir stendo projektavimas. Stendo techniniai duomenys. Stendo sudėtis. Stendo darbo principas. Kampinio keitiklio paklaidos matavimo metodika. Kampinio keitiklio galutinė kontrolė.
Elektronikos Referatas (42 pus.)


Kodinė spyna su sensoriniu valdymu
Įvadas. Užduoties analizė. Schemos paskirtis. Analogiškų schemų aptarimas. Schemos dalies tobulinimas. Struktūrinė schema. Struktūrinės schemos sudarymas. Struktūrinės schemos veikimo aptarimas. Principinė-elektrinė schema. Elektrinės-principinės schemos veikimo aptarimas. Elektrinės-principinės schemos dalies tyrimas. Schemos maketo tyrimas. Gautų rezultatų aptarimas. Literatūra. Grafinė medžiaga. Taigi šiame kursiniame projekte ir pabandysiu sumaketuoti vieną nesudėtingą kodinį užraktą su sensoriniu valdymu.
Elektronikos Kursinis darbas (27 pus.)


Kombinuoto ciklo elektrinės elektrinė dalis
Projekto tema: kombinuoto ciklo elektrinės elektrinė dalis. Įvadas. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. (el. Sistemos). Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. (en. Vadyba). Elektrinių sąvosios reikmės.elektrinių valdymas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Energijos gamybos kaštai (en. Vadyba). Sąmatinės vertės nustatymas (en. Vadyba). Grafinės medžiagos išvardinimas. Pagrindinė elektrinių sujungimų schema. Skirstyklos planas ir pjūvis. (el. Sistemos). Skirstyklos narvelio planas ir pjūvis.
Elektronikos Kursinis darbas (43 pus.)


Lauko tranzistorių tyrimas
Lauko tranzistoriu tyrimas. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO RADIOELEKTROTECHNIKOS KATEDROS 1-asis laboratorinis darbas. Darbo tikslas: Tyrinėti ir pagrįsti lauko tranzistorių veikimo principus ir savybes, išmatuoti VACh šeimas ir iš jų išmokti apskaičiuoti parametrus. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leistinajame režime, patyrinėti darbą elektroninėse grandinėse.
Elektronikos Laboratorinis (6 pus.)


Lazeriai
Įvadas. Kaip gimsta lazerinė šviesa. Lazerio sandara. Lazerių tipai. Lazerių nauda. Išvados. Literatūra. Šiame darbe supažindinama su lazeriais. Išsamiai paaiškinama kaip atsiranda lazerinė šviesa, bei atskleidžiama jos prigimtis. Pateikta lazerio sandara,o kad būtų galima lengviau ją suvokti, pateikiama supaprastinto lazerio konstrukcijos ilsiutracija. Išskiriami lazerių tipai, bei trumpai apibūdinamos jų charakteristikos. Lazerių spinduliai turi ypatingų sąvybių, kurias panaudojant lazeriai tapo tikrais pagalbininkais įvairiose srityse, todėl apžvelgiama jų nauda mūsų gyvenime.
Elektronikos Referatas (11 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |