Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Elektromechanika
Asinchroninės mašinos. Rotoriaus slydimas. Asinchroninių mašinų apvijos. Konstrukcinės apvijos. Rotoriaus apvijos. Srovių vektorių diagrama. Asinchromimes masinos su sustabdytu rotorių parametrai. Atstojamoji schema. Vektorių diagrama. Asinchroninė mašina su besisukančiu rotoriumi. Atstojamoji schema. “G” atstojamoji schema. Asinchroninės mašinos energ balansas. Asinchroninės mašinos elektromagnetinis momentas.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektronika
Kompiuterinio valdymo specialybes 2 kurso, pirmo ir dalies antro semestrų trumpa apibrėžimų santrauka.
Elektronikos Konspektas (1 pus.)


Elektronikos konspektai (1)
ELEKTRONIKOS ELEMENTAI. Puslaidininkines medžiagos. Elektrinės savybės. p–n sandūra. Lyginimo diodai. Stabilitronas. Lauko tranzistorius. Dvipolis tranzistorius. Dinistorius. Trinistorius. Integrinės mikroschemos. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI. Lygintuvai. Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Vienfazis dvipusio lyginimo tiltelinis lygintuvas. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Valdomas vienfazis lygintuvas. Elektriniai pasyvus filtrai. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Elektroninio stiprintuvo veikimo principas ir vidiniai ryšiai. Grįžtamieji ryšiai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Nuolatinės srovės stiprintuvas; nulio dreifas. Operaciniai stiprintuvai. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. ELEKTRINIAI MATAVIMAI. Matavimo paklaidos. Absoliutine paklaida. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Srovės matavimas. Įtampos matavimas. Varžos matavimas ommetru. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimų principai. TRANSFORMATORIAI. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos, tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Svarb.transf. parametrai ir charakterisitikos. Apkrauto realiojo transformatoriaus veikimas. Tuščiosios eigos bandymas. Trumpojo jungimo bandymas. Trifazis transformatorius. Autotransformatorius. NUOLATINĖS SROVĖS MAŠINOS. Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės mašinos veikimo principas. Nuolatines sroves generatoriaus veikimo principas. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Nuolatines srovės variklių paleidimas ir reversavimas. Nuolatines sroves variklių greičio reguliavimas. ASINCHRONINIS VARIKLIS. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. AV veikimo principas. AV sandara. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. Rotoriaus grandinių atstojamosios schemos ir vekt.diagramos. AV magnetinis laukas. AV sukimo momentas ir mechaninė charakteristika. AV darbo charakteristikos. AV su trumpai sujungtu rotoriumi paleidimas. AV su faziniu rotoriumi mechaninė charakteristika ir paleidimas. AV greičio reguliavimas ir reversavimas. Vienfaziai AV. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS. Elektros energijos tiekimo sistema. Laidų skerspjūvio parinkimas. Elektros tinklų apsauga. ELEKTRINIS APŠVIETIMAS. Optinė spinduliuotė. Akis – spinduliavimo srauto imtuvas. Pagrindiniai šviesos dydžiai ir vienetai. Kaitinimoji lempa. Liuminescencinė lempa. Didžiaslėgė gyvsidabrio lempa. Didžiaslėgė metalų halogenų lempa. Didžiaslėgė natrio lempa. Šviesos įtaisai. Apšvietimo skaičiavimas nuo taškinio šaltinio.
Elektronikos Konspektas (17 pus.)


Elektronikos konspektai (2)
Matavimo paklaidos. Prietaiso tikslumo skalė. Ženklai skalėse. Magnetoelektrinis matuoklis. Elektromagnetinis matuoklis. Srovės matavimas. Kintamoji srovė . Įtampos matavimas. Nuolatinė įtampa. Kintamoji pramoninio dažnio įtampa. Varžos matavimas ommetru. Varžos matavimas megommetru. Varžos matavimas tilteliu. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai. Puslaidininkių laidumas. P - n sandūra. P - n sandūros voltampermetrinė charakteristika. Lyginimo diodai.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektronikos konspektai (3)
Laidininkas magnetiniame lauke. Nuolatinės srovės variklio veikimo principas. Nuolatinės srovės generatorio sandara. Nuolatinės srovės mašinos sandara. Inkaro grandinės srovė. Paleidimas ir reversavimas. Samprata apie greičio reguliavimą. Trifazis sukamasis magnetinis laukas. Asinchroninio variklio veikimo principas ir sandara. Statoriaus ir rotoriaus apvijų EVJ. Statoriaus ir rot atstojamos schemos. AV magnetinis laukas. Asinchroninio variklio nuostoliai ir mechaninė charakteristika. Darbo charakteristikos. Asinchroninių variklių paleidimas. AV su faz rot mech charakteristika. Asinchroninio variklio įvairios charakteristikos ir greičio reguliavimas. Samprata apie greičio reguliavimą. Vienfaziai asinchroniniai varikliai. Trifazis variklis vienfaziame tinkle.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektronikos konspektai (4)
Vienfaziai lygintuvai. Vienfazis vienpusio lyginimo lygintuvas. Dvipusio lyginimo lygintuvai. Trifaziai lygintuvai. Trifazis tiltelinis lygintuvas. Valdomojo lygintuvo veikimo principas. Išlygintos įtampos pulsacija. Talpinis filtras. Induktyvusis filtras. Stiprintuvų savybės ir charakteristikos. Svarbiausieji stiprintuvų parametrai. Elektroninio stiprint veikimo principas. Grįžtamieji ryšiai. Stiprintuvas su dvipoliu tranzistoriumi. Nuolatinės srovės stiprintuvas. Diferencinis nuolatinės srovės stiprintuvas. Transformatoriai. Transformatoriaus paskirtis ir veikimo principas. Apvijų elektrovaros jėgos; tuščioji eiga. Magnetovaros jėgos. Apkrauto transformatoriaus. Naudingumo koeficientas. Tuščiosios eigos bandymas. Trumpojo jungimo bandymas. Autotransformatorius. Trifaziai transformatoriai.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (1 pus.)


Elektronikos paruoštukė
Kristalinė gardelė. Kristalų defektai. Elektronai kristale. Laidininku, puslaidininkių ir izoliatorių energijos juostų modeliai. Kvantinės ir klasikinės statistikų objektai. Būsenos užpildymo tikimybė. Laisvųjų krūvininkų prigimtis. Grynojo puslaidininkio Fermio lygmuo. Puslaidininkiai, legiruoti donorinėmis priemaišomis Donorinėmis priemaišomis. n puslaidininkio Fermio lygmuo ir krūvininkų koncentracijos. Puslaidininkiai, legiruoti akceptorinėmis priemaišomis. Laisvosios mikrodalelės savybės. Dalelė ir potencialinis barjeras.Tunelinis reiškinys. Dalelė potencialo duobėje Šredingerio lygtis. Elektronas vandeniliškajame atome. Elektronai daugiaelektroniuose atmuose.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (5 pus.)


Elektroninių matavimų kursinis darbas
Įvadas. Užduoties analizė. Analogiškų sistemų apžvalga. Apsaugos ir valdymo centralė GsmAlarm – 410. GSM retransliatorius GsmAlarm−310. Kontrolės įrenginys PKI−03H−SE2. Apsaugos ir pranešimų blokas GsmAlarm−012. GSM Comm apsaugos sistema. Apsaugos GSM modulis CG-1. Brėžinių bei plakatų sąrašas. Lokalizacijos schema Kas yra GSM signalizacija - tai įrenginis skirtas žmoniems, kurie norėtų turėti momentalią informaciją apie kiesinimąsi į jų nuosavybę, svajonių išsipildymas. Suveikus signalizacijai išsiunčiama SMS žinutė į savininko mobilųjį telefoną apie isibrovimą į saugomą zoną. Butų, automobilių, vasarnamių apsaugos tema tampa vis aktualesne. Nusikalteliai vis plačiau naudoja šiuolaikinių technologijų pasiekimus tam, kad pasiglemžtų svetimą turtą.
Elektronikos Kursinis darbas (17 pus.)


Elektros sistemų stabilumas
1. Sudaryti tiriamosios elektros sistemos schemos skaičiuojamąja schemą. 2. Nustatyti tiriamosios schemos normalaus režimo parametrus. Nubraižyti įtampų vektorine diagramą. 3. Apskaičiuoti schemos savąsias bei tarpusavio varžas ir nustatyti statinio stabilumo atsargą, kai generatoriai neturi AŽR, AŽR yra proporcingo veikimo, AŽR yra stipraus veikimo. Apkrova modeliuoti pastovia varža. 4. Patikriname sistemos dinaminį stabilumą nurodytai avarijai pagal pirmojo svyravimo kampą δ`. Laikydami, kad trifazis APĮ yra sėkmingas. Jei tiriamas režimas dinamiškai nestabilus, pasiūlyti kitus relinės apsaugos laikus.. 5. Nubrėžti normalaus, avarinio ir poavarinio režimų generatoriaus aktyviosios galios charakteristikas P=f(δ`) bei pagreičio kitimo kreives a=f(δ`). Plotų taisyklės pagalba patikrinti pereinamojo proceso sprendimo teisingumą. 6. Nubrėžti elektrinės kampo δ` kitimo laikui bėgant kreives. 8. Padaryti išvadas apie sistemos statinį ir dinaminį stabilumą.
Elektronikos Kursinis darbas (20 pus.)


Elektros tiekimo projektas
Užduotis. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas. Objekto charakteristika. Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos. Įmonės cechų skaičiuojamosios apkrovos. Vietos parinkimas centrinei ir cechinėms TP. Išorinio elektros tiekimo schemos parinkimas. Įmonės elektros tiekimo schemos parinkimas. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų parinkimas. Įrenginių reaktyviajai galiai kompensuoti parinkimas. Įžeminimo kontūras. Pagrindinių medžiagų ir įrenginių specifikacija. Grafinė dalis. Naudotos literatūros sąrašas
Elektronikos Referatas (25 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |