Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

Dopleriniai greičio matuokliai
Doplerio efektas. Stacionaraus (nejudančio) Doplerinio greičio matuoklio veikimo principas. Judantis Doplerinis greičio matuoklis. Dopleriniai radarai. Literatūra. Kiekvieną dieną mes savo gyvenime matome daugybe Doplerio efekto reiškinių, vienas iš tų galėtų būti judančio traukinio švilpimas. Kai traukinys artėja link nejudančio stebėtojo, garso bangų dažnis yra aukštesnis, todėl girdime vienokį traukinio švilpimą, o kai traukinys tolsta, garso bangų dažnis pasikeičia, jis sumažėja, ir girdime kitokį švilpimą. Automobilių signalams galioja toks pat reiškinys. Taip pat reikia pažymėti, kad jeigu stebėtojas juda garso bangų šaltinio atžvilgiu, Doplerio efektas pasireiškia taip pat.
Elektronikos Referatas (9 pus.)


Duotos el. schemos elementų skaičiavimas, matmenų nustatymas ir kristalo projektavimas
IS MS3458 elektrinės principinės schemos veikimo principo aprašymas. Orientacinis schemos skaičiavimas nuolatinei srovei ir reikalavimų schemos elementams sudarymas. Kristalo gamybos technologinio maršruto parinkimas ir pagrindinimas. Schemos elementų konstrukcijos skaičiavimas. MDP kondensatoriaus konstrukcijos skaičiavimas. Difuzinių rezistorių konstrukcijos skaičiavimas. Rezistorių, pagamintu joninės implantacijos metodu, konstrukcijos skaičiavimas. Tranzistorių konstrukcijos skaičiavimas. npn tranzistorių geometrijos skaičiavimas. pnp tranzistorių geometrijos skaičiavimas. n-MOP tranzistoriaus geometrijos pasirinkimas. Kristalo topologijos sudarymas ir pagrindinimas. Mikroschemos konstrukcijos parinkimas. Rezultatų aptarimas. Literatūros sąrašas.
Elektronikos Namų darbas (22 pus.)


DVIKRŪVIŲ ( BIPOLIARIŲJŲ ) TRANZISTORIŲ TYRIMAS
DVIKRŪVIŲ ( BIPOLIARIŲJŲ ) TRANZISTORIŲ TYRIMAS. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO RADIOELEKTROTECHNIKOS KATEDROS 3-asis laboratorinis darbas. Darbo tikslas: tyrinėti ir pagrįsti dvikrūvio tranzistoriaus veikimo principus ir savybes, VACh ir parametrus, įvertinti tranzistoriaus teorinių ar matematinių modelių ir realių tranzistorių atitikimo laipsnį. Išmokti praktiškai apriboti tranzistoriaus darbą leistinų rėžimų ribose. Patyrinėti darbą papraščiausiose elektroninėse grandinėse (tranzistoriaus kaip srovės šaltinio, elektroninio jungiklio, stiprinimo elemento darbą).
Elektronikos Laboratorinis (6 pus.)


Eksperimento rezultatų statistikinis apdorojimas
Laboratorinis darbas Nr. 1. Darbo tikslas. Susipažinti su eksperimento rezultatų statistikinio apdorojimo metodais. Pagal įvykdyto eksperimento rezultatus atlikti jų statistikinį apdorojimą. Darbo eiga. Išvados.
Elektronikos Laboratorinis (3 pus.)


Elektotechnikos konspektai
Bendros žinios apie transformatorius. Transformatoriaus veikimo principas. Transformatorius pagrindinės lygtys. Transformatoriaus EV ir transformacijos koeficientas. Transformatoriaus magnetovaros jėgos. Transformatoriaus atstojamoji schema. Transformatoriaus vektorių diagrama. Redukuotasis transformatorius ir jo parametrai. Redukuotojo transformatoriaus lygtys, atstojamoji schema ir vektorių diagrama. Transformatoriaus tuščiosios veikos bandymas. TRA trumpojo jungimo bandymas. Transformatoriaus paso duomenys. TRA išorinė charakteristika. Transformatoriaus naudingumo koeficientas (η). Trifaziai transformatoriai. Autotransformatoriai. Specialieji transformatoriai. Elektros mašinų paskirtis ir ypatumai. Nuolatinės srovės masinių (NSM) naudojimo sritys. Laidininkas magnetiniame lauke. Elektrovara ir mechaninis momentas. NSM generatoriaus režimas. NSM variklinis režimas. NSM generatorinio ir variklinio režimu palyginimas. NSM sandara. Žadinimo būdai ir žadinimo apvijos. Energijos nuostoliai. Naudingumo koeficientas. NS variklių paleidimas. NS variklių reversavimas. Susireguliavimas. NS variklių greičio reguliavimas. Mechaninė charakteristika. Nepriklausomo ir lygiagretaus žadinimo variklis. Nuoseklaus Žadinimo variklis. Mišraus žadinimo varikliai.
Elektronikos Špera/ paruoštukė (4 pus.)


Elektrinių elektrinės dalies kursinis projektas (1)
Įvadas. Techniniai - ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai - ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Literatūra. Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo elektros energijos ūkio priklauso kitų ūkio šakų vystymasis. Elektros energija, pagaminta elektrinėse, šviesos greičiu perduodama vartotojams. Šiame kursiniame darbe projektuosime kondensacinės elektrinės (KE) elektrinę dalį.
Elektronikos Kursinis darbas (35 pus.)


Elektrinių elektrinės dalies kursinis projektas (2)
Elektrinių ir pastočių kursinio projekto pradiniai duomenys. Įvadas. Elektrinės skaičiuojamoji dalis. Techniniai ir finansiniai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai-ekonominiai skaičiavimai. Trumpojo jungimo srovių skaičiavimai. Aparatų ir laidininkų parinkimas. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Šiame kursiniame darbe projektuosime kondensacinės elektrinės elektrinę dalį.
Elektronikos Kursinis darbas (31 pus.)


Elektrodinamikos konspektai
Elektrinis dipolis. Herco vektoriai. Vektorių P ir M fizikinė prasmė. Kodėl gali būti ir „+“ ir „-“. Kokia jėga veikia dipolį patalpintą į išorinį elektrinį lauką. Nuostovusis elektromagnetinis laukas. Sūkurinės elektromagnetinės bangos. Harmoniniai virpesiai ir neapibrėžtumo principas. Vektorinis ir skaliarinis potencialas kaip 4-matis vektorius. Vektorius ir kovektorius.
Elektronikos Konspektas (19 pus.)


Elektrodinamikos konspektai
Pagrindinės sąvokos. Elektromagnetinio lauko lygtys diferencialiniame ir integraliniame pavidale. Krūvio tvermės dėsnis ir srovės tolydumo lygtis. Elektromagnetinės medžiagų savybės. Elektromagnetinio lauko vektorių kraštinės sąlygos. Pointingo teorema, elektromagnetinio lauko energija. Maksvelo lygtys kompleksiniame pavidale. Priežastingumas ir kompleksinė skvarba. Pointingo teorema elektromagnetinio lauko vidurkiams (harmoniškai kintančiam laukui). Harmoniniai virpesiai, neapibrėžtumo principas. Elektromagnetinio lauko vektorių lygtys. Elektrodinamikos uždavinių sprendinių vienareikšmiškumas. Plokščiosios elektromagnetinės bangos. Plokščių elektromagnetinių bangų poliarizacija. Sūkurinės elektromagnetinės bangos. Apibendrintos skersinės elektromagnetinės bangos.
Elektronikos Konspektas (35 pus.)


Elektrodinamikos namų darbai
Elektrodinamikos namų darbas Nr1. Uždavinio sąlyga (nr.10): Begaliniu vamzdžio pavidalo laidininku, kurio skerspjūvio spinduliai R1=10cm ir R2=15cm, teka nuolatinė srovė I=1A. Raskite atstumą nuo laidininko ašies iki taškų, kuriuose magnetinio lauko stirpumas yra n=5 kartų mažesnis negu jo reikšmė vamzdžio sienelės viduryje. Apskaičiuokite ilgio vieneto magnetinę energiją. Namų darbas Nr2. Uždavinio sąlyga (Nr4). Plokščioji harmoninė elektromagnetinė banga sklinda sausa dirva, kurios parametrai(...). Rasti slopinimo konstantą, fazinį greitį, fazės konstantą, bangos ilgį, banginę varžą esant tokiems dažnumams (...). Elektrodinamikos namų darbas Nr.3. Uždavinio sąlyga (nr.40): Išaiškinti, kas vyksta bangolaidyje sužadinus jame bangas ilgesnes už kritines. Kokia šiuo atveju bangos sklidimo koeficiento fizikinė prasmė?
Elektronikos Namų darbas (7 pus.)


Puslapiai    1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |