Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 

Virtualaus dviejų kanalų osciloskopo sukūrimas ir tyrimas
ĮVADAS. SIGNALŲ ĮVEDIMO Į PERSONALINĮ KOMPIUTERĮ (PC) METODŲ BEI TECHNINIŲ REALIZACIJŲ APŽVALGA. Signalų įvedimo į PC principas ir apibendrinta schema. Pagrindiniai DAQ įrenginių parametrai. Vidiniai DAQ įrenginiai. Išoriniai DAQ įrenginiai. Bevieliai DAQ įrenginiai. ESAMŲ OSCILOSKOPŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ. „Realių“ osciloskopų lyginamoji analizė. Virtualių osciloskopų lyginamoji analizė. VIRTUALAUS OSCILOSKOPO, IŠORINIO DAQ ĮRENGINIO PAGRINDU, PROJEKTAVIMAS. DAQ įrenginio parinkimas, jo parametrų analizavimas. Skaitmeninio osciloskopo projektavimas NI USB-6210 DAQ įrenginio pagrindu. VIRTUALAUS OSCILOSKOPO, PK (PERSONALINIO KOMPIUTERIO) GARSO PLOKŠTĖS PAGRINDU, PROJEKTAVIMAS. Garso plokštės parinkimas, jos parametrų analizavimas. Skaitmeninio osciloskopo projektavimas garso plokštės pagrindu. SUPROJEKTUOTŲ VIRTUALIŲ OSCILOSKOPŲ TYRIMAS. Virtualaus osciloskopo DAQ įrenginio pagrindu tyrimas. Virtualaus osciloskopo garso plokštės pagrindu tyrimas. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS. PRIEDAI.
Elektronikos Diplominis darbas (41 pus.)


Žaibas ir apsauga nuo jo
Įvadas. Žaibo išlydžio susidarymas. Kaip žmogui apsisaugoti žaibuojant. Išorinė apsauga nuo žaibo. Apsauga nuo viršįtampio. Vidinė žaibosauga. Pastatų ir statinių klasifikacija apsaugos nuo žaibo požiūriu. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas. Žaibai sukelia neigiamus padarinius: padega bei sugriauna neapsaugotus gyvenamuosius namus, įvairios paskirties statinius, elektros bei silpnų srovių tinkluose sukelia viršįtampius, sugadina instaliaciją ir sukelia įvairius trikdžius, sugadina daug kompiuterinės technikos bei elektroninės aparatūros. Žaibas taip pat suskaldo medžius ir sužaloja žmones. Žaibų nei valdyti nei sustabdyti neįmanoma, tačiau nuo jų poveikio apsisaugoti galima ir būtina įrengiant apsaugą nuo žaibo.
Elektronikos Namų darbas (16 pus.)


Žingsniniai varikliai
ĮVADAS. ŽINGSNINIAI VARIKLIAI. Žingsninių variklių parametrai. Žingsninių variklių valdymo pobūdis. Žingsninių variklių naudojimas šiuolaikinėje robotų technologijoje. VALDYMO. Valdymo bloko paskirtis. Bendra sudėtis (ŽV) valdymo bloko sistemos. Įrenginio funkcijos ir galimybės. Techninės charakteristikos. Konstrukcija. Saugumo nuorodos. Instaliavimas ir įrenginio montažas. Paruošimas ir darbo pradžia. Darbo principo aprašas. IŠVADOS. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS.
Elektronikos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 |