Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 | 

Terminės difuzijos proceso tyrimas ir akustinio elektronikos įtaiso projektavimas
Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustinio elektronikos įtaiso projektavimas. Įvadas. Difuzijos proceso tyrimas. Dvipolio tranzistoriaus tyrimas. Lauko tranzistoriaus tyrimas. Akustinės elektronikos įtaiso projektavimas. Literatūros sąrašas. Elektronika – tai mokslo ir technikos šaka, tirianti ir praktiškai naudojanti reiškinius, kurie vyksta judant krūvininkams įvairioje aplinkoje. XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigoje susiformavo nauja elektronikos šaka – mikroelektronika, tirianti, kurianti ir gaminanti kompaktiškas, patikimas ir ekonomiškas integrines mikroschemas. Pastaruoju metu elektroninė aparatūra plačiai taikoma visose žmogaus veiklos srityse. Ji tampa vis sudėtingesnė, atlieka vis įvairesnes funkcijas. Sukūrus planarinę diskretinių tranzistorių gamybos technologiją, atsirado galimybės realizuoti grupinius tranzistorių gamybos metodus – apdorojant vieną puslaidininkinę plokštelę, gaminti didelį tranzistorių skaičių. Be to susidarė prielaidos sukurti puslaidininkinę integralinę schemą (IS).
Elektronikos Kursinis darbas (32 pus.)


Terminės difuzijos proceso tyrimas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas
Terminės difuzijos proceso tyrimas. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzija vyksta iš begalinio šaltinio. Difuzinio srauto tankio ir legiravimo dozės kitimas laike, kai difuzijos šaltinis begalinis. Priemaišų pasiskirstymas, kai difuzijos šaltinis ribotas. Priemaišų įvedimo ir pasiskirstymo temperatūrų įtaka pn sandūros gyliui. Priemaišų pasiskirstymas tranzistoriuje formuojamame dvikartės difuzijos būdu. Paviršinių akustinių bangų juostinio filtro projektavimas. Paviršinio akustinių bangų juostinio filtro skaičiavimai. Garfiko aptarimas. Šiame darbe aptarsiu terminės difuzijos procesą, jo parametrų priklausomybę nuo laiko ir temperatūros, pn sandūros gylio priklausomybę nuo temperatūros. O taip pat priemaišų pasiskirstymą tranzistoriuje.
Elektronikos Kursinis darbas (26 pus.)


Tiristorinio optrono tyrimas
Elektronikos laboratorinis darbas nr. 13. Darbo tikslas: išnagrinėti paprasčiausių optinės elektronikos elementų ir tiristorių klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas, parametrus, taikymus. IŠVADOS.
Elektronikos Laboratorinis (4 pus.)


Trigeriai jų taikymas
Turinys. Anotacija. Įvadas. Dinaminiai trigeriai. Dinaminio D trigerio schema ir veikimas. Dinaminio D trigerio detalus aprašymas. Impulsiniai MS tipo trigeriai. Sutrumpintosios trigerių būvių reikšmių lentelės ir lygtys. SR, D, JK, T trigerių žadinimo signalų reikšmių lentelės. Valdomieji įėjimai. Išvados. Literatūros sąrašas
Elektronikos Referatas (17 pus.)


TUNELINIO DIODO IR TIRISTORIŲ TYRIMAS
TUNELINIO DIODO IR TIRISTORIŲ TYRIMAS. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO RADIOELEKTROTECHNIKOS KATEDROS 4-asis laboratorinis darbas. Darbo tikslas: tyrinėti ir pagrįsti tunelinio diodo, valdomo ir nevaldomo tiristorių veikimo principus ir savybes, išmatuoti tų elektroninių elementų statines VACh, kai kuriuos parametrus, išmokti apskaičiuoti parametrus iš VACh, patyrinėti darbą paprasčiausiose elektroninėse grandinėse (jų, kaip elementų su neigiamąja diferencialine varža, kaip elektroninių jungiklių darbą).
Elektronikos Laboratorinis (4 pus.)


Tunelinio diodo tyrimas
Darbo tikslas: Išnagrinėti puslaidininkinių diodų klasifikaciją, sandarą, veikimą, charakteristikas ir parametrus. Išmokti matuoti tunelinių diodų voltamperines charakteristikas (VACH) ir parametrus. Užduotis: Išmatuoti tunelinio diodo VACH tiesioginę šaką. Išmatuoti tunelinio diodo VACH atbulinę šaką. Nubraižyti tunelinio diodo VACH. Išmatuoti tiesioginės šakos VACH, kai lygiagrečiai diodui įjungtas rezistorius R3 Apskaičiuoti tunelinio diodo neigiamą diferencinę varžą.
Elektronikos Laboratorinis (3 pus.)


UAB "Virgenis" praktikos darbo ataskaita
ĮVADAS. UAB „ Virgenis“ teikiamos paslaugos. UAB „Virgenis“ gaminama produkcija. Įmonės valdymo struktūra. Elektroninių įrengimų paskirtis ir veikimo principas. Analogas. Parametrai ir charakteristikos. Įmonėje atlikti darbai per praktikos laikotarpį. IŠVADOS. Praktikos darbo ataskaitoje pateiksiu trumpą įmonės charakteristiką, aprašysiu organizacinę valdymo struktūrą, veiklos planavimą bei organizavimą, konkurentus, tiekėjus, paslaugų asortimentą ir kt.
Elektronikos Ataskaita (12 pus.)


Variklio greičio reguliatorius keičiantis inkaro įtampą
Įvadas. Pradiniai duomenys. AVS veikimo principo aprašymas. AVS elementų diferencialinės ir operatorinės lygtys. AVS elementų perdavimo funkcijos. Laiko pastoviųjų ir perdavimo koeficientų skaičiavimas. Atviros sistemos perdavimo koeficiento skaičiavimas. AVS logaritminių dažninių charakteristikų sudarymas ; fazės ir amplitudės stabilumo atsargų radimas. Koregavimo grandies parinkimas. Pereinamųjų procesų skaičiavimas (modeliavimas) , atsiradus nuostato (trikdžio) pokyčiui. Kokybiniai pereinamojo proceso rodikliai. Išvados.
Elektronikos Kursinis darbas (16 pus.)


Vėjo energija ir jos panaudojimas
ĮVADAS. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Istorija. Vėjo energija. Vėjo energijos naudojimo raida Lietuvoje. Pirmoji pramoninė vėjo jėgainė Lietuvoje. Vėjo jėgainių tipai. Vėjo energijos panaudojimo būdai. Pavienio naudojimo sistemos. Mišriosios sistemos. Vėjo - dyzelio sistema. Panaudojimo Holuelo ūkyje. Jungtinėje Karalystėje, pavyzdys. Vėjo energetikos ppatirtis Rusijoje. Vėjo-saulės fotoelementų sistema. Į elektros tinklą įjungtų jėgainių darbas. Įjungimo sąlygos. Įjungimo kaina. Skeptiškos nuomonės apie vėjo jėgaines. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Šiais laikais, kai visame pasaulyje elektros energijos poreikis vis didėja, o tradiciniai jos gavimo būdai vis labiau kenkia gamtai, labai svarbūs tampa alternatyvieji energijos šaltiniai, kurie niekada nesibaigia ir yra praktiškai nemokami, pavyzdžiui, Saulės energija, vėjo energija, potvynių energija, upių energija ir t.t. Tereikia šiuos šaltinius “pažaboti”. Šiame referate bus plačiau nagrinėjama vėjo energija, jos naudojimo raida pasauliniu bei Lietuvos atžvilgiu. Bus įdomu sužinoti šio atsinaujinačio energijos šaltinio privalumus, galbūt ir trūkumus.
Elektronikos Referatas (16 pus.)


Virpesių generatoriai
Įvadas. Harmoninių virpesių generatoriai. Virpesių generacijos sąlygos. LC generatoriai. RC generatoriai. Kvarciniai generatoriai. Signalų generavimas (naudojant virpesių generatorius). Virpesių generatorius. Elektroninis virpesių generatorius. Generatorius su grįžtamuoju ryšiu. Reikalavimai. Generatorius su grįžtamuoju ryšiu. Generatorių tipai. Generatoriaus parinkimas. RC generatoriai. Wien-bridge generatorius. LC generatoriai. LC kontūras. Dažnio stabilumas. Kristaliniai generatoriai. Kristaliniai rezonatoriai - dažnis. Kristaliniai rezonatoriai - temperatūros stabilumas. Kokybė. Savasis dažnis. Pierce generatorius. RLC generatorius. Fazės paderinimo sistema (PLL). Dažnio sintezatoriai. Išvados. Literatūra. Elektroniniais generatoriais vadinami įtaisai, kuriantys tam tikro dažnio ir formos elektrinius virpesius. Įtaisai, kuriantys sinusinės formos virpesius, vadinami harmoninių virpesių generatoriais. Harmoninių virpesių generatorių schemos skirstomos į LC (su virpesių kontūru) ir RC schemas. LC generatoriai naudojami aukštojo (virš keliasdešimt kHz), o RC - žemojo (nuo kelių Hz iki šimtų kHz) dažnio virpesiams generuoti.
Elektronikos Referatas (22 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  10 | 11 |