Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Ekonomikos namų darbas (1)
Šio mano darbo tikslas yra susipažinti su vartotojo elgsena: ribiniu naudingumu, Smito vertės paradoksu, optimalaus pirkimo taisyklė. Taip pat susipažinti su Japonijos makroekonomika, jos rodikliais bei juos išanalizuoti.
Ekonomikos Namų darbas (12 pus.)


Ekonomikos namų darbas (2)
Pasiūla ir paklausa rinkoje. Pasiūlos ir paklausos kreivės. Subalansuota rinka. Akcinės bendrovės. Jų panašumai ir trūkumai. Tikimasi 2000-jų Pasaulio krepšinio čempionatą surengti Lietuvoje. Aprašyk, kaip tai veiktų prekių ir paslaugų pasiūlą. Savo atsakymą prašom pagrįsti.
Ekonomikos Namų darbas (7 pus.)


Ekonomikos neapibrėžtumas
Ekonomikos neapibrėžtumą sąlygojantys veiksniai. Ekonomikos neapibrėžtumą sąlygojantys veiksniai. Neapibrėžtumai, netikrumai, pavojai, slypintys už rinkos mechanizmo. Ekonominė rizika. Rizikos rūšys. Rizika su daugelio variantų pasirinkimu. Rizikai teikiama pirmenybė. Veiksnių išskyrimas priimant rizikingą sprendimą. Sprendimų priėmimo “medis”. Ryšys tarp rizikos ir rinkos. Verslininkai mažina riziką, jeigu... Ekonominis žaidimas. Spekuliacija. Spekuliacijos atliekamos socialiai naudingos ekonominės funkcijos. Spekuliantų tipai. Spekuliacijos metodai. Spekuliacijos kritika. Draudimas. Draudimosi būdai. Draudimo firmos savo veikloje vadovaujasi šiais principais. Draudimo rinkos funkcijos.
Ekonomikos Konspektas (17 pus.)


Ekonominės minties raida iki XX a.
Įvadas. Ekonominė mintis senovėje, viduramžiais ir šiek tiek vėliau. Klasikinė ekonomikos teorija. Socializmo ekonominių idėjų raida. Svarbiausios šių laikų ekonomikos teorijos kryptys. Lietuvos ekonomikos teorijos raida. Ekonomikos mokslo raida Lietuvoje XVI - XVIIa. Išvados. Naudota literatūra. Darbo tikslas: Ekonominės minties raida svarbi valstybės vystimuisi ir plėtrai, todėl šio darbo tikslas – aprašyti ekonomikos mokslo formavimąsi pasaulyje ir Lietuvoje ir nurodyti pagrindinius šio mokslo atstovus bei darbus.
Ekonomikos Referatas (28 pus.)


Ekonominės minties raida Lietuvoje
Įvadas. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. P. Šalčius. A. Rimka. V. Jurgutis. D. Cesevičius. Dz. Budrys. A. Andrašiūnas. F. Kemėžis. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (45 pus.)


Ekonominės srovės
Senovės Ir Viduramžių Ekonomiškosios Idėjos. Merkantilizmas. Liberalizmas. Klasikinė Mokykla. Ekonominis liberalizmas. Socializmas. Socialistinės kryptys. Anarchizmas. Krikščioniškosios Socialinės Srovės. Marksistinė ekonomika
Ekonomikos Referatas (28 pus.)


Ekonominės veiklos aktyvumas
Turinys. Santrauka. Lentelės. Diagramos. Įvadas. Aptarnavimo įstaigos. Paslaugos. Prekybos įmonės. Lietuvos prekybos įmonių asociacija. Prekybos įmonės požymiai. Pagrindinės ūkio šakos. Gamybos įmonės. Žemės ūkio veikla. Turizmo ir poilsio ifrastruktūra. Plėtra ir organizavimas. Infrastruktūra. Gamybos įmonės. Turizmas. Žemes ūkis.
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Infliacija ir pinigų perkamoji galia
Įvadas. Ekonominio ekvivalentiškumo skaičiavimai. Ekvivalentiškumo samprata. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant vieną faktorių. Vienkartinių mokėjimų būsimosios sumos koeficiento skaičiavimai. Vienkartinių mokėjimų esamosios sumos koeficiento skaičiavimai. Lygių (vienodų) mokėjimų serijos sudėtinės sumos koeficiento skaičiavimai. Rentos nario radimas. Rentos trukmės nustatymas. Rentos palūkanų normos nustatymas. Skaičiavimai, įvertinant pinigų srautus. Pinigų srautų lentelinis vaizdavimas. Ekvivalentiškumas tarp pinigų srautų. Ekvivalentiškumas tarp įplaukų ir išlaidų. Obligacijos ir jų reitingas. Obligacijų rūšys. Obligacijos kursas. Obligacijų reitingas. Ekvivalentiškumo skaičiavimai, įvertinant paskolas. Efektyvios palūkanos paskolai. Paskolos balanso likutis. Infliacija ir pinigų perkamoji galia. Infliacijos apibūdinimas. Infliacijos matavimas. Monte - karlo analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (52 pus.)


Ekonominių ciklų teorijos
Įvadas. Ekonominių ciklų istorija . Cikliniai svyravimai. Ekonomikos ciklų teorijos. Realaus ekonominio ciklo teorijos pagrindiniai diskusijų objektai. Ekonomikos mokslas kaip dinamikos procesas. Išvados. Šią kursinio darbo temą pasirinkau todėl, kad noriu įsigilinti į ekonomikos raidos istoriją ir į tai, kokiomis idėjomis, mintimis ir teorijomis remiamasi vystant šiuolaikinę visuotinę ekonomiką, sprendžiant ekonomines krizes. Priežasčių, sukeliančių krizes, aiškinimas yra ekonominių teorijų dalykas. Visapusiškas ekonominių krizių priežasčių aiškinimas padeda nustatyti krizės kilimo periodiškumą, objektyvų jo būtinumą ir kartu ekonominės raidos cikliškumą...
Ekonomikos Kursinis darbas (21 pus.)


Ekonominių rodiklių prognozavimas
Ekonominių rodiklių prognozavimas. Prognozavimo uždavinio samprata. Prognozės modelių tikslumo nustatymas. Stacionarių rodiklių prognozavimas. Slankusis vidurkis. Eksponentinis išlyginimas. Nestacionarių rodiklių prognozavimas. Tiesinio trendo modeliai. Sezoninio trendo modeliai. Ilgalaikė prognozė. Tiesinės regresijos modeliai. Transformuoti tiesinės regresijos modeliai.
Ekonomikos Konspektas (21 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |