Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Darbuotojų judėjimo laisvės aktualijos Europos Sąjungoje
Įvadas. Judėjimo laisvė. Laisvo darbuotojų judėjimo reglamentavimas stojimo sutartyje. Europos Sąjungos darbuotojų migrantų socialinė apsauga. Lietuvos darbo birža. Viena iš pamatinių Europos Sąjungos piliečių teisių – laisvas asmenų judėjimas. Ši teisė suteikia galimybę ne tik laisvai keliauti ES teritorijoje, bet ir studijuoti, ieškoti darbo, dirbti savarankiškai ar samdomąjį darbą.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Darnaus ekonomikos vystymosi rodikliai
Įvadas. Ekonometrijos naudojimas ekonomikoje, jos istorija. Makroekonominių rodiklių naudojimas darnumui ir gerovei matuoti. Darnus vystimasis. Darnus vystimasis lietuvoje. Darnaus vystimosi prioritetai. Darnaus vystimosi principai. Darnaus vystymosi strategijos tikslai, jų įgyvendinimo apžvalga. Rodiklių naudojimas darniam ekonomikos vystymuisi įvertinti. Darnaus vystymosi rodiklių apžvalga. Aplinkos būklės rodikliai. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Socialinio vystymosi rodikliai. Regionų vystymosi rodikliai. Išvados.
Ekonomikos Kursinis darbas (34 pus.)


Darnios ekonominės plėtros koncepcija
Įvadas. Darnios ekonominės plėtros samprata. Darnaus vystymosi apibrėžimo kilmė ir raida. Darni plėtra Europos Sąjungoje. Darnus vystymasis Lietuvoje. Trijų sričių sąveikoje - darni ekonominė plėtra. Darnios ekonominės plėtros veikimo sritys Energetika. Transportaspsl. Pramonėpsl. Būstaspsl. Žemės ūkis. Turizmas. Išvados. Literatūra. šiame darbe taip pat stengiausi peržvelgti strateginius dokumentus, kurie yra priimti skirtinguose lygiuose: Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Lietuvos. Mūsų šalyje nacionalinę darnios plėtros programą ir jos įgyvendinimą kuruoja LR Aplinkos ministerija, tačiau daugelis ministerijų turi savų sričių strategijas, kuriose taip pat atspindėta darni plėtra. Šiame darbe nagrinėdama atskiras ekonomikos sritis apžvelgiau minėtas nacionalines strategijas.
Ekonomikos Kursinis darbas (30 pus.)


Derybų dovanos
Įvadas. Derybų samprata. Principas. Reikalingi įgūdžiai. Rūšys. Atstovų paskyrimas. Derybų dovanos. Samprata. Dovanojimo eiga. Išvados. Literatūra. PRIEDAS. JAV derybų vedimo ypatumai. Šalys, kurių kiekviena turi tai, ko reikia antrajai, derybomis susitaria dėl apsikeiti¬mo. Darbe aiškinamas šis mainų principas, derybų įgūdžiai ir pasitikėjimas, ir kaip pasiekiamas abiem pusėms priimtinas rezultatas. Tačiau didžiausias dėmesys skiriamas derybų dovanoms.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Didžiosios Britanijos svaro sterlingo kurso analizė ir prognozavimas
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Daugialypės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas. Sudaryti Didžiosios Britanijos svaro sterlingo kurso ekonometrijos modelį, jį išanalizuoti ir nustatyti prognozuojamas reikšmes. Šiuolaikiniame pasaulyje vykstant spartiems ekonominiams bei politiniams pokyčiams, valiutos kitimo procesas reikalauja vis didesnio dėmesio. Tik kryptingai įvertindami valiutos kitimo tendenciją, individai gali išvengti nuostolių, susijusių su valiutos kursu. Tyrimo metu buvo atlikta. stebinių analizė (sklaidos ir stačiakampės diagramos, duomenų normalumas ir koreliacinė matrica). Įvertintas daugialypės tiesinės regresijos modelis. Atliktas situacijų modeliavimas.
Ekonomikos Referatas (15 pus.)


Dividendų politika ir nepaskirstytas pelnas
Dividendų išmokėjimo koeficientas. Dividendai kaip pasyvusis likutis. Pasyvus dividendų vaidmuo. Dividendai lyginant su galutine verte. Vertės išlaikymas. Argumentai aktyviojo vaidmens dividendų politikos naudai. Pirmenybė dividendams. Investuotojo apmokestinimas. Kaštai, susiję su vertybinių popierių paskirstymu (investavimu). Transakcijiniai kaštai ir vertybinių popierių dalijimas. Instituciniai apribojimai. Finansinis signalizavimas. Išvadų pateikimas. Dividendų išmokėjimo nustatymo valdymo kriterijai. Firmos lėšų poreikis. Likvidumas. Skolintų lėšų panaudojimo galimybė. Informacijos vertės įvertinimas. Kontrolė. Obligacijų naudojimui taikomi apribojimai arba sutartys dėl paskolos. Galutiniai pastebėjimai. Dividendų stabilumas. Stabilumo įvertinimas. Informacinis turinys. Einamojo pelno gavimo siekimas. Teisiniai kriterijai. Planiniai dividendų išmokėjimo rodikliai. Reguliarūs ir papildomi dividendai.
Ekonomikos Konspektas (14 pus.)


Draudimas
Draudimo esmė ir reikšmė. Draudimo rizika ir būtinos apsauginė priemonės. Rizikos klasifikavimas, kaina ir jos valdymas Finansinės rizikos. Nefinansinė rizika. Tikroji ir spekuliacinė rizika. Bendroji (pagrindinė) rizika. Rizikos valdymas. Savidrauda. Bendravalstybinis draudimo fondas. Draudimas. Draudimo samprata. Pagrindiniai draudimo veiklos požymiai. Pagrindinės draudimo funkcijos. Saugumo ir ramybės suteikimas. Nuostolių kontrolė. Socialiniai privalumai. Ekonominiai aspektai. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas, komisija, komisijos sudėtis, sudarymo tvarka, išlaikymas. Priežiūros komisijos sudėtis, sudarymo tvarka ir išlaikymas. Lietuvos draudimo rinka. Draudimo paslaugų rinka ir jos ypatumai. Lietuvos draudimo rinkos teisinis reguliavimas. Draudimo formos, šakos ir grupės Lietuvoje. Draudimo veiklos priežiūra. Draudimo priežiūros būtinumas, komisija, komisijos sudėtis, sudarymo tvarka, išlaikymas. Priežiūros komisijos sudėtis, sudarymo tvarka ir išlaikymas. Priežiūros komisijos narys gali būti atleistas prieš terminą tik šiais atvejais. Priežiūros komisijos kompetencija. Draudimo veiklos organizavimas. Draudimo įmonės tikslai. Poreikio tenkinimas. Pelno siekimas. Draudimo įmonių veiklos rūšys. Draudimo veikla. Kapitalo investicinė veikla. Draudimo veikla. Draudimo sutarties sudarymas. Draudimo sutarties apibrėžimas. Draudimo sutarčių skirstymas. Draudimo liudijimas (polisas). Draudimo įmoka (premija). Draudimo išmoka. Draudimo sutarties galiojimo laikas. Perdraudimas. Perdraudimo formos. Perdraudimo rūšys. Teisinis perdraudimo reguliavimas Lietuvoje. Persidraudimas. Perdraudimo sutartis. Pool’o (pulo) sutartis.
Ekonomikos Špera/ paruoštukė (5 pus.)


Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
Įvadas. Draudimo nuo nelaimingų atsitikimo esmė rinkos tyrimas. Išvados literatūra. Priedai. Darbo tikslas - tikslas išanalizuoti draudimo nuo nelaimingų atstikimų svarbą ir naudą, bei populiarumą tarp rinkos dalyvių. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti draudimų nuo nelaimngų atsitikimų esmę. Išsiaiškinti tikslinę rinką. Išanalizuoti priežastis, dėl kurių pasirenkamas šis draudimas bei draudimo bendrovė. Išnagrinėti kokie įmonių privalumai ir trūkumai. Darbo metodai - apklausa, anketavimo būdu, apklausta respondentų.
Ekonomikos Kursinis darbas (15 pus.)


Ekomonikos augimas
Įvadas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo sudėtinės dalys. Ekonominio augimo stadijos. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominio augimo pasekmės. Išvados. Ekonominis augimas - tai pagamintų prekių ir teikiamų paslaugų apimties padidėjimas per tam tikrą laikotarpį. Tai apima ir ilgalaikį valstybės gamybinio potencialo plėtojimą, kurį apibūdina realiojo bendrojo nacionalinio produkto augimas.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Ekonomika. Kryžiažodis
Ekonomika tai... Viena iš ekonomikos sistemų. Mainų tarpininkas. Produkto kiekis, kurį gamintojai siūlo įvairiomis kainomis. Varžymasis įvairiose rinkose. Pardavimų pajamos - bendrosios sąnaudos. Kas sukuria paklausą? Akcinės bendrovės nuosavybės dalis arba jos turėjimą liudijantis dokumentas. Kaip lengvai galima prireikus atgauti įdėtus pinigus. Piniginė prekės, ar paslaugos išraiška.
Ekonomikos Uždavinys (3 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |