Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 |  33 | 34 | 

Verslo planas: skaitmeninės spaudos paslaugos UAB "Express Design"
Verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Firmos pavadinimas ir tikslai. Paslaugų aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga ir tendencijos. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Pardavimo strategija. Kainodara. Reklama ir rėmimas. Gamyba. Trumpas gamybos proceso aprašymas. Vietos analizė. Patalpos. Įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Darbo jėga. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Organizacinė įmonės struktūra. Darbo užmokestis. Rizikos įvertinimas. Galimos problemos ir kliūtys. Finansai. Kuriama UAB "Express Design" spausdins skaitmeniniu spaudos būdu. Įmonės pagrindinės teikiamos paslaugos − fotokalendorių, fotoalbumų, fotoknygų kūrimas, unikalių žurnalų, atviručių, vokų ir plakatų spausdinimas. Taip pat teikiamos bigavimo, pjaustymo, susegimo, įrišimo, kopijavimo, nuotraukų skenavimo paslaugos. Dizaineriai ir maketuotojai padės realizuoti kūrybines idėjas. Įmonė orientuota į ikispaustuvinius procesus, maketavimo, dizaino darbus, todėl pasirinktas paprastesnis ir greitesnis spausdinimas skaitmeniniu būdu.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Verslo planas: Sporto klubas "Obeliskas"
Mano kuriama individuali įmonė Kūno kultūros klubas "Obeliskas teiks sporto paslaugas, t.y. aerobikos, treniruoklių paslaugas moterims. Norint džiaugtis gyvenimu, reikia fiziškai lavintis, judėti, rasti jėgų ir valios fiziškai tobulintis. Gamta ne visada atleidžia už fizinį tingumą, pasyvumą ar neveiklumą. Žmogaus poreikis judėti, fiziškai tobulėti, rungtis, naujų stiprių pojūčių ieškojimas, pagaliau šiuolaikinės technologijos mygtukų pasaulis padėjo atsirasti ir plėtotis sportui. Sportas ne tik miklina ir veiklina kūną, suteikia jam jėgos ir stiprybės, bet ir įtemptoje kovoje grūdina charakterį, pratina garbingai kovoti. Šiuolaikinėms moterims yra labai svarbi jų išvaizda, todėl norėdamos gerai atrodyti jos sportuoja. Sporto klubo sėkmę lems profesionali paslaugų kokybė ir kvalifikuoti darbuotojai. Didelį dėmesį skirsime reklamai, tam, kad įsitvirtintume rinkoje. Įmonė pranašesnė už konkurentus šiais kriterijais: paslaugų kokybe, darbuotojų kvalifikacija, sporto klubo vieta mieste, paslaugų įvairove.
Ekonomikos Kursinis darbas (36 pus.)


Verslo planas: UAB "Plastas"
Santrauka. Verslo aprašymas. Įmonės aprašymas. Verslo tikslai ir galimybės. Produkto aprašymas. Marketingas. Rinkos apžvalga. Konkurencijos analizė. Marketingo planas. Gamyba. Gamybos proceso aprašymas. Patalpos ir įrengimai. Žaliavos ir tiekėjai. Gamybos savikaina. Vadyba. Savininkai ir valdytojai. Darbuotojai. Organizacinė įmonės struktūra. Rizikos veiksniai. Finansai. Reikalingas kapitalas ir jo panaudojimas. Finansinės ataskaitos. Ekonominiai rodikliai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. UAB "Plastas" užsiims polietileninių maišelių gamyba. Įmonė stengsis maksimaliai tenkinant vartotojų reikalavimus, įvertinti ir jų poreikius bei lūkesčius. Taip užtikrinant įmonės konkurencingumą ir pelną bei sudarant salygas įmonės darbuotojams tenkinti savo ekonominius, socialinius ir kultūrinius poreikius.
Ekonomikos Kursinis darbas (26 pus.)


Verslo planas: verslo išplėtimas, kavinė ir maisto prekių parduotuvė
TURINYS. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ. Vosyliūtės IĮ. VERSLO PLANO ANOTACIJA. BENDRA APŽVALGA. Įmonės aprašymas. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos. Potencialūs ir esami konkurentai. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ. Asortimento politika. GAMYBINIS PLANAS. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas. Projekto įgyvendinimo eiga. MARKETINGO PLANAS. Tikslai ir uždaviniai. Kainos. Realizavimo būdai. Reklama. ORGANIZACINIS PLANAS. Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. RIZIKOS ĮVERTINIMAS. Firmos silpnosios vietos. FINANSINIS PLANAS.
Ekonomikos Kursinis darbas (20 pus.)


Verslo socialinė ir moralinė atsakomybė
TURINYS. ĮVADAS. VERSLO SOCIALINĖS IR MORALINĖS ATSAKOMYBĖS. TEORINIAI ASPEKTAI. Verslo moralinės atsakomybės ypatumai. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Socialinės verslo organizacijos atsakomybės apžvalga. Verslo socialinės atsakomybės teigiami ir neigiami aspektai. Pagrindiniai požiūriai į socialinę atsakomybę. IŠVADOS. LITERATŪRA
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


Vertybiniai popieriai ir jų rūšys
Visos ekonomiškai išsivysčiusios ir dauguma silpnos ekonomikos šalys turi kompleksinę finansų sistemą, kurioje pinigai yra tik viena iš daugelio finansinių turto formų.Šio referato tikslas – susipažinti su tokiomis finansų formomis kaip akcijos, obligacijos ir kiti vertybiniai popieriai, kurie finansinėje sistemoje laikomi pinigais.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Vertybinių popierių rinka
ĮVADAS. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ATSIRADIMAS IR JOS VIETA BENDROJE RINKOS EKONOMIKOS SISTEMOJE. Vertybinių popierių rinkos padėtis tarp kitų rinkų. Vertybinių popierių rinkos atsiradimo istorija. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PASKIRTIS, JŲ RŪŠYS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS. Akcijos. Obligacijos. Vekseliai. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS STRUKTŪRA IR JOS DALYVIAI. Vertybinių popierių rinkų rūšys. Pirminės VP rinkos mechanizmas (išleidimas ir paskirstymas). Antrinės VP rinkos mechanizmas (apyvarta). Profesionali VP rinka. Neprofesionali VP rinka. VP rinkų klasifikavimas pagal naudojamus prekybos technologijos būdus. VP rinkos dalyviai. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKA LIETUVOJE. Nacionalinės VP biržos (NVPB) įkūrimas ir kiti rinkos dalyviai. Prekybos sistema. Centrinė rinka. Prekyba akcijomis fiksuota kaina. Nepertraukiama prekyba. Prekyba skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai. Vertybinių popierių registracija. Vertybinių popierių kotiravimas. Kotiravimo metodai. Kotiravimas šaukiant. Kotiravimas per kartoteką. Kotiravimas per dėžutę. Lietuvos Nacionalinės vertybinių popierių biržos valdymas. IŠVADOS. Šis darbas - tai pačių pagrindinių vertybinių popierių rinkos principų, būdingų tiek pasaulio, tiek Lietuvos rinkoms apžvalga. Kiekvienoje ekonomiškai išsivysčiusioje valstybėje egzistuoja vertybinių popierių rinkos. Pagal šios rinkos būklę galima nustatyti ir pačios šalies ekonominę būklę. Referato tikslas- panagrinėti vertybinių porpierių rinkos bruožus, jos įtaką valstybės ekonominiame gyvenime, tai pat pažvelgti, kas šioje srityje nuveikta Lietuvoje.
Ekonomikos Referatas (31 pus.)


Vertybinių popierių tipai
Turinys. Įvadas. Vertybinių popierių tipai. Obligacijos. Paprastosios akcijos (equities). Obligacijų ir akcijų pasiūla. Obligacijų ir akcijų paklausa. Obligacijų paklausa. Paprastųjų akcijų paklausa. Vertybinių popierių kainų elgsena. Vertybiniai popieriai ir vertybinių popierių tipo priemonės. Obligacijos ir akcijos. Išvestinės priemonės. Įšvados. Literatūra. Kursiniam darbe išnagrynėjau nuosavybės ir skolos vertybinius popierius, jų pagrindinius panašumus ir skirtumus. Išsiaiškinau kokios yra vertybinių popierių rūšys, numatyti rizikos veiksnius, turinčius įtakos sėkmingam investavimui.
Ekonomikos Referatas (23 pus.)


VĮ MARIJAMPOLĖS MIŠKŲ URĖDIJA MIŠKO ATKŪRIMO VEIKLOS EKONOMINIS ĮVERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS
ĮVADAS. Miško atkūrimo veiklos vertinimo metodiniai aspektai. Miško atkūrimo politika, jos tikslai ir prioritetai. Šiandieninė Lietuvos miškų situacija. Miško atkūrimo veiklos vertinimo metodologija ekonominiu požiūriu. Miško atkūrimo veiklos tikslai, principai ir finansavimo priemonės. Miškų ūkio darbų normatyviniai metodai. Miško atkūrimo veiklos analizės metodai ir jų taikymas. VĮ Marijampolės miškų urėdijos miško atkūrimo veiklos ekonominis vertinimas. Bendra ekonominė ir socialinė situacija. Miško atkūrimo veiklos ekonominė analizė. Pagrindinių ekonominio efektyvumo rodiklių analizė. Miško atkūrimo ir įveisimo veiklos analizė. Miškų sėklininkystės ir miško sodinimo veiklos analizė. Miško apsaugos veiklos analizė. Miško tvarkymo darbų analizė. Miško atkūrimo urėdijoje perspektyvų įvertinimas. IŠVADOS IR PASIŪLYMAI. LITERATŪROS SĄRAŠAS. PRIEDAI.
Ekonomikos Diplominis darbas (62 pus.)


Vienetinė apmokėjimo forma ir jos taikymas įmonėse
Įvadas. Darbo apmokėjimas. Darbo apmokėjimą įtakojantys veiksniai. Darbo užmokesčio modeliai. Darbo apmokėjimo formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 |  33 | 34 |