Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Užsienio investicijos Lietuvoje
Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje esanti, viena iš Pabaltijo valstybių, Lietuva turi geografinės padėties pranašumą pritraukiant investicijas. Ji yra jungtis tarp vienos sparčiausiai besivystančių rinkų - Rusijos ir vieno pažangiausių pasaulio regionų - Europos Sąjungos. Lietuva palyginti nedidelė šalis – jos plotas teužima 65.3 tūkst. km2, o gyventojų skaičius 1999 metų pradžioje buvo virš 3.7 mln. Šalies sostinėje – Vilniuje gyvena 578 tūkst. žmonių.
Ekonomikos Referatas (25 pus.)


Užsienio kapitalo investicijos į lietuvos ūkį
Įvadas. Užsienio investicijos ir investitoriai. Užsienio investicijų rūšys. Rizika susiijusi su tarptautinėmis užsienio investicijomis. Užsienio investicijos Lietuvoje. Veiksniai įtakojantys užsienio investicijas. Užsienio investicijų veiklos Lietuvoje teisinis reguliavimas. Užsienio investicijų Lietuvoje skatinimas ir apsauga. Dabartinė padėtis. Išvados. Naudota literatūra
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


Užsienio valiutų rinka ir jos funkcijos
Įvadas. Valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutų rinkos samprata. Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai. Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje. Valiutų kursai. Fiksuoti valiutų kursai. Plaukiojantys valiutų kursai. Realus ir nominalusis valiutų kursai. Valiutų kursus lemiantys veiksniai. Valiutų kursų kitimo priežastys. Fiksuotų ir plaukiojančių valiutų skirtumai, pranašumai, trūkumai. Išvados. Naudota literatūra. Vyraujant plaukiojančių valiutos kurso režimui, užsienio valiutos rinkos nuolatos yra pusiausvyros būklės, o vyriausybė nenaudoja užsienio valiutos rezervų. Užsienio valiutos rezervai išlieka pastovūs, neveikia išorinis mechanizmas, kuris keistų vidaus pinigų pasiūlą. Kadangi įplaukos iš užsienio atitinka mokėjimus užsieniui, tai pinigai nei įplaukia, nei išplaukia iš šalies. Mokėjimų balansas visada yra subalansuotas.
Ekonomikos Kursinis darbas (20 pus.)


Vadybininkų profesija XXIa. iššūkiai ir grėsmės
Įvadas. Sąvokos. Iššūkiai viešąjai vadybai žiniomis grindžiamoje visuomenėje. Šiandieninė kultūros vadybos mokslo programų problematika. Kultūros vadyba lietuvoje: problemos ir galimybės. Vadovo uždaviniai įvairiais vadybininko karjeros etapais. Vadovo vaidmuo verslo valdyme didėja. Išvada. Literatūros sąrašas. Darbo tikslas: Išanalizuoti vadybininko profesiją, galimus jos iššūkius ir grėsmes. Darbo uždaviniai. Išnagrinėti iššūkius viešėjai vadybai. Išsiaiškinti kokios yra kultūros vadybos Lietuvoje: problemos ir galimybės. Suprasti šiandieninės kultūros vadybos mokslo programų problematika. Kokie yra vadovo uždaviniai įvairiais vadybininko karjeros etapais. Kaip vaidmuo verslo valdyme didėja.
Ekonomikos Analizė (16 pus.)


Valiutos kursas ir jį sąlygojantys veiksniai
Įvadas. Valiutos kursas. Valiutinė rizika ir jos draudimo būdai. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Tarptautinė valiutų rinka. Tarptautinė valiutos sistema. Šiuolaikinė valiutos sistema. Lanksčiojo valiutos kurso režimas. Lanksčiųjų valiutos kursų sistemos trūkumai ir privalumai. Fiksuotas valiutos kursas. Veiksniai, lemiantys sprendimą prisijungti prie fiksuotojo valiutos kurso zonos. Realusis ir nominalusis valiutų kursai. Valiutos arbitražas. Valiutos kurso stabilizavimo būdai. Sandoriai valiutų rinkose. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. Didžioji (- m.) ekonominė krizė. 2008 - 2009 m. pasaulio ekonominė krizė. Išvados.
Ekonomikos Kursinis darbas (36 pus.)


Valiutų kursai ir tarptautinė valiutų rinka
ĮVADAS. Visa tai, nuo ko priklauso valiutų kursai. VALIUTŲ KURSAI. Lankstus valiutos kursas. Realusis ir nominalusis valiutų kursai. Reguliuojami ir laisvai plaukiojantys valiutų kursai. Šiuolaikinių valiutos kursų rūšys. TARPTAUTINĖ VALIUTŲ RINKA. PAGRINDINĖS TARPTAUTINĘ FINANSŲ IR VALIUTŲ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIOS INSTITUCIJOS. PAMĄSTYMAS DĖL LITO KURSO REŽIMO PASIRINKIMO. IŠVADOS. LITERATŪROS SĄRAŠAS. Ištrauka iš darbo. Kiekvienos valstybės, nesvarbu ar ji būtų didelė, ar maža, ūkis sudaro pasaulinio ūkio dalį. O pasaulinis ūkis susiformavo tarptautinės prekybos dėka. Šiuo metu be tarptautinių prekių ir paslaugų mainų, ko gero, negali apsieiti nė viena valstybė (nors teoriškai galima autarkija, t.y. visiškas nepriklausomumas nuo užsienio prekybos ir paslaugų rinkos). Įvairios šalys gamina tik tas prekes ir paslaugas, kurias jų sąlygomis naudinga gaminti, todėl šiuo metu, turbūt, nė viena valstybė negali visiškai apsirūpinti visomis reikmėmis. Tokia padėtis susiformavo dėl kelių priežasčių (...).
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


Valiutų rinkos
Valiutų rinkos sąvoka ir struktūra. Klasifikacija ir esminiai forex rinkos ypatumai. Kaip visa tai veikia? Forex rinkos dalyviai. Forex lietuvoje. Informacijos šaltiniai. Valiutų rinka - tai finansinės operacijos vykdomos su užsienio valiutomis, paprasčiau tai vienos valiutos pirkimas mokant už ją kita valiuta. Dar vadinama Forex (angl. Foreign Exchange market) - pasaulinė tarpbankinė valiutų rinka. Tai įvairios užsienio valiutos pirkimo - pardavimo operacijų visuma, kuri atspindi tarptautines, politines ir ekonomines realijas, tendencijas, poreikius ir kintančias sąlygas.
Ekonomikos Referatas (9 pus.)


Valstybės biudžetas
BIUDŽETO ESMĖ IR FUNKCIJOS. PAGRINDINIAI BIUDŽETO FORMAVIMO PRINCIPAI. BIUDŽETO SANDARA. BIUDŽETO PAJAMOS IR BIUDŽETO IŠLAIDOS. BIUDŽETO PAJAMŲ KLASIFIKACIJOS. BIUDŽETO IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS. BIUDŽETO SUBALANSAVIMO PROBLEMA. BIUDŽETO DEFICITAS.
Ekonomikos Referatas (8 pus.)


Valstybės biudžetas ir jo subalansavimo problemos
Įvadas. Biudžeto samprata ir kilmė. Biudžeto raida. Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara. Valstybės pajamų šaltiniai. Biudžeto planavimas ir balansavimo būtinumas. Išvados. Darbo uždaviniai. Kokia biudžeto kilmė ir samprata? Kokia biudžeto raida? Kokia yra Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto sandara? Kokie valstybės pajamų šaltiniai? Kam naudojami asignavimai? Kodėl svarbus biudžeto planavimas ir balansavimas?
Ekonomikos Referatas (18 pus.)


Valstybės biudžeto pajamų bei išlaidų dinamika 2006 - 2009 metais
Įvadas. Valstybės biudžeto esmė ir sandara. Lietuvos biudžeto sandara. Biudžeto pajamos. Valstybės išlaidos. Valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų 2006 - 2009 metų dinamikos analizė. Pajamų dinamikos analizė. 2006 Metai. 2007 Metai. 2008 Metai. Išlaidų dinamikos analizė 2006 - 2009 metai. Pasiūlymai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (30 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |