Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Bankų sistema Lietuvoje
NACIONALINĖS BANKININKYSTĖS RAIDA. BANKŲ SISTEMA LIETUVOJE. Lietuvos bankas. Istorinė raida. Valdymas ir struktūra. Komerciniai bankai. Universalūs. Specializuotieji. Kredito unijos. Užsienio bankų filialai ir atstovybės. IŠVADOS. LITERATŪRA. Bankai turi gilias tradicijas ir jokios šalies ekonominė sistema negali funkcionuoti be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo yra gyvybiškai svarbus tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, tiek valstybės institucijoms. Šio kursinio darbo tikslas – apžvelgti bankų sistemą Lietuvoje, jos atsiradimo ir vystymosi istoriją.
Ekonomikos Kursinis darbas (23 pus.)


Bankų sistema Lietuvoje (3)
Įvadas. Bankai. Lietuvos bankų sistema. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Valdymas ir struktūra. Komerciniai bankai. Bankinės operacijos. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Bankų paslaugos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Bendras nacionalinis produktas
Įvadas. Bendras nacionalinis produktas. Kainų poveikis bendro nacionalinio produkto apimčiai. Gamybos apimties rodikliai, jų apimties nustatymas ir analizė. Grynoji ekonominė gerovė. Bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimas įvairiais būdais. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Gamybos apskaitos metodas. Kainų indekso nustatymas. Išvados. Šalies ekonominio vystymosi tendencijų numatymas remiasi tam tikrų ekonomikos būklės rodiklių sistema, kurios pagrindinis dėmuo - bendrasis vidaus produktas (BVP) ir bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Šio darbo pagrindinis tikslas bus atskleisti bendrojo nacionalinio produkto esmę, skaičiavimo būdus, kainų poveikį bendram nacionaliniam produktui bei pagrindinių gamybos apimties rodiklių išskyrimas.
Ekonomikos Referatas (20 pus.)


Bendras vidaus produktas (2)
Turinys. Įvadas. Bendras vidaus produktas. Nacionalinių sąskaitų sistema. BNP ir BVP apibrėžimai. Realusis ir nominalusis BVP. Lyginamoji BVP analizė. BVP skaičiavimo metodai. Gamybos metodas. Išlaidų metodas. Pajamų metodas. BVP lemiantys veiksniai. Kas neįskaičiuojama į BVP. Vokietija. Vokietijos ekonomika. Vokietijos BVP. Vokietijos BVP struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Švedija. Ekonomika. Švedijos BVP. Struktūra. BVP pagal išlaidas. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Norvegija. Ekonomika. Norvegijos BVP. BVP struktūra. Išlaidos. Pajamos ir BVP. BVP įtakojantys veiksniai. Tendencijos. Šalių palyginimas. Išvados. Literatūra ir informacijos šaltiniai.
Ekonomikos Referatas (38 pus.)


Bendras vidaus produktas (BVP)
Įvadas. Bendrojo vidaus produkto skaičiavimas. Bendrojo vidaus produkto nustatymo metodai. Bvp skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto dinamika lietuvoje. Išvados. Šiame darbe trumpai aprašomas bendrojo vidaus produkto skaičiavimas ir problemos susijusios su skaičiavimu. Pateikiama 1997 – 2005 m. Lietuvos bendrojo vidaus produkto analizė. Apžvelgiami faktoriai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja šalies bendrąjį vidaus produktą.
Ekonomikos Referatas (17 pus.)


Bendras vidaus produktas ir jo dinamika Lietuvoje
Nominalusi ir realusis bendrasis vidaus produktas. BVP skaičiavimas išlaidomis. BVP kaip pajamų suma. Bendrojo vidaus produkto dinamika Lietuvoje nuo 1990 m. iki 2002 m. Naudota literatūra ir nuorodos. Ištrauka iš darbo. Šalies ekonomikos apimtis yra nustatoma pagal bendrą šalyje gaminamų prekių ir paslaugų kiekį. Gaminant vis daugiau prekių ir paslaugų, ekonomika kyla, o pats geriausias būdas įvertinti šį augimą yra pinigais įkainoti visus pirkimus ir pardavimus. Nors pinigai nėra vienintelis ekonomikos apimties įkainojimo būdas, juos pasitelkus lengviausia susumuoti visa, kas šalyje buvo pagaminta bet kuriais metais. Bendrasis vidaus produktas (BVP, angl. GDP (gross domestic product)) yra visų baigtinių prekių ir paslaugų, pagamintų per tam tikrą laikotarpį(paprastai per metus) šalies viduje, piniginių verčių suma.
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


Bendras vidaus produktas. Jo dinamika Lietuvoje
Apibrėžimas. BVP skaičiavimas. Einamojo valiutų kurso metodas. Paritetinės perkamosios galios metodas. Realusis BVP. Nominalusis BVP. BVP skaičiavimo problemos. Bendrojo vidaus produkto nustatymo būdai. Gamybos metodas. Išlaidų apskaitos metodas. Pajamų apskaitos metodas. Indeksai. Bendrojo vidaus produkto pirmasis įvertis. Bendrojo vidaus produkto antrasis įvertis. BVP Alytuje ir Lietuvoje.
Ekonomikos Referatas (20 pus.)


Bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos
Įvadas. Bendrojo susitarimo dėl muitų ir prekybos atsiradimas. Pagrindiniai GATT principai. Pagrindiniai tarptautinės prekybos politikos principai. Pasaulio prekybos organizacija ir Lietuva. Lietuvos įsipareigojimai. Išvados. Literatūros sarašas. Darbo uždaviniai. Aptarti pagrindinius GATT veiklos principus. Apžvelgti jo funkcijas. Aptarpi Lietuvos kaip narės vaidmenį. Vieninga visų šalių nuomonė, jog prekybos ir ekonomikos tarptautiniai ryšiai turi kelti jų gyvenimo lygį, užtikrinti visišką užimtumą ir nuolatinį realių pajamų bei mokiosios paklausos didėjimą, plėtoti prekių ir paslaugų gamybą bei plėsti jų prekybą. Bet nei viena šalis nenori jausti diskriminacijos, nesąžiningos konkurencijos ar interesų pažeidimo.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos
Darbo uždaviniai. Aptarti pagrindinius GATT veiklos principus. Apžvelgti jo funkcijas. Aptarpi Lietuvos kaip narės vaidmenį. Bendrojo susitarimo dėl muitų ir prekybos atsiradimas. Pagrindiniai GATT principai. Pagrindiniai tarptautinės prekybos politikos principai. Pasaulio prekybos organizacija ir Lietuva. Lietuvos įsipareigojimai. Išvados. Vieninga visų šalių nuomonė, jog prekybos ir ekonomikos tarptautiniai ryšiai turi kelti jų gyvenimo lygį, užtikrinti visišką užimtumą ir nuolatinį realių pajamų bei mokiosios paklausos didėjimą, plėtoti prekių ir paslaugų gamybą bei plėsti jų prekybą. Bet nei viena šalis nenori jausti diskriminacijos, nesąžiningos konkurencijos ar interesų pažeidimo. Priešingai ji siekia laisvesnės ir teisingesnės politikos propagavimas, mažinant muitus ir šalinant kitus apribojimus, trukdančius vystytis tarptautinei prekybai, ir kad kiekviena šalis - partnerė vienodai palankiai traktuotų jos prekes ir paslaugas. Dėl šių priežasčių atsirado GATT (Bendrasis susitarimas dėl muitų ir prekybos), apie kurį parašiau darbą.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Bendrieji ir vidutiniai kaštai
Įvadas. Alternatyvieji kaštai ir pelnas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji ir vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ryšys tarp ilgojo ir trumpojo laikotarpių kaštų. Literatūros sąrašas
Ekonomikos Referatas (7 pus.)


Puslapiai    1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |