Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Šešėlinė ekonomika
Įvadas. Šešėlinės ekonomikos apžvalga. Šešėlinės ekonomikos samprata ir apibrėžimas. Šešėlinės ekonomikos atsiradimo ir egzistavimo priežastys. Šešėlinės ekonomikos reguliavimas. Neapskaitomos ekonomikos padariniai. Šešėlinė ekonomika lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos lygio kitimas lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos apskaita lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos įvertinimas. Šešėlinė ekonomika pasaulyje. Neapskaitomos ekonomikos ypatumai įvairiose pasaulio šalyse. Išvados.
Ekonomikos Referatas (23 pus.)


Šešėlinė ekonomika Lietuvoje
Įvadas. Šešėlinės ekonomikos priežastys ir pasekmės. Šešėlinė ekonomika kaip viena iš realios ekonomikos dalių. Šešėlinės ekonomikos priežastys ir paplitimas. Šešėlinės ekonomikos žala. Šešėlinė ekonomika lietuvoje ir kovos su ja būdai. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos masto matavimo metodai. Šešėlinės ekonomikos mastas lietuvoje. Kovos su šešėline ekonomika priemonės. Išvados. Darbo tikslas - išanalizuoti pagrindinius šešėlinės ekononomikos aspektus Lietuvoje. Uždaviniai. išnagrinėti šešėlinės ekonomikos atsiradimo priežastis ir jos sukeliamą žalą. pateikti oficialiai neapskaitytos ekonomikos mastą Lietuvoje. išskirti kovos su šešėline ekonomika priemones.
Ekonomikos Kursinis darbas (19 pus.)


Tarptautinė prekyba
Urugvajaus raundas. Prekybos sąlygos. Naudos matas. Elastingumas. Elastinga paklausa. Neelastinga paklausa. Pasiūlos kainų elastingumas. Dempingas. Absoliutus ir santykinis pranašumas tarptautinėje prekyboje. Hekšerio-Olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Konkurencija. Valstybės ūkio konkurencingumas. Atskiros šakos konkurencingumas. Bendras konkurencingumo matas. Muitų tarifų. Muitai skirstomi. Romos sutartis. Valiutų operacijos. Arbitražas. Išankstiniai sandoriai. Opcionai ir pasirinkimo sandoriai. Apsikeitimų sandoriai. Ateities sandoriai. Apsidraudimo sandoriai. Brokeriai ir dileriai. Rezidentas. Nerezidentas. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinės ekonomikos subjektai. Transnacionalinės korporacijos. Tarptautinė valiutos sistema. Tarptautiniai atsiskaitymai. Mokėjimų balansas ir mokėjimų krizės. Tarptautinės finansų ir valiutų rinkos. Finansų rinka. Globalizacija.
Ekonomikos Konspektas (6 pus.)


Tarptautinė prekyba (2)
Tarptautinės prekybos teorijos. Absoliutus pranašumas. Lyginamasis pranašumas. Heckscher-Ohlin teorija. Alternatyvios prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos nauda ir jos pasiskirstymas. Muitų taikymo pasekmės. Netarifinės prekybos kliūtys
Ekonomikos Analizė (41 pus.)


Tarptautinė prekyba ir prekybos politika
Palyginamojo pranašumo dėsnio esmė ir pasekmės. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos politikos formos, priemonės, nauda ir žala. Naujos tendencijos tarptautinės prekybos politikoje. Tarptautinės prekybos pagrindas yra mainai ir specializacija. Tarptautinių mainų prielaida - gamybos sąlygų skirtingumas (skiriasi gamtinės sąlygos, apsirūpinimas ištekliais, darbo jėgos išlaidos, naudojama skirtinga technologija ir t.t.).
Ekonomikos Referatas (26 pus.)


Tarptautinės finansų institucijos
Įvadas. Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas?. Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF kreditinės operacijos. Kreditų sąlygotumas. TVF vaidmuo tarptautinių valiutinių – kreditinių santykių reguliavime. TVF ir jo ekonominės – finansinės analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Ekonominių reformų programa iki 1993 metų birželio mėnesio. Tikslai. Pagrindiniai reformos programos elementai. Reformos vykdymo kriterijai ir grafikas. Statistiniai reikalavimai. TVF paskolos Lietuvai bei jų paskirstymas. Užsienio paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per “Tauro” komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per “Hermio” komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per “Turto” komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per “Šiaulių” komercinį banką. Išvados. Literatūra. Finansų sektorius yra nepaprastai reikšminga pasaulinio ūkio dalis. Gerai žinoma, jog per pastaruosius penkiasdešimt metų įvyko stambių pasaulinio ūkio pokyčių. Kalbant apie tarptautinius finansus, jaučiamas ypatingas šių žodžių teisingumas. Tokie pokyčiai yra didžiuliai, todėl drąsiai galima tvirtinti apie kokybiškai naujo etapo atsiradimą tarptautinių valiutinių ir finansinių santykių sferoje.
Ekonomikos Kursinis darbas (36 pus.)


Tarptautinės prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai
Įvadas. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Pagamintų prekių gausumas ir įvairovė. Masto ekonomija. Lyginamasis ir absoliutus pranašumai. Užsienio prekybos nauda. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos užsienio prekyba. Teisinės bazės tobulinimas. Prekybos apyvarta. Prekių eksportas. Prekių importas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos Referatas (15 pus.)


Tarptautinių finansinių atsiskaitymų konspektas
Vertybinių popierinių rinkos ištakos. Vertybinių popierių, finansų, kapitalo ir pinigų rinkos. Ryšys ir sąveika tarp jų. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKŲ RŪŠYS. Nebrandi VP rinka. Profesionali išvystyta VP rinka. SKOLOS (KREDITO) VERTYBINIAI POPIERIAI. OBLIGACIJOS. V ir Kanadoje naudojamos obligacijų reitingų nustatymo sistemos. VVP vaidmuo finansų rinkoje. VOKIETIJOS VVP RINKOS YPATUMAI. VVP VIETA IR VAIDMUO LIETUVOS EKONOMIKOJE. VVP RINKOS FUNKCIONAVIMO MECHANIZMAS. IŠVESTINIAI VERTYBINIAI POPIERIAI. VARANTAI. OPCIONAI. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės. Akcijų skirstymas pagal formas, rūšis, klases. Vardinės ir pareikštinės akcijos. Paprastos ir privilegijuotos akcijos. šimtinės akcijos Lietuvoje. kcijos nominali, emisijos ir rinkos kainos. Akcijų smulkinimas. Dividendai. Europos VP rinkų indeksai. VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS INFRASTRUKTŪRA. LIETUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ RINKOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA. Vertybinių popierių komisija. Lietuvos Centrinis VP Depozitoriumas. Nacionalinė vertybinių popierių birža. NVPB istorinės ištakos ir šiolaikinio atsiradimo prielaidos. NVPB įkūrimas. NVPB santvara. VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAI. Finansų maklerių įmonės. Bankai. P viešosios apyvartos tarpininkų VP biržos narių teisės, pareigos ir atsakomybė. BIRŽOS NARIŲ VEIKLOS PRIEŽIŪRA. Investicijų valdymo ir konsultavimo įmonės. Kiti nacionalinės vertybinių popierių rinkos dalyviai. Emitentai. Akcininkai ir investitoriai. NVPB Garantinis fondas. Kliringo bankas. BIRŽOS PREKYBOS SĄRAŠŲ FORMAVIMAS. REIKALAVIMAI EMITENTAMS IR JŲ IŠLEISTIEMS VP, TRAUKIAMIEMS Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ. VP ĮTRAUKIMO Į OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ TVARKA. 2.6.3EMITENTŲ, KURIŲ VP ĮTRAUKTI Į BIRŽOS OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ, PAREIGOS. PREKYBOS VP (IŠSKYRUS SKOLOS VP), ĮTRAUKTAIS Į OFICIALŲJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ, SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR VP IŠBRAUKIMAS IŠ ŠIO PREKYBOS SĄRAŠO. REIKALAVIMAI EMITENTAMS IR JŲ IŠLEISTIEMS VP, TRAUKIAMIEMS Į EINAMĄJĮ PREKYBOS SĄRAŠĄ. NELISTINGUOJAMŲ SĄRAŠAS. PREKYBOS VP ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS NVPB. NVPB OPERACIJŲ VYKDYMO SEKA. BIRŽOS NARIŲ PAVEDIMAI PIRKTI IR PARDUOTI AKCIJAS CENTRINĖJE RINKOJE. AKCIJŲ KURSO NUSTATYMAS IR PREKYBOS SESIJOS ATIDARYMUI PATEIKTŲ PAVEDIMŲ VYKDYMAS. Papildomų pavedimų pateikimas ir vykdymas. Nepertraukiama prekyba kintama kaina. Prekyba centrinėje rinkoje skolos vertybiniais popieriais. Tiesioginiai sandoriai. Atsiskaitymai už NVPB sudarytus sandorius. Atsiskaitymo už centrinės rinkos sandorius tvarka. Atsiskaitymo už tiesioginius sandorius tvarka. Pagrindinės Lietuvos VP rinkos problemos ir jų sprendimo būdai.
Ekonomikos Konspektas (111 pus.)


Tarptautinių investicijų reikšmė ir tendencijos pasaulio ekonomikoje
TARPTAUTINIŲ INVESTICIJŲ REIKŠMĖ IR TENDENCIJOS PASAULIO EKONOMIKOJE. Investavimo reikšmė. Firmų motyvacija investuoti užsienyje. Investicijų tendencijos. Investicijų poveikis. INVESTICIJŲ FORMOS. PORTFELINĖS INVESTICIJOS. TIESIOGINĖS INVESTICIJOS. Bendrosios įmonės. Visiškai valdomi filialai užsienyje. Užsienio kompanijų įsigijimas. Tiesioginės užsienio investicijos, skirtos efektyvumui didinti. Tiesioginės užsienio investicijos į paslaugas. NAUJOSIOS TARPTAUTINIO INVESTAVIMO FORMOS. Skolos mainai. Valdymo kontraktai. Priežiūros kontraktai. Tarptautinis subrangovo kontraktas. TARPTAUTINĖS INVESTICIJOS LIETUVOJE IR LIETUVOS INVESTICINIS KLIMATAS. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. 4.3. Vietos ir užsienio investicijų struktūra pagal ekonomines veiklos rūšis. Pagrindinės šalys investuotojos. Valstybės investicijų skatinimo politika. Šiame darbe buvo stengiamasi apžvelgti pačias bendriausias investicijų formas, jų reikšmę bei poveikį ekonomikai. Čia nebuvo nė vienos matematinės formulės, buvo paminėti tik du indeksai, nes buvo stengiamasi išlaikyti marketingo požiūrį į investicijas, o ne finansinį. Taigi tikslas buvo aprašyti būdus, kuriais galima investuoti, o ne analizę, kiek tie būdai gali atnešti pinigų...
Ekonomikos Kursinis darbas (36 pus.)


Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tendencijų analizė
ĮVADAS. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ SAMPRATA. PAGRINDINĖS SĄVOKOS. INVESTICIJŲ EKONOMINĖ PRASMĖ. INVESTICIJŲ FORMOS. INVESTICINĖS VEIKLOS TEISINIS REGULIAVIMAS. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POVEIKIO VIETINĖS EKONOMIKOS PLĖTRAI TEORINIAI ASPEKTAI. TEIGIAMAS TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POVEIKIS ŠALIES EKONOMINEI PLĖTRAI. NEIGIAMAS TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ POVEIKIS ŠALIES EKONOMINEI PLĖTRAI. TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS LIETUVOJE. VEIKSNIAI, LEMIANTYS LIETUVOS PATRAUKLUMĄ INVESTICIJOMS. INVESTICIJŲ APIMTIS IR DINAMIKA. INVESTICIJŲ STRUKTŪRA PAGAL EKONOMINES VEIKLOS RŪŠIS. VIETOS IR UŽSIENIO INVESTICIJŲ STRUKTŪRA PAGAL REGIONUS. TENDENCIJŲ ANALIZĖ. TIESIOGINIŲ UŽSIENIO INVESTICIJŲ ANALIZĖ LIETUVOJE , LATVIJOJE IR ESTIJOJE. INVESTICIJŲ TENDENCIJOS: AUGANTI INVESTICIJŲ Į PASLAUGAS SVARBA. VEIKSNIAI, RIBOJANTYS UŽSIENIO INVESTICIJAS Į LIETUVOS ŪKĮ. IŠVADOS. NAUDOTA LITERATŪRA. PRIEDAI. Pasaulyje vyksta atkakli kova dėl investicijų, nes būtent jos dažniausiai lemia šalies ekonominio vystimosi tempus. Pastaruoju metu vis mažiau išskiriamos vidaus ir užsienio investicijos, visiems investuotojams stengiamasi sudaryti pagal galimybes vienodas sąlygas. Tačiau vis dar išlieka ir ypatingi skirtumai tarp vietinių ir užsienio investicijų. Tai ne tik kapitalas, bet ir ,,know-how”, lengvesnis priėjimas prie naujų rinkų, vietinės ekonomikos integracija į tarptautines vertės kūrimo grandines bei klasterius.
Ekonomikos Kursinis darbas (51 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |