Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Prancūzija (3)
Įvadas. Prancūzijos heraldika. Bendra informacija apie prancūziją. Trumpa prancūzijos istorija. Politinė sistema prancūzijoje. Demografija. Geografija. Prancūzijos ekonomika. BVP. Nedarbo lygis. Naudingosios iškasenos. Žemės ūkis. Užsienio prekyba. Ryšiai su lietuva. Lankytinos vietos. Įdomūs faktai apie Prancūziją. Literatūra. Išsamus referatas apie Prancūziją. Aprašyta ne tik šalies pagrindinė charakteristika, bet taip pat orentuota į šalies ekonominę padėtį. Parodyti pagrindiniai šalies ūkio rodikliai nagrinėjamuoju laikotarpiu.
Ekonomikos Referatas (19 pus.)


Prekybos politika
Muitai ir muitų teorija. Faktiškas muitų dydis. Valstybės gaunamos pajamos įvedus muito tarifą. Metodai, leidžiantys nustatyti grynus nac nuostolius, įvedus muitą. Argumentai už ir prieš muitus. Argumentai, ginantys jaunas ekonomikos šakas. Argumentai, ginantys jaunas valstybes, įvedus tarifą (muitą). Netarifiniai tarptautinės prekybos ribojimo būdai.
Ekonomikos Konspektas (7 pus.)


PVM taikymas Lietuvoje
ĮVADAS. PVM IR JO VAIDMUO. Užsienio šalių praktika. PVM ypatumai Lietuvoje. PVM taikymo praktikoje problemos. PVM privalumai. PRAKTINIS PVM APSKAIČIAVIMAS. PVM DEKLARACIJA IR ETIKOS SĄŽININGUMO SCENARIJUS. PVM deklaracijos pildymas. Etikos sąžiningumo scenarijus. IŠVADOS. PASIŪLYMAI. LITERATŪRA.
Ekonomikos Kursinis darbas (22 pus.)


Radio stotys
Įvadas. Valdymo modeliai. Mcgregor X, Y ir Z teorijos. Autokratinis modelis. Globos modelis. Skatinimo modelis. Kolegialus modelis. Darbuotojų elgsena. Anketų analizė. Tiriamų organizacijų valdymo modelių tyrimas. Radijo stočių bendroji charakteristika ir tyrimo atlikimas. Tiriamų Kauno miesto komercinių radijo stočių valdymo modelių analizė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos Kursinis darbas (28 pus.)


Regresija. Kainos priklausomybė nuo automobilio amžiaus
Nagrinėjami duomenys. Regresijos lygties radimas. Modelio korektiškumo patikrinimas. Koreliacijos ir porinės determinacijos koeficientai. Modelio adekvatumo patikrinimas. Regresijos lygties parametrų pasikliautini intervalai. Regresijos lygties parametrų reikšmingumo patikrinimas. Išvados.
Ekonomikos Pavyzdys (3 pus.)


Reklama ir firmos įvaizdis
Ižanga. Svarbiausiu reklamos priemoniu platinimo klasifikacija. Reklamos procesas. Profesionalių reklamų charakteristika. Firmos stilius. išvados
Ekonomikos Referatas (8 pus.)


RĖMIMO POLITIKA PREKYBOS CENTRE RIMI HYPERMARKET
ĮVADAS. RĖMIMO POLITIKA IR JOS FUNKCIJOS. Komunikacinis procesas ir rėmimo politika. Reklamos reikšmė ir ypatumai. Pardavimo skatinimas. Asmeninio pardavimo reikšme. Ryšiai su visuomene. Įmonės rėmimo politikos tyrimas. RĖMIMO POLITIKA PREKYBOS CENTRE HYPERMARKET. Prekybos centro pristatymas. Reklamos efektyvumo tyrimas. Pardavimo skatinimo organizavimas. Asmeninio pardavimo analizė. Naudojamo populiarinimo analizė. IŠVADOS. LITERATŪRA. SANTRAUKA. SUMMARY. PRIEDAS
Ekonomikos Diplominis darbas (38 pus.)


Rinka jos funkcijos ir formos
Turinys. Įžanga. Makroekonomikos ir Mikroekonomikos Samprata. Svarbiausios Makroekonomikos ir Mikroekonomikos Problemos. Rinka, jos funkcijos ir formos. Rinkų tipai. Paklausa ir pasiūla. Pusiausvyra rinkoje. Literatūra
Ekonomikos Referatas (11 pus.)


Rinka: samprata, funkcijos, privalumai ir trūkumai
Įvadas. Rinka: jos samprata ir funkcijos. Gamybos veiksnių rinkos. Rinkos tyrimai. Rinkos privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra. Savo darbe apžvelgiu rinkos sampratą, jos funkcijas, jos reikšmę šiuolaikinės visuomenės ekonomikoje bei gyvenime. Rinkos reikšmė, šiuolaikiniame sparčiai augančiame bei tobulėjančiame žmonijos gyvenime atlieka didžiulį vaidmenį. Tai svarbi tema, sprendžiant šalies ekonomikos klausimus bei uždavinius.
Ekonomikos Referatas (16 pus.)


Rinkos ekonomikos privalūmai, trūkumai, problemos
Įvadas. Rinkos funkcijos ir formos. Rinkos struktūros ir konkurencija. Paklausa ir pasiūla. Rinkos stuktūros. Tobulos konkurencijos rinkos modelis ir jo ypatybės. Gryna monopolija. Oligopolinė rinka. Monopolinės konkurencijos rinka ir jos požymiai. Rinka ir valstybinis reguliavimas. Rinkos ribotumo priežastys. Valstybės dalyvavimo ekonomikoje kryptys. Vyriausybės pajamos. Valstybinis reguliavimas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Šio darbo tiksas: išanalizuoti rinkos ekonomikos privalumus, trūkumus, problemas. Šio darbo uždaviniai. Išsiaiškinti rinkos funkcijas ir formas. Išsiaiškinti pirkėjų ir pardavėjų tarpusavio santykiai rinkoje kaip reiškiasi per paklausą ir pasiūlą. Susipažinti su tobulos konkurencijos, monopolijos, monopolinės konkurencijos ir oligopolijos rinkų požymiais, jų veiklos ypatybėmis. Paanalizuoti vyriausybės veiklą, ekonomines funkcijas, kurias atlieka vyriausybė, bei kitas vyriausybės ekonominės veiklos srytis.
Ekonomikos Kursinis darbas (24 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |