Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Personalo atrankos proceso analizė X įmonėje
ĮVADAS. ŽMONIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PROCESAS. PERSONALO VALDYMO UŽDAVINIAI IR VEIKLOS. ATRANKA. Atrankos proceso etapai. Vadovų atranka. „X“ ĮMONĖS HARAKTERISTIKA. PERSONALO ATRANKOS NAGRINĖJIMAS „X“ ĮMONĖJE. IŠVADOS. LITERATŪRA
Ekonomikos Referatas (18 pus.)


Pieno rinka Lietuvoje
Darbe apžvelgiama Lietuvos pieno rinka, analizuojami įvairūs statistiniai duomenys. Darbe pateikti 2002 metų duomenys. Pagrindiniai šaltiniai – Lietuvos Statistikos Departamentas prie Lietuvos Vyriausybės, “SIC rinkos tyrimai” bei “MDC Gallup Group” pateikta statistinė informacija.
Ekonomikos Referatas (8 pus.)


Pinigai ir ekonomika
Įvadas. Pinigų samprata. Pinigai ir jų savybės. Pinigų funkcijos. Istorinė pinigų raida. Pinigai ir bankų veikla. Šiuolaikinių bankų veikla ir pinigai. Centrinis bankas ir jo funkcijos. Pinigų pasiūla ir paklausa. Pinigų vertė. Pinigų pasiūla ir jos reguliavimas. Paklausa pinigams. Pinigų valdymas ir kontrolė. Pinigų srautų valdymas. Pinigų rinka ir jos kitimai. Monetarinė pinigų politika. Išvados. Ekonomikos padėtį lemia kaip pinigai bus ne tik valdomi, bet ir kontroliuojami. Tai lemia pinigų rinkos pusiausvyros nustatymas, įmonių veiklos pinigų srautų valdymas bei centrinio banko vykdoma monetarinė politika.
Ekonomikos Kursinis darbas (55 pus.)


Pinigai ir jų cirkuliacija
Įvadas. Pinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai? Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Banko pinigų sukûrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida JAV ir Anglijoje. Bendros čekinių sąskaitų savybės. NOW ir ATS sąskaitos. Pinigų rinkos depozitinės sąskaitos (MMDA) ir bendrieji pinigų rinkos fondai (MMMF). Biudžeto sąskaitos. Depozitinės sąskaitos. Aukštas palūkanas uždirbančios čekinės sąskaitos 18 Terminuoti taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Perduodami depozitų sertifikatai. Atviros terminuotos sąskaitos. IRA (Individual Retirement Accounts)- privačių asmenų pensijų sąskaitos. Kreditinės ir debetinės kortelės. Išvados.
Ekonomikos Kursinis darbas (6 pus.)


Pinigų atsiradimas ir jų istorinė raida
Pristatymas apie pinigų atsiradimo istorija Pinigų apibrėžimas. Pinigų kilmės teorija. Pirmykščiai daiktiniai pinigai. Pirmykščiai metaliniai pinigai. Pirmykštės monetos. Vakarų europos pinigų raida iki amerikos atsiradimo. Vakarų europos pinigai nuo amerikos atradimo iki xix a. vidurio. Pirmieji lietuvių pinigai. Pirmosios Lietuvos monetos. Išvados.
Ekonomikos Pristatymas (21 pus.)


Pinigų laiko vertė
PINIGAI KAIP TURTAS. JŲ SRAUTAI IR DALYVAVIMAS LĖŠŲ APYTAKOJE, PINIGŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS. PAPRASTIEJI IR SUDĖTINIAI PROCENTAI, BUSIMOJI PINIGŲ VERTĖ, KAI PALŪKANOS SKAIČIUOJAMOS DALIMIS. PINIGŲ ESAMOJI (DABARTINĖ) VERTĖ, DISKONTAS, DISKONTAVIMAS. ANUITETAS. PARAMETRAI, KLASIFIKAVIMAS, PERPETUITETAS. INFLIACIJOS IR KITŲ VEIKSNIŲ ĮTAKA PINIGŲ VERTEI.
Ekonomikos Referatas (12 pus.)


Pirkėjų atsiskaitymų tyrimas
ĮVADAS. ATSISKAITYMŲ SU PIRKĖJAIS APSKAITOS SAMPRATA. Atsiskaitymo būdai. Pardavimo – pirkimo sutartys. UAB „TOPOGRAFAS“ APIBŪDINIMAS. ATISKAITYMŲ SU PIRKĖJAIS PIRMINĖ APSKAITA. ATSISKAITYMŲ SU PIRKĖJAIS SUVESTINĖ APSKAITA. IŠVADOS. LITERATŪRA.
Ekonomikos Kursinis darbas (21 pus.)


Pirkti ar nuomoti
Tyrimo prielaidos. Tyrimo tikslas. Tyrimas. Ištrauka iš darbo. Pagrindinė tyrimo problema ta, kad išperkamosios nuomos atveju, įsigyjant priemonę yra naudojamos skolintos lėšos, pritraukiamos netiesiogiai, todėl tradiciniai įvertinimo metodai gali duoti iškreiptą rezultatą. Paprastai atliekant investicijų analizę, nekreipiamas dėmesys į pinigų srautus susijusius su paskola ir skolintų lėšų panaudojimą atsižvelgiant į mokesčius. Išperkamosios nuomos atveju, pinigų srautai susiję su skolintomis lėšomis tiesiogiai susiję su paties investicinio projekto pinigų srautais. Todėl juos atskirti vieną nuo kito yra žymiai sudėtingiau.
Ekonomikos Tyrimas (5 pus.)


Pirmųjų integracinių bendrijų Europoje susikūrimas
Įvadas. Integracinių bendrijų europoje kūrimosi pradžia. Integracinių bendrijų Europoje kūrimasis XX amžiuje. Nuo europos bendrijos iki Europos sąjungos. Išvados. Literatūros sąrašas. Referato tikslas. Išanalizuoti pirmųjų integracinių bendrijų Europoje susikūrimą. Referato uždaviniai. Išnagrinėti ingetracinių bendrijų Europoje kūrimosi pradžią. Apibrėžti integracinių bendrijų Europoje kūrimasi XX amžiuje. Apžvelgti kaip vystėsi Europos Sąjunga.
Ekonomikos Referatas (14 pus.)


Planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo prognozė
ĮVADAS. PLANUOJAMAS PAGAMINTI GAMINIŲ SKAIČIUS. MEDŽIAGŲ POREIKIS IR IŠLAIDOS PRODUKCIJAI PAGAMINTI. VIENO DARBININKO NAUDINGAS (EFEKTYVUS) DARBO LAIKAS IR ĮMONĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS. PAGRINDINIŲ DARBININKŲ (VIENETININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO TIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS. PAGALBINIŲ DARBININKŲ (LAIKININKŲ) DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ IR ĮMONĖS BENDROJO PERSONALO DARBO UŽMOKESTIS IR ĮMOKOS SOCIALINIAM DRAUDIMUI. VIENO DARBUOTOJO IR VIENO PAGRINDINIO DARBININKO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS VARIKLIAMS VARYTI. ELEKTROS ENERGIJOS POREIKIS IR IŠLAIDOS PATALPOMS APŠVIESTI. ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMAS IR AMORTIZACIJA. PATALPŲ NUOMOS IŠLAIDOS. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ IŠLAIDOS ĮRENGIMŲ IR PATALPŲ PRIEŽIŪRAI. NETIESIOGINĖS GAMYBOS IŠLAIDOS. PAGAMINTOS PRODUKCIJOS IR VIENO GAMINIO GAMYBINĖ SAVIKAINA. ATSKIRŲ GAMINIŲ GAMYBINĖS SAVIKAINOS STRUKTŪRA (PROCENTAIS). PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS GAMYBINĖ SAVIKAINA. ĮMONĖS VEIKLOS SĄNAUDOS. VIENO GAMINIO KOMERCINĖ SAVIKAINA. ATSKIRŲ GAMINIŲ PELNINGUMAS. PLANUOJAMOS PARDUOTI PRODUKCIJOS APIMTIS (PARDAVIMO PAJAMOS). ĮMONĖS BENDRASIS IR GRYNASIS PELNAS. BENDRASIS IR GRYNASIS PARDAVIMŲ PELNINGUMAS. NENUOSTOLINGŲ PARDAVIMŲ MASTAS. IŠVADOS. LITERATŪRA
Ekonomikos Kursinis darbas (40 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |