Referatai MOKSLO DARBAI KURSINIAI KONSPEKTAI PARUOŠTUKĖS

      PRADŽIA   DARBŲ TIPAI   TAISYKLĖS    PAGALBA    KONTAKTAI

Referatai.eu

Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 

Paklausos ir pasiūlos elastingumas
Pagrindinis mikroekonomikoje taikomas metodas – individų elgsenos pasekmių įvairiose rinkų sistemose numatymas pagal gana tobulą individualių ekonomikos subjektų racionalios elgsenos teoriją. Taigi mikroekonomika – mokslas apie rinkos mechanizmą ir jėgas, formuojančias kainų lygį, veikiančias sprendimus dėl gaminio ar paslaugos tiekimo į rinką ir pan.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Palūkanų norma ir pinigų politikos ryšys
Įvadas. Palūkanos ir palūkanų norma. Palūkanų normos, jų teorijos. Metinė procentinė norma. Ekvivalentinė palūkanų norma. Palūkanų normos panaudojimas ekonomikai valdyti. Palūkanų norma ir infliacijos ryšys. Palūkanų norma ir visuminės pasklausos ryšys. Palūkanų norma ir investicijų ryšys. Is-lm kreivių modelis (bendroji prekių ir pinigų rinkų pusiausvyra). Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo uždaviniai. Apie palūkanų normos panaudojimą ekonomikai valdyti. Išsiaiskinti kaip skaičiuojama metinė procentinė norma ir ekvivalentinė palūkanų norma. Išanalizuoti kokią įtaką palūkanų norma turi investicijoms. Išsiaiškinti kokią įtaką palūkanų norma turi infliacijai. Išsiaiškinti kokią įtaką palūkanų norma turi pinigų paklausai ir pasiūlai.
Ekonomikos Kursinis darbas (18 pus.)


Pardavimai
PARDAVIMAI. Pratarmė. Dalykinė rodyklė. Pagrindinės sąvokos. Marketingas, kaip įmonės vadybos funkcija. Kas yra marketingas. Marketingo kompleksas ir jo elementai. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Žmonės. Procesai. Marketingo ir pardavimų ryšiai. Užduočių skirstymas marketingui ir pardavimams. Pagrindiniai marketingo uždaviniai. Marketingo tyrimų tikslai. Prekės plėtros būtinumo nustatymas. Pirkimų ir pardavimų sąlygos. Skirstymo galimybių sukūrimas ir plėtra. Rėmimas. Ryšių tarp procesų stebėjimas ir plėtojimas. Administravimas. Pagrindinės pardavimų užduotys. Pardavimų valdymas. Pardavimų užduotys. Pardavimų tinklo valdymas. Pardavimų administravimas. Pardavimų vadovo vaidmuo ir funkcijos komandoje. Pagrindinės valdymo funkcijos. Pagrindinės administracinės funkcijos. Pagrindinės planavimo veiklos rūšys. Marketingo ir pardavimų strategija. Pagrindinės sąvokos. Tikslų nustatymas. Įmonės tikslai. Marketingo ir pardavimų tikslų nustatymas. Pasirengimas kurti marketingo ir pardavimų strategiją. Galimų rinkų ir klientų nustatymas. Ekonominės ir socialinės sąlygos: Padėties apibūdinimas ir analizė. Prekės: Kainos: Pardavimai: Rėmimas: Žmonės: Procesai: Rinkų segmentavimas. Įmonės ir jos prekių pozicionavimas. Vadovo strateginė orientacija ir pardavimų sėkmė. Strateginė orientacija. Gamybos strateginė orientacija. Prekės strateginė orientacija. Pardavimo strateginė orientacija. Marketingo strateginė orientacija. Socialinio etinio marketingo strateginė orientacija. Pardavimų strateginiai sprendimai. Potencialių rinkų tyrimas ir atranka. Pardavimų planavimas. Pagrindinės sąvokos. Pardavimų planavimo etapai. Pardavimų planavimo informacijos šaltiniai. Pardavimų planavimas. Ką prognozuoti. Prognozių parengimo metodai. Praktinis pardavimų prognozavimas. Planų vykdymo kontrolė. Prekybos personalo paieška ir samdymas. Pagrindinės sąvokos. Bendrieji samdos principai ir etapai. Kadrų paieškos ir atrankos etapai. Prekybos atstovo (pardavėjo) savybės, žinios ir įgūdžiai. Pasirengimas personalo paieškos procesui. Pareigų aprašymas. Darbuotojo profilis. Naujo personalo šaltiniai. Personalo šaltinių pasiskirstymas. Skelbimas apie priėmimą į darbą. Personalo atrankos metodų taikymas. Pirmasis kandidatų atrankos etapas. Antrasis kandidatų atrankos etapas. Pokalbis. Atranka. Santykiai su nepriimtais kandidatais. Pardavimų komandos darbas. Pagrindinės sąvokos. Komandos sudėtis. Komandos požymiai. Bendras tikslas. Bendradarbiavimas. Standartai. Funkcinis vaidmenų paskirstymas. Vaidmenų pusiausvyra komandoje. Drausmė. Atvirumas. Pasitikėjimo atmosfera. Būtinybė keistis informacija ir bendravimas. Lyderis ir jo vaidmenys. Individualūs poreikiai. Tikslo, individualių ir komandos poreikių derinimas. Komandos formavimosi etapai. Sprendimų priėmimas. Požiūrio į darbą formavimas. Bendrųjų vertybių formavimas. Motyvuojantis grįžtamasis ryšys. Naujo darbuotojo priėmimas. Prekybos personalo motyvacija. Pagrindinės sąvokos. Kodėl būtina motyvuoti žmones? Žmonių motyvacija. Praktinis motyvavimas. Nepasitenkinimo signalai. Motyvatoriai. Motyvacijos sistema. Motyvuojanti įvertinimų sistema. Pardavimų procesas. Pagrindinės sąvokos. Pardavimų proceso aprašymas. Pardavimų esmė. Profesionalaus pardavėjo aprašymas. Pirkėjas pardavimų procese. Klientų įvertinimas. Kokios prekybos atstovo savybės labiausiai dirgina klientą. Sprendimo pirkti prekę priėmimo mechanizmas. Pardavimų technika. Pardavimų technikos apžvalga. Kontaktų sukūrimas. Prekybinės derybos. Pagrindinės sąvokos. Derybų vaidmuo pardavimų procese. Derybų proceso aprašymas. Pasirengimas deryboms. Pradinės pozicijos nustatymas. Galimų kompromisų pasirinkimas ir įvertinimas. Derybų technika. Kompromisai. Signalų interpretavimas. Derybų alternatyvos. Elgesio technika derybų metu. Būsimų pardavimų formavimas. Pagrindinės sąvokos. Klientų pasitenkinimas, palankumas ir lojalumas. Klientų lojalumą lemiantys veiksniai. Klientų lojalumo lygiai ir matai. Santykių su lientais valdymas. Klientų lojalumo programos formavimas. Literatūra
Ekonomikos Konspektas (99 pus.)


Pasaulinė ekonominė krizė ir šalies atgaivinimo planas
Įvadas. Jungtinės Amerikos Valstijos. Istorija. Gyventojai. Politinė sistema. Tarptautiniai santykiai ir karinės pajėgos. Ekonomika. Rinkų raida. JAV krizės. "Didžioji depresija". Naftos krizės. 2008-2009 m. JAV ekonominė krizė. Krizės pasėkmės. JAV atgaivinimo planas. Prognozės. Išvados. Žodynas. Informacijos šaltiniai. Savo darbe pateiksiu aspektus kaip ekonominė krizė palietė JAV.
Ekonomikos Referatas (21 pus.)


Pasaulio centrinių bankų vystymasis fukcijos vaidmuo
ĮVADAS. Centrinis Jungtinių Amerikos Valstijų Bankas. Federalinės rezervų sistemos istorija. Ankstyvosios JAV bankininkystės sistemos sunkumai. Federalinės rezervų sistemos sukūrimas. Ankstyvosios federalinės rezervų sistemos struktūra. Federalinės rezervų sistemos vaidmuo. Federalinės rezervų sistemos tikslai ir politika. Funkcijos. Kanalai, kuriais veikia centriniai bankai. Federalinės rezervų sistemos veiklos organizavimas. Federalinės rezervų sistemos valdytojų taryba. Federalinis atvirosios rinkos komitetas ir atvirosios rinkos apskaitos sistema. Federalinės rezervų sistemos galios paskirstymo įvertinimas. Federalinės rezervų sistemos finansai. Federalinės rezervų sistemos bankai. Vokietijos Federalinis Bankas. Vokietijos federalinio banko veikla, uždaviniai. Banko organizacinė struktūra.Pinigų politikos priemonės. Refinansavimo politika. Diskonto politika. Lombardo politika. Atvirosios rinkos politika. Privalomųjų rezervų politika. Indėlių politika. Valiutų rinkos politika. Pinigų politika. III. Anglijos Bankas. Istorija. Vystymasis. Centrinio banko vaidmuo. Funkcijos. Banko pareigos. Banko struktūra ir uždaviniai. Bankų priežiūra. Rusijos Federacijos Centrinis Bankas. Istorija ir vystymasis. Vaidmuo. Uždaviniai. IŠVADA.
Ekonomikos Referatas (32 pus.)


Paslaugų ekonomika
Įvadas. Stiklo grūdinimo paslaugų pristatymas. Paslaugų savybės. Stiklo grūdinimo paslaugų ekonominis pagrindimas. Stiklo grūdinimo paslaugų rinkodaros programa. Stiklo grūdinimo paslaugų tiksliniai vartotojai. Tikslinės rinkos segmento apimtis. Stiklo grūdinimo paslaugų kainų nustatymas. Stiklo grūdinimo paslaugų pateikimo kanalų parinkimas. Stiklo grūdinimo paslaugų rėmimo būdų parinkimas. AB "Panevėžio stiklas" stiklo grūdinimo paslaugų pardavimo organizavimas. Stiklo grūdinimo paslaugų konkurencijos analizė. Išvados. Literatūra. Šiame darbe nagrinėjamos stiklo grūdinimo paslaugos. Lietuvai įstojus į europos sąjungą, saugumo reikalavimai statybose ir buityje bus labai aktualūs. Todėl prognozuojama, kad šios paslaugos turi tendenciją augti ir populiarėti. Buvo suformuluoti tokie uždaviniai. Pristatyti stiklo grūdinimo paslaugų asortimentą ir savybes. Apibrėžti stiklo grūdinimo paslaugų tikslinį vartotoją bei rinkodaros programą. Charakterizuoti konkurencinę paslaugos aplinką. Darbe naudoti metodai. Mokslinės literatūros analizė. Pirminių duomenų analizė. Apibendrinimas.
Ekonomikos Referatas (28 pus.)


Pažintinės praktikos įmonėje UAB "Amrus cedar homes" ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su UAB "Amrus cedar homes". Įmonės istorija. Įmonės veikla ir tikslai. UAB "Amrus cedar homes" valdymo schema. Įmonės padaliniai, jų veikla bei funkcijos. Įmonės produkto charakteristika. Įmonės statomi namai. Apskaitos tarnybos veikla ir funkcijos. Įmonės finansinė atskaitomybė. Informacinių technologijų naudojimas apskaitoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Uždaviniai. Sužinoti įmonės istoriją. Išanalizuoti įmonės veiklą ir tikslus. Susipažinti su įmonės padaliniais ir jų veikla bei funkcijomis. Sužinoti apie įmonės teikiamas paslaugas. Susipažinti su apskaitos tarnybos veikla. UAB "Amrus Cedar Homes" - tai įmonė, vienijanti įvairių medienos sričių specialistus.
Ekonomikos Kursinis darbas (13 pus.)


Peidėtinės vertės mokestis
Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio esmė. PVM taikymo problemos. Daugkartinio apmokestinimo problema. Prieštaraujanti PVM apskaičiavimo tvarka neįsiregistravusiems mokėtojams. Klaidingai suprantamas nulinio procento tarifo taikymas. Klaidingas apmokestinamos vertės nustatymas. Kuo daugiau ne PVM mokėtojų, tuo daugiau pinigų surenka valstybė. PVM lengvatų ir išimčių egzistavimas. Šio darbo tikslas – surinkti ir apibendrinti informaciją apie pridėtinės vertės mokestį ir iškilusias problemas.
Ekonomikos Referatas (13 pus.)


Pensijų kaupimas. Pensijų fondai Lietuvoje
Įvadas. Pensijų kaupimo sistema Lietuvoje. Naujosios pensijų kaupimo sistemos atsiradimo prielaidos. Pensijų fondai. Pensijų fondų klasifikavimas. Pensijų kaupimo bendrovių veiklos priežiūra. Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys pensijų kaupimo ir su juo susijusių teisinius santykius. Pensijų fondai Europoje. Pensijų fondų istorija. Šiuo metu veikiančių pensijų fondų veiklos apžvalga. Išvados. Literatūra. Pensija - tai senatvės pajamos, skirtos kasdieniam senų žmonių vartojimui finansuoti. Dar prieš porą metų pensijų klausimai rūpėjo tik pensininkams ir politikams. Pensininkams - nes jie tiesiogiai suinteresuoti iš valstybinio socialinio draudimo gaunamais pinigais. Politikams - nes jie tokią pensijų sistemą sukūrė, ir dar dėl to, kad pensininkai jiems yra svarbūs kaip masė į rinkimus ateinančių žmonių.
Ekonomikos Kursinis darbas (12 pus.)


Pensijų sistema Europos Sąjungos šalyje
Įvadas. Pensijų sistemų reformavimo europos sąjungos valstybėse praktiniai aspektai. Pensijų sistemų reformų priežasčių es analizė. Es institucijų veikla. Reformos rytų ir centrinės europos šalyse. Pensijų sistemos atspindžiai šalies ekonomikai . Estijos pensijų sistemos problemos. Rusijos pensijų sistemos problemos. Lenkijos pensijų sistemos problemos. Baltarusijos pensijų sistemos problemos. Ukrainos pensijų sistemos problemos. Latvijos pensijų sistemos problemos. Slovakijos pensijų sistemos problemos. Estijos pensijų sistemos problemos. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Šio darbo tikslas yra išanalizuoti ir įvertinti Europos šalių pensijų sistemą, išskirti pagrindines jos problemas, dėl kurių iškyla pensijos reformos būtinybė, išanalizuoti ir įvertinti siūlomą pensijų sistemos reformą bei jos finansavimą.
Ekonomikos Kursinis darbas (27 pus.)


Puslapiai    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
30 | 31 | 32 | 33 | 34 |